Teollisuustalouden perusteet

KT-Tekno -hanke järjestää maksutonta koulutusta teollisuuden tarpeisiin.

Koulutuksessa käydään läpi mm. liiketalouden johtamiseen, toiminnanohjaukseen, materiaalihallintaan sekä kehittämismenetelmiin liittyviä aihealueita.

Ilmoittautuminen

29.11.2021–2.1.2022

Kesto

10.1.–31.3.2022

Laajuus

5 op

Koulutuksen hinta

Maksuton

Tuotteen piirustuksia ja työkaluja pöydälä

Alueen yritykset tarvitsevat osaajia nyt ja tulevaisuudessa

Tarjolla mahdollisuus hankkia tuotantotalouden ja tuotannonohjauksen sekä valmistuksen osaamista. Mielenkiintoiset ja teollisuuden yritysten tarpeisiin suunnatut koulutukset toteutetaan jaksoittain verkko-opintoina. Hyväksytysti suoritettu opintojakso on mahdollista myöhemmin sisällyttää tutkinto-opiskelijana ammattikorkeakouluopintoihin.

Koulutukset on mahdollista suorittaa 100 % verkossa.

Tavoite

Opiskelija tuntee teollisen liiketoiminnan johtamisen ja prosessiajattelun peruskäsitteet. Opiskelija tuntee toiminnan johtamisen eri osa-alueet. Lisäksi opiskelija tuntee toiminnanohjauksen käsitteet ja keskeiset menetelmät sekä hallitsee niiden soveltamisen erilaisissa tilanteissa. Opiskelija tuntee materiaalihallinnan peruskäsitteet ja menetelmät sekä ymmärtää niiden merkityksen kilpailukykyisen ja kannattavan liiketoiminnan taustalla. Opiskelija tuntee erilaiset tuotantoprosessien tyypit ja on perehtynyt erilaisiin mittareihin ja kehittämismenetelmiin perustasolla.

 

Sisältö

  • liiketoiminnan kilpailukyky ja kannattavuus
  • tuotantotoiminnan johtaminen
  • toiminnanohjaus
  • materiaalin ja kapasiteetin hallinta
  • tuotantoprosessien suunnittelu ja kehittäminen

 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu

  • teollisuudessa työskenteleville ja alalle haluaville, jotka haluavat opiskella joustavasti töidensä ohella verkossa
  • työttömille tai työttömyysuhan alla oleville ja henkilöille, jotka haluavat parantaa työmarkkina-asemaansa kouluttamalla itseään

Koulutus ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka ovat korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina

Järjestäjä

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) - liikemerkki, väri

 

KT-tekno -hanke

OKM logo.
Lisätietoja: Projektipäällikkö Iina Virtanen, iina.virtanen@samk.fi

Koko koulutustarjonta

Kaikki KT-tekno ja Kohti Osaavaa Satakuntaa -hankkeiden yrityksille suunnatut, maksuttomat koulutukset löydät osoitteesta kos.samk.fi