Kuntoutus

Kuntoutuksen ylemmässä amk-tutkintokoulutuksessa syvennetään kuntoutuksen asiantuntijuutta sekä johtamis- ja kehittämisosaamista.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

90 opintopistettä
15 aloituspaikkaa
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Ei haussa vuonna 2021

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista).

Syvennä asiantuntijuuttasi

Koulutuksessa syvennetään kuntoutuksen asiantuntijuutta sekä johtamis- ja kehittämisosaamista. Kuntoutusta ja kuntoutumista tarkastellaan eri-ikäisten asiakkaiden ja yhteiskunnan näkökulmasta. Koulutus antaa valmiudet lähijohtamiseen sekä erilaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden hallinnointiin ja ohjaamiseen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Kuntoutuksen yamk koulutusta toteuttavat ammattikorkeakoulut tekevät tiivistä yhteistyötä mm. opetussuunnitelmien ja opinnäytetöiden kehittämisen parissa. Verkostoon kuuluvat SAMKin lisäksi Turun AMK, Metropolia, Arcada, Lahden AMK ja Oulun AMK.

Pohjakoulutusvaatimus

 • fysioterapeutti (AMK)
 • geronomi (AMK)
 • kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • sosionomi (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK).

Opiskelijamme työllistyvät

Koulutuksesta valmistuneet voivat toimia kuntoutuksen vaativissa asiantuntijatehtävissä, esimiestehtävissä tai erilaisissa kehittämistehtävissä julkisissa, yksityisissä tai kolmannen sektorin organisaatioissa. Koulutus antaa myös valmiudet oman yrityksen perustamiseen.

Ammattinimikkeitä

 • osastonhoitaja
 • lähiesimies
 • kehittämispäällikkö
 • kuntoutus-, hankesuunnittelija
 • yrittäjä, projektipäällikkö

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

Koulutuksen sisältö

 • Kuntoutuksen keskeiset käsitteet ja taustateoriat
  – Näyttöön perustuva kuntoutus
  – Kuntoutuksen palvelujärjestelmä. lainsäädäntö ja rahoitus
  – Osallisuuden ja esteettömyyden edistäminen yhteiskunnassa
  – Oman asiantuntijuusalueen työmenetelmien kehittäminen
 • Organisaatiot ja johtaminen
 • Kuntoutuksen laatu ja yrittäjyys
 • Talous ja prosessit
 • Uudistumisen ja muutoksen johtaminen

Kehittämistehtävä

Kuntoutuksen koulutuksessa opinnäytetyö on työmenetelmiä, työvälineitä, työelämän käytäntöjä tai prosesseja kehittävä tutkimuksellinen tai toiminnallinen tehtävä/hanke. Se voidaan toteuttaa omassa työyhteisössä tai tehdä osana alueen tai ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ohjelmaa tai -hanketta. Opinnäytetyön toteutuksessa yhdistyvät ammatillinen osaaminen, teoreettinen tieto sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen kuntoutuksen kentässä. Opinnäytetyön toteutumista tukevat ohjausryhmätoiminta, seminaarit, vertaistyöskentely, pienryhmätyöskentely ja yksilöllinen ohjaus.

Opintojen toteutus

Lähiopetusta on noin 2–3 päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskeluun kuuluu itsenäistä tai pienryhmäopiskelua, kirjallisia tehtäviä sekä tenttejä tai projektitöitä. Opiskelun tukena käytetään Moodle-verkko-opiskeluympäristöä.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja kuntoutuksen koulutuksesta

Anne Kärki
puh. +358 44 710 3471
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme