Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan muuntokoulutus

Rakennustuotannon kasvu on jatkunut ja työvoimapula Satakunnassa ja lähialueilla on lisääntynyt. Erityisesti kaivataan osaajia työnjohtotehtäviin. SAMKin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelman tuotantopainotteisia opintoja toteutetaan rakennusalan yrityksissä käytännön töitä tekemällä.

Insinööri (AMK)

240 opintopistettä
20 aloituspaikkaa
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 8.18.4.2019
Opinnot alkavat: syksyllä 2019
Hakukelpoisille hakijoille lähetetään tiedot valintakurssin suorittamisesta hakuajan päättymisen jälkeen.

Hakeminen erillishaussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, muuntokoulutus/monimuotototeutus, Pori

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Insinöörien muuntokoulutus

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa opiskellut insinööri on rakentamisen kokonaisuuden hallitseva asiantuntija. SAMKin Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelman vahvuutena on hyvä talotekniikan osaaminen. Rakennustuotantoon suuntautuvat opiskelijat saavat varsinaisten rakennustuotannon opintojen lisäksi hyvän käsityksen myös talotekniikan toiminnasta ja merkityksestä rakennuksissa. Taloteknisen osaamisen tärkeys korostuu erityisesti sisäilmaongelmien syiden ymmärryksenä ja terveen rakentamisen osaamisena.

Koulutuksen sisältö

Muuntokoulutuksessa toteutettavien opintojen laajuus on 120 opintopistettä.

Kaikki muuntokoulutuksessa toteutettavat opinnot ovat osa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelman tutkintoa. Kaikki opinnot keskittyvät rakennustyömailla tarvittavan asiantuntijaosaamisen hankkimiseen. Opetus on jaettu neljään puolen vuoden kokonaisuuteen:

1) Rakentamisen perusteet:
Rakennusfysiikka, Rakentamisen mekaniikka, Energiatehokkuus, Rakennusmateriaalit, Sisäilmasto

2) Rakennussuunnitelmat:
2D- ja 3D suunnittelun perusteet, Tietomallit, Rakenteiden suunnittelun perusteet, Talotekniikka

3) Rakennusprojekti:
Rakentamistalous, Projektin johto ja sopimustekniikka, Rakennuksen ylläpito, Korjausrakentaminen

4) Tuotantopainotteiset opinnot:
Tuotannonohjaus, Työmaan suunnittelu, Tehtävät työmaalla, Esimiestyö

Tuotantopainotteisissa opinnoissa (30 opintopistettä) opiskelija toimii yrityksessä eri tehtävissä. Työmaajakso yrityksessä kestää yhteensä 14 viikkoa. Näissä tehtävissä opiskelija oppii käytännön kautta rakennusliikkeen tai LVI-urakoitsijan toiminnan rakennusprojektissa. Tuotantopainotteiset opinnot suoritettuaan opiskelija osaa työmaatekniikan perusteet ja tuntee rakennustyömaan toiminnan. Työmaajakson aikana opiskelija työskentelee yrityksessä myös työnjohtajan tehtäviä harjoitellen. Osaaminen raportoidaan ammattikorkeakoululle oppimispäiväkirjan kautta.

Pääaineen tai erikoistumisalan valinta

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan muuntokoulutuksessa suuntaudutaan rakennustuotantoon. Päiväryhmissä voi suuntautua myös rakennesuunnitteluun tai LVI-suunnitteluun.

Uramahdollisuudet

Valmistumisen jälkeen rakennustuotantoon suuntautunut insinööri voi toimia mm. työnjohto-, projektinhoito-, valvonta-, tuotekehitys-, myynti- ja markkinointi-, ylläpito- ja viranomaistehtävissä.

Tehtävänimikkeitä

  • Työmaainsinööri
  • Vastaava työnjohtaja
  • Tuotepäällikkö
  • Kiinteistöpäällikkö

Pätevyys

Opiskelija saa koulutuksellisen valmiuden rakentamismääräysten mukaisten työnjohtopätevyyksien hankkimiseen.

Opiskelumuodot

Opiskelu on pääsääntöisesti työn ohella tehtäviä ilta- ja viikonloppuopintoja, joille pyritään tarjoamaan myös etäosallistumismahdollisuus (lukuun ottamatta tuotantopainotteisia opintoja, jotka tehdään yrityksessä).

Jatko-opintomahdollisuudet

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta valmistunut insinööri (AMK) voi jatkaa opintojaan ammattikorkeakoulussa tekniikan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (insinööri Ylempi AMK). Insinööri (AMK) voi jatkaa opintojaan myös teknillisessä yliopistossa diplomi-insinööriksi.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja koulutuksesta

Jarkko Heinonen
044 710 3344
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28100 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen