Vapaasti valittavat ja valmentavat kieliopinnot

SAMKissa voit opiskella vapaasti valittavia ja valmentavia kieliopintoja. Tarjoamme vapaasti valittavia ja valmentavia kieliopintoja ammattikorkeakoulun vuosittain vahvistaman kieliohjelman mukaisesti.

Vapaasti valittavat ja valmentavat kieliopinnot

SAMKissa voit opiskella vapaasti valittavia ja valmentavia kieliopintoja. Tarjoamme vapaasti valittavia ja valmentavia kieliopintoja ammattikorkeakoulun vuosittain vahvistaman kieliohjelman mukaisesti.

Vapaasti valittavat kieliopinnot

Valmentavat kieliopinnot

Valmentavien kieliopintojen tavoitteena on, että peruskielitaitosi vahvistuu niin, että selviydyt tutkintoosi kuuluvista pakollisista ammattiin suuntautuneista kielen opinnoista. Tavoitetaso on B1 (ruotsi) ja B2 (englanti) eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Valmentaviin kieliopintoihin ohjataan lähtötasotestin perusteella. Valmentava opintojakso, joko Englannin ja/tai Ruotsin aktivointi, suoritetaan ennen varsinaisia kieliopintoja.

  • Englannin aktivointi, 4 op

Opiskelija osaa käyttää englannin kielen keskeisiä rakenteita ja keskeistä sanastoa sellaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin työssä ja vapaa-aikana. Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa. Opiskelijalla on valmiudet selviytyä tutkintoonsa kuuluvista pakollisista ammattiin suuntautuneista englannin kielen opinnoista. Tavoitetaso B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

  • Ruotsin aktivointi, 4 op

Opiskelija osaa käyttää ruotsin kielen keskeisiä rakenteita ja keskeistä sanastoa sellaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin työssä ja vapaa-aikana. Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa. Opiskelijalla on valmiudet selviytyä tutkintoonsa kuuluvista pakollisista ammattiin suuntautuneista ruotsin kielen opinnoista. Tavoitetaso B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

HUOM! Opintojaksot on tarkoitettu ensisijaisesti niille opiskelijoille, jotka eivät ole läpäisseet lähtötasotestiä.

Kielten ristiinopiskelu muista oppilaitoksista

Voit opiskella kieliopintoja myös muissa korkeakouluissa ja sisällyttää niitä opintoihisi. Opintojen sisällyttäminen tehdään SAMKin sähköisessä asioinnissa omalla lomakkeella. Keskeisimmät väylät opiskella kieliopintoja ovat KiVANET, CampusOnline ja Avoin AMK.

Kivanet on korkeakoulujen yhteistyöverkosto, jossa on tarjolla kielten verkko-opintoja ympäri Suomen. Kielivalikoima on laaja ja opintoja on tarjolla alkeista edistyneisiin. Opinnot ovat maksuttomia. Lue lisää.

CampusOnline on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjontaportaali, ja sen kautta pääset maksutta osallistumaan verkko-opinnoille. CampusOnlinessa on tarjolla paljon muutakin kuin kieliopintoja. Lue lisää.

Avoimen ammattikorkeakoulun kautta voit osallistua muiden Suomen ammattikorkeakoulujen tarjoamille opinnoille. Opintoja on tarjolla sekä verkko- että lähiopetuksena. Opinnoille ilmoittaudutaan Meerkado-järjestelmän kautta. Huomioi, että Avoimen AMKin opinnot ovat maksullisia. Lue lisää.