Johtaminen ja palveluliiketoiminta

Johtamisen ja palveluliiketoiminnan koulutuksesta valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia, jotka tunnistavat työyhteisön kehittämiskohteita sekä osaavat suunnitella ja johtaa muutosprosesseja.

Tradenomi (ylempi AMK) / Restonomi (ylempi AMK)

90 opintopistettä
45 aloituspaikkaa
Opintojen kesto: noin 2 vuotta
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 17.3.–31.3.2021
Valintakurssille ilmoittautuminen: ilmoitetaan myöhemmin
Opinnot alkavat: syksyllä 2021

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Tradenomi (ylempi AMK), Johtaminen ja palveluliiketoiminta, Pori

Syvennä asiantuntijuuttasi

Johtamisen ja palveluliiketoiminnan koulutuksesta valmistuu työelämän kehittäjiä ja uudistajia, jotka tunnistavat työyhteisön kehittämiskohteita sekä osaavat suunnitella ja johtaa muutosprosesseja. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijan valmiudet kehittää ja johtaa yrityselämän ja julkisten palvelujen prosesseja yrittäjämäisellä otteella kasvavat. Lisäksi opiskelijan liiketoimintaosaaminen muuttuvassa ja globaalissa toimintaympäristössä syvenee.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto parantaa opiskelijan mahdollisuuksia sekä horisontaaliseen että vertikaaliseen urakehitykseen.

Johtamisen ja palveluliiketoiminnan opinnoissa opiskellaan joustavasti ja yhteisöllisesti työn ohessa. Koulutuksessa oppii tunnistamaan työelämän kehittämiskohteita ja löytämään niihin ratkaisuja. Opiskelija pääsee päivittämään johtamistaitojaan ja parantamaan urakehitysmahdollisuuksiaan.

Pohjakoulutusvaatimus

Liiketalouden alan AMK-tutkinto (tradenomi AMK), matkailu- ravitsemis- ja talousalan AMK-tutkinto (restonomi AMK) tai muu korkeakoulututkinto, johon sisältyy liiketalouden opintoja vähintään 40 op tai jonka lisäksi on suoritettu korkeakoulutasoisia liiketalouden opintoja vähintään 40 op, tai esim. merkonomin tai restonomin opistotutkinto.

Hakijalla tulee soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi olla vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Lisätietoja Opintopolusta.

Opiskelijamme etenevät urallaan

Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet toimia vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä niin yrityselämässä, julkisella sektorilla kuin yrittäjänäkin. Opiskelijalla on valmiudet suunnitella ja johtaa erilaisia työelämän kehittämishankkeita ja muutosprosesseja.

Pätevyys

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

  • Yli 4000 opiskelijaa
  • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
  • Noin 600 tutkintoa vuodessa
  • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

Koulutuksen sisältö

Johtamisen ja palveluliiketoiminnan koulutuksessa syvennytään monipuolisesti organisaatioiden johtamiseen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden kehittämiseen. Voit suuntautua johtamisen, asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan tai oikeudellisen osaamisen syventämiseen. Myös  tutkimus- ja kehittämisosaamista lisäävät opinnot ja tehtäväkokonaisuudet sekä vapaasti valittavat opinnot sisältyvät koulutukseen.

Johtamisen suuntautumisen syventävien opintojen teemoja ovat mm. strateginen ajattelu, muutosjohtaminen, prosessien johtaminen, henkilöstöjohtaminen ja esimiehenä kehittyminen.

Asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan suuntautumisen syventävien opintojen teemoja ovat palveluprosessien monikanavainen johtaminen, palvelualojen uudet liiketoimintamahdollisuudet, myynnin johtaminen ja palvelumuotoilu.

Oikeudellisessa suuntautumisessa syventävien opintojen teemoja ovat sopimushallinta, työ- ja virkasuhteet, perus- ja ihmisoikeudet, oikeudellinen palvelumuotoilu ja oikeusteknologia sekä vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät.

Koulutus toteutetaan pääosin suomen kielellä. Joitakin opintojaksoja toteutetaan osittain englanniksi, myös englanninkielistä materiaalia ja kirjallisuutta hyödynnetään opetuksessa.

 

Opetuksen järjestäminen

Koulutuksen lähipäivät järjestetään perjantaisin (tyypillisesti klo 9–16) ja niitä on keskimäärin 2–3 viikon välein. Jonkin verran ohjelmassa voi olla myös lisälähipäiviä. Lähipäivien lisäksi koulutus toteutetaan verkko-opintoina ja -ohjauksena sekä yhteisöllisenä pienryhmätyöskentelynä. Oikeudellisen suuntautumisen lähipäiviin ja muuhun opetukseen voi osallistua myös verkossa vuorovaikutteisen HILL-ympäristön kautta ilman läsnäoloa kampuksella.

 

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys on läpileikkaava teema kaikissa koulutuksen opintojaksoissa. Lisäksi opiskelija voi kehittää kansainvälisyysvalmiuksiaan valitsemalla opintoja esimerkiksi SAMKin englanninkielisestä Business Management and Entrepreurship -koulutusohjelmasta.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyössä osoitat, että osaat soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen asiantuntijatyöhön.

Johtamisen ja palveluliiketoiminnan koulutusohjelmassa opinnäytetyön tavoitteena on, että opiskelija on harjaantunut teorian ja käytännön yhdistäjänä ja osoittaa osaamisensa johtamista käsittelevän uuden tiedon aktiivisena hankkijana, tuottajana ja soveltajana. Hän hallitsee työelämälähtöisen kehittämisprosessin läpiviennin teoriassa ja käytännössä sekä tutkimus- ja kehittämisprosessin eri vaiheet opinnäytetyöskentelyssä.

Lisää aiheesta

Rami Iltanen, Tradenomi (YAMK)
| Liiketoiminta

Restonomin ylempi AMK-tutkinto vahvistaa osaamista kunta-alalla

Porilainen Rami Iltanen aloitti restonomin YAMK-opinnot Johtamisen ja palveluliiketoiminnan koulutuksessa syksyllä 2017. Porin Palveluliikelaitoksessa ateriapalvelujen suunnittelutehtävissä toimiva Iltanen alkoi pohtia jatko-opintoja valmisteilla...
Johanna Virtanen
| Liiketoiminta

Kuka tarvitsee henkilöbrändiä – ja miten se tehdään?

– Henkilöbrändiä tarvitsevat kaikki sellaiset ihmiset, joiden työssään pitää vaikuttaa muihin ihmisiin. Oli sitten asiantuntija, myyntimies, taiteilija tai vaikkapa sosiaalityöntekijä, joka tarvitsee uskottavuutta uralla edetäkseen, sanoo henkilöbrändistä opinnäytetyönsä tehnyt Johanna Virtanen, Master of Business Administration.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja koulutuksesta

Kimmo Kallama
044 710 6102
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme