Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä
-erikoistumiskoulutus 30 op

Erikoistumiskoulutuksen suoritettuasi saavutat sellaisen tietoperustan, jolla kykenet toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Hakuaika

Seuraava erikoistumiskoulutus on haussa syksyllä 2023.

Toteutusaika

Koulutuksen aloitus on tammikuussa 2024. Tarkat tiedot julkaistaan myöhemmin.

 

Paikka

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23

28130 Pori

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Verkkototeutus

Koulutuksen hinta

Hinta julkaistaan lähempänä haun alkamista.

SAMKin opiskelijoita Porin kampuksen kirjastossa.

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutuksessa perehdyt sosiaali- ja terveyspalvelujen digitaaliseen kehittämiseen sekä palvelumuotoiluosaamiseen ja hallintaan. Koulutus koostuu neljästä osasta ja osa opinnoista on vapaasti valittavissasi siten, että saat koulutuksesta mahdollisimman paljon käytännön hyötyä työssäsi. Koulutuksen aikana tuotat kehittämistehtävän, joka vaatii käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa monitoimijaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisössä.

Koulutuksen suoritettuasi kykenet toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

 

Sisältö

Sisällöstä voi suorittaa myös osia. Muutokset sisällössä ovat mahdollisia.

Erikoistumiskoulutus muodostuu neljästä seuraavasta toisiaan täydentävästä moduulista:

  1. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden ja tiedonhallinnan osaamisen asiantuntija 10 op
  2. Palvelumuotoiluosaaminen 5 op
  3. Vapaavalintaiset sisällöt 5 op
  4. Työelämälähtöinen kehittämistehtävä 10 op

1) Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden ja tiedonhallinnan osaamisen asiantuntija 10 op

Tässä kokonaisuudessa kehität tiedonhallinnan ja digitaalisten sotepalveluiden käyttöön edellytettävää osaamista.
Valitset alla olevista opintojaksoista omaan oppimissuunnitelmaasi viisi opintojaksoa.

Valittavat opintojaksot:

2) Palvelumuotoiluosaaminen 5 op

Palvelumuotoilu lisää osallistujien halua ja taitoa kehittää julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin hyvinvointi- ja sote-palveluita ihmislähtöisemmiksi sekä vaikuttavammiksi. Palvelumuotoilun koulutuskokonaisuus sisältää: palvelumuotoilun periaatteet, työskentelytavat, keskeiset työkalut ja menetelmät. Koulutuksessa työskennellään oikeiden työelämän kehittämishaasteiden kanssa soveltaen palvelumuotoilun prosessia. Koulutus antaa valmiuksia yrittäjämäisyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen.

3) Vapaavalintaiset sisällöt 5 op

Valinnaisten opintojen tarkoitus on täydentää ja syventää opiskelijan osaamista tämän erikoistumiskoulutuksen päätavoitteiden mukaisesti. Opiskelija voi valita opinnot oman kiinnostuksensa ja osaamistarpeensa (HOPS) mukaan erikoistumiskoulutuksen tarjonnasta.

4) Työelämälähtöinen kehittämistehtävä 10 op

Kehittämistehtävä tehdään monitoimijaisessa yhteistyössä kansalaisten, julkisen, yksityisen ja/tai kolmannen sektorin kanssa. Kehittämistehtävässä sovelletaan palvelumuotoilun prosessia ja työskentelytapoja oikean työelämähaasteen ratkaisussa. Työelämästä tuleva kehittämistehtävä pohjautuu palvelun käyttäjien, palvelun ja sen kontekstin ymmärryksen kartoittamiseen. Kehittämistehtävän parissa työskennellään pienryhmissä ja se käsittää kokonaisen palvelumuotoiluprosessin eri vaiheet: asiakasymmärryksen luominen, konseptointi, prototypointi/pilotointi ja arviointi.

Toteutus

Opinnot suoritetaan täysin verkossa. Tavoitteellinen opintojen suoritusaika on yksi lukuvuosi. Opiskelija voi tehdä opinnot myös nopeammin hyödyntäen henkilökohtaista opetussuunnitelmaa.

Koulutus sisältää etäopetusta noin 15 päivää koko opintojen aikana.

Koulutus koostuu pakollisista kontaktiopetuspäivistä sekä itsenäisestä työskentelystä että ryhmätöistä. Kontaktiopetuspäivät eli webinaarit ovat pakollisia opiskelijoille. Koulutus on laajudeltaan 30 op, joka tarkoittaa laskennallisesti 810 tuntia työaikaa. Huomioithan siis, että aikaa tulee varata myös muuhun kuin kontaktiopetuskertoihin.

Aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan koulutuksen toteutuksesta vastaavan ammattikorkeakoulun periaatteiden ja käytäntöjen mukaisesti. Kun erikoistumiskoulutus järjestetään useamman ammattikorkeakoulun yhteistyönä, kukin ammattikorkeakoulu ratkaisee aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ammattikorkeakoulussa käytössä olevan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelykäytännön (AHOT) ja suoritettavien opintojen perusteella.

 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille, joita ovat 

 

1) työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset (esim. sairaanhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit jne.) sekä 

2) muiden alojen, esim. digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla, 

3) edellä mainittujen ammattiryhmien työttömät työnhakijat tai 

4) työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja henkilöt, jotka miettivät alan vaihtoa.  

 

Koulutukseen voidaan valita myös AMK-tutkintoja edeltäneen aiemman opistotason tutkinnon suorittanut. 

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Heli Rosenqvist
p. 044 710 3948

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Tiina Pakkasela, koulutussuunnittelija (ma.)
p. 044 710 3236

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi

Kysy lisää koulutuksesta: