Teknillinen piirustus

KT-Tekno -hanke järjestää maksutonta koulutusta teollisuuden tarpeisiin.

Koulutuksessa käydään läpi koneenpiirustuksen laatimista kappaleesta ja kokoonpanosta sekä piirustusdokumenttien tulkitsemista.

Ilmoittautuminen

29.11.2021–2.1.2022

Kesto

10.1.–31.3.2022

Laajuus

5 op

Koulutuksen hinta

Maksuton

Tuotteen piirustuksia ja työkaluja pöydälä

Alueen yritykset tarvitsevat osaajia nyt ja tulevaisuudessa

Tarjolla mahdollisuus hankkia suunnittelun perusosaamista ja oppia nykyaikaisten suunnittelutyökalujen käyttöä. Mielenkiintoiset ja teollisuuden yritysten tarpeisiin suunnatut koulutukset toteutetaan jaksoittain verkko-opintoina. Hyväksytysti suoritettu opintojakso on mahdollista myöhemmin sisällyttää tutkinto-opiskelijana ammattikorkeakouluopintoihin.

Koulutukset on mahdollista suorittaa 100 % verkossa.

Tavoite

Opiskelija osaa laatia koneenpiirustuksen kappaleesta ja kokoonpanosta. Hän osaa lukea tavanomaisia piirustusdokumentteja.

 

Sisältö

  • kuvannot
  • leikkaukset
  • mitoitus
  • toleranssit
  • pinnanlaatu
  • hitsausmerkinnät
  • kokoonpanopiirustus

 

 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu

  • teollisuudessa työskenteleville ja alalle haluaville, jotka haluavat opiskella joustavasti töidensä ohella verkossa
  • työttömille tai työttömyysuhan alla oleville ja henkilöille, jotka haluavat parantaa työmarkkina-asemaansa kouluttamalla itseään

Koulutus ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka ovat korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina

Järjestäjä

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) - liikemerkki, väri

 

KT-tekno -hanke

OKM logo.
Lisätietoja: Projektipäällikkö Iina Virtanen, iina.virtanen@samk.fi

Koko koulutustarjonta

Kaikki KT-tekno ja Kohti Osaavaa Satakuntaa -hankkeiden yrityksille suunnatut, maksuttomat koulutukset löydät osoitteesta kos.samk.fi