Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Ylempi AMK-koulutus syventää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijaosaamista, työelämän kehittämisosaamista ja palvelujärjestelmän johtajuusosaamista.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

90 opintopistettä
20 aloituspaikkaa
Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk-tutkinto
Opintojen kesto: noin 2 vuotta
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 16.-30.3.2022

Opinnot alkavat: syksyllä 2022

Ilmoittaudu valintakurssille: 16.3.-6.4.2022

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Terveyden edistäminen, Pori

Syvennä asiantuntijuuttasi

Koulutus syventää erityisesti yhteisö- ja väestötason terveyden edistämisen ja arvioinnin osaamista, valmiuksia uudistaa terveyden edistämisen toimintaa sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa sekä alue- että kansallisella tasolla. Koulutus perustuu näyttöön perustuvaan toimintaan, näytön hakemiseen, näytön soveltamiseen ja näytöllä johtamiseen käytännön kehittämisessä.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK -tutkintonimike perustuu lähtötutkintoon.

 

Pohjakoulutusvaatimus

 • fysioterapeutti (AMK)
 • geronomi (AMK)
 • kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • sosionomi (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • terveydenhoitaja (AMK)

Tai joltakin em. AMK-tutkinnoista edeltänyt opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (esim. sairaanhoitaja, fysioterapeutti).

Hakukelpoisuuteen vaaditaan 24 kuukautta (kaksi vuotta) asianomaisen alan työkokemusta, joka on kertynyt
korkeakoulututkintotodistuksen tai opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon todistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2021 mennessä.

 

Opiskelijamme työllistyvät

Koulutus antaa valmiudet toimia erilaisissa asiantuntija-, esimies-, kehittämis- tai suunnittelutehtävissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla liittyen terveyden edistämiseen tai työelämän kehittämiseen. Tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto ja antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinto antaa kelpoisuuden hakea ammatilliseen opettajankoulutukseen

Ammattinimikkeitä

 • osastonhoitaja
 • palvelupäällikkö
 • hyvinvointikoordinaattori
 • hoitotyön johtaja
 • projekti-, yhteyspäällikkö
 • kliininen asiantuntija

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu terveyden edistämisen syventävistä opinnoista kuten väestön terveys, kestävä terveys, mielenterveys- ja päihdetyö, asiakaslähtöiset terveyspalvelut ja terveyden edistämiselle asetetut yhteiskunnalliset haasteet, tutkimus- ja kehittämismenetelmäopinnoista sekä johtamisen opinnoista. Opintoihin sisältyy myös opinnäytetyö (30 op).

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa vastaavia master-tason opintoja Campusonline tarjonnassa verkossa ja työterveyshuollon opintoja vapaasti valittavina opintoina yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.

Terveyden edistämisen opiskelijat voivat valita syventävinä ammattiopintoina myös Mielenterveys- ja päihdeopinnot.

Kehittämistehtävä

Opinnäytetyö toteutetaan tutkimus- tai kehittämistehtävänä ja sen tavoitteena on tukea opiskelijan asiantuntija- ja kehittämisosaamista. Opinnäytetyö liitetään osaksi työelämän kehittämistä ja se toteutetaan joko ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämishankkeissa tai oman tai jonkun muun työyhteisön kehittämishankkeena.

Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelman opinnäytetyön aiheet ovat liittyneet muun muassa projektien tai toiminnan arviointiin, toiminnan kehittämiseen ja mallintamiseen, erilaisiin osaamiskartoituksiin tai niiden kuvauksiin, työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen, terveyden edistämiseen erilaisissa asiakas- tai potilasryhmissä

Opintojen toteutus

Koulutus toteutetaan verkko- ja lähiopetuksena (2 lähipäivää / kk). Koulutus sisältää erilaisia tiedonhaku- ja analysointitehtäviä. Osa opinnoista suoritetaan projektimaisesti erilaisina kehittämis- ja oppimistehtävinä.

 

Tutkimukselliset painopisteet

SAMKin strategian mukaisista painopistealueista etenkin ikääntyvien palvelut, työvoiman toimintakyky sekä osallisuus ja saavutettavuus liittyvät terveyden edistämiseen.

 

Lisää aiheesta

SAMKin Terveyden edistämisen ylempi AMK-opiskelija Porin kampuksella.
| Hyvinvointi ja terveys

YAMK-opinnot auttavat etenemään esimiestehtäviin

“Työnantajani on selkeästi arvostanut Terveyden edistämisen YAMK-koulutusta. Olen saanut hyödyntää opintojani työssäni laajasti muun muassa toiminnan kehittämisessä ja muutosjohtamisessa. Opinnot antoivat eväitä...
Älykkäita hankkeita kuvituskuva pixabay
| SAMK

Tulevaisuuden sairaala, älykkäästi sähköistyvä Satakunta ja kolme muuta hanketta toivat SAMKille EAKR-rahoituspotin

Satakuntaliitto jakoi Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta viime viikolla kahdeksalle hankekokonaisuudelle. Satakunnan ammattikorkeakoulu on mukana viidessä hankkeessa. Niissä kehitetään äly- ja digiratkaisuja maalla ja merellä: terveyden- ja sairaanhoidossa, sähkömarkkinoilla ja merenkulussa.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja terveyden edistämisen koulutuksesta

Seija Olli
044 710 3457
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme