Yleinen kielitutkinto

Satakunnan ammattikorkeakoulussa järjestetään suomen kielen keskitason YKI-testejä.

Yleinen kielitutkinto

Yleinen kielitutkinto, YKI-tutkinto eli YKI-testi on aikuisille tarkoitettu kielitutkinto. YKI-todistus on virallinen dokumentti, jota tarvitset esimerkiksi Suomen kansalaisuushakemusta varten. YKI-todistuksesta on hyötyä myös, kun haet opiskelupaikkaa tai työtä Suomessa.

Milloin todistus yleisestä kielitutkinnosta riittää kansalaisuuden saamiseen?

Tutkinnon neljä osaa

YKI-tutkinnossa arvioidaan yleiskieltä käytännön tilanteissa. Tutkinnossa on neljä osaa: tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen.

Suomen kielen keskitason tutkinto

Satakunnan ammattikorkeakoulussa järjestetään suomen kielen keskitason tutkintoja. Keskitason YKI-tutkinnosta saa virallisen todistuksen kielitaidosta tasoilla 3–4 (B1–B2).

Hinta

Tutkintomaksun määrää opetus- ja kulttuuriministeriö. Tutkintomaksu keskitason tutkinnosta on 140 euroa. Maksua ei palauteta. Tutkinnon hintaan sisältyy vain yksi todistus, jonka saat noin kahden kuukauden kuluttua tutkintopäivästä. Todistusjäljennöksen eli kopion todistuksesta voi tilata sähköpostiosoitteesta yki-info@jyu.fi. Kopion hinta on 15 euroa. Tiedustelut todistuksista puh. 014 260 3531 tai yki-info@jyu.fi.

Lisätietoa YKI-tutkinnoista löydät Opetushallituksen sivuilta yki.opintopolku.fi.

YKI-kielitutkinnon suomen kielen keskitason tenttipäivät ja ilmoittautuminen

  • tutkintopäivä 29.1.2022, ilmoittautumisaika: 1.-10.12.2021
  • tutkintopäivä 9.4.2022, lmoittautumisaika: 1.-28.2.2022
  • tutkintopäivä 21.5.2022, ilmoittautumisaika: 19.-29.4.2022

Tutkintopaikka on Satakunnan ammattikorkeakoulun Porin kampus. Ilmoittautuneille lähetetään infokirje sähköpostissa ennen testipäivää. Kirjeessä on kaikki ohjeet testipäivää varten.

Ilmoittautuminen on sitova. Sitova ilmoittautuminen tarkoittaa sitä, että pääsääntöisesti maksua ei palauteta, jos henkilö peruu testiin osallistumisen.

Erityisjärjestelyt

Erityisjärjestelyjä tarvitseva tutkinnonsuorittaja voi anoa erityisjärjestelyjä, jos hänellä on esimerkiksi kuulo- tai näkövaikeuksia tai lukivaikeus. Erityisjärjestelyjä voi anoa ainoastaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisätietoja Opetushallituksen verkkosivuilta.

Tutkintopaikka ja yhteystiedot

Tutkintopaikka on Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Osoite: Karjalankatu 2–4, 28130 Pori

Tiedustelut sähköpostilla: yki@samk.fi

Satakunnan ammattikorkeakoulun pihaan voi pysäköidä lauantaisin ilmaiseksi.