Neuvonta ja tuki

Opiskelu ammattikorkeakoulussa on hyvin itsenäistä. Voit suunnitella omat opintosi. Toisaalta sinulla on myös vastuu siitä, millainen tutkinnostasi tulee. Selkeät tavoitteet ovat hyvä pohja toimivalle opintosuunnitelmalle.

Opiskelijapalvelut

Toimistojen aukioloajat lukuvuoden aikana löytyvät Oiva-opiskelijaintrasta.

Opintojen korvaaminen ja hyväksiluku

1. Opiskelija voi hakea muualla (ennen opintojen alkua tai opintojen aikana) hankitun osaamisen hyväksilukemista tai käyttämistä korvaamaan opiskelemansa tutkinnon osia.

2. Sekä opintoja että muutoin hankittua osaamista voidaan hyväksilukea tai käyttää korvaamiseen.

3. Opiskelijan vastuulla on anomuksen laatiminen ja osaamisen osoittaminen.

4. Oman osaamisen tunnistamista varten pitää tutustua opiskeltavan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan perusteellisesti.

5. Kaikkiin tutkinto-ohjelmiin on nimetty henkilö, jonka ottaa anomukset vastaan. Tiedon oikeasta henkilöstä saa omasta tutkinto-ohjelmasta.

6. Päätös anomuksen hyväksymisestä tulee sähköisen asioinnin kautta. Mikäli anomusta ei sellaisenaan hyväksytä tai hyväksilukeminen edellyttää osaamisen osoittamista erillisin näytöin (esim. portfoliolla, erilaisilla esityksillä, tentillä tms.), päätös tulee opiskelijalle kirjallisena.

7. Erilliset osaamisen osoitukset/näytöt arvioi opettaja, joka opettaa näytön kohteena olevaa opintojaksoa.

8. Korvaavuutta tai hyväksilukua haettaessa on hyvä muistaa, että tutkintoon kuuluva osaaminen, joka on hankittu ennen opintojen alkua ja josta on kirjallinen todistus, kirjataan korvaavuuksina, jolloin saadut opintopisteet eivät tuota opintotukeen oikeuttavia opintopisteitä. Vastaavasti kaikki opintojen aikana osoitettu osaaminen kirjataan opintotukeen oikeuttavina opintopisteinä.

Eroaminen opinnoista

Opiskelupaikan vastaanottaminen on aina sitova, mutta opiskelija voi halutessaan koska tahansa erota ammattikorkeakoulusta. Opiskelija voi erota SAMKista jättämällä eroilmoituksen SAMKin sähköisessä asioinnissa.