Hyvinvointi ja terveys:
harjoittelun dokumentit ja ohjeet
Instructions and materials on clinical practice in the Faculty of Health and Welfare

Yleisohjeita harjoitteluun • General Instructions

Valtioneuvoston asetus • Act on Universities of Applied Sciences (352/2003)

ME 1205 Harjoittelun menettelyohje (vaatii kirjautumisen Arciin) 

ME1205 Practical Training (requires login to Arc)

Tutkintosääntö • Degree Regulation

Hoitotyön koulutuksen etenemissuunnitelma • Curriculum of the Degree Programme in Nursing

Hoitotyön koulutusta ohjaavat EU-direktiivit 2005/36/EY • EU directive on nursing education (2005/36/EY)

Hoitotyön koulutusta ohjaavat EU-direktiivit 2013/55/EU • EU directive on nursing education (2013/55/EU)

 

Opiskelijoiden terveydentilaan liittyvät ohjeet • Instructions related to the students’ health

Sairaalahygieniaohjeet henkilökunnalle ja opiskelijoille • Instructions on hospital hygiene for the staff and students

Satakunnan sairaanhoitopiirin infektioyksikön ohjeet • Instructions of the infectious unit of Satakunta Nursing District

Turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelevien rokotukset • Vaccinations for those who work with asylum seekers

 

Harjoitteluun liittyvät ohjeet ja lomakkeet/Instructions and forms related to clinical practice

Harjoitteluun liittyvät ohjeet ja lomakkeet • Instructions and forms related to clinical practice

Harjoittelun prosessikaavio

The process of nursing clinical practice

 

Harjoittelupaikkojen oma informaatio • Information provided by clinical placements

Opiskelijana Satakunnan sairaanhoitopiirissä • Placement in Satakunta Nursing District

Sairaalahygieniaohjeet, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • Instructions on hospital hygiene, Varsinais-Suomi Nursing District

Porin perusturva • Health and Social Services, Pori

Sosiaali- ja terveyspalvelut, Rauma • Social services and health care, Rauma