Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ylempi AMK-tutkinto

Ylempi AMK-koulutus syventää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijaosaamista, työelämän kehittämisosaamista ja palvelujärjestelmän johtajuusosaamista.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

90 opintopistettä
30 aloituspaikkaa
Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk-tutkinto
Opintojen kesto: noin 2 vuotta
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 13.–27.3.2024

Opinnot alkavat: syksyllä 2024

 

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, Pori

Miksi opiskelisit hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä SAMKissa?

 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yamk-tasoista asiantuntijaosaamista tarvitaan nyt, kun uudet sote-hyvinvointialueet aloittavat ja kehittävät toimintaansa.
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alan työllistyminen ja urakehitysnäkymät ovat erittäin hyvät.
 • Yamk-tutkinto tuottaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakoulujen ammatilliseen opettajankoulutukseen ja yliopistojen jatkotutkinto-ohjelmiin.

Syvennä asiantuntijuuttasi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yamk-tason tuottamaa asiantuntijaosaamista tarvitaan uudistettaessa sosiaali- ja terveysalan julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin organisaatioiden toimintaa ja palveluja. Asiantuntijaosaamista tarvitaan erityisesti monialaisten ja moniammatillisten hyvinvointi- ja terveyspalvelujen kehittämisessä, johtamisessa ja toimintatapojen uudistamisessa kestävän kehityksen periaatteet ja digitaalisten palvelujen tarpeet huomioiden. Tavoitteena on, että tutkinnon suorittanut omaa valmiudet hyvinvointia ja terveyttä edistävään kehittämiseen ja johtamiseen asiakaslähtöisesti ja näyttöön perustuen.

Lue kenelle sairaanhoitaja (ylempi AMK), hankekoordinaattori Minna Westergård suosittelee Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen opintoja.

Pohjakoulutusvaatimus

 • fysioterapeutti (AMK)
 • geronomi (AMK)
 • kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • sosionomi (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • terveydenhoitaja (AMK)

Tai joltakin em. AMK-tutkinnoista edeltänyt opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (esim. sairaanhoitaja, fysioterapeutti).

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta (kaksi vuotta) asianomaisen alan työkokemusta, joka on kertynyt
korkeakoulututkintotodistuksen tai opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon todistuksen myöntämispäivästä alkaen. (Tarkemmin kohdassa valintaperusteet).

 

Opiskelijamme työllistyvät

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yamk tutkinto tuottaa vaativan tason terveyden ja hyvinvointialan asiantuntija-, kehittäjä- ja johtamisosaajia. Tutkinnon tuottama osaaminen, mahdollistaa toiminnan asiantuntija-, kehittämis-, suunnittelu- ja esihenkilötehtävissä, niin julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa kuin järjestöissä ja kolmannella sektorilla. Tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto ja se antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Tutkinnon suorittaminen tuottaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakoulujen ammatilliseen opettajankoulutukseen ja yliopistojen jatkotutkinto-ohjelmiin.

Ammattinimikkeitä

 • osastonhoitaja
 • palvelupäällikkö
 • hyvinvointikoordinaattori
 • hoitotyön johtaja
 • projekti-, yhteyspäällikkö
 • kliininen asiantuntija

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

Koulutuksen rakenne ja sisältö

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tutkinto-ohjelman opintojen laajuus on 90 opintopistettä. Syventävien ammattiopintojen laajuus on 55 opintopistettä ja vapaasti valittavien opintojen laajuus on 5 opintopistettä. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 opintopistettä.

Syventävistä ammattiopinnoista (55 op) syventäviä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijaopintoja on 25 op ja 30 op on työelämän johtamis- ja tutkimus- ja kehittämisopintoja.

Vaihtoehtoisena syventävinä ammattiopintoina opiskelijat voivat valita mielenterveys- ja päihdetyön opinnot (25 op), jotka järjestetään yhteistyössä TAMKin, JAMKin, OAMKin, SAMKin ja Turun AMKin kanssa. Tämän vaihtoehdon valitsevalta opiskelijalta edellytetään sairaanhoitajan perustutkintoa.

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa vastaavia master-tason opintoja Campusonline tarjonnassa verkossa ja työterveyshuollon opintoja vapaasti valittavina opintoina yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.

Terveyden edistämisen opiskelijat voivat valita syventävinä ammattiopintoina myös Mielenterveys- ja päihdeopinnot.

Opinnäytetyö 30 op (Kehittämistehtävä)

Opinnäytetyön tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa työelämälähtöisen tai työelämän tarpeisiin vastaavan tutkimuksellisen tai projektimaisen kehittämistyön. Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa, että hän osaa soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen asiantuntijatyöhön. Opinnäytetyö liitetään osaksi työelämän kehittämistä ja se toteutetaan joko ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämishankkeissa tai oman tai jonkun muun työyhteisön kehittämishankkeena.

Kehittämistehtävä

Opinnäytetyö toteutetaan tutkimus- tai kehittämistehtävänä ja sen tavoitteena on tukea opiskelijan asiantuntija- ja kehittämisosaamista. Opinnäytetyö liitetään osaksi työelämän kehittämistä ja se toteutetaan joko ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämishankkeissa tai oman tai jonkun muun työyhteisön kehittämishankkeena.

Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelman opinnäytetyön aiheet ovat liittyneet muun muassa projektien tai toiminnan arviointiin, toiminnan kehittämiseen ja mallintamiseen, erilaisiin osaamiskartoituksiin tai niiden kuvauksiin, työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen, terveyden edistämiseen erilaisissa asiakas- tai potilasryhmissä

Opintojen toteutus

Tutkintoon johtavat opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna siten, että opiskelu mahdollistuu työn ohessa 1,5 vuodessa. Lukukaudessa on noin 2 kontaktipäivää kuukaudessa.  Opiskelu koostuu itsenäisestä opiskelusta, etä- ja verkko-opiskelusta sekä kontaktiopiskelusta. Joitakin opintoja on mahdollisuus suorittaa myös kesäopintoina. Opinnot toteutetaan verkko- ja lähiopetuksena (2 lähipäivää / kk). Osa opinnoista voidaan tehdä hankkeissa, erilaisina projekti-, kehittämis- ja oppimistehtävinä. Opiskelu toteutuu työnohessa ja opintojaksojen oppimistehtävät linkitetään työelämään. Opiskelussa käytetään SAMKin Moodle -oppimisympäristöä sekä etäopetukseen soveltuvia verkkoympäristöjä. Opiskelijan tulee varmistaa, että hänellä on käytettävissään riittävän hyvä verkkoyhteys ja laitteisto opintojen suorittamiseen (BYOD- periaate eli bring your own device).

 

Tutkimukselliset painopisteet

SAMKin strategian mukaisista painopistealueista etenkin ikääntyvien palvelut, työvoiman toimintakyky sekä osallisuus ja saavutettavuus liittyvät terveyden edistämiseen.

 

Lisää aiheesta

SAMKin Terveyden edistämisen ylempi AMK-opiskelija Porin kampuksella.
| Hyvinvointi ja terveys

YAMK-opinnot auttavat etenemään esimiestehtäviin

”Työnantajani on selkeästi arvostanut Terveyden edistämisen YAMK-koulutusta. Olen saanut hyödyntää opintojani työssäni laajasti muun muassa toiminnan kehittämisessä ja muutosjohtamisessa. Opinnot antoivat eväitä...
Älykkäita hankkeita kuvituskuva pixabay
| SAMK

Tulevaisuuden sairaala, älykkäästi sähköistyvä Satakunta ja kolme muuta hanketta toivat SAMKille EAKR-rahoituspotin

Satakuntaliitto jakoi Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta viime viikolla kahdeksalle hankekokonaisuudelle. Satakunnan ammattikorkeakoulu on mukana viidessä hankkeessa. Niissä kehitetään äly- ja digiratkaisuja maalla ja merellä: terveyden- ja sairaanhoidossa, sähkömarkkinoilla ja merenkulussa.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tutkinnosta

Seija Olli
044 710 3457
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme