Joustavaa kielten ja viestinnän opiskelua

SAMKissa voit opiskella kieliä ja viestintää perinteisessä lähiopetuksessa, kokonaan verkossa toteutettavilla opintojaksoilla sekä näiden yhdistelmillä.

Joustavaa kielten ja viestinnän opiskelua

SAMKissa voit opiskella kieliä ja viestintää perinteisessä lähiopetuksessa, kokonaan verkossa toteutettavilla opintojaksoilla sekä näiden yhdistelmillä.

Näiden lisäksi pystyt osoittamaan muualla hankkimasi kieli- ja viestintätaidot ahotoimalla tai opinnollistamalla (Ammatillisessa viestinnässä).

(A)HOT – (aikaisemmin) hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Mikä on (A)HOT?

(Aikaisemmin) hankitun osaamisen (A)HOT -tunnistamista ja tunnustamista edeltää HOPS-keskustelu oman opettajatutorisi kanssa.

(Aikaisemmin) hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella, (A)HOT, opiskelijan jo olemassa oleva osaaminen pystytään hyödyntämään osana tutkintoa korkeakouluopinnoissa. Näin voidaan välttää opintojen päällekkäisyyksiä ja toisaalta opiskelijan näkökulmasta lisätä koulutuksen merkitykselliseksi kokemista. Taustalla ovat myös ajatukset opiskelijaliikkuvuuden lisäämisestä, koulutuksen läpinäkyvyyden kasvattamisesta ja opintojen joustavasta etenemisestä. (A)HOToinnilla tuetaan opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa.

Ahotointia ovat

- korvaavuus → Opetussuunnitelman mukaisten opintojen korvaaminen korkeakoulutasoisilla opinnoilla. Edellyttää todistusta.
- sisällytys → Aiemmin tai opintojen aikana muussa korkeakoulussa suoritettujen opintojen liittäminen osaksi tutkintoa, yleensä vapaasti valittavia tai vaihdossa suoritettuja opintoja. Edellyttää todistusta.
- vapautus → Vapautus pakollisista kieliopinnoista erityisen syyn perusteella.
- osaamisen näyttö → Menettely, jolla voidaan tunnistaa muu kuin korkeakouluopintojen tuottama osaaminen. Voidaan osoittaa todistuksin tai arvioitavana opintosuorituksena.

Lisätietoa ahotoinnista, korvaamisesta, sisällytyksestä ja vapauttamisesta mm. ME1202 Opintojen suorittaminen.

Englannin kielen (A)HOT osaamisen näyttönä

Englannin kielen (aikaisemmin) hankitun osaamisen näyttö tapahtuu suorittamalla kirjallinen tentti EXAM-tenttiakvaariossa ja antamalla suullinen näyttö sovittuna ajankohtana.

Englannin kielen (A)HOT-testin suorittaminen tarkoittaa Englanti, 3 op, SY170303, opintojakson suorittamista arvioitavana osaamisen näyttönä. Englannin opintojakson taitotaso on eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2.

Osaamisen näytön suoritus edellyttää sekä kirjallisen että suullisen näytön suorittamista hyväksytysti.

Ohjeet, aikataulut ja tarkempia tietoja löydät (A)HOT-Moodle-sivustolta. (vaatii SAMK-kirjautumisen)

HUOM! Kirjaudu sivustolla oman alasi osioon käyttämällä oikeaa salasanaa. Eri alojen salasanat:

Ala > Salasana
Fysioterapia > Fysioterapia
Hoitotyö > Hoitotyö
Kuntoutus > Kuntoutus
Kuvataide > Kuvataide
Liiketalous > Liiketalous
Matkailu > Matkailu
Sosiaaliala > Sosiaaliala
Teknikka > Tekniikka
Vanhustyö > Vanhustyö

Ruotsin kielen (A)HOT osaamisen näyttönä

Ruotsin kielen ahotointi osaamisen näyttönä onnistuu vastaavilla tavoilla kuin englannissa tammikuusta 2021 lähtien. Jos haluat ahotoida ruotsin osaamisen näyttönä syksyllä 2020, ota yhteyttä oman alasi ruotsin kielen opettajaan:

sote-ala, kuvataide: Minna Iitti
matkailu, liiketalous, kansainvälinen kauppa, yrittäjyys, International Business: Satu Jyllilä
tekniikka: Monika Engel

Muiden kielten ahotoinnin suhteen ota yhteyttä kyseisen kielen opettajaan.

SAMKin kieli- ja viestintätiimin opettajien yhteystiedot

Opinnollistaminen

Mitä opinnollistaminen tarkoittaa?

Opinnollistaminen tarkoittaa AMK-opintojen aikaisen työssäkäynnin tuottaman osaamisen tunnistamista ja arviointia opintopisteinä.

Työn opinnollistaminen viestintäopinnoissa

Jos olet työsuhteessa ja toimenkuvaasi kuuluu kirjallista viestintää, sinulla on mahdollisuus opiskella ammatillista viestintää työn opinnollistamisen menetelmällä. Myös yrittäjät ja järjestötyöntekijät voivat valita opintojakson suoritustavaksi opinnollistamisen.

Työelämän viestintä yhdistyy luontevasti viestintäopintoihin. Opintojakson keskeinen tavoite on työelämässä tarvittavien tekstilajien tuntemuksen lisääminen ja kirjoitus- ja puheviestintätaitojen kehittäminen. Oman viestijäkuvan reflektoinnin avulla on mahdollista syventää ammatillista viestintäosaamista.

Kun opinnollistat Ammatillinen viestintä -opintojakson, keskustelet ensin opettajan kanssa. Sen jälkeen sovit yhdessä työpaikkasi vastuuhenkilön tai esimiehen kanssa työtehtäviisi liittyvän ammattiviestinnän yhdistämisestä opintoihin. Esimies voi halutessaan antaa vapaamuotoista palautetta työntekijän viestintätaidoista, mutta ei osallistu opintojakson arviointiin.

Menetelmään kuuluu aloitusinfo ja näyttö verkossa. Varsinaista kontaktiopetusta ei järjestetä, vaan opiskelija hankkii itsenäisesti viestintäopinnoissa tarvittavat taidot ja tiedot.

Yhteyshenkilö: Pia Lahdenmaa, pia.lahdenmaa@samk.fi