Opintojen aikana

Olet matkalla ammattilaisuuteen ja asiantuntijuuteen. Opintojen alkuvaiheessa ja myöhemmin opintojen edetessä saattaa tulla eteen kysymyksiä ja selvitettäviä uusia asioita.

Opiskelijan linkit

Opetussuunnitelmat, opintojaksoselosteet, vapaasti valittavat opinnot, verkko-opinnot
Selaimessa toimiva sähköpostiohjelma.
Ajankohtaiset tiedotusasiat, opintoihin liittyvät lomakkeet, tietoa mm. turvallisuudesta, kansainvälisyydestä, opintojen AHOToinnista ja valmistumisesta.
Ilmoittautuminen opintojaksoille, lukuvuosi-ilmoittautuminen, ilmoitustaulu ja opinto-opas.
Lukujärjestykset ja aikataulutukset.
Opiskelijahyvinvointia tukevat palvelut ovat opiskelijoiden käytössä koko opiskelun ajan.

Palvelusta löydät mm. Outlookin, OneDriven, Wordin, Excelin, PowerPointin, OneNoten ja SharePointin.
Verkko-oppimisympäristö.
BYOD tarkoittaa, että jokainen opiskelija tuo oman laitteensa ja käyttää sillä oppimisympäristön palveluja.

Ilmoittautuminen

  • Jos opiskelija ei ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi lukuvuosittain annettuun määräaikaan mennessä, hänen katsotaan eronneen Satakunnan ammattikorkeakoulusta ja hän menettää opiskeluoikeutensa syyskuussa.

Ilmoittautuminen seuraavaksi lukuvuodeksi alkaa edeltävän kevätlukukauden aikana ja päättyy elokuun lopussa. Tiedote ilmoittautumisesta lähetetään opiskelijoille sähköpostitse.

Opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi sen mukaan, onko hän ottanut opiskelupaikan vastaan ennen syksyä 2015 alkaneesta koulutuksesta vai aikaisintaan syksyllä 2015 alkaneesta koulutuksesta.

  • Jos opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ennen syksyä 2015 alkaneesta koulutuksesta, hän voi opiskeluaikanaan ilmoittautua poissa olevaksi enintään neljäksi lukukaudeksi.
  • Jos opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan syksyllä 2015 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta, hän voi ilmoittautua poissa olevaksi enintään kahdeksi lukukaudeksi ilman erityistä syytä. Lisäksi hän voi ilmoittautua poissa olevaksi ase- tai siviilipalveluksen suorittamisen tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla olemisen takia ilman, että opiskeluoikeusaika kuluu.