Esihenkilötyö

KT-Tekno -hanke järjestää maksutonta koulutusta teollisuuden tarpeisiin. Koulutus antaa eväitä esihenkilötyöhön, johtamiseen, viestintään sekä haastavien tilanteiden tunnistamiseen.

Ilmoittautuminen

29.11.2021–2.1.2022

Kesto

10.1.–31.3.2022

Laajuus

5 op

Koulutuksen hinta

Maksuton

Työpöydällä vihkoja, kyniä, kannettava ja ihmisiä työpödän ympärillä.

Alueen yritykset tarvitsevat osaajia nyt ja tulevaisuudessa

Tarjolla mahdollisuus hankkia johtamisen ja esihenkilötyön osaamista. Mielenkiintoiset ja teollisuuden yritysten tarpeisiin suunnatut koulutukset toteutetaan jaksoittain verkko-opintoina. Hyväksytysti suoritettu opintojakso on mahdollista myöhemmin sisällyttää tutkinto-opiskelijana ammattikorkeakouluopintoihin.

Koulutukset on mahdollista suorittaa 100 % verkossa.

Tavoite

Opiskelija tuntee esihenkilötyön peruselementit, tehtävät ja vastuut. Opiskelija hallitsee esihenkilön työssä tarvittavia viestintään ja vuorovaikutukseen liittyviä malleja, sekä ymmärtää niistä aiheutuvaa toimintaa. Opiskelija tunnistaa erilaisia esihenkilötyöhön liittyviä haastavia tilanteita ja niiden seurauksia työyhteisön toiminnassa sekä tunnistaa keinoja haastavien tilanteiden ratkaisemiseksi. Opiskelija hallitsee tiimin toimintaan ja tiimin johtamiseen liittyviä tekijöitä sekä ymmärtää tiimin toiminnan haasteita. Opiskelija ymmärtää aloittavan esihenkilön keskeiset haastetilanteet.

 

Sisältö

  • esihenkilön viestintä-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot
  • esihenkilön tehtävät ja vastuut, palautteen antaminen ja vastaanottaminen,
  • haastavat tilanteet esihenkilötyössä: erilaiset ihmiset johdettavina, työyhteisön konfliktitilanteet, työväkivalta, kiusaamistilanteet
  • tiimin toiminta, tiimin johtaminen, tiimin toiminnan haasteet
  • aloittavan esihenkilön haasteet

 

 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu

  • teollisuudessa työskenteleville ja alalle haluaville, jotka haluavat opiskella joustavasti töidensä ohella verkossa
  • esihenkilötyötä tekeville, jotka haluavat päivittää osaamistaan
  • työttömille tai työttömyysuhan alla oleville ja henkilöille, jotka haluavat parantaa työmarkkina-asemaansa kouluttamalla itseään

Koulutus ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka ovat korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina

Järjestäjä

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) - liikemerkki, väri

 

KT-tekno -hanke

OKM logo.
Lisätietoja: Projektipäällikkö Iina Virtanen, iina.virtanen@samk.fi

Koko koulutustarjonta

Kaikki KT-tekno ja Kohti Osaavaa Satakuntaa -hankkeiden yrityksille suunnatut, maksuttomat koulutukset löydät osoitteesta kos.samk.fi