Etsi

Johtaminen ja palveluliiketoiminta

Johtamisen ja palveluliiketoiminnan koulutuksesta valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia, jotka tunnistavat työyhteisön kehittämiskohteita sekä osaavat suunnitella ja johtaa muutosprosesseja.

Tradenomi (ylempi AMK) / Restonomi (ylempi AMK)

90 opintopistettä
45 aloituspaikkaa
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 20.3.–3.4.2019
Valintakoe: ilmoitetaan myöhemmin
Opinnot alkavat: syksyllä 2019
Opinnot kestävät: noin 2 vuotta

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Tradenomi (ylempi AMK), Johtaminen ja palveluliiketoiminta, Pori

Vuoden 2019 valintaperusteet päivitetään myöhemmin.

Syvennä asiantuntijuuttasi

Johtamisen ja palveluliiketoiminnan koulutuksesta valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia, jotka tunnistavat työyhteisön kehittämiskohteita sekä osaavat suunnitella ja johtaa muutosprosesseja. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijan valmiudet kehittää ja johtaa yrityselämän ja julkisten palvelujen prosesseja yrittäjämäisellä otteella kasvavat. Lisäksi opiskelijan liiketoimintaosaaminen muuttuvassa ja globaalissa toimintaympäristössä syvenee.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto parantaa opiskelijan mahdollisuuksia sekä horisontaaliseen että vertikaaliseen urakehitykseen.

Johtamisen ja palveluliiketoiminnan opinnoissa opiskellan joustavasti ja yhteisöllisesti työn ohessa.Koulutuksessa oppii tunnistamaan työelämän kehittämiskohteita ja löytämään niihin ratkaisuja. Opiskelija pääsee päivittämään johtamistaitojaan ja parantamaan urakehitysmahdollisuuksiaan.

Pohjakoulutusvaatimus

Liiketalouden alan AMK-tutkinto (tradenomi AMK), matkailu- ravitsemis- ja talousalan AMK-tutkinto (restonomi AMK) tai muu korkeakoulututkinto, johon sisältyy, tai hakija on tutkinnon lisäksi suorittanut korkeakoulutasoisia liiketalouden opintoja vähintään 40 op. Hakijalla tulee soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi olla vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opiskelijamme etenevät urallaan

Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet toimia vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä niin yrityselämässä, julkisella sektorilla kuin yrittäjänäkin. Opiskelijalla on valmiudet suunnitella ja johtaa erilaisia työelämän kehittämishankkeita ja muutosprosesseja.

Pätevyys

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Voit aloittaa opintosi SAMKin uudella kampuksella Porin keskustassa.

Moderni ja monipuolinen kampus

Uusi SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus.

  • Yli 4000 opiskelijaa
  • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
  • Noin 600 tutkintoa vuodessa
  • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat, kävelymatka lentoasemalta

Koulutuksen sisältö

Johtamisen ja palveluliiketoiminnan koulutuksessa syvennytään monipuolisesti organisaatioiden johtamiseen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden kehittämiseen. Voit suuntautua johtamisen, asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan tai oikeudellisen osaamisen syventämiseen. Myös  tutkimus- ja kehittämisosaamista lisäävät opinnot ja tehtäväkokonaisuudet sekä vapaasti valittavat opinnot sisältyvät koulutukseen.

Johtamisen suuntautumisen syventävien opintojen teemoja ovat strateginen ajattelu, muutosjohtaminen, prosessien johtaminen, henkilöstöjohtaminen ja esimiehenä kehittyminen.

Asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan suuntautumisen syventävien opintojen teemoja ovat palveluprosessien monikanavainen johtaminen, palvelualojen uudet liiketoimintamahdollisuudet, myynnin johtaminen ja palvelumuotoilu.

Oikeudellisessa suuntautumisessa keskeisiä teemoja ovat mm. sopimusoikeus ja monipuolistuvat työ- ja virkasuhteet. Oikeudelliset opinnot soveltuvat kaikille liiketalouden opiskelijoille, mutta ne on suunniteltu erityisesti oikeustradenomi-koulutuksen suorittaneiden osaamisen kehittämiseen oikeudellistuvassa toimintaympäristössä.

Koulutus toteutetaan pääosin suomen kielellä. Joitakin opintojaksoja toteutetaan osittain englanniksi, myös englanninkielistä materiaalia ja kirjallisuutta hyödynnetään opetuksessa.

 

Opetuksen järjestäminen

Koulutuksen lähipäivät järjestetään perjantaisin (tyypillisesti klo 9–16) ja niitä on keskimäärin 2–3 viikon välein. Jonkin verran ohjelmassa voi olla myös lisälähipäiviä. Lähipäivien lisäksi koulutus toteutetaan verkko-opintoina ja -ohjauksena sekä yhteisöllisenä pienryhmätyöskentelynä. Oikeudellisen suuntautumisen lähipäiviin ja muuhun opetukseen voi osallistua myös verkossa vuorovaikutteisen HILL-ympäristön kautta ilman läsnäoloa kampuksella.

 

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys on läpileikkaava teema kaikissa koulutuksen opintojaksoissa. Lisäksi opiskelija voi kehittää kansainvälisyysvalmiuksiaan valitsemalla opintoja esimerkiksi SAMKin englanninkielisestä Business Management and Entrepreurship -koulutusohjelmasta.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyössä osoitat, että osaat soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen asiantuntijatyöhön.

Johtamisen ja palveluliiketoiminnan koulutusohjelmassa opinnäytetyön tavoitteena on, että opiskelija on harjaantunut teorian ja käytännön yhdistäjänä ja osoittaa osaamisensa johtamista käsittelevän uuden tiedon aktiivisena hankkijana, tuottajana ja soveltajana. Hän hallitsee työelämälähtöisen kehittämisprosessin läpiviennin teoriassa ja käytännössä sekä tutkimus- ja kehittämisprosessin eri vaiheet opinnäytetyöskentelyssä.

Lisää aiheesta

Mikko Lehmus, Tradenomi (YAMK)
| Liiketoiminta

Tradenomi (YAMK) -opinnot huomioivat hyvin tämän päivän työelämän haasteita

Helsinkiläinen Mikko Lehmus lähti opiskelemaan liiketalouden ylempää amk-tutkintoa, koska halusi pitää huolta ammatillisesta kehittymisestään. – Tradenomi (YAMK) -tutkinto tuo hyvät raamit kehittää...
| Liiketoiminta

Johtamisopinnoista potkua urakehitykseen

Tuija Itkosen tradenomi (YAMK) -opinnot ovat loppusuoralla. Johtamisen ja palveluliiketoiminnan koulutuksen pariin jalkinesuunnittelijan ja painopinnanvalmistajan toi urakehitystoiveet. Ylemmän amkin tradenomiopinnot ovat Tuijan...

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja koulutuksesta

Kimmo Kallama
044 710 6102
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen