Etsi

Terveyden edistäminen

Ylempi AMK-koulutus syventää terveyden edistämisen asiantuntijaosaamista, työelämän kehittämisosaamista ja palvelujärjestelmän johtajuusosaamista.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

90 opintopistettä
20 aloituspaikkaa
Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk-tutkinto
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 14.–28.3.2018
Valintakoe: 18.5.2018
Opinnot alkavat: syksyllä 2018
Opinnot kestävät: noin 2 vuotta

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Terveyden edistäminen, Pori

Näin haet koulutukseen

Hakuohjeet

Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Tarkista hakuaika. Katso hakuinfo.

Selvitä ja merkitse muistiin valintakoepäivät ja valintaan liittyvät määräajat. Saavu valintakokeisiin ajoissa ja oikein varustautuneena.

Ota tarjottu opiskelupaikka vastaan määräaikaan mennessä.

Valintakoe ja ennakkotehtävä 2018

Valintakoe 18.5.2018

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valinta tehdään ennakkotehtävästä ja aineistokokeesta kertyvien pisteiden perusteella.

Valintapisteiden muodostuminen

Ennakkotehtävä 0-30 p.

Aineistokoe   0-70 p.

yht. 100 p. (alin hyväksytty 20 p.)

Ennakkotehtävä:

Kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla, fonttikoko 11 ja riviväli 1,5. Ennakkotehtävän pituus on noin 2-3 tekstisivua (A 4). Tekstin alkuun nimi, syntymäaika, ammatti ja amk -tutkintosi.

 1. Miksi haet opiskelemaan juuri nyt, millaiset ovat opiskelumahdollisuutesi ja millaisia urasuunnitelmia sinulla on?
 2. Kuvaa millaista osaamista sinulla on terveyden edistämisestä ja mikä motivoi sinua kehittymään edelleen?
 3. Mitä kehittämistarpeita tunnistat tällä hetkellä terveyden edistämisen alueella yhteiskunnassa, omassa organisaatiossasi ja omassa työssäsi?
 4. Millainen on alustava suunnitelma opinnäytetyöstäsi (opinnäytetyön aihe, tarkoitus ja tavoitteet, toteutustapa ja mahdolliset tulokset tai tuotos) ja mitkä ovat mahdollisuutesi toteuttaa opinnäytetyö omassa työyhteisössäsi?

Ennakkotehtävä tuodaan valintakokeeseen 18.5.2018 tulostettuna.

Aineistokokeen materiaali annetaan valintakoetilaisuudessa ja sen perusteella kirjoitetaan esseevastaus pyydettyyn tehtävään.

Syvennä asiantuntijuuttasi

Koulutus syventää erityisesti yhteisö- ja väestötason terveyden edistämisen ja arvioinnin osaamista, valmiuksia uudistaa terveyden edistämisen toimintaa sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa sekä alue- että kansallisella tasolla. Koulutus perustuu näyttöön perustuvaan toimintaan, näytön hakemiseen, näytön soveltamiseen ja näytöllä johtamiseen käytännön kehittämisessä.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK -tutkintonimike perustuu lähtötutkintoon.

 

Pohjakoulutusvaatimus

 • fysioterapeutti (AMK)
 • geronomi (AMK)
 • kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • sosionomi (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • terveydenhoitaja (AMK)

Opiskelijamme työllistyvät

Koulutus antaa valmiudet toimia erilaisissa asiantuntija-, esimies-, kehittämis- tai suunnittelutehtävissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla liittyen terveyden edistämiseen tai työelämän kehittämiseen. Tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto ja antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinto antaa kelpoisuuden hakea ammatilliseen opettajankoulutukseen

Ammattinimikkeitä

 • osastonhoitaja
 • palvelupäällikkö
 • hyvinvointikoordinaattori
 • hoitotyön johtaja
 • projekti-, yhteyspäällikkö
 • välityömarkkinakoordinaattori
 • kliininen asiantuntija

Voit aloittaa opintosi SAMKin uudella kampuksella Porin keskustassa.

Moderni ja monipuolinen kampus

Uusi SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat, kävelymatka lentoasemalta

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu terveyden edistämisen syventävistä opinnoista kuten väestön terveys, kestävä terveys, asiakaslähtöiset terveyspalvelut ja terveyden edistämiselle asetetut yhteiskunnalliset haasteet, tutkimus- ja kehittämismenetelmäopinnoista sekä johtamisen opinnoista. Opintoihin sisältyy myös opinnäytetyö (30 op).

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa työterveyshuollon opintoja vapaasti valittavina opintoina yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.

Kehittämistehtävä

Opinnäytetyö toteutetaan tutkimus- tai kehittämistehtävänä ja sen tavoitteena on tukea opiskelijan asiantuntija- ja kehittämisosaamista. Opinnäytetyö liitetään osaksi työelämän kehittämistä ja se toteutetaan joko ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämishankkeissa tai oman tai jonkun muun työyhteisön kehittämishankkeena.

Terveyden edistämisen koulutusohjelman opinnäytetyön aiheet ovat liittyneet muun muassa projektien tai toiminnan arviointiin, toiminnan kehittämiseen ja mallintamiseen, erilaisiin osaamiskartoituksiin tai niiden kuvauksiin, työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen, terveyden edistämiseen erilaisissa asiakas- tai potilasryhmissä

Opintojen toteutus

Koulutus toteutetaan lähi- ja verkko-opetuksena. Koulutus sisältää erilaisia tiedonhaku- ja analysointitehtäviä. Osa opinnoista suoritetaan projektimaisesti erilaisina kehittämis- ja oppimistehtävinä.

 

Tutkimukselliset painopisteet

SAMKin strategian mukaisista painopistealueista etenkin ikääntyvien palvelut, työvoiman toimintakyky sekä osallisuus ja saavutettavuus liittyvät terveyden edistämiseen.

 

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja terveyden edistämisen koulutuksesta

Seija Olli
044 710 3457
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen