Projektitoiminta

KT-Tekno -hanke järjestää maksutonta koulutusta teollisuuden tarpeisiin.

Projektitoiminnan koulutus antaa eväitä projektin suunnitteluun, hallintaan, viestintään ja johtamiseen.

Ilmoittautuminen

29.11.2021–2.1.2022

Kesto

10.1.–31.3.2022

Laajuus

5 op

Koulutuksen hinta

Maksuton

Työpöydällä vihkoja, kyniä, kannettava ja ihmisiä työpödän ympärillä.

Alueen yritykset tarvitsevat osaajia nyt ja tulevaisuudessa

Tarjolla mahdollisuus hankkia johtamisen ja esihenkilötyön osaamista. Mielenkiintoiset ja teollisuuden yritysten tarpeisiin suunnatut koulutukset toteutetaan jaksoittain verkko-opintoina. Hyväksytysti suoritettu opintojakso on mahdollista myöhemmin sisällyttää tutkinto-opiskelijana ammattikorkeakouluopintoihin.

Koulutukset on mahdollista suorittaa 100 % verkossa.

Tavoite

Projektihallinnan peruskäsitteisiin ja menetelmiin sekä organisaation rakenteisiin, rooleihin ja sidosryhmiin tutustuminen. Projektin tavoitteiden, keinojen, tehtävien, vastuiden, aikataulun ja budjetin sekä raportoinnin määrittely perustasolla. Projektitoiminnan viestintäkeinoihin ja viestinnän suunnitteluun tutustuminen. Tehtävien, asioiden ja ihmisten johtamisen menetelmät yleisellä tasolla. Projektisuunnitelman laatiminen. Projektihallintaan soveltuvien ohjelmistojen perustuntemus ja ymmärrys ohjelmistojen käyttömahdollisuuksista.

 

Sisältö

  • projektihallinnan peruskäsitteet
  • projektiorganisaation erilaiset roolit
  • projektin resursointi ja seuranta, projektisuunnitelman sisältö ja laatiminen
  • viestintä osana projektia
  • projektin eri sidosryhmät
  • projektijohtamisen menetelmät ja merkitys projektin suunnitteluvaiheesta projektin päättämiseen
  • projektihallinnan sovellukset ja ratkaisut

Harjoitusten ja tehtävien avulla perehdytään kunkin alan erityispiirteisiin.

 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu

  • teollisuudessa työskenteleville ja alalle haluaville, jotka haluavat opiskella joustavasti töidensä ohella verkossa
  • työttömille tai työttömyysuhan alla oleville ja henkilöille, jotka haluavat parantaa työmarkkina-asemaansa kouluttamalla itseään

Koulutus ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka ovat korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina

Järjestäjä

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) - liikemerkki, väri

 

KT-tekno -hanke

OKM logo.
Lisätietoja: Projektipäällikkö Iina Virtanen, iina.virtanen@samk.fi

Koko koulutustarjonta

Kaikki KT-tekno ja Kohti Osaavaa Satakuntaa -hankkeiden yrityksille suunnatut, maksuttomat koulutukset löydät osoitteesta kos.samk.fi