Etsi

Valintakokeet kevät 2018

Täältä löydät tietoa SAMKissa keväällä 2018 järjestettävistä valintakokeista.

Tiedot ennakkotehtävistä, ennakkoaineistoista ja valintakokeista löydät tältä sivulta.

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse noin viikkoa ennen koetta.

HUOM! Valintakoekutsuja ei lähetetä seuraavien koulutusten päivätoteutuksissa:

 • Liiketalous, tradenomi (AMK)
 • Matkailu, restonomi (AMK)
 • Merenkulku, insinööri (AMK)
 • Tekniikka, insinööri (AMK)
 • Tietojenkäsittely, tradenomi (AMK)

Kevään 2018 korkeakoulujen yhteishaun tulokset julkistetaan viimeistään torstaina 28.6.2018 Opintopolussa.

Huom.  Alla olevat tiedot koskevat osin valintakokeita kevään yhteishaun osalta, osin valintakokeita kesän lisähaun osalta.

Valintakoetiedot koulutuksittain:

AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Fysioterapia, Pori

Valintakoe

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen.

Kaikki hakijat osallistuvat 19.4.2018 valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua, lisätietoa sivulla http://soteli.metropolia.fi/. Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen 6.6.2018. SAMKin fysioterapian hakukohteessa varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan esivalintakokeen perusteella 60 hakijaa.

Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Varsinaisesta valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä, ja valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä.

Varsinaiseen valintakokeeseen hyväksytyt hakijat saavat valintakoekutsun sähköpostitse noin viikkoa ennen valintakoetta.

Hoitotyö, Pori

Valintakoe

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen.

Kaikki hakijat osallistuvat 19.4.2018 valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua, lisätietoa sivulla http://soteli.metropolia.fi/. Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen 29.5.2018. SAMKin sairaanhoitajan päivätoteutuksen hakukohteessa varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan esivalintakokeen perusteella 180 hakijaa.

Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Varsinaisesta valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä, ja valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä.

Varsinaiseen valintakokeeseen hyväksytyt hakijat saavat valintakoekutsun sähköpostitse noin viikkoa ennen valintakoetta.

HUOM! SAMKin sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Valintakoeyhteistyötä tehdään Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) koulutusten kanssa. TAMKin koulutuksista valintakoeyhteistyössä ovat mukana sairaanhoitajakoulutus, ensihoitajakoulutus, terveydenhoitajakoulutus ja kätilökoulutus. Jos haet useampaan näistä TAMKin ja/tai SAMKin hakukohteista, sinut kutsutaan sen hakukohteen valintakokeeseen, johon esivalintakokeen pisteesi riittävät. Valintakoetuloksen saat kaikkiin TAMKin ja SAMKin valintakoeyhteistyön hakukohteisiin. 

Industrial Management, Online studies

Entrance Examination

Online entrance examination: 100 points

SAMK organizes its own entrance examination on the Internet. SAMK will send eligible applicants directions for testing the exam platform and for completing the entrance examination within two weeks of applying and presenting adequate proof of eligibility. Applicants are required to use their own computer and Internet connection.
In the entrance examination applicant’s learning skills, mathematical skills and understanding of written English are measured. The entrance examination can be completed from 15 January 2018 at 8.00 a.m. to at latest 13 April 2018 at 10 p.m. (all times Finnish time). Each applicant has 2 hours to complete the exam after starting it.

Admission requirement

Applicant is required to get at least 75 points out of the maximum 100 points to be selected as a student or to be selected to the online interview. To be considered for selection from a reserve place after the application period, applicant has to get at least 55 points from the online examination. 

International Business, Rauma

Entrance examination

Online entrance examination: 100 points

SAMK organizes its own entrance examination on the Internet. SAMK will send eligible applicants directions for testing the exam platform and for completing the entrance examination within two weeks of applying and presenting adequate proof of eligibility. Applicants are required to use their own computer and Internet connection.

In the entrance examination applicant’s learning skills, mathematical skills and understanding of written English are measured. The entrance examination can be completed from 15 January 2018 at 8.00 a.m. to at latest 13 April 2018 at 10 p.m. (all times Finnish time). Each applicant has 2 hours to complete the exam after starting it.

Admission requirement


Applicant is required to get at least 75 points out of the maximum 100 points to be selected as a student or to be selected to the online interview. To be considered for selection from a reserve place after the application period, applicant has to get at least 55 points from the online examination. 

Online interview

In the Bachelor’s degree programmes of International Business in Rauma and International Tourism Management in Pori, the applicant is required to have an online interview, after he/she has passed any of the selection methods 1, 2 and 3.

Applicant will be interviewed through a video negotiation platform with his/her own computer, webcam and Internet connection. In the interview, applicant’s skills of understanding and producing spoken English are measured. The applicants who are accepted to the interview are sent detailed information about the interview and how register for it by e-mail within a week of completing the selection method 1 (entrance examination), 2 (SAT) or 3 (GAOKAO). The interviews will be organized from 22 January to 22 April, 2018. The interview is completed in 30 minutes.  

Admission requirement


The online interview will be graded passed or failed. Passed applicant is selected as a student, failed applicant is not.

International Tourism Development, Pori

Entrance examination

Online entrance examination: 100 points

SAMK organizes its own entrance examination on the Internet. SAMK will send eligible applicants directions for testing the exam platform and for completing the entrance examination within two weeks of applying and presenting adequate proof of eligibility. Applicants are required to use their own computer and Internet connection.

In the entrance examination applicant’s learning skills, mathematical skills and understanding of written English are measured. The entrance examination can be completed from 15 January 2018 at 8.00 a.m. to at latest 13 April 2018 at 10 p.m. (all times Finnish time). Each applicant has 2 hours to complete the exam after starting it.

Admission requirement
Applicant is required to get at least 75 points out of the maximum 100 points to be selected as a student or to be selected to the online interview. To be considered for selection from a reserve place after the application period, applicant has to get at least 55 points from the online examination. 

Online interview

In the Bachelor’s degree programmes of International Business in Rauma and International Tourism Development in Pori, the applicant is required to have an online interview, after he/she has passed any of the selection methods 1, 2 and 3.

Applicant will be interviewed through a video negotiation platform with his/her own computer, webcam and Internet connection. In the interview, applicant’s skills of understanding and producing spoken English are measured. The applicants who are accepted to the interview are sent detailed information about the interview and how register for it by e-mail within a week of completing the selection method 1 (entrance examination), 2 (SAT) or 3 (GAOKAO). The interviews will be organized from 22 January to 22 April, 2018. The interview is completed in 30 minutes.  

Admission requirement
The online interview will be graded passed or failed. Passed applicant is selected as a student, failed applicant is not.

Kuvataide, Kankaanpää

Ennakkonäyttö

Hakijat kutsutaan valintakokeeseen etukäteen tehtävän karsivan näytön perusteella. Karsivassa ennakkonäytössä arvioidaan hakijan motivaatiota, alaan liittyvää muuta koulutusta, työkokemusta ja harrastuneisuutta sekä alalle soveltuvuutta. Ennakkonäyttö arvioidaan hyväksytyksi tai hylätyksi, ja vain ennakkonäytön hyväksytysti suorittaneet saavat kutsun valintakokeeseen. Ennakkonäyttöä ei pisteytetä valintakokeen osana.

Ennakkonäytön tehtävien ohjeet on julkaistu SAMKin sivulla: Ennakkonäyttö 2018. Ennakkonäytön tehtävät tulee palauttaa SAMKin hakijapalveluihin hakuajan päättymiseen 28.3.2018 klo 15.00 mennessä.

Valintakoe

Valintakoe max. 100 pistettä

SAMKin kuvataiteen valintakoe järjestetään Kankaanpäässä valintakurssina 28.–31.5.2018.  Tarkemmat tiedot valintakurssista ilmoitetaan sille kutsuttaville. Valintakokeen tulos on voimassa vain SAMKin kuvataiteen hakukohteessa ja vain kevään 2018 yhteishaussa.

Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen enimmäispistemäärästä (eli vähintään 50 pistettä) suorittaakseen valintakokeen hyväksyttävästi. Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti.

Liiketalous, luova markkinointi, taloushallinto, Pori

Valintakoe

Kevään 2018 valintakoe järjestetään 8.6.2018 klo 12.00 osoitteessa Satakunnankatu 23, Pori.

Valintakokeen kirjallinen osuus kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa järjestelyineen kolme tuntia. Kokeeseen sisältyvä haastattelu toteutetaan valintakoepäivänä joko ennen valintakokeen kirjallista osuutta (noin klo 8.30–11.30) tai sen jälkeen (noin klo 14.30 alkaen).

Haastatteluajan varaaminen

Varaa valintakokeen haastatteluaikasi tästä linkistä torstaihin 7.6.2018 klo 15.00 mennessä.

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Todistusvalinnalla valitun hakijan ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Todistusvalinnassa hyväksytyille hakijoille ilmoitetaan valinnasta ennen valintakoetta.

SAMK ilmoittaa internet-sivuillaan tarvittavat tiedot valintakokeeseen osallistumista varten.

Valintakoe tehdään valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintaryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. SAMK on mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos hakija ei osallistu johonkin valintakokeen osaan.

Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (maks. 40 pistettä). Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on saatavilla jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla 20.4.–8.6.2018Tulos siirtyy niiden hakukohteiden kesken, jotka tekevät valtakunnallista valintakoeyhteistyötä. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Valintakokeen esimerkkitehtävät keväältä 2017:

Valintakokeen esimerkkitehtävät

Valtakunnallisessa liiketalouden valintakokeessa on kolme osaa: haastattelu (10 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (15. p).

Liiketalouden valintakoeryhmään kuuluvat seuraavat koulutukset ja niissä käytetään samaa valintakoetta:

 1. Liiketalouden koulutus
 2. Kansainvälisen kaupan koulutus, Lahden ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu
 3. Palveluliiketoiminnan koulutus, Lahden ammattikorkeakoulu
 4. Myyntityön koulutus, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu
 5. Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutus, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 6. Myyntityö ja liiketoiminnan logistiikka koulutus, Turun ammattikorkeakoulu
 7. Tiimiakatemia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 8. Liiketoiminnan logistiikan koulutus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu
 9. Wellness-liiketoiminta, Savonia-ammattikorkeakoulu
Liiketalous, Kansainvälinen kauppa, Rauma

Valintakoe

Valintakoe järjestetään perjantaina 17.8.2018 klo 8.30 alkaen SAMK Kampus Rauman (Satamakatu 26, Rauma) tiloissa. Ilmoittautuminen alkaa klo 8.30, kirjallinen koe on klo 9.00-11.00 ja ryhmähaastattelut aloitetaan klo 11.30. Koska ryhmähaastatteluajat ovat nähtävissä valintakoepäivänä koepaikalla kirjallisen kokeen jälkeen, niin hakijan tulee varautua siihen, että kokeessa kuluu aikaa pitkälle iltapäivään.

Valintakokeessa on kolme osaa: haastattelu (10 p.), ennakkoaineistoon perustuvat monivalintatehtävät (15 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (15. p). Valintakokeeseen kuuluvat haastattelut toteutetaan kirjallisen kokeen jälkeen ryhmähaastatteluina. Ennakkoaineisto on ladattavissa SAMKin sivuilta viimeistään 25.7.2018, ja se on näkyvillä valintakoepäivään 17.8.2018 asti.

Aineisto:

Ennakkoaineisto ei saa olla hakijalla mukana kokeessa. Valintakokeesta voi saada enintään 40 pistettä, ja hakijan tulee saada kokeesta vähintään 10 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Lisähaussa ei ole valintakoeyhteistyötä, vaan koetulos on ammattikorkeakoulukohtainen. Lisähaun valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua!

Logistics, Online studies

Entrance Examination

Online entrance examination: 100 points

SAMK organizes its own entrance examination on the Internet. SAMK will send eligible applicants directions for testing the exam platform and for completing the entrance examination within two weeks of applying and presenting adequate proof of eligibility. Applicants are required to use their own computer and Internet connection.

In the entrance examination applicant’s learning skills, mathematical skills and understanding of written English are measured. The entrance examination can be completed from 15 January 2018 at 8.00 a.m. to at latest 13 April 2018 at 10 p.m. (all times Finnish time). Each applicant has 2 hours to complete the exam after starting it.

Admission requirement

Applicant is required to get at least 75 points out of the maximum 100 points to be selected as a student or to be selected to the online interview. To be considered for selection from a reserve place after the application period, applicant has to get at least 55 points from the online examination.

Matkailu, Pori

Valintakoe

Valintakokeen yhteinen osuus pidetään kevään yhteishaussa tiistaina 5.6.2018 alkaen klo 10.00 osoitteessa Satakunnankatu 23, Pori.

Valintakokeen aikataulu

klo 9.00–9.50   ilmoittautuminen: mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus
klo 10.00–12.00 aineistokoe
klo 12–12.40 lounastauko
klo 12.40–14.40 haastattelut

Ennakkoaineisto

Valintakokeessa käytetään ennakkoaineistoa joka julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun verkkosivuilla 21.5.–5.6.2018. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Todistusvalinnalla valitun hakijan ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Todistusvalinnassa hyväksytyille hakijoille ilmoitetaan valinnasta ennen valintakoetta.

SAMK ilmoittaa internet-sivuillaan tarvittavat tiedot valintakokeeseen osallistumista varten.

Haastatteluajan varaaminen

SAMKissa valintakokeeseen sisältyy yhteisen kirjallisen osuuden lisäksi haastattelu. Haastattelu voi olla ennen kirjallista osuutta tai sen jälkeen koepäivän aikana.

Jokainen valintakokeeseen osallistuva varaa itselleen ajan haastatteluun sähköisestä ajanvarausohjelmasta

Kirjautuminen palveluun:
tunnus: valintakoe
salasana: haastattelu2018

Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen, englannin ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia.

Valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 25 pistettä. Haastattelusta on saatava vähintään 1 piste, samoin yhteisen kirjallisen osuuden kaikista osioista on saatava vähintään yksi piste. Koetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. SAMK on mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä.

Merenkulkualan insinööri, Rauma

Valintakoe

Kevään 2018 tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe ja merenkulkualan erityiskoe järjestetään 31.5.2018 osoitteessa Satamakatu 26, Rauma.

Ilmoittautuminen valintakokeeseen alkaa 9.30 ja tekniikan valtakunnallinen valintakoe järjestetään klo 10–12.30. Merenkulun erityiskoe järjestetään heti tekniikan valtakunnallisen kokeen jälkeen.

Kaikki hakukelpoiset Merenkulkualan insinöörin suuntautumisvaihtoehdon hakijat, joita ei ole valittu opiskelijoiksi ylioppilaiden todistusvalinnan kautta, osallistuvat tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen ja merenkulkualan erityiskokeeseen (vain englannin kielen koe) ilman erillistä kutsua.

Valintakoe:

* tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe max. 40 pistettä

* merenkulkualan erityiskoe max. 60 pistettä

Merenkulkualan työkokemus max. 40 pistettä

Yhteensä max. 140 pistettä

Valintakokeissa hakijan on saavutettava vähintään seuraavat valtakunnallisen suosituksen mukaiset pisteet: tekniikan alan valtakunnallisessa valintakokeessa 10 pistettä ja merenkulkualan erityiskokeessa 20 pistettä.

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen ja merenkulkualan erityiskokeeseen (englannin kielen koe) joko Kymenlaakson tai Satakunnan ammattikorkeakoulun merenkulkualan yksikössä.

Tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa sivulla http://teliennakko.metropolia.fi/ 17.5.–31.5.2018 välisenä aikana. Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Nursing, Pori

Entrance examination

Entrance exam will be organized 19 – 20 April 2018.

1-day exam for each applicant. The examination cannot be replaced with any other entrance examination or test result, and the examination result doesn’t replace any other examination result. All eligible applicants are invited to the examination in Pori. The result is valid only in the application round of Spring 2018.

 

Physiotherapy, Pori

Entrance examination

Entrance examination will be arranged on 17–18 Apr 2018 and it is an one-day entrance examination. Registration 7.30-8.00. Entrance examination begins at 8.00.

Entrance examination will be arranged only in Finland, Pori.

Entrance examination includes following parts:

— written part (TORTORA & DERRICKSON: PRINCIPLES OF ANATOMY AND PHYSIOLOGY 14th EDITION WILEY: THE SKELETAL SYSTEM: BONE TISSUE pp 169 – 187)  

               - both multiple choice questions and a short essay

—  a teacher’s interview

—  a motor ability test. The following things are tested (in a gym): working in a small group, coordination, body awareness and co-operative skills. Suitable clothing is needed.

—  a language proficiency test for all applicants

The applicant is required to get at least 30 points from the examination to be eligible for student selection.

Sea Captain, Rauma

Entrance examination

SAMK organizes its own entrance examination on the Internet. SAMK will send eligible applicants directions for testing the exam platform and for completing the entrance examination within two weeks of applying and presenting adequate proof of eligibility. Applicants are required to use their own computer and Internet connection.

In the entrance examination applicant’s learning skills, mathematical skills and understanding of written English are measured. The entrance examination can be completed from 15 January 2018 at 8.00 a.m. to at latest 13 April 2018 at 10 p.m. (all times Finnish time). Each applicant has 2 hours to complete the exam after starting it.

Admission requirement

Applicant is required to get at least 75 points out of the maximum 100 points to be selected as a student or to be selected to the online interview. To be considered for selection from a reserve place after the application period, applicant has to get at least 55 points from the online examination.

Sosiaaliala, Pori

Valintakoe

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen.

Kaikki hakijat osallistuvat 19.4.2018 valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua, lisätietoa sivulla http://soteli.metropolia.fi/. Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen 8.6.2018. SAMKin sosiaalialan päivätoteutuksen hakukohteessa varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan esivalintakokeen perusteella 120 hakijaa.

Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Varsinaisesta valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä, ja valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä.

Varsinaiseen valintakokeeseen hyväksytyt hakijat saavat valintakoekutsun sähköpostitse noin viikkoa ennen valintakoetta.

Tietojenkäsittely, Pori

Valintakoe

Tietojenkäsittelyn koulutuksen valtakunnallinen valintakoe on torstaina 7.6.2018 osoitteessa Satakunnankatu 23, Pori.

Valintakokeen aikataulu

klo 9.00 – 10.00 henkilökohtainen haastattelu henkilöille, joiden sukunimi alkaa kirjaimilla A–K.

klo 10.30 – 11.30 henkilökohtainen haastattelu henkilöille, joiden sukunimi alkaa kirjaimilla L–P.

klo 11.40 – 14.00 kaikille yhteinen valintakokeen kirjallinen osio. Kirjallinen koe alkaa klo 12.00 ja paikalla on oltava klo 11.40.

klo 14.10 – 15.30 henkilökohtainen haastattelu henkilöille, joiden sukunimi alkaa kirjaimilla R–Ö.

Ennakkoaineisto

Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla kevään haussa 7.5.–7.6.2018. Aineisto ei saa olla mukana kokeessa.

Ennakkoaineiston lisäksi kannattaa tutustua etukäteen ennen koetta esimerkkitehtäviä sisältävään dokumenttiin.

Yleiset tiedot valintakokeesta

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Todistusvalinnalla valitun hakijan ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Todistusvalinnassa hyväksytyille hakijoille ilmoitetaan valinnasta ennen valintakoetta.

Henkilökohtaiset tavarat ja henkilöllisyystodistus

Ota mukaasi kynä ja pyyhekumi. Kokeeseen ilmoittautuessasi esitä valokuvallasi varustettu henkilöllisyystodistus, joksi hyväksytään ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen Kela-kortti. Matkapuhelimet on suljettava kokeen ajaksi.

Valintakoe tehdään valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintaryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. SAMK on mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos hakija ei osallistu johonkin valintakokeen osaan.

Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (maks. 40 pistettä). Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Kevään yhteishaussa tietojenkäsittelyn päivätoteutukseen hyväksytään myös tietojenkäsittelyn monimuotototeutuksen valintakoetulos (monimuotototeutusta ei ole hakukohteena SAMKissa). Tulos siirtyy niiden hakukohteiden kesken, jotka tekevät valtakunnallista valintakoeyhteistyötä. SAMK on mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Tietojenkäsittelyn koulutus muodostaa oman valintakoeryhmänsä. 

Kokeessa mitataan kaikille yhteisellä kirjallisella osuudella loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoa (maks.15 p.) sekä ennakkoaineistoon pohjautuen uuden tiedon omaksumista (maks.15 p.). Kirjallisen osion lisäksi valintakokeessa mitataan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle (maks.10 p.) haastattelulla, joka järjestetään valintakoepäivänä joko ennen kirjallista osiota tai sen jälkeen. Hakijan on saatava motivaatiota ja soveltuvuutta mittaavasta osiosta vähintään 4 pistettä ja koko valintakokeesta vähintään 12 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Tekniikan alat (insinööri), Pori ja Rauma

Valintakoe

Kevään 2018 valintakoe järjestetään 31.5.2018 osoitteissa Satakunnankatu 23, Pori ja Satamakatu 26, Rauma.

Ilmoittautuminen valintakokeeseen alkaa klo 9.30 ja tekniikan valtakunnallinen valintakoe järjestetään klo 10–12.30.

Valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa sivulla http://teliennakko.metropolia.fi/ 17.5.–31.5.2018 välisenä aikana. Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä.

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen. Todistusvalinnassa hyväksytyille hakijoille ilmoitetaan valinnasta ennen valintakoetta.

Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Näin menetellessään hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen suuntautumisvaihtoehdon hakutoiveisiinsa.

Valintakoe on 2–3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä.

AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Hoitotyö, Rauma

Valintakoe

Valintakoe järjestetään 21.–22.5.2018. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

SAMKin sosiaali- ja terveysalan monimuotototeutusten valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoeyhteistyötä ei tehdä muiden ammattikorkeakoulujen hakukohteiden kanssa eikä SAMKin sisällä, eli koetulos ei siirry hakukohteesta toiseen.

Valintakoekutsu lähetetään hakijoille vain sähköpostitse hakijan hakemuksella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Valinta tehdään pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Valintatapa 1: Valintakoe

Valintakoe: 70 pistettä

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä.

Kuntoutuksen ohjaaja, Pori

Valintakoe

Valintakoe järjestetään 28.–29.5.2018. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

SAMKin sosiaali- ja terveysalan monimuotototeutusten valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Koulutus ei ole valintakoeyhteistyössä, eikä valintakoetulos siirry muihin hakukohteisiin. 

Valintakoekutsu lähetetään hakijoille vain sähköpostitse hakijan hakemuksella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Valinta tehdään pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Valintatapa 1: Valintakoe

Valintakoe 70 pistettä

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä.

Liiketalous, Huittinen

Valintakurssi

Valintakurssi max. 100 pistettä

Satakunnan ammattikorkeakoulu ei ole keväällä 2018 monimuotototeutusten osalta mukana liiketalouden alan valintakoeyhteistyössä, joten jossakin toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun liiketalouden alan valintakokeen tulos ei kelpaa SAMKissa eikä SAMKissa suoritetun valintakurssin tulos muissa ammattikorkeakouluissa kevään 2018 korkeakoulujen yhteishaussa.

Satakunnan ammattikorkeakoulun tradenomikoulutusten monimuotototeutusten (Huittinen & Rauma) opiskelijavalinta toteutetaan verkko-opintoina toteutettavalla valintakurssilla. Valintakurssin tehtävistä voi saada enintään 100 pistettä. Hakijan on saatava tehtävistä yhteensä vähintään 35 pistettä voidakseen tulla valituksi, ja lisäksi jokainen kurssilla annettu tehtävä pitää palauttaa viimeistään alla ilmoitettuna ajankohtana. Alle 35 pistettä saanut ja tehtäviä palauttamatta jättänyt hakija hylätään valintakurssilla, eikä hän voi tulla hyväksytyksi edes varasijalta. 

Valintakurssin ilmoittautumisen ja toteutuksen aikataulu:

 • Valintakurssille ilmoittaudutaan Opintopolku-palvelussa ilmoitettavassa osoitteessa ke 14.3.2018 klo 8.00 alkaen (osoite ilmoitetaan myöhemmin).
 • Valintakurssi alkaa ma 26.3.2018 klo 9.00.
 • Kevään 2018 korkeakoulujen yhteishaun II hakuaika: ke 14.3.2018 – ke 28.3.2018 klo 15.00, osoitteessa http://opintopolku.fi.
 • Valintakurssille ilmoittautuminen päättyy ke 4.4.2018 klo 15.00.
 • Valintakurssin tehtävät on jätettävä viimeistään ma 30.5.2018 klo 23.55.
 • Kevään 2017 korkeakoulujen yhteishaun tulokset julkistetaan viimeistään to 28.6.2018

HUOM! Hakijan tulee ilmoittautua verkkokurssille ja lisäksi tehdä hakemus myös yhteishaussa Opintopolussa.

Valintakurssi toteutetaan SAMKin verkko-opetusalustalla. Kurssille ilmoittautuneille lähetetään ohjeet verkko-opetusalustalle rekisteröitymiseen ja verkkokurssille kirjautumiseen ilmoittautumisen yhteydessä annettavaan sähköpostiosoitteeseen.

Hakijoille suositellaan kurssille ilmoittautumista ajoissa siten, että hakija aloittaa kurssin opiskelun ma 26.3.2018. Kurssille voi ilmoittautua ke 4.4.2018 klo 15.00 asti, mutta kurssin vaatiman työmäärän jakaminen sen toteutusta lyhyempään ajanjaksoon voi osoittautua haasteelliseksi. 

Valintakurssi on SAMKin tradenomitutkintoon kuuluva 5 opintopisteen laajuinen verkko-opintojakso, jonka aihe ilmoitetaan kurssille ilmoittautuneille. Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tradenomin tutkintoonsa, ja muut hakijat, jotka suorittavat kurssin hyväksytysti, saavat valintakurssista avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

 
Liiketalous, Rauma

Valintakurssi

Valintakurssi max. 100 pistettä

Satakunnan ammattikorkeakoulu ei ole keväällä 2018 monimuotototeutusten osalta mukana liiketalouden alan valintakoeyhteistyössä, joten jossakin toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun liiketalouden alan valintakokeen tulos ei kelpaa SAMKissa eikä SAMKissa suoritetun valintakurssin tulos muissa ammattikorkeakouluissa kevään 2018 korkeakoulujen yhteishaussa.

Satakunnan ammattikorkeakoulun tradenomikoulutusten monimuotototeutusten (Huittinen & Rauma) opiskelijavalinta toteutetaan verkko-opintoina toteutettavalla valintakurssilla. Valintakurssin tehtävistä voi saada enintään 100 pistettä. Hakijan on saatava tehtävistä yhteensä vähintään 35 pistettä voidakseen tulla valituksi, ja lisäksi jokainen kurssilla annettu tehtävä pitää palauttaa viimeistään alla ilmoitettuna ajankohtana. Alle 35 pistettä saanut ja tehtäviä palauttamatta jättänyt hakija hylätään valintakurssilla, eikä hän voi tulla hyväksytyksi edes varasijalta. 

Valintakurssin ilmoittautumisen ja toteutuksen aikataulu:

 • Valintakurssille ilmoittaudutaan Opintopolku-palvelussa ilmoitettavassa osoitteessa ke 14.3.2018 klo 8.00 alkaen (osoite ilmoitetaan myöhemmin).
 • Valintakurssi alkaa ma 26.3.2018 klo 9.00.
 • Kevään 2018 korkeakoulujen yhteishaun II hakuaika: ke 14.3.2018 – ke 28.3.2018 klo 15.00, osoitteessa http://opintopolku.fi.
 • Valintakurssille ilmoittautuminen päättyy ke 4.4.2018 klo 15.00.
 • Valintakurssin tehtävät on jätettävä viimeistään ma 30.5.2018 klo 23.55.
 • Kevään 2018 korkeakoulujen yhteishaun tulokset julkistetaan viimeistään to 28.6.2018

HUOM! Hakijan tulee ilmoittautua verkkokurssille ja lisäksi tehdä hakemus myös yhteishaussa Opintopolussa.

Valintakurssi toteutetaan SAMKin verkko-opetusalustalla. Kurssille ilmoittautuneille lähetetään ohjeet verkko-opetusalustalle rekisteröitymiseen ja verkkokurssille kirjautumiseen ilmoittautumisen yhteydessä annettavaan sähköpostiosoitteeseen.

Hakijoille suositellaan kurssille ilmoittautumista ajoissa siten, että hakija aloittaa kurssin opiskelun ma 26.3.2018. Kurssille voi ilmoittautua ke 4.4.2018 klo 15.00 asti, mutta kurssin vaatiman työmäärän jakaminen sen toteutusta lyhyempään ajanjaksoon voi osoittautua haasteelliseksi. 

Valintakurssi on SAMKin tradenomitutkintoon kuuluva 5 opintopisteen laajuinen verkko-opintojakso, jonka aihe ilmoitetaan kurssille ilmoittautuneille. Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tradenomin tutkintoonsa, ja muut hakijat, jotka suorittavat kurssin hyväksytysti, saavat valintakurssista avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

 

Sosiaaliala, Pori

Valintakoe

Valintakoe järjestetään 23.–24.5.2018. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

SAMKin sosiaali- ja terveysalan monimuotototeutusten valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoeyhteistyötä ei tehdä muiden ammattikorkeakoulujen hakukohteiden kanssa eikä SAMKin sisällä, eli koetulos ei siirry hakukohteesta toiseen.

Valintakoekutsu lähetetään hakijoille vain sähköpostitse hakijan hakemuksella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Valinta tehdään pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Valintatapa 1: Valintakoe

Valintakoe 70 pistettä

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä.

Vanhustyö, Pori

Valintakoe

Valintakoe järjestetään 21.–22.5.2018. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

SAMKin sosiaali- ja terveysalan monimuotototeutusten valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoeyhteistyötä ei tehdä muiden ammattikorkeakoulujen hakukohteiden kanssa eikä SAMKin sisällä, eli koetulos ei siirry hakukohteesta toiseen.

Valintakoekutsu lähetetään hakijoille vain sähköpostitse hakijan hakemuksella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Valinta tehdään pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Valintatapa 1: Valintakoe

Valintakoe: 70 pistettä

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä.

Yrittäjän koulutusohjelma, Pori

Valintakurssi

Valintakurssi max. 100 pistettä

Satakunnan ammattikorkeakoulun yrittäjän koulutusohjelma ei toimi keväällä 2018 valintakoeyhteistyössä minkään muun koulutuksen kanssa, joten minkään muun valintakokeen tai -kurssin tulos ei kelpaa sen valinnassa eikä yrittäjän koulutusohjelman valintakurssin tulos kelpaa mihinkään muuhun hakukohteeseen kevään 2018 korkeakoulujen yhteishaussa.

Satakunnan ammattikorkeakoulun yrittäjän koulutusohjelman (Pori) opiskelijavalinta toteutetaan verkko-opintoina toteutettavalla valintakurssilla. Valintakurssin tehtävistä voi saada enintään 100 pistettä. Hakijan on saatava tehtävistä yhteensä vähintään 35 pistettä voidakseen tulla valituksi, ja lisäksi jokainen kurssilla annettu tehtävä pitää palauttaa viimeistään alla ilmoitettuna ajankohtana. Alle 35 pistettä saanut ja tehtäviä palauttamatta jättänyt hakija hylätään valintakurssilla, eikä hän voi tulla hyväksytyksi edes varasijalta. 

Valintakurssin ilmoittautumisen ja toteutuksen aikataulu:

 • Valintakurssille ilmoittaudutaan Opintopolku-palvelussa ilmoitettavassa osoitteessa  ke 14.3.2018 klo 8.00 alkaen (osoite ilmoitetaan myöhemmin)
 • Valintakurssi alkaa ma 26.3.2018 klo 9.00.
 • Kevään 2018 korkeakoulujen yhteishaun II hakuaika: ke 14.3.2018 – ke 28.3.2018 klo 15.00, osoitteessa http://opintopolku.fi
 • Valintakurssille ilmoittautuminen päättyy ke 4.4.2018 klo 15.00.
 • Valintakurssin tehtävät on jätettävä viimeistään ma 30.5.2018 klo 23.55.
 • Kevään 2018 korkeakoulujen yhteishaun tulokset julkistetaan viimeistään to 28.6.2018

HUOM! Hakijan tulee ilmoittautua verkkokurssille ja lisäksi tehdä hakemus myös yhteishaussa Opintopolussa.

Valintakurssi toteutetaan SAMKin verkko-opetusalustalla. Kurssille ilmoittautuneille lähetetään ohjeet verkko-opetusalustalle rekisteröitymiseen ja verkkokurssille kirjautumiseen ilmoittautumisen yhteydessä annettavaan sähköpostiosoitteeseen.

Hakijoille suositellaan kurssille ilmoittautumista ajoissa siten, että hakija aloittaa kurssin opiskelun ma 26.3.2018. Kurssille voi ilmoittautua ke 4.4.2018 klo 15.00 asti, mutta kurssin vaatiman työmäärän jakaminen sen toteutusta lyhyempään ajanjaksoon voi osoittautua haasteelliseksi.

Valintakurssi on SAMKin yrittäjän koulutusohjelman tradenomitutkintoon kuuluva 5 opintopisteen laajuinen verkko-opintojakso, jonka aihe ilmoitetaan kurssille ilmoittautuneille. Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tradenomin tutkintoonsa, ja muut hakijat, jotka suorittavat kurssin hyväksytysti, saavat valintakurssista avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

Ylemmät AMK-tutkinnot

Insinööri (ylempi AMK), Tekniikka

Valintakoe

Tarkemmat tiedot ilmoitetaan valintakoekutsun yhteydessä. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen, joka järjestetään toukokuun lopulla.

 

Valintakoe on online-koe, johon on seuraava ennakkoaineisto:

- Andersson, C., Haavisto, I., Kangasniemi, M., Kauhanen, A., Tikka, T. Tähtinen, L. ja Törmänen, A. 2016. Robotit töihin: Koneet tulivat – mitä tapahtuu työpaikoilla? EVA Raportti 2/2016. Helsinki: Taloustieto Oy. Saatavissa http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2016/09/Robotit-t%C3%B6ihin.pdf (100 sivua)

- Syty kiertotaloudesta: Yhdessä kiinni kasvuun. 2016. Helsinki: Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Saatavissa https://ek.fi/wp-content/uploads/Syty_kiertotaloudesta_aukeamittain_web.pdf  (30 sivua)

- Somerpalo, S., Tamminen, T., ja Alinikula, P. 2017. Liikenteen digitaalisten palveluiden esteettömyyden edistäminen. Liikenne- ja viestintäministeriö. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2/2017. Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö. Saatavissa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79200  (30 sivua)

- Dahlström, P., Ericson, L., Khanna, S. and Meffert, J. 2017. From disrupted to disruptor: Reinventing your business by transforming the core. Available http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/from-disrupted-to-disruptor-reinventing-your-business-by-transforming-the-core  (8 sivua)

- Bughin, J., LaBerge, L. and Mellbye, A. The case for digital reinvention. 2017. McKinsey Quarterly. February 2017. Available http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-case-for-digital-reinvention  (15 sivua)

- Abras, C., Maloney-Krichmar, D., and Preece, J. 2004. User-Centered Design. In Bainbridge, W. Encyclopedia of Human-Computer Interaction. Thousand Oaks: Sage Publications. Available http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.94.381&rep=rep1&type=pdf  (12 sivua)

Johtaminen ja palveluliiketoiminta, Pori

Valintakoe

Valintakoe on 30.5.2018 klo 8.30 alkaen SAMKin Porin kampuksella osoitteessa Satakunnankatu 23.

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoekutsu lähetetään sähköpostitse. Koulutus ei ole valintakoeyhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.

Valintakokeeseen on seuraava ennakkomateriaali:

Collins, Jim ; Hansen, Morten T.: "Tietoisesti paras: epävarmuus, kaaos, sattuma - menesty niistä huolimatta (Great by choice)" Helsinki: Talentum, 2013, ISBN 978-952-14-1951-5

Pardal Monteiro, Ileana; Cardoso Sousa, Fernando: “Understanding innovation in hospitality through the words of innovative managers”, in Nº. Extra 1 Proceedings Int. Conference Tourism & Management Studies 2011: Full Papers, 2011, pages 169-179. ISSN 2182-8458, ISSN-e 2182-8466
Saatavilla: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5018467

Ojasalo, Katri; Moilanen, Teemu ; Ritalahti, Jarmo: "Kehittämistyön menetelmät: uudenlaista osaamista liiketoimintaan” Helsinki: Sanoma Pro, 2014 ISBN 978-952-63-2695-5 (tai vuoden 2009 painos)

 

Rehabilitation, Pori

Entrance examination

Entrance examination is organized 7–9 May 2018. 

The examination cannot be replaced with any other entrance examination or test result, and the examination result doesn’t replace any other examination result. The result is valid only in the application round of Spring 2018. 

The entrance examination is organized online and it consists of written part and personal interview. Applicants’ times for taking the examination may vary. Applicant is required to have a computer, webcam and a reliable Internet connection for taking the exam. Detailed information about the entrance examination and instructions for completing the examination will be sent to eligible applicants by e-mail by 23 April 2018.  

In the entrance examination applicant is required to get at least 50 points out of the maximum 100 points to be eligible for student selection. Students are selected solely in the order of examination points. If there are applicants with the same examination score and if at least one of the applicants would be entitled for students selection, all applicants with the same score are selected as students.

Sosiaaliala, Pori

Valintakoe 

Valintakoe järjestetään 18.5.2018. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoekutsu lähetetään sähköpostitse.

Valintakoe sisältää aineistokokeen ja haastattelun, yhteensä 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. 

Terveyden edistäminen, Pori

Valintakoe

Valintakoe järjestetään 18.5.2018 Porin kampuksella osoitteessa Satakunnankatu 23.

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valinta tehdään ennakkotehtävästä ja aineistokokeesta kertyvien pisteiden perusteella.

Valintapisteiden muodostuminen

Ennakkotehtävä 0-30 p.

Aineistokoe 0-70 p.

yht. 100 p. (alin hyväksytty 20 p.)

Ennakkotehtävä:

Kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla, fonttikoko 11 ja riviväli 1,5. Ennakkotehtävän pituus on noin 2-3 tekstisivua (A 4). Tekstin alkuun nimi, syntymäaika, ammatti ja amk -tutkintosi.

 1. Miksi haet opiskelemaan juuri nyt, millaiset ovat opiskelumahdollisuutesi ja millaisia urasuunnitelmia sinulla on?
 2. Kuvaa millaista osaamista sinulla on terveyden edistämisestä ja mikä motivoi sinua kehittymään edelleen?
 3. Mitä kehittämistarpeita tunnistat tällä hetkellä terveyden edistämisen alueella yhteiskunnassa, omassa organisaatiossasi ja omassa työssäsi?
 4. Millainen on alustava suunnitelma opinnäytetyöstäsi (opinnäytetyön aihe, tarkoitus ja tavoitteet, toteutustapa ja mahdolliset tulokset tai tuotos) ja mitkä ovat mahdollisuutesi toteuttaa opinnäytetyö omassa työyhteisössäsi?

Ennakkotehtävä tuodaan valintakokeeseen 18.5.2018 tulostettuna.

Aineistokokeen materiaali annetaan valintakoetilaisuudessa ja sen perusteella kirjoitetaan esseevastaus pyydettyyn tehtävään.

Vanhustyö, Pori

Valintakoe 

Valintakoe järjestetään 18.5.2018.

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat sähköpostitse. Valinta tehdään ennakkotehtävästä ja aineistokokeesta kertyvien pisteiden perusteella.

Valintapisteiden muodostuminen

Ennakkotehtävä 30 p.

Aineistokoe 70 p.

yht. 100 p.

Ennakkotehtävä:

Kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla, fonttikoko 11 ja riviväli 1,5. Ennakkotehtävän pituus on 2 tekstisivua (A 4). Tekstin alkuun nimi, syntymäaika, ammatti ja amk -tutkintosi.

 1. Miksi haet opiskelemaan juuri nyt, millaiset ovat opiskelumahdollisuutesi ja millaisia urasuunnitelmia sinulla on?
 2. Kuvaa lyhyesti, mikä sinua motivoi vanhustyössä?
 3. Mitä kehittämistarpeita tunnistat tällä hetkellä vanhustyössä?

Ennakkotehtävä tuodaan valintakokeeseen 18.5.2018 tulostettuna.

Aineistokokeen materiaali ja siihen liittyvä ohjeistus annetaan valintakoetilaisuudessa ja sen perusteella kirjoitetaan esseevastaus pyydettyyn tehtävään.

 

Welfare Technology, Pori

Entrance Exam

Degree Programme in Welfare Technology organizes its own entrance examination on the Internet. SAMK will send eligible applicants directions for testing the exam platform and for completing the entrance examination within two weeks of applying and presenting adequate proof of eligibility. Applicants are required to use their own computer and Internet connection.

The entrance examination consists of written part and recorded presentation. The applicant is required to have a computer, webcam and Internet connection to complete the examination. The entrance examination can be completed from 15 January 2018 at 8.00 a.m. to at latest 13 April 2018 at 10 p.m. (all times Finnish time). Each applicant has a limited time to complete the entrance examination after starting it.

In the entrance examination applicant is required to get at least 50 points out of the maximum 100 points to be selected as student. There is no ranking between applicants: all eligible applicants who pass the entrance examination will be selected.

Sosiaali- ja terveysalan pisterajat

Sosiaali- ja terveysalan päivätoteutusten valintakokeisiin kutsutaan hakijat esivalintakokeesta saadun pistemäärän perusteella. Tänä keväänä alimmat pistemäärät, joilla kutsutaan SAMKin valintakokeisiin, ovat: 

Fysioterapia 52 pistettä

Sosionomi 46,8 pistettä

Sairaanhoitaja 36,7 pistettä

Lisätietoja hakemisesta ja valintakokeista

SAMK
Hakijapalvelut

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Hakijapalveluissa saattaa olla hakuaikana ruuhkaa.

Kysy lisää hakutoimistostamme

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen