Etsi

Polkuopiskelijana SAMKissa

SAMK uusi kampus ja opiskelijat

FAKTOJA POLKUOPINNOISTA:

  • Polkuopintoja on tarjolla Hyvinvoinnin ja terveyden, Logistiikan ja meriteknologian, Teknologian ja Palveluliiketoiminnan osaamisalueilla.
  • Polkuopinnoissa opiskellaan tutkintoryhmän mukana opetussuunnitelmien mukaisia ensimmäisen/toisen vuoden perus- ja ammattiopintoja.
  • Polkuopintoja järjestetään päivä- ja monimuotototeutuksina ja ne voivat sisältää lähiopetusta, etätehtäviä ja verkko-opetusta.
  • Polkuopinnoissa voit etukäteen keventää tulevaa opiskelukuormaa tutkinto-opiskelijana sekä vauhdittaa opintoja.
  • Polkuopintojen suorittamisen jälkeen voi hakeutua avoimen väylän erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi, ja jatkaa opintoja tutussa opiskeluryhmässä.
  • Polkuopinnoissa suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea kulloinkin voimassaolevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Hyväksiluvut tehdään vasta tutkinto-opiskelijalle.
  • HUOM! Jos olet velvoitettu maksamaan lukukausimaksua AMK -opinnoistasi, sinua ei voida valita avoimen AMKin polkuopintoihin. Katso lisätietoja lukukausimaksusta täältä. 

 

Haku

Polkuopintoihin järjestetään ns. polkuopintohakuja, jotka järjestetään yleensä kaksi kertaa vuodessa, kevään ja syksyn korkeakoulujen yhteishakujen valintojen jälkeen.

Polkuopintoihin haetaan e-lomakkeilla, jotka aukeavat hakuaikoina osoitteeseen samk.fi/avoinamk. Polkuopintojen hinta on 150 euroa lukuvuodessa, ja se laskutetaan hyväksytyn polkuopintopaikan perusteella.

Valinta

Polkuopintoihin valitaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin polkuopintoihin ilmoittautuvilta tarkistetaan, että soveltuva korkeakoulututkinto on suoritettu ennen polkuopintoihin hyväksymistä.

Polkuopintoihin pääsystä ilmoitetaan sähköpostitse hakuajan päätyttyä, ja pyydetään vahvistamaan paikka tiettyyn ajankohtaan mennessä. Hyväksymiskirjeessä ilmoitetaan opintojen alkamisajankohta, ryhmän opettajatutor ja muut käytännönasiat.

Polkuopiskelu

Polkuopintojen opiskeluoikeusaika on yksi vuosi. Opiskeluoikeusaikaan voi tarvittaessa hakea jatkoa avoimen AMKin toimistolta.

Opintojen orientaatiopäiviin on erittäin suositeltavaa osallistua, jotta pääsee sujuvasti opintoihin kiinni. Orientaatiopäivinä käydään läpi opinnoissa hyödynnettäviä ohjelmia ja tietojärjestelmiä, sekä muita käytännönasioita. Myös ensimmäiset opintojaksot saattavat käynnistyä jo ilmoitettuna orientaatiopäivänä.

Polkuopiskelijalta voidaan vaatia polkuopintojen aikaisen soveltuvuusmenettelyn läpäisemistä tutkinto-oikeuden saamiseksi.

 

Satakunnan ammattikorkeakoulun avoimen AMKin tarjonta löytyy Meerkado-koulutuskalenterista.

 

Tutorkeskustelut ja omien polkuopintojen suunnittelu

Avoimen AMKin polkuopiskelijat sopivat ryhmänsä opettajatutorin tai avoimen AMKin henkilökunnan kanssa keskusteluajan, jossa suunnitellaan polkuopinnoissa suoritettavat/omalle HOPSille laitettavat opintojaksot. Hyvinvoinnin ja terveyden koulutusohjelmien polkuopintojen (hoitotyö, fysioterapia, kuntoutuksen ohjaus, vanhustyö ja sosiaaliala) tutorkeskusteluajat sovitaan avoimen AMKin opettajatutorin kanssa.

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen