Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa

Tutkintoryhmän mukana

Pääosa avoimen AMKin opintojaksoista toteutetaan perusopetuksen yhteydessä, jolloin opiskellaan samassa ryhmässä tutkintoa suorittavien opiskelijoiden kanssa. Osa opintojaksoista voidaan toteuttaa myös erillistoteutuksina, jolloin opiskelijaryhmä muodostuu pääosin avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoista.

Opintopisteet

Ammattikorkeakouluopetuksen mitoituksen perusteena on opintopiste (op). Yksi opintopiste tarkoittaa noin 27 tunnin opiskelijan työpanosta, joka voi koostua esimerkiksi kontaktitunneista, etäopiskelusta ja harjoitustöistä. Kunkin opintojakson toteutustapa kerrotaan opintojaksoselosteella.

Opintojen suorittaminen

Suositeltava vuosittainen opintopisteiden suorittamismäärä on päätoimisella opiskelijalla on noin 60 op, jonka myös avoimen AMK:n opiskelija voi suorittaa lukuvuoden aikana joko yksittäisistä opintojaksoista tai laajemmista kokonaisuuksista. Työn ohessa opiskellessa, opiskelutahti kannattaa suhteuttaa aina omaan ajankäyttöön ja jaksamiseen.

Satakunnan ammattikorkeakoulun avoimen AMKin tarjonta löytyy Meerkado-koulutuskalenterista.

Päiväopiskelu

Päiväopiskeluun osallistuminen edellyttää sinulta mahdollisuutta olla läsnä lähiopetuksessa arkisin päiväsaikaan. Päiväopiskelussa opinnot voivat sisältää esimerkiksi kontaktiopiskelua, itsenäistä työskentelyä, verkko-opiskelua tai projektityöskentelyä.

Monimuoto-opiskelu

Monimuoto-opiskelu sopii sinulle, joka olet jo työelämässä tai muutoin et voi osallistua perinteiseen kokopäivätoimiseen opetukseen. Työpaikka ei ole edellytyksenä monimuoto-opinnoille. Opiskelu on itsenäisempää kuin päivätoteutuksessa ja sisältää enemmän verkko-opiskelua. Opinnot sisältävät myös kontaktiopiskelua, itsenäistä työskentelyä ja projektityöskentelyä.

 

Verkko-opiskelu

Sekä päiväopiskeluun, että monimuoto-opiskeluun saattaa kuulua verkko-opiskelua. Lisäksi on myös pelkästään verkko-opintoina suoritettavia opintojaksoja. Verkko-opiskelu on kuitenkin osittain aikaan sidottua, sillä opintojakson tehtävät (yms.) on suoritettava opintojaksoselosteessa mainitun aikataulun mukaisesti.  Verkko-opiskelussa korostuvat kirjallinen vuorovaikutus, itseohjautuvuus ja ajan hallintataidot.

Opintoneuvonta ja ohjaus

Opintoneuvonnalla ja ohjauksella pyrimme helpottamaan opiskelun käynnistymisprosessia ja tukemaan opintojen sujuvuutta. Autamme opiskelijaa myös löytämään yksilöllisiin tavoitteisiin parhaiten soveltuvat opintojaksot koulutustarjonnastamme.

Avoin AMK -opintoihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta saa SAMKin avoimen ammattikorkeakoulun henkilökunnalta. Opintojakson suorittamiseen ja sisältöön liittyviin kysymyksiin vastaa opintojakson opettaja. Tukea opinnoissa hyödynnettäviin järjestelmiin saa eSAMKlta. Tietoteknisissä ongelmissa auttaa SAMKin Helpdesk.

 

Ota yhteyttä avoimen AMKin henkilökuntaan, jos tarvitset neuvontaa tai ohjausta avoimen AMKin opiskeluun liittyvissä asioissa.

 • Muistathan tutustua sähköpostitse lähettämäämme ohjausmateriaaliin avoimen AMKin uudelle opiskelijalle >>
 • Meihin voit ottaa yhteyttä:
  • Sähköpostitse: avoinamk@samk.fi
  • Puhelimitse tai tule käymään SAMK kampus Porissa avoimen AMKin toimistolla (4krs.).
  • Voit myös halutessasi varata itsellesi avoimen AMKin henkilökunnalta verkko-ohjausajan (esim. HILL, TEAMS yms.).

 

SAMKin kirjaston INFOtelakka

 • SAMKin kirjaston INFOtelakka auttaa SAMKin opiskelijoita tiedonhankinnassa.
 • https://www.samk.fi/kirjasto/infotelakka/
 • Ohjausta ja palvelua paikan päällä kampuskirjastoissa sekä INFOtelakan HILL-verkkohuoneessa.
 • Voit varata ohjausajan omasta kampuskirjastostasi tai infotelakka@samk.fi. Kerro ajanvarauksen yhteydessä
  • opinnäytetyösi tai oppimistehtäväsi aihe
  • haluamasi ohjauspaikka
  • ryhmätunnus.

  SAMK Kirjasto ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Avoimen AMKin suoritusten hyväksiluku

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suorittamasi opintojaksot voidaan hyväksilukea, jos jatkat opiskelua tutkinto-opiskelijana myöhemmin. Avoimessa ammattikorkeakoulussa et kuitenkaan kokonaan voi suorittaa AMK-tutkintoa. Suoritettujen opintojen hyväksiluku tehdään kulloinkin voimassaolevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Mikäli tutkintovaatimukset muuttuvat, opintosuoritukset eivät välttämättä korvaa kokonaista opintojaksoa. Hyväksilukeminen on aina vastaanottavan oppilaitoksen asia, joten voit hakea hyväksilukua Satakunnan ammattikorkeakoulun avoin AMK -opinnoista myös muista oppilaitoksista. Opiskelemalla etukäteen avoimessa ammattikorkeakoulussa kevennät mukavasti tulevaa opiskelukuormaasi!

Opintososiaaliset etuudet ja työttömänä opiskelu

Avoin ammattikorkeakouluopiskelu ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta, joten tämän vuoksi avoimen AMKin opiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen, opiskelija-alennuksiin tai muihin tutkinto-opiskelijoille tarkoitettuihin opintososiaalisiin etuuksiin.

Työttömän tulee aina tarkistaa etukäteen ennen opintojen alkua oman alueen TE-toimistosta, miten opiskelu vaikuttaa työttömyyskorvaukseen. Opiskelu avoimessa AMKissa voi olla pää- tai sivutoimista. Katso lisätietoa omaehtoisesta opiskelusta työttömyyspäivärahalla.

Mikäli olet työssäkäyvä, voit selvittää työllisyysrahastossa osoitteessa: https://www.tyollisyysrahasto.fi/ mahdollisuutesi saada aikuiskoulutustukea opintovapaasi ajaksi.