Tuotantotalous – opiskele verkossa

Koulutus tarjoaa laajat tiedot tuotantotoimintaan, talouteen, liiketoimintaan ja projektien johtamiseen. Saat valmiudet toimia teollisuudessa ja palvelutuotannossa sekä edellytykset liikkeenjohdollisiin tehtäviin.

Insinööri (AMK)

240 opintopistettä, 4 vuotta
50 aloituspaikkaa
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Satamakatu 26, Rauma

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 13.–27.3.2024

Valintakurssi: maalis-huhtikuu 2024

Opinnot alkavat: syksy 2024

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Insinööri (AMK), Tuotantotalous, verkkototeutus, Rauma

Tuotantotalouden asiantuntijaksi verkossa opiskellen

Kiinnostaako sinua teollisuusyrityksen toiminnan kokonaisvaltainen hallinta? Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma kouluttaa teollisuuden osaajia, joilla on ymmärrys niin tuotantotoiminnasta kuin liiketoiminnan johtamisesta. Koulutus koostuu perusopintojen lisäksi liiketoimintajohtamisen, talousosaamisen sekä teknologiaosaamisen ammattiopinnoista. Tämän jälkeen sinulla on mahdollisuus painottaa opintojasi syventävien ammattiopintojen kautta eri osa-alueisiin, kuten esimerkiksi tuotannon johtamiseen, tuotekehitykseen, B2B-myyntiin, verkkokauppaan ja henkilöstöjohtamiseen.

Tutkinto-ohjelman koulutus toteutetaan 100% verkossa

Opinnot alkavat viikolla 34 perjantaina koko päivän mittaisella aloituspäivällä. Koulutus toteutetaan täysin verkossa. Suuri osa opintojaksoista on suoritettavissa aika- ja paikkariippumattomasti opintojakson toteutusaikana.

Osaan opintojaksototeutuksista sisältyy verkossa pidettäviä kontaktitunteja, jotka voivat olla esimerkiksi luentoja, työpajoja, demoja tai vaikka yritysvierailuja/-esittelyjä. Tällaiset kontaktitunnit sijoitetaan lähtökohtaisesti torstaille ja perjantaille. Viikkokohtainen kontaktituntien määrä vaihtelee. Kontaktitunnit taltioidaan ja julkaistaan opintojakson materiaaleissa aina mahdollisuuksien mukaan. Vain osa kontaktitunneista on pakollisia – pakollisuus on määritelty opintojaksoselosteessa. Mahdollisten tenttien tekeminen toteutetaan paikkariippumattomasti verkossa siten, että tenteille on määriteltynä suoritusajanjakso.

Aiemmat korkeakouluopinnot

Aiemmin suoritettuja korkeakouluopintoja on mahdollista hyödyntää joko sisällöltään vastaavien opintojen korvaamiseen tai sisällytettynä esimerkiksi osaksi vapaasti valittavia opintoja. Myös muulla (kuin korkeakouluopintoina) tavalla hankittu osaaminen voi toimia ns. AHOToinnin perusteena esimerkiksi osaamisen näytön kautta. Verkossa toteutettava tuotantotalouden insinöörikoulutus tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet osaamisen laajentamiseen esimerkiksi tradenomin tutkinnon suorittaneille tai vaikka kesken jääneiden insinööriopintojen loppuunsaattamiseen! AHOTointiin liittyvissä asioissa kannattaa olla jo hyvissä ajoin tutkinto-ohjelman kontaktihenkilöön yhteydessä.

Hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen osaksi tulevaa tutkintoa (arkikielessä AHOTointi) on menettely, jolla opiskelija voi hyödyntää osaamista, jonka hän on hankkinut aikaisemmissa opinnoissaan tai nykyisten opintojen aikana tai muilla tavoin (esim. työkokemuksella). Opiskelijan ei tarvitse uudestaan opiskella asioita/taitoja, jotka hänellä on jo hallussaan.

 

Opiskelijamme työllistyvät

Tuotantotalous on koulutusalana hyvin monipuolinen. Tuotantotalouden insinöörit työllistyvät useille eri aloille eri teollisuuden aloista julkisen sektorin tehtäviin. Alan osaajille on tarvetta. Yleisimmin tehtävät ovat suunnittelu- tai kehitystehtäviä sekä eri toimintoihin liittyviä johtotehtäviä. Opiskelijat työllistyvät siis pääosin esihenkilö- ja/tai asiantuntijatehtäviin. Monen kohdalla tietyn alan ja tehtävien tuntemus kasvaa opintoihin sisältyvien harjoittelujen aikana ja moni jatkaakin suoraan valmistumisensa jälkeen jo tutuksi käyneessä organisaatiossa.

Suuntautuminen

Opetussuunnitelmassa suuntautuminen on toteutettu syventävien ammattiopintojen kokonaisuudessa. Moduulin laajuus on 60 opintopistettä. Opiskelijalla on mahdollisuus painottaa opintojaan syventävien ammattiopintojen kautta eri osa-alueisiin, kuten esimerkiksi tuotannon johtamiseen, tuotekehitykseen, B2B-myyntiin, verkkokauppaan ja henkilöstöjohtamiseen. Syventäviin ammattiopintoihin on mahdollista suorittaa myös laajempia, eri organisaatioiden toiminnan kehittämiseen liittyviä, projektiopintoja esimerkiksi akatemian kautta tai osallistumalla TuotekehitysPaja -opintojaksolle. Projektin mukaan tekeminen onnistuu niin etänä kuin kampuksella.

Ammattinimikkeitä

Tuotantotalouden insinööri voi työllistyä hyvin monenlaisiin tehtäviin. Tyypillisiä valmistumisen jälkeisiä tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi

 • kehitys-, tuotekehitysinsinööri/-päällikkö
 • tuotantoinsinööri/-päällikkö
 • vienti-/myynti-insinööri/-päällikkö
 • projekti-insinööri/-päällikkö
 • tiiminvetäjä
 • yrittäjä
 • laatu-insinööri/laatupäällikkö
Risto Teerikoski on valmistunut SAMKista tuotantotalouden insinööriksi (AMK).
Risto Teerikoski on valmistunut SAMKista tuotantotalouden insinööriksi (AMK).

Risto Teerikoski on valmistunut SAMKista tuotantotalouden insinööriksi (AMK). Nykyisin hän työskentelen varustamokonsernin henkilöstöosastolla analyytikkona ja jatkaa opintojaan diplomi-insinööriksi.

Laivalla ei ole mahdollisuutta osallistua lähiopetukseeen – verkko-opinnot antoivat sekä vapautta että vastuuta

– Ennen kuin hain opintoihin opiskelin kauppatieteitä ja työskentelin matkustaja-aluksella vuoroviikoin. Olin jo pitkään ollut kiinnostunut tekniikasta kaipasin osaamiseeni teknistä painotusta, taustoittaa Risto Teerikoski elämäänsä ennen tuotantotalouden opintoihin hakeutumista. Annetaan Riston itse kertoa enemmän:

Koska olin laivalla töissä joka toinen viikko, minulla ei ollut mahdollisuutta osallistua lähiopetukseen. Tämän vuoksi aloin etsiä vaihtoehtoisia opintomuotoja. Etsittyäni tietoa opetustarjonnasta verkossa totesin, että Satakunnan ammattikorkeakoulun tuotantotalouden monimuotokoulutus kuulosti itselleni kaikista mieluisimmalta opintokokonaisuudelta. Lisäksi opiskelu vaikutti joustavalta, mikä tuntui sopivalta ratkaisulta omaan arkeeni.

Verkkopainotteiset opinnot antoivat sekä vapautta että vastuuta. Opiskelun pystyi ajoittamaan itselleen sopivaan ajankohtaan vuorokaudesta ja kaikki materiaali oli aina saatavilla. Toisaalta vapaus tuo mukanaan myös vastuun, sillä kukaan ei käskenyt opiskelemaan. Opiskelurutiinin luominen vaatii pientä itsekuria, mutta hyvän rutiinin luotua siitä tuli sujuva osa arkea. Verkkopainotteinen insinööriksi opiskelu oli kaiken kaikkiaan hyvin antoisaa ja koin sen antaneeni minulle yhtä paljon energiaa kuin se minulta vaati.

Minulla oli koulutuksesta hyötyä heti ensimmäisestä vuodesta lähtien. Työskentelin tuolloin varustamossa kehityspäällikkönä, jolloin työkuvaani kuului eri liiketoimintojen kehittämistyö. Etenkin koulutuksesta saatu projektiosaaminen auttoi työelämässä, kun suurin osa kehitystyöstä tehtiin projektimuodossa.

Se on aivan mahtava tunne, kun sovellettavaan käytäntöön saa teoreettisen osaamisen ja toisinpäin.

Olen työskennellyt varustamoalalla erilaisissa tehtävissä melkein koko urani. Enimmäkseen olen ollut mukana erilaisissa liiketoiminnan kehitysprojekteissa, muun muassa suuremmissa IT-kehitysprojekteissa, laivojen telakointiprojekteissa sekä yhtiön sisäisten prosessien kehittämisprojekteissa. Nykyisin työskentelen Ahvenanmaalla Eckerö-varustamokonsernin henkilöstöosastolla analyytikkona. Työtehtäviini kuuluu HR-kehitystyö sekä tilastojen luominen.

Eero eteni työnjohdollisiin tehtäviin ja innostui jatkamaan diplomi-insinöörin opintoihin

Olen Eero Siitari Porista. Valmistuin toukokuussa 2022 SAMK:sta tuotantotalouden insinööriksi. Aiempiin koulutuksiini kuuluu ammattikoulun perustutkinto ja sen rinnalla tehty ylioppilastutkinto. Armeijan jälkeen työllistyin metalliteollisuuteen ja sitä kautta suoritin kaksivuotisen metallinjalostuksen ammattitutkinnon oppisopimuksella. Ehdin työskennellä neljä vuotta katkeamattomassa kolmivuorotyössä prosessinhoitajana ennen seuraavia opintoja.

Korkeakouluopinnot ovat aina kuuluneet omiin pitkän tähtäimen suunnitelmiini ja odotinkin sopivaa hetkeä ja toteutusmuotoa itseäni kiinnostavalla alalla, jossa niitä pääsisin toteuttamaan. SAMK:n tarjoama tuotantotalous monimuotona osuikin sopivasti näihin kriteereihin ja päätinkin hakeutua syksyllä 2018 alkaneeseen ohjelmaan. Tuotantotalouden tarjoama monipuolisuus ja sovellettavuus olivat suurimmat syyt miksi valitsin juuri tämän tutkinto-ohjelman, jolla lähdin omaa osaamistani kehittämään. Tiesin myös, että tutkinto antaisi laajat mahdollisuudet työllistyä erilaisiin tehtäviin tulevaisuudessa.

SAMK:n tarjoama verkkopainotteinen opetus oli mielestäni erittäin hyvin suunniteltu tehtäväksi työn ohella. Valtaosan luennoista pystyi kuuntelemaan itselleen sopivana ajankohtana ja kuitenkin joillakin kursseilla oli mahdollisuus osallistua myös reaaliaikaiseen opetukseen sitä tahtoessaan. Verkkopainotteinen opiskelu vaatii itseohjautuvuutta ja niin sanottua itsekuria, jotta saa pidettyä tasapainon työ- ja perhe-elämän sekä opintojen välillä. SAMK:n tarjoamassa verkkototeutuksessa kuitenkin koin tämän mahdollisuuden tasapainotukseen toimivaksi, sillä kurssien toteutukset, kuten tehtävien deadlinet, oli tehty pääsääntöisesti joustaviksi ja niistä sai lähes poikkeuksetta sovittua aina tarpeen vaatiessa. Seinään törmätessä erilaiset tukikanavat, kuten kurssien Moodle-alustat ja kommunikointi opiskelukavereiden kanssa, oli myös suunniteltu toimimaan saumattomasti ja kehotankin hyödyntämään niitä rohkeasti heti alusta pitäen.

Koulutuksen kautta päädyin toisen opiskeluvuoden jälkeen harjoitteluun työnantajani toiseen toimipisteeseen lähikaupunkiin. Harjoittelu poikikin mahdollisuuden työnjohdollisiin tehtäviin, joissa pääsin hyödyntämään oppimiani asioita. Viimeiset kaksi opiskeluvuotta tein vuorotöiden sijaan päivävuoroa opintojen ohessa ja onnistuin saamaan tärkeää kokemusta. Vaikka vuorotyö vaihtuikin päivävuoroon, edelleen koulun tarjoama muotti verkko-opetukseen toimi saumattomasti aina opinnäytetyötä myöden.

Valmistuttuani päätin jatkaa samoilla vauhdeilla vielä diplomi-insinööriksi. Valitsin suuntautumiseksi johtamisen ja tietotekniikan linjan. Tähän koulutukseen tuotantotalous on antanut loistavan pohjan.

 

Eero Siitari on valmistunut SAMKista tuotantotalouden insinööriksi (AMK)

Eero Siitari on valmistunut SAMKista tuotantotalouden insinööriksi (AMK). Jos sinulla hakijana herää kysymyksiä tuotantotalouden opiskelusta tai verkko-opinnoista, niin lähetä viestiä osoitteeseen eero.siitari@tuni.fi

SAMK-kampus Rauma sijaitsee Rauman sataman vieressä Satamakadulla ja Suojantiellä.

Monipuolinen ja kansainvälinen kampus

SAMK-kampus Rauma toimii uudistetuissa tiloissa Satamakadulla ja Suojantiellä. Kampus on meriteknologian, kansainvälisen kaupan ja logistiikan opiskelukeskus.

 • 1500 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, merenkulku, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Kansainvälinen: englanninkielisiä bachelor- ja master-koulutuksia, noin 150 ulkomaalaista opiskelijaa vuosittain

SAMK – Paras opetuksen laatu!*

SAMKista valmistuneet ovat parhaiten työllistyneiden joukossa pääkaupunkiseudun ulkopuolisista ammattikorkeakouluista! **

 

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2021.

**) Tilastokeskuksen tilastot 2009–2022.

 

Koulutuksen tavoite

 • talous ja johtaminen
 • teknologiaosaaminen
 • tuotekehitys ja innovaatiotoiminta
 • tuotannon johtaminen
 • B2B-myynti
 • verkkokauppa

 

Kansainvälistä kokemusta

Opintojen aikana voi osallistua kansainväliseen vaihtoon ja suorittaa opintopisteitä SAMKin kumppanikorkeakouluissa ulkomailla. Koko harjoittelun tai osan siitä voi suorittaa ulkomailla. Opintojaksoja voi halutessaan suorittaa myös englannin kielellä. Lisäksi opiskelija voi kotikansainvälistyä tutustumalla SAMKin kansainvälisiin vaihto-opiskelijoihin tai esimerkiksi osallistumalla kansainvälisessä korkeakouluyhteistyössä toteutettuihin koulutuksiin. SAMKissa on myös monipuolinen kieliopetustarjonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan insinöörin ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kaksi vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen. Valmistuneista osa jatkaa opintojaan insinööristä diplomi-insinööriksi. Koulutus antaa hyvät eväät jatko-opinnoille ja mahdollistaa kahden korkeakoulututkinnon suorittamisen.

Työelämäyhteistyö

SAMKissa on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyöprojekteja ja hankkeita yritysten ja yhteisöjen kanssa ja tutustua käytännön työelämään ja työnantajiin. Yritysyhteistyöprojekteissa voi kartuttaa opintopisteitä sekä luoda kontakteja työelämään ja edistää siten tulevaa työllistymistä – esimerkiksi akatemiaprojekteissa tai TuotekehitysPajaan osallistumalla. Myös oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista. Monet insinööriopiskelijat ovat perustaneet yrityksen jo opiskeluaikana SAMKin yrityskiihdyttämön avulla.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 opintopistettä. Opinnäytetyö tehdään useimmiten yksin joko toimeksiantajalle tai omasta aiheesta. Työt ovat tyypillisesti joko tutkimus- tai kehitysprojekteja, joiden tuloksena saadaan useimmiten esimerkiksi erilaisia selvityksiä tai ratkaisuja toimeksiantajien tarpeisiin.

Opinnäytetyö on kehittää opiskelijan substanssiosaamista opinnäytetyön aiheen osalta, tutkimusosaamista ja projektin hallintaan liittyvää osaamista.

Yliopettaja Niko Kandelin, SAMK

Kysy lisää koulutuksesta opettajalta!

Tuotantotalouden yliopettajana SAMKissa vuodesta 2008 toiminut Niko Kandelin on kuin kotonaan Raumalla. Hän on koulutukseltaan tekniikan lisensiaatti, mutta opintojen varrella tärkeässä roolissa ovat SAMKissa aikanaan suoritetut logistiikan tradenomin ja tuotantotalouden insinöörin tutkinnot.

Nikon tehtäviin kuuluu mm. joidenkin tuotantotalouden ammattiopintojen vetäminen sekä OPS-vastaavan tehtävät. Opintojaksojen lisäksi Niko on kovasti kiinnostunut yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavista projekteista, joista hyviä esimerkki ovat SAMKin akatemiaprojektit ja TuotekehitysPaja sekä opinnäytetyöt. Niko vastaa mielellään koulutukseen liittyviin kysymyksiin, joten laita hänelle rohkeasti viestiä tai rimpauta!

Yliopettaja Niko Kandelin niko.kandelin@samk.fi, 044 710 3605

Lisää aiheesta

Milla Jauhiainen kävelee vuoristossa
| Automaatio ja teollisuus

Opiskelijamme työllistyvät: Kansainvälisyys vei Mia Jauhiaisen KONEelle

Mia Jauhiainen valmistui SAMKin tuotantotalouden koulutusohjelmasta, josta matka jatkui Tampereen teknillisen yliopiston kautta Yhdysvaltoihin.
Sampsa Pajarinen seisoo varastohallissa.
| Uratarina

Opiskelijamme työllistyvät: Sampsa Pajarinen löysi kutsumuksensa tuotantotalouden insinöörikoulutuksesta

Sampsa Pajarinen on SAMKista valmistunut tuotantotalouden insinööri. Hän on työskennellyt valmistumisensa jälkeen useissa eri tuotantotalouden töissä ja tällä hetkellä hän toimii tuotepäällikkönä Raumalla Rauman Akussa.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja koulutuksesta

Niko Kandelin
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-Kampus Rauma
Satamakatu 26
26100 Rauma

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme