Etsi

Valintakokeet kevät 2017

Täältä löydät tietoa SAMKissa keväällä 2017 järjestettävistä valintakokeista.

Tiedot ennakkotehtävistä, ennakkoaineistoista ja valintakokeista löydät tältä sivulta.

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse noin viikkoa ennen koetta.

HUOM! Valintakoekutsuja ei lähetetä seuraavien koulutusten päivätoteutuksissa:

 • Liiketalous, tradenomi (AMK)
 • Matkailu, restonomi (AMK)
 • Merenkulku, insinööri (AMK)
 • Tekniikka, insinööri (AMK)
 • Tietojenkäsittely, tradenomi (AMK)

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 30.6.2017 Opintopolussa.

Valintakoetiedot koulutuksittain:

AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Fysioterapia, Pori

Valintakoe

Kaikki hakijat osallistuvat sähköiseen valtakunnalliseen esivalintakokeeseen 27.4.2017 ilman erillistä kutsua. Esivalintakokeen ennakkoaineistosta ja järjestämisestä tiedotetaan tarkemmin osoitteessa soteli.metropolia.fi

Koulutus on valintakoeyhteistyössä. Katso sosiaali- ja terveysalalla valintakoeyhteistyössä olevat ammattikorkeakoulut sivulta AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAKOEYHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

Esivalintakokeen perusteella 60 hakijaa kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Varsinainen valintakoe järjestetään 7.6.2017 osoitteessa Satakunnankatu 23, Pori. Valintakoekutsu lähetetään hakijoille vain sähköpostitse hakijan hakemuksella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Varsinaiseen valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia.

Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnossa saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella, tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeen kaikki osiot pitää suorittaa hyväksytysti.

 

Hoitotyö, Pori

Valintakoe

Kaikki hakijat osallistuvat sähköiseen valtakunnalliseen esivalintakokeeseen 27.4.2017 ilman erillistä kutsua. Esivalintakokeen ennakkoaineistosta ja järjestämisestä tiedotetaan tarkemmin osoitteessa soteli.metropolia.fi

Esivalintakokeen perusteella 132 hakijaa kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Varsinainen yksipäiväinen valintakoe järjestetään 12.6.2017. Valintakoekutsu lähetetään hakijoille vain sähköpostitse hakijan hakemuksella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Sosiaali- ja terveysalan yhteisvalinnoissa tehdään valtakunnallista valintakoeyhteistyötä, johon Satakunnan ammattikorkeakoulu osallistuu suomenkielisten päivätoteutusten hakukohteiden osalta. Katso sosiaali- ja terveysalalla valintakoeyhteistyössä olevat ammattikorkeakoulut sivulta AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAKOEYHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnossa saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella, tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeen kaikki osiot pitää suorittaa hyväksytysti.

Valintakoe koostuu kirjallisesta osiosta, matematiikan perusosaamisen osiosta ja ryhmätilanteesta. 

Voit valmistautua valintakokeeseen harjoittelemalla asiatekstin analysointia ja sen tuottamista esseen muodossa. Matematiikan osioon voit valmistautua kertaamalla peruslaskutoimituksia (desimaalilukujen laskutoimitukset, yksikönmuunnokset, prosenttilaskut ja ensimmäisen asteen yhtälöt). Niitä voit kerrata lääkelaskennan opintojaksolla käytettävän kirjan avulla: Nikkola, R, Nurkka, N. & Paloposki, S.: Annos oivallusta. SanomaPro

 

Valintatapa 1: Valintakoe

Valintakoe                           70 pistettä

Valintatapa 2: Koulumenestys ja valintakoe             

Koulumenestys                   30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)

Valintakoe                           70 pistettä

Yhteensä                            100 pistettä

Kuvataide, Kankaanpää

ENNAKKONÄYTTÖ

Hakijat kutsutaan valintakokeeseen etukäteen tehtävän karsivan näytön perusteella. Karsivassa ennakkonäytössä arvioidaan hakijan motivaatiota, alaan liittyvää muuta koulutusta, työkokemusta ja harrastuneisuutta sekä alalle soveltuvuutta. Ennakkonäyttö arvioidaan hyväksytyksi tai hylätyksi, ja vain ennakkonäytön hyväksytysti suorittaneet saavat kutsun valintakokeeseen. Ennakkonäyttöä ei pisteytetä valintakokeen osana.

Ennakkonäytön tehtävien ohjeet on julkaistu SAMKin nettisivuilla, ks. Ennakkonäyttötehtävä. Ennakkonäytön tehtävät tulee palauttaa SAMKin hakijapalveluihin hakuajan päättymiseen 5.4.2017 klo 15.00 mennessä.

VALINTAKOE

Valintakoe 100 pistettä

Valintakoe järjestetään Kankaanpäässä valintakurssina 29.5.–1.6.2017.  Tarkemmat tiedot valintakurssista ilmoitetaan sille kutsuttaville. Valintakokeen tulos on voimassa vain SAMKin kuvataiteen hakukohteessa ja vain kevään 2017 yhteishaussa.

Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen enimmäispistemäärästä (eli vähintään 50 p) suorittaakseen valintakokeen hyväksyttävästi. Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti.

Valintakurssi:
29.5.–1.6.2017
Paasikivenkatu 24
38700 KANKAANPÄÄ

Liiketalous, luova markkinointi, taloushallinto, Pori

Liiketalouden koulutuksen valtakunnallinen valintakoe järjestetään Porin kampuksella (Satakunnankatu 23) perjantaina 9.6.2017 klo 12.00 alkaen.

Tutustu Porin kampuksen järjestelyihin.

Liiketalouden valintakokeessa on kolme osaa: ryhmähaastattelu (10 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (15. p). Valintakoe ja erillinen haastattelu kestävät yhteensä noin kaksi tuntia. 

Ryhmähaastatteluja järjestetään sekä ennen kirjallista valintakoetta että sen jälkeen. Hakija varaa itse haastatteluajan. 

Huomaa, että SAMKin järjestelmissä on muuton vuoksi tietoliikennekatko 5.–15.5.2017, minkä aikana voi ilmetä häiriöitä. Varatut haastatteluajat päivittyvät näkyviin pienellä viiveellä, joten kannattaa päivittää muutaman kerran lista ja tarkistaa vapaat ajat ennen oman ajan varaamista. Varmista, että sähköpostiosoitteesi on oikein mahdollista yhteydenottoa varten mm. tuplavaraustilanteessa.

Varaa etukäteen oma haastatteluaikasi:

http://hui01.bh.spt.fi/samk/liiketalous2017.nsf

Kirjaudu palveluun tunnuksella ja salasanalla: 

tunnus: valintakoe 
salasana: haastattelu2017

Huom! Haastatteluaika pitää ehdottomasti varata 8.6.2017 klo 12.00 mennessä!

Hakijoiden tulee ilmoittautua paikalla viimeistään 30 min ennen kirjallista koetta siinäkin tapauksessa, että haastatteluaika on vasta iltapäivällä.

Hakijan tulee tulostaa ja täyttää taustatietolomake (xls)  ja tuoda se mukanaan ryhmähaastatteluun. Hakijalla on oltava myös kuvallinen henkilöllisyystodistus.

 

Liiketalous, Kansainvälinen kauppa, Rauma

Valintakoe

Valintakoe järjestetään perjantaina 9.6.2017 Raumalla osoitteessa Satamakatu 26, 26100 Rauma.

Valintakokeen kirjallinen osio pidetään klo 12.00. Ennen kirjallista osiota on valintakokeeseen liittyvä haastatteluosio.

Ilmoittaudu valintakokeeseen viimeistään 6.6.2017 sähköpostitse osoitteeseen anita.jalonen(a)samk.fi – saat paluupostissa aikavarauksen.

Voit ilmoittautua myös soittamalla numeroon 044 710 3500 (klo 8.15 – 15.00). Ilmoittautumisen yhteydessä sinulle varataan haastatteluaika.

Varaa mukaasi kirjoitusvälineet ja henkilöllisyystodistus.

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Valintakoe tehdään valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintaryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos jokin osa jää tekemättä.

Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (maks. 40 pistettä). Mikäli jokin hakukohde poikkeaa tästä, se on mainittu alla ko. koulutuksen kohdalla. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Tulos siirtyy niiden hakukohteiden kesken, jotka tekevät valtakunnallista valintakoeyhteistyötä. 

 

 

Valtakunnallisessa liiketalouden valintakokeessa on kolme osaa: haastattelu (10 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (15. p). Valintakoe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa järjestelyineen kolme tuntia. Mikäli kokeeseen sisältyy haastattelu, kokeeseen on varattava koko päivä.

Liiketalouden valintakoeryhmään kuuluvat seuraavat koulutukset ja niissä käytetään samaa valintakoetta:

 1. Liiketalouden koulutus
 2. Kansainvälisen kaupan koulutus, Lahden ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu
 3. Palveluliiketoiminnan koulutus, Lahden ammattikorkeakoulu
 4. Myyntityön koulutus, Haaga-Helia ja Turun ammattikorkeakoulut
 5. Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutus, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 6. Myynnin ja markkinoinnin koulutus, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
 7. Myyntityö ja liiketoiminnan logistiikka koulutus, Turun ammattikorkeakoulu
 8. Liiketoiminnan logistiikan koulutus Kymenlaakson ja Turun ammattikorkeakoulut
 9. Johdon assistenttityön ja kielten koulutus Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
 10. Wellness-liiketoiminta, Savonia-ammattikorkeakoulu 

Todistusvalinnan perusteella valittavien hyväksymistieto julkaistaan toukokuun lopulla, kun korkeakoulut ovat saaneet kevään ylioppilaiden arvosanat hakujärjestelmään YTL:lta. Näet mahdollisen hyväksymistiedon Oma Opintopolku -palvelussa. Hyväksytyksi voi tulla vain ensimmäiseen hakutoiveeseen, jolloin alemmat hakutoiveet peruuntuvat. Todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse osallistua liiketalouden valtakunnalliseen valintakokeeseen. Jos hakija ei tule valituksi todistusvalinnan valintajonosta, hänen tulee osallistua liiketalouden valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä liiketalouden alan valintaryhmän hakukohteessa.

Matkailu, Pori

Valintakoe

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan valtakunnallinen valintakoe on sama päivä- ja monimuotototeutuksissa.  

Matkailun koulutuksen valtakunnallinen valintakoe järjestetään tiistaina 6.6.2017

Satakunnan ammattikorkeakoulun uudella Porin kampuksella osoitteessa Satakunnankatu 23
(Porin rautatieaseman ja Asema-aukion vieressä).

Valintakokeessa on 2 osaa, kirjallinen ja suullinen. Kirjallinen osuus sisältää englannin, matematiikan ja ennakkoaineistoon perustuvat tehtävät, suullinen osuus valintakoehaastattelun 3-hengen ryhmissä. Hakija varaa itse ajan haastatteluun (ohjeet alla).

Aikataulu:

8.40-9.40          ILMOITTAUTUMINEN
mukaan esitäytetty henkilötietolomake + kuvallinen henkilöllisyystodistus, saavu ajoissa ruuhkien välttämiseksi

10.00-12.00    VALINTAKOE: KIRJALLINEN OSUUS

12-12.40            LOUNASTAUKO
(kampuksen yhteydessä olevasta K-Supermarketista voi ostaa eväitä)

12.40-16.00    RYHMÄHAASTATTELUT (kesto n. 15-20 min, 3 haastateltavaa)

Varaa etukäteen oma haastatteluaikasi tästä linkistä:

http://hui01.bh.spt.fi/samk/matkailu2017.nsf (mikäli linkki ei aukea, kopioi se ja avaa toisella selaimella)

Kirjaudu palveluun:                    
tunnus:  valintakoe                                                    
salasana:  haastattelu2017

Huom! Haastatteluaika pitää ehdottomasti varata ma 5.6. klo 10.00 mennessä!

SAMKin järjestelmissä on kampusmuuton vuoksi tietoliikennekatko 5.–15.5.2017, jolloin voi ilmetä yhteyshäiriöitä. Varatut haastatteluajat päivittyvät näkyviin pienellä viiveellä, joten kannattaa päivittää listaa muutaman kerran ja tarkistaa vapaat ajat ennen oman ajan varaamista. Varmista, että sähköpostiosoitteesi on oikein mahdollista yhteydenottoa varten (tuplavaraustilanteet).

Hakijan tulee tulostaa ja täyttää taustatietolomake (xls) ja tuoda se mukanaan ryhmähaastatteluun. Hakijalla on oltava myös kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Mukana saa olla vain kirjoitusvälineet ja henkilöllisyystodistus.

Valintakokeesta on saatava vähintään 25 pistettä. Valintakokeen kaikista osioista on saatava vähintään 1 piste. Koetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakoeyhteistyötä tekevien ammattikorkeakoulujen luettelo löytyy Opintopolku.fi:stä.

Merenkulkualan insinööri, Rauma

Valintakoe

Kaikki hakukelpoiset Merenkulkualan insinöörin suuntautumisvaihtoehdon hakijat, joita ei ole valittu opiskelijoiksi ylioppilaiden todistusvalinnan kautta, osallistuvat tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen ja merenkulkualan erityiskokeeseen (vain englannin kielen koe) ilman erillistä kutsua. Valintakoe sisältää tekniikan alan valtakunnallisen valintakokeen ja englannin kielen kokeen torstaina 1.6.2017.

Kokeeseen pitää osallistua joko Kymenlaakson tai Satakunnan ammattikorkeakoulun merenkulkualan yksikössä.

Raumalla osoite on SAMK-kampus Rauma, Satamakatu 26.

Valintakoe 1.6.2017

Ilmoittautumisaika klo 9.30–9.45
Tekniikan valtakunnallinen koe klo 10.00–12.30
Merenkulkualan erityiskoe (englannin kielen koe) klo 13.00–15.00
 
Järjestelyt:
 
Kokeessa hakijat jaetaan luokkiin sukunimen alkukirjaimen mukaan, opasteet löytyvät ulko-ovilta, ilmoitustauluilta ja luokkien ovilta.
Kokeeseen ilmoittautuessasi esitä valokuvallasi varustettu henkilöllisyystodistus, joksi hyväksytään ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen Kela-kortti.
Ennakkoaineistoa, mitään omaa aineistoa, eikä laskinta saa olla mukana kokeessa.
Kokeessa saa käyttää kynää ja pyyhekumia ja mekaanisia piirtämisen apuvälineitä (viivoitin, harppi, astelevy).
Tiedonsiirtolaitteet on suljettava kokeen ajaksi.

Tekniikan valintakokeen järjestelyjä koskeviin kysymyksiin vastaa Raumalla Jarmo Juhola: jarmo.juhola@samk.fi.

Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 30.6.2017
Tätä ennen ei voida antaa mitään hakijoiden valintakoemenestystä tai -pisteitä koskevia tietoja. 

Tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe on kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakokeissa hakijan on saavutettava vähintään seuraavat valtakunnallisen suosituksen mukaiset pisteet: tekniikan alan valtakunnallisessa valintakokeessa 10 pistettä ja merenkulkualan erityiskokeessa 20 pistettä. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkastanut todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja

Merenkulkualan valintakoeyhteistyö
 

Sea Captain, Rauma

Entrance examination
 
Degree Programme in Maritime Management organizes its own entrance examination on the Internet.

Applicants are required to use their own computer and Internet connection. In the entrance examination applicant’s learning skills, suitability to the field and understanding of written English are measured.

The entrance examination can be completed from 18 April 2017 at 8.00 a.m. to 25 April 2017 at 10 p.m. (all times Finnish time). Each applicant has 2 hours to complete the exam after starting it.
 
SAMK will send eligible applicants directions for testing the exam platform and for completing the entrance examination by e-mail.
 

Sosiaaliala, Pori

Valintakoe
 
Kaikki hakijat osallistuvat sähköiseen valtakunnalliseen esivalintakokeeseen 27.4.2017 ilman erillistä kutsua. Esivalintakokeen ennakkoaineistosta ja järjestämisestä tiedotetaan tarkemmin osoitteessa soteli.metropolia.fi

Koulutus on valintakoeyhteistyössä. Katso sosiaali- ja terveysalalla valintakoeyhteistyössä olevat ammattikorkeakoulut sivulta AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALINTAKOEYHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

Esivalintakokeen perusteella 120 hakijaa kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Varsinainen valintakoe järjestetään 5.6.2017. Valintakoekutsu lähetetään hakijoille vain sähköpostitse hakijan hakemuksella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnossa saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella, tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. Valintakokeen kaikki osiot pitää suorittaa hyväksytysti.

 

Valintatapa 1: Valintakoe

Valintakoe                           70 pistettä

Valintatapa 2: Koulumenestys ja valintakoe             

Koulumenestys                   30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)

Valintakoe                           70 pistettä

Yhteensä                            100 pistettä

Tietojenkäsittely, Pori

KUTSU TIETOJENKÄSITTELYN VALINTAKOKEESEEN

Valintakoepäivä:  torstai 8.6.2017

Valintakoepaikka:  SAMK-kampus Pori, Satakunnankatu 23, Pori

Valintakoe: Kokeessa on ennakkoaineisto, joka julkaistaan SAMKin www-sivuilla 8.5.–8.6.2017. Aineisto ei saa olla mukana kokeessa.

Kokeessa mitataan kaikille yhteisellä kirjallisella osuudella loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoa sekä ennakkoaineistoon pohjautuen uuden tiedon omaksumista.

Kirjallisen osion lisäksi valintakokeessa mitataan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle, mikä toteutetaan SAMKissa haastatteluna.

Valintakokeen ohjelma: 

klo 9.00 – 10.00 henkilökohtainen haastattelu henkilöille, joiden sukunimi alkaa kirjaimilla A – K.

klo 10.30 – 11.30 henkilökohtainen haastattelu henkilöille, joiden sukunimi alkaa kirjaimilla L – P.

Klo 11.40 – 14.00 kaikille yhteinen valintakokeen kirjallinen osio. Kirjallinen koe alkaa klo 12.00 ja paikalla on oltava klo 11.40.

klo 14.10 – 15.30 henkilökohtainen haastattelu henkilöille, joiden sukunimi alkaa kirjaimilla R – Ö.

Kirjoitusvälineet: Ota mukaasi kynä ja pyyhekumi.

Matkapuhelimet: Matkapuhelimet on suljettava kokeen ajaksi.

Henkilöllisyystodistus: Kokeeseen ilmoittautuessasi esitä valokuvallasi varustettu henkilöllisyystodistus, joksi hyväksytään ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen Kela-kortti.

Tulosten julkistaminen: Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 30.6.2017. Tätä ennen ei voida antaa mitään hakijoiden valintakoemenestystä tai –pisteitä koskevia tietoja. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkastanut todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Yhteyshenkilö:  Tietojenkäsittelyn valintakokeen järjestelyjä koskeviin kysymyksiin vastaa Jukka Grönholm, puh. 044 710 3836, sähköposti etunimi.sukunimi@samk.fi.                 

Tekniikan alat (insinööri), Pori ja Rauma

Valintakoe

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Näin menetellessään hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen sekä rakennusmestarikoulutuksen hakutoiveisiinsa.

Jos hakukohteena on merenkulun insinöörin koulutus, tulee valintakoe suorittaa aina joko Satakunnan ammattikorkeakoulussa (Rauma) tai Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululssa (Kotka).

Tekniikan valtakunnallinen koe 1.6.2017
 
Ilmoittautumisaika: klo 9.30–9.45

Valintakoeaika: klo 10.00–12.30
 
Kokeessa hakijat jaetaan luokkiin sukunimen alkukirjaimen mukaan, opasteet löytyvät ulko-ovilta, ilmoitustauluilta ja luokkien ovilta.
Kokeeseen ilmoittautuessasi esitä valokuvallasi varustettu henkilöllisyystodistus, joksi hyväksytään ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen Kela-kortti.

Ennakkoaineistoa, mitään omaa aineistoa, eikä laskinta saa olla mukana kokeessa.
Kokeessa saa käyttää kynää ja pyyhekumia ja mekaanisia piirtämisen apuvälineitä (viivoitin, harppi, astelevy).
Tiedonsiirtolaitteet on suljettava kokeen ajaksi.

Tekniikan valintakokeen järjestelyjä koskeviin kysymyksiin vastaa Raumalla Jarmo Juhola ja Porissa Jorma Tuomela (sähköpostit: etunimi.sukunimi@samk.fi).

Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 30.6.2017
Tätä ennen ei voida antaa mitään hakijoiden valintakoemenestystä tai –pisteitä koskevia tietoja.

Valintakoe on kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkastanut todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Yrittäjän koulutusohjelma, Pori

Valintakurssi

Satakunnan ammattikorkeakoulun tradenomin amk-tutkintoon johtava yrittäjän koulutusohjelma ei ole keväällä 2017 mukana liiketalouden alan valintakoeyhteistyössä, joten jossakin toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun liiketalouden alan valintakokeen tulos ei kelpaa SAMKissa eikä SAMKissa suoritetun valintakurssin tulos muissa ammattikorkeakouluissa kevään 2017 korkeakoulujen yhteishaussa.

Satakunnan ammattikorkeakoulun yrittäjän koulutusohjelman opiskelijavalinta toteutetaan verkko-opintoina toteutettavalla valintakurssilla. Valintakurssin tehtävistä voi saada enintään 100 pistettä. Hakijan on saatava tehtävistä yhteensä vähintään 35 pistettä voidakseen tulla valituksi, ja lisäksi jokainen kurssilla annettu tehtävä pitää palauttaa viimeistään alla ilmoitettuna ajankohtana. Alle 35 pistettä saanut tai tehtäviä palauttamatta jättänyt hakija hylätään valintakurssilla, eikä hän voi tulla hyväksytyksi edes varasijalta. 

Valintakurssin ilmoittautumisen ja toteutuksen aikataulu:

 • Valintakurssille ilmoittaudutaan Opintopolku-palvelussa ilmoitettavassa osoitteessa ke 15.3.2017 alkaen (osoite myös tässä)
 • Valintakurssi alkaa ma 10.4.2017.
 • Valintakurssille ilmoittautuminen päättyy to 20.4.2017 klo 15.00.
 • Valintakurssin tehtävät on jätettävä viimeistään to 8.6.2017 klo 23.55.
 • Kevään 2017 korkeakoulujen yhteishaun tulokset julkistetaan viimeistään pe 30.6.2017

Valintakurssi toteutetaan SAMKin tarjoamalla verkko-opetusalustalla. Kurssille ilmoittautuneille toimitetaan ohjeet kurssille kirjautumiseen, verkkokurssin linkki, käyttäjätunnus ja salasana ilmoittautumislomakkeella annettuun sähköpostiosoitteeseen:

 • ennen kurssin alkamista (ke 5.4.2017 mennessä ilmoittautuneet) tai
 • kurssin käynnistyttyä kaksi kertaa viikossa (to 6.4.2017 – to 20.4.2017 klo 15.00 ilmoittautuneet)

Hakijoille suositellaan kurssille ilmoittautumista ajoissa siten, että hakija aloittaa kurssin opiskelun ma 10.4.2017. Kurssille voi ilmoittautua pe 20.4.2017 klo 15.00 asti, mutta kurssin vaatiman työmäärän jakaminen sen toteutusta lyhyempään ajanjaksoon voi osoittautua haasteelliseksi.

Valintakurssi on SAMKin yrittäjän koulutusohjelmaan sisällytettävä 5 opintopisteen laajuinen verkko-opintojakso, jonka aiheena on yritys ja asiakkaat. Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tradenomin tutkintoonsa, ja muut hakijat, jotka suorittavat kurssin hyväksytysti, saavat valintakurssista avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Hoitotyö, Rauma

Valintakoe

SAMKin sosiaali- ja terveysalan monimuotototeutusten valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoeyhteistyötä ei tehdä muiden ammattikorkeakoulujen hakukohteiden kanssa eikä SAMKin sisällä, eli koetulos ei siirry hakukohteesta toiseen.

Valintakoekutsu lähetetään hakijoille vain sähköpostitse hakijan hakemuksella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Valintakoe on 22.-23.5.2017. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

Valintakoe koostuu kirjallisesta osiosta, matematiikan perusosaamisen osiosta ja ryhmätilanteesta.  Voit valmistautua valintakokeeseen harjoittelemalla asiatekstin analysointia ja sen tuottamista esseen muodossa. Matematiikan osioon voit valmistautua kertaamalla peruslaskutoimituksia (desimaalilukujen laskutoimitukset, yksikönmuunnokset, prosenttilaskut ja ensimmäisen asteen yhtälöt). Niitä voit kerrata lääkelaskennan opintojaksolla käytettävän kirjan avulla: Nikkola, R, Nurkka, N. & Paloposki, S.: Annos oivallusta. SanomaPro

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä, ja valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. 

Kuntoutuksen ohjaaja, Pori

Valintakoe

 SAMKin sosiaali- ja terveysalan monimuotototeutusten valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Koulutus ei ole valintakoeyhteistyössä, eikä valintakoetulos siirry muihin hakukohteisiin. 

Valintakoekutsu lähetetään hakijoille vain sähköpostitse hakijan hakemuksella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Yksipäiväinen valintakoe on 22.–23.5.2017. Valintakoe koostuu kirjallisesta tehtävästä (aineisto jaetaan paikan päällä) ja haastattelusta.

 • Ilmoittautuminen klo 8.00–9.00
 • Aineistokoe klo 9.00–10.45
 • Yksilöhaastattelut klo 11.00 eteenpäin 

Valintakokeen maksimipisteet ovat 70 pistettä, ja valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. 

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. 

Valinnoista ilmoitetaan viimeistään 30.6. Hyväksytyille hakijoille lähtee Opintopolusta automaattisesti sähköposti, kun opiskelupaikka on vastaanotettavissa.

Liiketalous, Huittinen

Valintakurssi

VALINTAKURSSI  (poikkeus valtakunnallisesta valintaperustesuosituksesta)

Valintakurssi                     100 pistettä 
Yhteensä                            100 pistettä

Satakunnan ammattikorkeakoulu ei ole keväällä 2017 monimuotototeutusten osalta mukana liiketalouden alan valintakoeyhteistyössä, joten jossakin toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun liiketalouden alan valintakokeen tulos ei kelpaa SAMKissa eikä SAMKissa suoritetun valintakurssin tulos muissa ammattikorkeakouluissa kevään 2017 korkeakoulujen yhteishaussa.

Satakunnan ammattikorkeakoulun tradenomikoulutusten monimuotototeutusten (Huittinen & Rauma) opiskelijavalinta toteutetaan verkko-opintoina toteutettavalla valintakurssilla. Valintakurssin tehtävistä voi saada enintään 100 pistettä. Hakijan on saatava tehtävistä yhteensä vähintään 35 pistettä voidakseen tulla valituksi, ja lisäksi jokainen kurssilla annettu tehtävä pitää palauttaa viimeistään alla ilmoitettuna ajankohtana. Alle 35 pistettä saanut ja tehtäviä palauttamatta jättänyt hakija hylätään valintakurssilla, eikä hän voi tulla hyväksytyksi edes varasijalta. 

Valintakurssin ilmoittautumisen ja toteutuksen aikataulu:

 • Valintakurssille ilmoittaudutaan ke 15.3.2017 alkaen osoitteessa:  

  http://hui01.bh.spt.fi/samk/valintakoe2017a.nsf

 • Valintakurssi alkaa ma 10.4.2017.
 • Kevään 2017 korkeakoulujen yhteishaun hakuaika: ke 15.3.2017 – ke 5.4.2017 klo 15.00, osoitteessa http://opintopolku.fi.
 • Valintakurssille ilmoittautuminen päättyy ke 12.4.2017 klo 15.00.
 • Valintakurssin tehtävät on jätettävä viimeistään ma 5.6.2017 klo 23.55.
 • Kevään 2017 korkeakoulujen yhteishaun tulokset julkistetaan viimeistään pe 30.6.2017

Valintakurssi toteutetaan SAMKin verkko-opetusalustalla. Kurssille ilmoittautuneille toimitetaan ohjeet kurssille kirjautumiseen, verkkokurssin linkki, käyttäjätunnus ja salasana ilmoittautumislomakkeella annettuun sähköpostiosoitteeseen:

 • ennen kurssin alkamista (ke 5.4.2017 mennessä ilmoittautuneet) tai
 • kurssin käynnistyttyä kaksi kertaa viikossa (to 6.4.2017 – ke 12.4.2017 klo 15.00 ilmoittautuneet)

Hakijoille suositellaan kurssille ilmoittautumista ajoissa siten, että hakija aloittaa kurssin opiskelun ma 10.4.2017. Kurssille voi ilmoittautua ke 12.4.2017 klo 15.00 asti, mutta kurssin vaatiman työmäärän jakaminen sen toteutusta lyhyempään ajanjaksoon voi osoittautua haasteelliseksi.

Valintakurssi on SAMKin tradenomitutkintoon kuuluva 5 opintopisteen laajuinen verkko-opintojakso, jonka aihe liittyy työyhteisöihin ja niissä toimimiseen. Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tradenomin tutkintoonsa, ja muut hakijat, jotka suorittavat kurssin hyväksytysti, saavat valintakurssista avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

Liiketalous, Rauma

Valintakurssi 

VALINTAKURSSI  (poikkeus valtakunnallisesta valintaperustesuosituksesta)

Valintakurssi                     100 pistettä 
Yhteensä                            100 pistettä

Valintakurssi

Satakunnan ammattikorkeakoulu ei ole keväällä 2017 monimuotototeutusten osalta mukana liiketalouden alan valintakoeyhteistyössä, joten jossakin toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun liiketalouden alan valintakokeen tulos ei kelpaa SAMKissa eikä SAMKissa suoritetun valintakurssin tulos muissa ammattikorkeakouluissa kevään 2017 korkeakoulujen yhteishaussa.

Satakunnan ammattikorkeakoulun tradenomikoulutusten monimuotototeutusten (Huittinen & Rauma) opiskelijavalinta toteutetaan verkko-opintoina toteutettavalla valintakurssilla. Valintakurssin tehtävistä voi saada enintään 100 pistettä. Hakijan on saatava tehtävistä yhteensä vähintään 35 pistettä voidakseen tulla valituksi, ja lisäksi jokainen kurssilla annettu tehtävä pitää palauttaa viimeistään alla ilmoitettuna ajankohtana. Alle 35 pistettä saanut ja tehtäviä palauttamatta jättänyt hakija hylätään valintakurssilla, eikä hän voi tulla hyväksytyksi edes varasijalta. 

Valintakurssin ilmoittautumisen ja toteutuksen aikataulu:

 • Valintakurssille ilmoittaudutaan ke 15.3.2017 alkaen osoitteessa:  

  http://hui01.bh.spt.fi/samk/valintakoe2017a.nsf

 • Valintakurssi alkaa ma 10.4.2017.
 • Kevään 2017 korkeakoulujen yhteishaun hakuaika: ke 15.3.2017 – ke 5.4.2017 klo 15.00, osoitteessa http://opintopolku.fi.
 • Valintakurssille ilmoittautuminen päättyy ke 12.4.2017 klo 15.00.
 • Valintakurssin tehtävät on jätettävä viimeistään ma 5.6.2017 klo 23.55.
 • Kevään 2017 korkeakoulujen yhteishaun tulokset julkistetaan viimeistään pe 30.6.2017

Valintakurssi toteutetaan SAMKin verkko-opetusalustalla. Kurssille ilmoittautuneille toimitetaan ohjeet kurssille kirjautumiseen, verkkokurssin linkki, käyttäjätunnus ja salasana ilmoittautumislomakkeella annettuun sähköpostiosoitteeseen:

 • ennen kurssin alkamista (ke 5.4.2017 mennessä ilmoittautuneet) tai
 • kurssin käynnistyttyä kaksi kertaa viikossa (to 6.4.2017 – ke 12.4.2017 klo 15.00 ilmoittautuneet)

Hakijoille suositellaan kurssille ilmoittautumista ajoissa siten, että hakija aloittaa kurssin opiskelun ma 10.4.2017. Kurssille voi ilmoittautua ke 12.4.2017 klo 15.00 asti, mutta kurssin vaatiman työmäärän jakaminen sen toteutusta lyhyempään ajanjaksoon voi osoittautua haasteelliseksi.

Valintakurssi on SAMKin tradenomitutkintoon kuuluva 5 opintopisteen laajuinen verkko-opintojakso, jonka aihe liittyy työyhteisöihin ja niissä toimimiseen. Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tradenomin tutkintoonsa, ja muut hakijat, jotka suorittavat kurssin hyväksytysti, saavat valintakurssista avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

Sosiaaliala, Pori

Valintakoe

SAMKin sosiaali- ja terveysalan monimuotototeutusten valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoeyhteistyötä ei tehdä muiden ammattikorkeakoulujen hakukohteiden kanssa eikä SAMKin sisällä, eli koetulos ei siirry hakukohteesta toiseen.

Valintakoekutsu lähetetään hakijoille vain sähköpostitse hakijan hakemuksella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Valintakoe on 22.–23.5.2017. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä, ja valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä. 

Vanhustyö, Pori

Valintakoe

SAMKin sosiaali- ja terveysalan monimuotototeutusten valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoeyhteistyötä ei tehdä muiden ammattikorkeakoulujen hakukohteiden kanssa eikä SAMKin sisällä, eli koetulos ei siirry hakukohteesta toiseen.

Valintakoekutsu lähetetään hakijoille vain sähköpostitse hakijan hakemuksella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Valintakoe on 23.–24.5.2017. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä, ja valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä.
Valintakoe koostuu kirjallisesta tehtävästä (aineisto jaetaan paikan päällä) ja ryhmähaastattelusta.

Ylemmät AMK-tutkinnot

Insinööri (ylempi AMK), Tekniikka

Valintakoe

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen.

Valintakoepäivä: tiistai 30.5.2017

Ilmoittautumisaika: klo 16.45

Valintakoe: alkaa klo 17.00 ja päättyy klo 19.00

Valintakoepaikka: Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunnankatu 23, 28130 PORI

Valintakoe: Valintakoe sisältää motivaatiota mittaavan osuuden ja kirjallisen kokeen, johon on ennakkomateriaali. 

Ennakkomateriaalia saa käyttää valintakokeen aikana. Ota itse kopiot materiaaleista, sillä kokeessa ei saa käyttää mobiililaitteita. Laskimia ei kokeessa tarvita.

Matkapuhelimet: Matkapuhelimet on suljettava kokeen ajaksi.

Henkilöllisyystodistus: Kokeeseen ilmoittautuessasi esitä valokuvallasi varustettu henkilöllisyystodistus, joksi hyväksytään ajokortti, passi, poliisiviranomaisen antama henkilökortti tai kuvallinen Kela-kortti.

Tutkinto- ja työtodistukset: Ota kokeeseen mukaan alkuperäiset tutkintotodistuksesi ja työtodistuksesi sekä kopiot niistä.

Tulosten julkistaminen: Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 30.6.2017. Tätä ennen ei voida antaa mitään hakijoiden valintakoemenestystä tai –pisteitä koskevia tietoja. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkastanut todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Yhteyshenkilö: Valintakokeen järjestelyjä koskeviin kysymyksiin vastaa Sirpa Sandelin, puh. 044 710 3227, sähköposti etunimi.sukunimi@samk.fi.

 

ENNAKKOMATERIAALI:

 Valintakoe sisältää motivaatiota mittaavan osuuden ja kirjallisen kokeen, johon on seuraava ennakkomateriaali:

Andersson, C., Haavisto, I., Kangasniemi, M., Kauhanen, A., Tikka, T. Tähtinen, L. ja Törmänen, A. 2016. Robotit töihin: Koneet tulivat – mitä tapahtuu työpaikoilla? EVA Raportti 2/2016. Helsinki: Taloustieto Oy. Saatavissa http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2016/09/Robotit-t%C3%B6ihin.pdf (100 sivua)

Syty kiertotaloudesta: Yhdessä kiinni kasvuun. 2016. Helsinki: Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Saatavissa https://ek.fi/wp-content/uploads/Syty_kiertotaloudesta_aukeamittain_web.pdf  (30 sivua)

Somerpalo, S., Tamminen, T., ja Alinikula, P. 2017. Liikenteen digitaalisten palveluiden esteettömyyden edistäminen. Liikenne- ja viestintäministeriö. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2/2017. Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö. Saatavissa http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79200  (30 sivua)

Dahlström, P., Ericson, L., Khanna, S. and Meffert, J. 2017. From disrupted to disruptor: Reinventing your business by transforming the core. Available http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/from-disrupted-to-disruptor-reinventing-your-business-by-transforming-the-core   (8 sivua)

Bughin, J., LaBerge, L. and Mellbye, A. The case for digital reinvention. 2017. McKinsey Quarterly. February 2017. Available http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-case-for-digital-reinvention   (15 sivua)

Abras, C., Maloney-Krichmar, D., and Preece, J. 2004. User-Centered Design. In Bainbridge, W. Encyclopedia of Human-Computer Interaction. Thousand Oaks: Sage Publications. Available http://www.e-learning.co.il/home/pdf/4.pdf (12 sivua)

Ennakkomateriaalia saa käyttää valintakokeen aikana.  Ota itse kopiot materiaaleista, sillä kokeessa ei saa käyttää mobiililaitteita. Laskimia ei kokeessa tarvita.

Johtaminen ja palveluliiketoiminta, Pori

Valintakoe

Valintakoe järjestetään 31.5.2017 SAMKin uudella kampuksella osoitteessa Satakunnankatu 23, Pori.

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen henkilökohtaisella sähköpostilla. Koulutus ei ole valintakoeyhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa.

Valintakoe sisältää ennakkokirjallisuuteen perustuvan kirjallisen tehtävän (max. 50 p) ja haastattelun (max. 50 p). Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä, ja alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. 

 

Valintakokeen ennakkokirjallisuus:

Collins, Jim ; Hansen, Morten T.: "Tietoisesti paras: epävarmuus, kaaos, sattuma - menesty niistä huolimatta (Great by choice)" Helsinki : Talentum, 2013, ISBN 978-952-14-1951-5

Ojasalo, Katri; Moilanen, Teemu ; Ritalahti, Jarmo: "Kehittämistyön menetelmät: uudenlaista osaamista liiketoimintaan”  Helsinki: Sanoma Pro, 2014 ISBN 978-952-63-2695-5 (tai vuoden 2009 painos)

Pardal Monteiro, Ileana; Cardoso Sousa, Fernando: “Understanding innovation in hospitality through the words of innovative managers”, in Nº. Extra 1 Proceedings Int. Conference Tourism & Management Studies 2011: Full Papers, 2011, pages 169-179. ISSN 2182-8458, ISSN-e 2182-8466
Saatavilla: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5018467

Kuntoutus, Pori

Valintakoe

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. 

Valinta tehdään ennakkotehtävästä, aineistokokeesta ja ryhmähaastattelusta kertyvien pisteiden perusteella.

Valintapisteiden muodostuminen

Ennakkotehtävä, ei pisteytetä. Puuttuva ennakkotehtävä laskee kokonaispistemäärää 5 pistettä.

Aineistokoe 50 pistettä

Ryhmähaastattelu 50 pistettä

yht. 100 p.

Ennakkotehtävä:

Kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla, fonttikoko 12 ja riviväli 1,5. Ennakkotehtävän pituus on 1–2 tekstisivua (A4). Tekstin alkuun nimi, syntymäaika, ammatti ja amk-tutkintosi.

 1. Miksi haet opiskelemaan kuntoutusalaa juuri nyt, millaiset ovat opiskelumahdollisuutesi ja millaisia urasuunnitelmia sinulla on?
 2. Kuvaa lyhyesti, mikä sinua motivoi kuntoutusalan työssä?

Ennakkotehtävä tuodaan valintakokeeseen 29.05.2017. Ennakkotehtävää ei pisteytetä, mutta puuttuva ennakkotehtävä laskee kokonaispistemäärää -5 p.

Aineistokokeen materiaali annetaan valintakoetilaisuudessa ja sen perusteella kirjoitetaan esseevastaus pyydettyyn tehtävään.

Ryhmähaastattelu toteutetaan pienryhmissä annetusta aiheesta.  

Kuvataide, Kankaanpää

Valintakoe

Koulutukseen hakeudutaan tekemällä sähköinen hakemus www.opintopolku.fi-sivulla ja lähettämällä lisäksi hakuajan päättymiseen 5.4.2017 klo 15 mennessä

1.    portfolio, joka dokumentoi työelämäkokemusta eli kuvataiteilijan uraa vähintään kolmen vuoden ajalta

2.    motivaatiokirje, joka tuo esiin oman osaamisen kehittämisen tavoitteet ja motivaation

Ennakkotehtävässä tulee olla hakijan nimi ja hakemusnumero.

Hakukelpoiset ja ennakkotehtävän palauttaneet hakijat kutsutaan haastatteluun 5.6.2017. 

Lopullinen valinta suoritetaan ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella.

Ennakkotehtävä (portfolio ja motivaatiokirje) toimitetaan hakuajan päättymiseen mennessä Satakunnan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, Tiedepuisto 3, 28600 PORI.

Valintakokeesta (ennakkotehtävä + haastattelu) saa maksimissaan 100 pistettä, ja alin hyväksytty pistemäärä on 20 pistettä.

Sosiaaliala, Pori

Valintakoe 

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. 

Valinta tehdään ennakkotehtävästä, aineistokokeesta ja ryhmähaastattelusta kertyvien pisteiden perusteella. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä, ja alin hyväksytty pistemäärä on 20 pistettä.

Valintapisteiden muodostuminen

Ennakkotehtävä -5 p, jos ei palauta tehtävää

Aineistokoe 70 p

Ryhmähaastattelu 30 p

yht. 100 p.

Ennakkotehtävä:

Kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla, fonttikoko 12 ja riviväli 1,5. Ennakkotehtävän pituus on 1–2 tekstisivua (A4). Tekstin alkuun nimi, syntymäaika, ammatti ja amk-tutkintosi.

Miksi haet opiskelemaan juuri nyt, millaiset ovat opiskelumahdollisuutesi ja millaisia urasuunnitelmia sinulla on?
Mikä sinua motivoi kehittämään osaamistasi sosiaalialan työssä?
Mitä suunnitelmia sinulla on tällä hetkellä kehittämistyönä tehtävästä opinnäytetyöstä. Kuvaa lyhyesti mahdollinen aiheesi ja toimintaympäristö, jossa aiot sen toteuttaa?

Ennakkotehtävä tuodaan valintakokeeseen 29.05.2017. Ennakkotehtävää ei pisteytetä, mutta puuttuva ennakkotehtävä laskee kokonaispistemäärää -5 p.

Aineistokokeen materiaali annetaan valintakoetilaisuudessa ja sen perusteella kirjoitetaan esseevastaus pyydettyyn tehtävään.

Ryhmähaastattelu toteutetaan pienryhmissä annetusta aiheesta.  

Terveyden edistäminen, Pori

Valintakoe

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. 

Valinta tehdään ennakkotehtävästä, aineistokokeesta ja ryhmähaastattelusta kertyvien pisteiden perusteella.

Valintapisteiden muodostuminen

Ennakkotehtävä 0 p. Kokonaispisteistä vähennetään 5 pistettä, mikäli hakija ei palauta ennakkotehtävää.

Aineistokoe   50 p.

Ryhmähaastattelu 50 p.

yht. 100 p.

Ennakkotehtävä:

Kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla, fonttikoko 12 ja riviväli 1,5. Ennakkotehtävän pituus on 1-2 tekstisivua (A 4). Tekstin alkuun nimi, syntymäaika, ammatti ja amk -tutkintosi.

 1. Miksi haet opiskelemaan juuri nyt, millaiset ovat opiskelumahdollisuutesi ja millaisia urasuunnitelmia sinulla on?
 2. Kuvaa lyhyesti, mikä sinua motivoi terveyden edistämistyössä?

Ennakkotehtävä tuodaan valintakokeeseen 29.05.2017. Ennakkotehtävää ei pisteytetä, mutta puuttuva ennakkotehtävä laskee kokonaispistemäärää -5 p.

Aineistokokeen materiaali annetaan valintakoetilaisuudessa ja sen perusteella kirjoitetaan esseevastaus pyydettyyn tehtävään.

Ryhmähaastattelu toteutetaan pienryhmäkeskusteluna.

Vanhustyö, Pori

Valintakoe 

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. 

Valinta tehdään ennakkotehtävästä, aineistokokeesta ja ryhmähaastattelusta kertyvien pisteiden perusteella.

Valintapisteiden muodostuminen

Ennakkotehtävä, ei pisteytetä. Puuttuva ennakkotehtävä laskee kokonaispistemäärää 5 pistettä.

Aineistokoe   50 pistettä

Ryhmähaastattelu 50 pistettä

yht. 100 p.

Ennakkotehtävä:

Kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla, fonttikoko 12 ja riviväli 1,5. Ennakkotehtävän pituus on 1-2 tekstisivua (A 4). Tekstin alkuun nimi, syntymäaika, ammatti ja amk-tutkintosi.

 1. Miksi haet opiskelemaan juuri nyt, millaiset ovat opiskelumahdollisuutesi ja millaisia urasuunnitelmia sinulla on?
 2. Kuvaa lyhyesti, mikä sinua motivoi vanhustyössä?

Ennakkotehtävä tuodaan valintakokeeseen 29.05.2017. Ennakkotehtävää ei pisteytetä, mutta puuttuva ennakkotehtävä laskee kokonaispistemäärää 5 pistettä.

Aineistokokeen materiaali annetaan valintakoetilaisuudessa ja sen perusteella kirjoitetaan esseevastaus pyydettyyn tehtävään.

Ryhmähaastattelu toteutetaan pienryhmissä annetusta aiheesta.  

Welfare Technology, Pori

Entrance Exam

Entrance examination is organized on the Internet 29 May at 9–12 a.m. Finnish time. Eligible applicants will get directions for the exam by email on 12 May at the earliest.

The entrance exam includes an interview and an essay based on the material given a few days before the exam.

Lisätietoja hakemisesta ja valintakokeista

SAMK
Hakijapalvelut

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Hakijapalveluissa saattaa olla hakuaikana ruuhkaa.

Kysy lisää hakutoimistostamme

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen