Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa

Tutkintoryhmän mukana

Pääosa avoimen AMKin opintojaksoista toteutetaan perusopetuksen yhteydessä, jolloin opiskellaan samassa ryhmässä tutkintoa suorittavien opiskelijoiden kanssa. Osa opintojaksoista voidaan toteuttaa myös erillistoteutuksina, jolloin opiskelijaryhmä muodostuu pääosin avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoista.

Opintopisteet

Ammattikorkeakouluopetuksen mitoituksen perusteena on opintopiste (op). Yksi opintopiste tarkoittaa noin 27 tunnin opiskelijan työpanosta, joka voi koostua esimerkiksi kontaktitunneista, etäopiskelusta ja harjoitustöistä. Kunkin opintojakson toteutustapa kerrotaan opintojaksoselosteella.

Opintojen suorittaminen

Suositeltava vuosittainen opintopisteiden suorittamismäärä on päätoimisella opiskelijalla on noin 60 op, jonka myös avoimen AMK:n opiskelija voi suorittaa lukuvuoden aikana joko yksittäisistä opintojaksoista tai laajemmista kokonaisuuksista. Työn ohessa opiskellessa, opiskelutahti kannattaa suhteuttaa aina omaan ajankäyttöön ja jaksamiseen.

Satakunnan ammattikorkeakoulun avoimen AMKin tarjonta löytyy Meerkado-koulutuskalenterista.

Päiväopiskelu

Päiväopiskeluun osallistuminen edellyttää sinulta mahdollisuutta olla läsnä lähiopetuksessa arkisin päiväsaikaan. Päiväopiskelussa opinnot voivat sisältää esimerkiksi kontaktiopiskelua, itsenäistä työskentelyä, verkko-opiskelua tai projektityöskentelyä.

Monimuoto-opiskelu

Monimuoto-opiskelu sopii sinulle, joka olet jo työelämässä tai muutoin et voi osallistua perinteiseen kokopäivätoimiseen opetukseen. Työpaikka ei ole edellytyksenä monimuoto-opinnoille. Opiskelu on itsenäisempää kuin päivätoteutuksessa ja sisältää enemmän verkko-opiskelua. Opinnot sisältävät myös kontaktiopiskelua, itsenäistä työskentelyä ja projektityöskentelyä.

 

Verkko-opiskelu

Sekä päiväopiskeluun, että monimuoto-opiskeluun saattaa kuulua verkko-opiskelua. Lisäksi on myös pelkästään verkko-opintoina suoritettavia opintojaksoja. Verkko-opiskelu on kuitenkin osittain aikaan sidottua, sillä opintojakson tehtävät (yms.) on suoritettava opintojaksoselosteessa mainitun aikataulun mukaisesti.  Verkko-opiskelussa korostuvat kirjallinen vuorovaikutus, itseohjautuvuus ja ajan hallintataidot.

Ohjaus ja perehdytys

Opintojen ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan opiskeluprosessia. Ohjauksella pyrimme helpottamaan opintojesi sujuvuutta perehdyttämällä opinnoissa käytettäviin järjestelmiin ja opiskelukäytänteisiin ammattikorkeakoulussa. Voimme auttaa sinua myös löytämään omiin tavoitteisiin parhaiten soveltuvat opintojaksot koulutustarjonnastamme.

Avoin AMK -opintoihin liittyvää ohjausta saa SAMKin avoimen ammattikorkeakoulun henkilökunnalta. Opintojakson suorittamiseen ja sisältöön liittyviin kysymyksiin vastaa opintojakson opettaja. 

 

Avoimen AMKin ohjausklinikka - Tule ja kysy!

 • HUOM! Muistathan ensin tutustua sähköpostitse lähettämäämme ohjausmateriaaliin avoimen AMKin uudelle opiskelijalle >>
 • Ohjausta avoimen AMKin opiskeluun liittyvissä asioissa
 • Käyttöopastusta opinnoissa hyödynnettäviin järjestelmiin ja ohjelmiin (Moodle, Loki, TimeEdit)
 • Torstaisin 14.30-15.00 (HUOM! loma-aikoina vain ajanvarauksella)
 • HILL-osoite lähetetään samassa sähköpostissa, kun uusi avoimen AMKin opiskelija saa avoimen AMKin ohjausmateriaalin ja SAMK-tunnusten aktivointiohjeet.
 • Jos ilmoitettu yleinen ohjausaika ei sovi, niin avoimen AMKin henkilökunnan kanssa voi sopia myös henkilökohtaisen ohjausajan.
 • Ota yhteyttä: avoinamk@samk.fi  tai tule käymään SAMK-kampus Porin Jatkuvan oppimisen palvelut / avoin AMK -toimistolla (4 krs.).

SAMKin kirjaston INFOtelakka

 • SAMKin kirjasto aineistoineen ja palveluineen käytettävissäsi. Tutustu SAMKin kampuskirjastoihin täältä.
 • SAMKin Finnan kautta löytyvä sähköinen aineisto on käytettävissä omalla SAMK-tunnuksellasi avoimen amkin opintojen ajan. Kirjaston painettuja aineistoja voit lainata kampuskirjastoista kirjastokortillasi myös opintojen jälkeen.
 • Saat opintojen aikana kirjastosta ohjausta ja opastusta erityisesti sähköisen aineiston ja verkkokirjojen käyttöön liittyen
 • Lisäksi sinulla on mahdollisuus tarvittaessa osallistua HILLin kautta vapaaehtoiseen INFOtelakkaohjaukseen, jossa voit kysyä SAMKin kirjaston aineistoista sekä palveluista ja saada opastusta erityisesti kirjaston sähköisten aineistojen käyttöön liittyen. Ohjaus on INFOtelakan HILL-huoneessa, https://hill.webex.com/meet/infotelakka, jossa päivystetään torstaisin klo 15.00-15.30 (HUOM! loma-aikoina vain ajanvarauksella).

Avoimen AMKin suoritusten hyväksiluku

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suorittamasi opintojaksot voidaan hyväksilukea, jos jatkat opiskelua tutkinto-opiskelijana myöhemmin. Avoimessa ammattikorkeakoulussa et kuitenkaan kokonaan voi suorittaa AMK-tutkintoa. Suoritettujen opintojen hyväksiluku tehdään kulloinkin voimassaolevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Mikäli tutkintovaatimukset muuttuvat, opintosuoritukset eivät välttämättä korvaa kokonaista opintojaksoa. Hyväksilukeminen on aina vastaanottavan oppilaitoksen asia, joten voit hakea hyväksilukua Satakunnan ammattikorkeakoulun avoin AMK -opinnoista myös muista oppilaitoksista. Opiskelemalla etukäteen avoimessa ammattikorkeakoulussa kevennät mukavasti tulevaa opiskelukuormaasi!

Opintososiaaliset etuudet ja työttömänä opiskelu

Avoin ammattikorkeakouluopiskelu ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta, joten tämän vuoksi avoimen AMKin opiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen, opiskelija-alennuksiin tai muihin tutkinto-opiskelijoille tarkoitettuihin opintososiaalisiin etuuksiin.

Työttömän tulee aina tarkistaa etukäteen ennen opintojen alkua oman alueen TE-toimistosta, miten opiskelu vaikuttaa työttömyyskorvaukseen. Opiskelu avoimessa AMKissa voi olla pää- tai sivutoimista. Katso lisätietoa omaehtoisesta opiskelusta työttömyyspäivärahalla.

Mikäli olet työssäkäyvä, voit selvittää työllisyysrahastossa osoitteessa: https://www.tyollisyysrahasto.fi/ mahdollisuutesi saada aikuiskoulutustukea opintovapaasi ajaksi.

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen