Johtaminen ja palveluliiketoiminta, ylempi AMK-tutkinto

Johtamisen ja palveluliiketoiminnan koulutuksesta valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia, jotka tunnistavat työyhteisön kehittämiskohteita sekä osaavat suunnitella ja johtaa muutosprosesseja.

Tradenomi (ylempi AMK)

90 opintopistettä
80 aloituspaikkaa
Opintojen kesto: noin 2 vuotta
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 13.–27.3.2024

Opinnot alkavat: syksyllä 2024

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Tradenomi (ylempi AMK), Johtaminen ja palveluliiketoiminta, Pori

Syvennä asiantuntijuuttasi

Johtamisen ja palveluliiketoiminnan koulutuksessa opiskelija hankkii valmiudet liiketoiminta- ja verkosto-osaamista edellyttäviin vaativiin esimies-, asiantuntija- ja johtamistehtäviin. Näitä valmiuksia ovat kyky jakaa tietoa, luoda käsitellyn tiedon pohjalta uusia ratkaisuja työelämän haasteisiin, kuten jatkuvan muutoksen johtaminen, moninaisuus työyhteisöissä ja asiakaskunnassa, globaali verkottuminen, kyky ennakoida työelämän muutostarpeita sekä rohkeus ja käytännön taidot tehdä päätöksistä totta. Koulutus vahvistaa esimies-, ryhmätyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja. Opiskelijan tutkimus- ja kehitystyötaidot paranevat, ja tutkinnon suoritettuaan hän pystyy toimimaan organisaatiossaan ns. muutosagenttina. Hankitun tiedon tulkitsemisen ja soveltamisen taito vahvistuu käytännönläheisesti. Koulutuksen tavoitteena on, että:

• opiskelija hankkii valmiudet kehittää ja johtaa liiketoimintaa ja julkisten palvelujen prosesseja yrittäjämäisellä otteella

• opiskelijan liiketaloudellinen osaaminen muuttuvassa kotimaisessa ja kansainvälisessä ympäristössä lisääntyy ja syvenee

• koko oppimisprosessi edistää työelämän ja korkeakoulutuksen verkottumista kotimaassa ja kansainvälisesti.

Pohjakoulutusvaatimus

Liiketalouden alan AMK-tutkinto (tradenomi AMK), matkailu- ravitsemis- ja talousalan AMK-tutkinto (restonomi AMK) tai muu korkeakoulututkinto, johon sisältyy liiketalouden opintoja vähintään 40 op tai jonka lisäksi on suoritettu korkeakoulutasoisia liiketalouden opintoja vähintään 40 op, tai esim. merkonomin tai restonomin opistotutkinto.

Hakijalla tulee soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Lisätietoja Opintopolusta.

Koulutuksen sisältö

Johtamisen ja palveluliiketoiminnan koulutuksessa syvennytään monipuolisesti organisaatioiden johtamiseen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden kehittämiseen. Opiskelija voi suuntautua digitalisaatio-osaamisen, johtamisen tai oikeudellisen osaamisen syventämiseen. Myös tutkimus- ja kehittämisosaamista lisäävät opinnot ja tehtäväkokonaisuudet sekä vapaasti valittavat opinnot sisältyvät koulutukseen. Johtamisen ja palveluliiketoiminnan opinnoissa opiskellaan joustavasti ja yhteisöllisesti työn ohessa. Koulutuksessa oppii tunnistamaan työelämän kehittämiskohteita ja löytämään niihin ratkaisuja.

Pätevyys

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

  • Yli 4000 opiskelijaa
  • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
  • Noin 600 tutkintoa vuodessa
  • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

Uramahdollisuudet

Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet toimia vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä niin yrityselämässä, julkisella sektorilla kuin yrittäjänäkin. Opiskelijalla on valmiudet suunnitella ja johtaa erilaisia työelämän kehittämishankkeita ja muutosprosesseja.

Tehtävänimikkeitä:

asiakkuuspäällikkö, henkilöstöpäällikkö, Key Account Manager, talouspäällikkö, tietojärjestelmäpäällikkö, tavaratalon johtaja, myyntipäällikkö, yrittäjä, toimistopäällikkö, Country Manager, Business Development Manager, osastopäällikkö, lehtori, toimitusjohtaja, myyntijohtaja

Opetuksen järjestäminen

Koulutuksen opetusmenetelmät ovat monipuolisia. Opetuksessa käsiteltävät aiheet syntyvät työelämän tarpeista ja opettajan tehtävänä on luoda uusia näkökulmia sekä ohjata opiskelijaa luovien ja innovatiivisten ratkaisujen löytämiseen.

Koulutuksen kontaktipäivät järjestetään perjantaisin (tyypillisesti klo 9–16) ja niitä on keskimäärin 2–3 viikon välein. Ohjelmassa voi olla myös lisäpäiviä. Kontaktipäiviin voi osallistua verkon kautta ilman läsnäoloa kampuksella. Kontaktipäivien rinnalla suuri osa koulutuksesta toteutuu yhteisöllisenä pienryhmätyöskentelynä ja itsenäisinä verkko-opintoina.

Kansainvälisyys

Koulutus toteutetaan pääosin suomen kielellä. Joitakin opintojaksoja toteutetaan osittain englanniksi, myös englanninkielistä materiaalia ja kirjallisuutta hyödynnetään opetuksessa.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä ja sen valmistelu aloitetaan heti ensimmäisten opiskelukuukausien aikana suorittamalla opinnäytetyötä valmistelevia menetelmäopintojaksoja.  Johtamisen ja palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelmassa opinnäytetyön tavoitteena on, että opiskelija on harjaantunut teorian ja käytännön yhdistäjänä ja osoittaa osaamisensa johtamista käsittelevän uuden tiedon aktiivisena hankkijana, tuottajana ja soveltajana. Hän hallitsee työelämälähtöisen kehittämisprosessin läpiviennin teoriassa ja käytännössä sekä tutkimus- ja kehittämisprosessin eri vaiheet opinnäytetyöskentelyssä.  Opinnäytetyön tekemällä opiskelija osoittaa osaavansa soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen asiantuntijatyöhön.

Lisää aiheesta

| Liiketoiminta

Talous- ja velkaneuvonnan kevytversiosta apua yhteiskunnallisiin haasteisiin?

SAMKin opiskelijat kehittivät lähipalveluna toteutettavan kevytratkaisun talous- ja velkaneuvontaan osana YAMK-opintojaan.
Johanna Virtanen
| Liiketoiminta

Kuka tarvitsee henkilöbrändiä – ja miten se tehdään?

– Henkilöbrändiä tarvitsevat kaikki sellaiset ihmiset, joiden työssään pitää vaikuttaa muihin ihmisiin. Oli sitten asiantuntija, myyntimies, taiteilija tai vaikkapa sosiaalityöntekijä, joka tarvitsee uskottavuutta uralla edetäkseen, sanoo henkilöbrändistä opinnäytetyönsä tehnyt Johanna Virtanen, Master of Business Administration.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja koulutuksesta

Kimmo Kallama
044 710 6102
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme