Etsi

Insinööri (ylempi AMK), Tekniikka

Tekniikan ylempi AMK -koulutusohjelma syventää opiskelijoiden teoreettista ja käytännöllistä osaamista nopeasti kehittyvässä tekniikan alan tehtäväkentässä ja sen johtamisessa.

Ylempi (AMK)

60 opintopistettä
30 aloituspaikkaa
Tekniikan alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 14.–28.3.2018
Valintakoe: ilmoitetaan myöhemmin
Opinnot alkavat: syksyllä 2018
Opinnot kestävät: noin 1,5–2 vuotta

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Insinööri (ylempi AMK), Tekniikka, Pori

Näin haet koulutukseen

Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Tarkista hakuaika. Katso hakuinfo.

Selvitä ja merkitse muistiin valintakoepäivät ja valintaan liittyvät määräajat. Saavu valintakokeisiin ajoissa ja oikein varustautuneena.

Ota tarjottu opiskelupaikka vastaan määräaikaan mennessä.

Valintakoe 2018

Valintakoe on online-koe, johon on seuraava ennakkoaineisto:

- Andersson, C., Haavisto, I., Kangasniemi, M., Kauhanen, A., Tikka, T. Tähtinen, L. ja Törmänen, A. 2016. Robotit töihin: Koneet tulivat – mitä tapahtuu työpaikoilla? EVA Raportti 2/2016. Helsinki: Taloustieto Oy. Saatavissa http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2016/09/Robotit-t%C3%B6ihin.pdf (100 sivua)

- Syty kiertotaloudesta: Yhdessä kiinni kasvuun. 2016. Helsinki: Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Saatavissa https://ek.fi/wp-content/uploads/Syty_kiertotaloudesta_aukeamittain_web.pdf  (30 sivua)

- Somerpalo, S., Tamminen, T., ja Alinikula, P. 2017. Liikenteen digitaalisten palveluiden esteettömyyden edistäminen. Liikenne- ja viestintäministeriö. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2/2017. Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö. Saatavissa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79200  (30 sivua)

- Dahlström, P., Ericson, L., Khanna, S. and Meffert, J. 2017. From disrupted to disruptor: Reinventing your business by transforming the core. Available http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/from-disrupted-to-disruptor-reinventing-your-business-by-transforming-the-core  (8 sivua)

- Bughin, J., LaBerge, L. and Mellbye, A. The case for digital reinvention. 2017. McKinsey Quarterly. February 2017. Available http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-case-for-digital-reinvention  (15 sivua)

- Abras, C., Maloney-Krichmar, D., and Preece, J. 2004. User-Centered Design. In Bainbridge, W. Encyclopedia of Human-Computer Interaction. Thousand Oaks: Sage Publications. Available http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.94.381&rep=rep1&type=pdf  (12 sivua)

Tarkemmat tiedot ilmoitetaan valintakoekutsun yhteydessä. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen, joka järjestetään toukokuun lopulla.

Katso videolta opiskelijoiden ja yliopettajan kommentteja, mitä opiskelu antaa.

Uusien mahdollisuuksien asiantuntijaksi

Yritykset ja organisaatiot kehittyvät ketterästi ja lisäävät kilpailukykyään uusilla teknologisilla ratkaisuilla. Tekniikan ylempi AMK-koulutus näyttää mitä uutta automaation, robotiikan, digitalisaation, logistiikan ja kiertotalouden sovelluksilla voidaan saavuttaa.

Koulutusohjelman suoritettuaan opiskelija ymmärtää uusien mahdollisuuksien hyödyntämisen omassa työympäristössään koskevat ne sitten automaatiota, robotiikkaa, digitalisaatiota, johtamista, juridisia kysymyksiä, logistisia ratkaisuja tai energia- ja ympäristöasioita. Opiskelija osaa soveltaa oppejaan sekä liiketoiminnan kehittämiseen että elinkeinoelämän teknisiin kehittämishankkeisiin.

Opiskelijamme työllistyvät vaativiin asiantuntijatehtäviin

Tekniikan ylempi AMK -koulutusohjelma antaa valmiudet toimia vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Koulutukseen tulevilla on työkokemusta ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen vähintään kolme vuotta. Koulutuksen jälkeen voi edetä  työtehtäviin, joissa tarvitaan kykyä johtaa laajempialaisia hankkeita, kykyä kehittää yrityksiä ja organisaatioita ja/tai kykyä osallistua kansainväliseen hanketoimintaan.

Tutkintonimike on insinööri (ylempi AMK), kansainvälisessä käytössä Master of Engineering. Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Ammattinimikkeitä

 • Projektipäällikkö
 • Asiantuntija
 • Kehittämispäällikkö
 • Suunnittelija
 • Konsultti
 • Yrittäjä
 • Tutkija

Voit aloittaa opintosi SAMKin uudella kampuksella Porin keskustassa.

Moderni ja monipuolinen kampus

Uusi SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat, kävelymatka lentoasemalta

Koulutuksen sisältö

Tekniikan ylempi AMK -koulutuksen laajuus on kokonaisuudessaan 60 opintopistettä. Opinnot jakaantuvat syventäviin opintoihin 25 op, vapaasti valittaviin opintoihin 5 op ja opinnäytetyöhön 30 op.

Kaikille pakolliset syventävät opinnot 10 op sisältävät organisaatioiden ja innovaatioiden johtamista sekä hankkeissa ja julkaisuissa käytettävää englannin kieltä. Opiskelija voi painottaa loput syventävistä opinnoistaan (15 op) automaatioon, robotiikkaan, digitalisaatioon, logistiikkaan ja/tai energia- ja ympäristöasioihin.

Opiskelijan tulee sisällyttää tutkintoonsa vähintään 5 op vapaasti valittavia opintoja. Tekniikan ylempi AMK -ohjelman opiskelijat valitsevat vapaasti valittaviksi opinnoikseen ensisijaisesti opintoja oman koulutusohjelman tai muiden SAMKin ylempien koulutusohjelmien tarjonnasta. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää myös muiden korkeakoulujen opintoja.

Opintojen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Lähiopetusta on noin kaksi arkipäivää kuukaudessa Porissa. Muina aikoina opetus tapahtuu itsenäisesti ja verkon välityksellä. Monimuotokoulutuksen opetusmenetelminä ovat luennot, seminaarit, ryhmätyöt, verkko-opetus, itsenäinen opiskelu ja projektityöt. Opetusprosessi linkittyy kiinteästi työelämään ja siellä oleviin haasteisiin sekä kehittämistehtäviin.

Tekniikan ylempi AMK -tutkinto toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten, julkisten organisaatioiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.


Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opetuskieli

Tekniikan ylempi AMK -koulutuksessa opetuskielenä on suomi, lukuun ottamatta Professional English -opintojaksoa. Koulutuksen aikana käytetään laajasti englanninkielistä kirjallisuutta. Opinnäytetyön voi tehdä suomeksi tai englanniksi, jos opiskelijan opinnäytetyön toimeksiantaja edellyttää englanninkielistä raportointia. Opinnäytetyö tehdään tyypillisimmin opiskelijan työnantajalle.

 

Kehittämistehtävä

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jossa yhdistetään toimeksiantajan tutkimus- ja kehittämistarpeet, opiskelijan omat osaamistavoitteet ja urakehitys sekä syventävät ammattiopinnot. Se tehdään tyypillisimmin opiskelijan työnantajalle. Opinnäytetyön tavoitteena on, että opiskelija oppii käyttämään erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä valitsemaan niistä parhaiten omaan kehittämishankkeeseensa sopivat menetelmät.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja tekniikan koulutuksesta

Sirpa Sandelin
044 710 3227
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen