Materiaalitekniikka

KT-Tekno -hanke järjestää maksutonta koulutusta teollisuuden tarpeisiin.

Koulutuksessa käydään läpi materiaalien ominaisuuksia, soveltuvuutta sekä sähköisten tietokantojen hyödyntämistä sekä testaus- ja laadunvalvontamenetelmiä.

Ilmoittautuminen

29.11.2021–2.1.2022

Kesto

10.1.–31.3.2022

Laajuus

5 op

Koulutuksen hinta

Maksuton

Erilaisia muovipulloja korissa.

Alueen yritykset tarvitsevat osaajia nyt ja tulevaisuudessa

Muovi- ja komposiittiteollisuus tarvitsee osaajia nyt ja tulevaisuudessa. Tarjolla mahdollisuus hankkia alan perusosaaminen ja päästä kuulemaan muovi- ja komposiittialan asiantuntijoita. Mielenkiintoiset ja alan tarpeisiin suunnatut koulutukset toteutetaan jaksoittain verkko-opintoina. Hyväksytysti suoritettu opintojakso on mahdollista myöhemmin sisällyttää tutkinto-opiskelijana ammattikorkeakouluopintoihin.

Koulutukset on mahdollista suorittaa 100 % verkossa.

Tavoite

Opiskelija osaa selittää muovien rakenteen ja ominaisuuksien väliset riippuvuudet ja tunnistaa eri muovien käyttökelpoisuuden erilaisissa teknillisissä sovelluksissa. Opiskelija osaa hyödyntää sähköisiä materiaalipankkeja systemaattisessa materiaalivalinnassa sekä hän tunnistaa komposiittien käyttömahdollisuuksia. Opiskelija osaa kertoa muovien testaus- ja laadunvalvontamenetelmistä.

 

Sisältö

 • kemialliset sidokset
 • orgaanisen kemian perusteet
 • kiderakenne
 • muovien jaottelu
 • tärkeimpien muovien koostumus, ominaisuudet ja soveltuvuus erilaisissa teknillisissä sovelluksissa
 • systemaattisen materiaalivalinnan perusteet
 • sähköisten materiaalitekniikan tietokantojen (Granta EduPack) hyödyntäminen materiaalivalinnassa
 • muovikomposiitit
 • muovien testaus ja laadunvalvonta

 

 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu

 • muovi- ja komposiittialalla työskenteleville ja alalle haluaville, jotka haluavat opiskella joustavasti töidensä ohella verkossa
 • työttömille tai työttömyysuhan alla oleville ja henkilöille, jotka haluavat parantaa työmarkkina-asemaansa kouluttamalla itseään.

Koulutus ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka ovat korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina

Järjestäjä

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) - liikemerkki, väri

 

KT-tekno -hanke

OKM logo.
Lisätietoja: Projektipäällikkö Iina Virtanen, iina.virtanen@samk.fi

Koko koulutustarjonta

Kaikki KT-tekno ja Kohti Osaavaa Satakuntaa -hankkeiden yrityksille suunnatut, maksuttomat koulutukset löydät osoitteesta kos.samk.fi