Hyvinvointi ja terveys:
harjoittelun dokumentit ja ohjeet
Instructions and materials on clinical practice in the Faculty of Health and Welfare

Yleisohjeita harjoitteluun • General Instructions

Valtioneuvoston asetus • Act on Universities of Applied Sciences (352/2003)

ME 1205 Harjoittelun menettelyohje (vaatii kirjautumisen Arciin) 

ME1205 Practical Training (requires login to Arc)

Tutkintosääntö • Degree Regulation

Hoitotyön koulutusohjelman etenemissuunnitelma • Curriculum of the Degree Programme in Nursing

Hoitotyön koulutusta ohjaavat EU-direktiivit 2005/36/EY • EU directive on nursing education (2005/36/EY)

Hoitotyön koulutusta ohjaavat EU-direktiivit 2013/55/EU • EU directive on nursing education (2013/55/EU)

 

Opiskelijoiden terveydentilaan liittyvät ohjeet • Instructions related to the students’ health

Sairaalahygieniaohjeet henkilökunnalle ja opiskelijoille • Instructions on hospital hygiene for the staff and students

Satakunnan sairaanhoitopiirin infektioyksikön ohjeet • Instructions of the infectious unit of Satakunta Nursing District

Turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelevien rokotukset • Vaccinations for those who work with asylum seekers

 

Harjoitteluun liittyvät ohjeet ja lomakkeet/Instructions and forms related to clinical practice

Harjoitteluun liittyvät ohjeet ja lomakkeet • Instructions and forms related to clinical practice

Harjoittelun prosessikaavio

The process of nursing clinical practice

 

Harjoittelupaikkojen oma informaatio • Information provided by clinical placements

Opiskelijana Satakunnan sairaanhoitopiirissä • Placement in Satakunta Nursing District

Sairaalahygieniaohjeet, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri • Instructions on hospital hygiene, Varsinais-Suomi Nursing District

Porin perusturva • Health and Social Services, Pori

Sosiaali- ja terveyspalvelut, Rauma • Social services and health care, Rauma

 

 

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen