Kuvataide

Kuvataiteen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on tukea kuvataiteilijoiden työllistymismahdollisuuksia ja tunnistaa heidän omilta toiminta-alueiltaan kulttuurialan kehittäjäorganisaatioita ja verkostoja.

Kuvataiteilija (ylempi AMK)

60 opintopistettä
16 aloituspaikkaa
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Paasikivenkatu 24, Kankaanpää

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 17.3.–31.3.2021
Ilmoittautuminen valintakurssille: 10.3.-7.4.2021
Opinnot alkavat: syksyllä 2021

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Kulttuuriala (ylempi AMK), Kuvataide, Kankaanpää

Esittelyssä kuvataiteen opinnot sekä Kankaanpään kampus.

Syvennä asiantuntijuuttasi

Taiteilijan työ on jatkuvaa omaan tekemiseen liittyvää tutkimista. Kuvataiteen ylempi AMK-tutkinto vastaa kuvataiteilijoiden osaamisen kehittämisen tarpeisiin. Taiteilijan työssä vastuu oman uran kehittämisestä vaatii hyvää motivaatiota ja päämäärätietoista itseohjautuvuutta. Tässä usein itsenäisessä ja yksilöllisyyttä korostavassa työssä taiteilija tarvitsee myös tukea ja ajoittaista osaamisensa päivittämistä. Ylemmän AMK-tutkinnon opiskelussa käytetään myös kokemustiedon jakamista ja vertaisoppimista ammatillisen kasvun vahvistamisessa.

YAMK-tutkinto on ylempänä korkeakoulututkintona rinnasteinen kansainvälisiin Master-tason tutkintoihin.

Opiskelijamme työllistyvät

Ylemmän AMK-tutkinnon keskeisenä tavoitteena on tuottaa taiteilijalle paremmat valmiudet taidemaailman toimijana. Aktiivisuus oman osaamisen esilletuomisessa, yhteistyö oman toiminta-alueen yhteisöjen ja organisaatioiden kanssa sekä oikeanlaisten strategioiden laatiminen antavat valmiuksia uran kehittämiselle.

Tutkinnon suorittaminen avaa mahdollisuuksia kuvataidealan opetustehtävien hoitamiseen sekä soveltamaan luovaa osaamista myös erilaisissa monialaisissa kulttuuri- ja hyvinvointialojen tehtävissä.

Ylemmän kuvataiteen tutkinnon suorittaneet kuvataiteilijat kertovat opinnoistaan.

Koulutuksen sisältö

  • Osaamisen kehittäminen ja luovuuden johtaminen
  • Taidefilosofia
  • Kuvataiteilijan yhteiskuntaosaaminen
  • Taidemaailman asiantuntemus

Opiskelu on prosessi, jossa kehität omaa taiteellista työtä ja syvennät ammatillista osaamistasi. Toteutat oman kehittämissuunnitelman  opinnäytetyönä, jossa pääpaino on taiteellisessa produktiossa ja sen rinnalla tuotetussa kirjallisessa raportissa.

Opinnot koostuvat vertaismentoroinnista, tutoroinnista, teoreettisista opintojaksoista, työelämäyhteyksien kehittämisestä ja projektihallinnan menetelmistä. Tutkintoon sisältyy myös vapaasti valittavia opintoja, joissa voi myös vahvistaa ammatillista osaamista.

Työelämäyhteistyö

SAMK tarjoaa sinulle erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyöprojekteja ja hankkeita yhteisöjen kanssa ja tutustua käytännön työelämään ja työnantajiin. Yhteistyöprojekteissa voit luoda kontakteja työelämään ja edistää uraasi.

 

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys integroituu opetukseen läpi koko koulutuksen. Kansainvälisyysosaaminen ilmenee kielitaitona, vuorovaikutustaitoina ja kulttuuriosaamisena. Kykenet monikulttuuriseen kanssakäymiseen ja yhteistyöhön sekä pystyt toimimaan ryhmissä ja verkostoissa erilaisista kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Lisäksi osaat työssäsi ottaa huomioon kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö osoittaa, että sinulla on kyky syvälliseen tiedon ja osaamisen ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Luovan prosessin johtaminen sisältää sekä henkilökohtaisen osaamisen johtamisen, että yhteistyötahojen kanssa työskentelyä. Opinnäytetyön toteuttamisessa haetaan myös erilaisia yhteiskunnallisia toimijoita ja kehittäjäorganisaatioita, joilla on valmiuksia ja kiinnostusta kuvataiteilijoiden luovaa panosta kohtaan.

Taiteelliset tavoitteet ja oman työn edistämiseksi tehtävä tutkimus määrittelevät opinnäytetyökokonaisuuden. Tavoitteena on tuottaa teos tai projekti kuvataiteilijan oman toimintaympäristön ehdoilla.

Lisää aiheesta

SAMKista kuvataiteilijaksi valmistunut Tuomas Hallivuo.
| Kuvataide

Opiskelijamme työllistyvät: ”Parasta työssäni on se, että saan tehdä sitä mitä haluan”

Tuomas Hallivuo valmistui Kankaanpään taidekoulusta kuvataiteilijaksi vuonna 2006 suuntautumisenaan grafiikka. Nykyisin hän työskentelee taidegraafikkona ja aloitti opiskelun kuvataiteen ylemmässä tutkinnossa SAMKissa vuonna 2015.
Jälkiä-näyttelyn teoksia.
| Kuvataide

Jälkiä – stipendiaattien näyttely Kankaanpään taidekoulun galleriassa

Anni Hurmila, Mikael Korkee, Aeon Lux ja Piia Rantakangas valmistuivat kuvataiteilijaksi (AMK) viime vuonna. Nyt heidän uusimpia teoksiaan on esillä SAMKin Taidekoulun kampuksen galleriassa Kankaanpäässä 8.–30.11.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja kuvataiteen koulutuksesta

Matti Velhonoja
044 710 6192
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK Kuvataide Kankaanpää
Paasikivenkatu 24
Kankaanpää

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme