Energia- ja ympäristötekniikka, insinööri (AMK) monimuoto-opetus (muuntokoulutus)

Haluatko työskennellä ympäristön tilan parantamisen ja energiaratkaisujen uudistamisen parissa? Energia- ja ympäristötekniikka tarjoaa mahdollisuuden päivittää aiempaa insinöörin tutkintoasi tai saattaa loppuun keskeneräiset insinööriopinnot.

Insinööri (AMK)

180 opintopistettä, 3 vuotta
20 aloituspaikkaa
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Opetuskieli: suomi ja englanti

HUOM! Syksyn 2023 haussa oleva koulutus on muuntokoulutus, johon on pohjakoulutusvaatimus.

 

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 4.–14.9.2023

Valintakurssille ilmoittautuminen: 4.–21.9.2023

Opinnot alkavat: tammikuu 2024

 

 

 

Hakeminen Opintopolussa

Tutkinto-ohjelman hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa.

Toteutus

Opetus toteutetaan pääsääntöisesti arki-iltaisin ja lauantaisin. Opetus koostuu sekä lähi- että etäopetuksesta. Opintojaksoista riippuen voi toteutus olla kokonaan verkossa tai lähitunteina kampuksella, esim. laboratoriotöitä tehdään pääasiassa laboratorioissa. Arki-iltojen opetukselle pyritään mahdollistamaan myös etäosallistuminen.

Pohjakoulutusvaatimus

Tämä tammikuussa 2024 alkava toteutus on muuntokoulutus, joka on suunnattu insinööriksi valmistuneille ja heille, joilla insinöörin opinnot ovat jääneet kesken. Pohjakoulutusvaatimuksena on:

 • insinöörin AMK-tutkinto tai
 • ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinto (vanha insinööritutkinto, joita on voinut suorittaa n. vuoteen 2000 saakka) tai
 • diplomi-insinöörin tai tekniikan kandidaatin tutkinto tai
 • vähintään 120 opintopistettä keskeytyneen Insinööri (AMK) -tutkinnon opintoja. Viimeisestä opintosuorituksesta voi olla enintään 10 vuotta.

Kasva energiatekniikan ja ympäristötekniikan asiantuntijaksi

Energia- ja ympäristötekniikan koulutuksessa ovat vahvasti läsnä globaalit trendit, kuten ilmansaasteet, puhtaan juomaveden riittävyys, jätevedet, energiamurros ja uusiutuva energia. Tutkinto-ohjelmassa hankit näihin alueisiin liittyvää osaamista ja voit työllistyä tehtäviin, joissa pääset vaikuttamaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, mikromuovien vähentämiseen, ympäristön suojelemiseen tai kestävien energiaratkaisujen valitsemiseen.

Energia- ja ympäristötekniikan insinöörinä tiedät maailmanlaajuisten ja kansallisten energia- ja raaka-ainevarojen mahdollisuudet ja rajoitteet. Tunnet energia- ja ympäristöalan teknologiat ja tulevaisuudennäkymät. Hallitset alalla käytössä olevat keskeiset perusoperaatiot niin hyvin, että sinulla on kiinnostuksesi ja suuntautumisesi mukaan edellytykset työllistyä monenlaisiin insinöörin tehtäviin ympäristötarkastajasta teollisten prosessien asiantuntijaksi.

Tutkinto-ohjelman prosessitekniikan polku, mahdollistaa hakeutumisen jatko-opiskeluun Aalto yliopiston Sustainable Metals Processing -tutkinto-ohjelman maisterivaiheeseen.

Energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat kertovat alan työllistymistilanteesta, koulutuksen suuntautumismahdollisuuksista ja alasta tulevaisuuden kannalta.

Energia- ja ympäristötekniikan opiskelija esittelee biokaasutehdasta, jossa tuotetaan biokaasun lisäksi myös sähköä ja lämpöä.

Opiskelijamme työllistyvät

Energia- ja ympäristötekniikka on globaali ja kasvava, ala, jossa kuitenkin paljon kotimaisia työpaikkoja, jotka myös pysyvät Suomessa. Satakunnassa ja Suomessa alan osaajien kysyntä on kasvussa niin energia- ja vesilaitoksilla, kuin suurempien yritysten ympäristöosastoilla tai edunvalvontajärjestöissä.

Koulutusohjelman prosessitekniikan polku on suunniteltu erityisesti alueen prosessiteollisuuteen tähtääviä opiskelijoita varten.

Suuntautuminen

Energia- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma tarjoaa kolme suuntautumisvaihtoehtoa: energiatekniikan, ympäristötekniikan sekä prosessitekniikan. Opintojen suuntautuminen valitaan toisen vuoden aikana muodostamalla henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tarjolla olevista valinnaisista ammattiopinnoista. Suuntautumiseksi voi valita joko ympäristö-, energia- tai prosessitekniikan.

Ammattinimikkeitä

 • käyttöinsinööri
 • verkostopäällikkö
 • projektitutkija
 • ympäristösuojeluinsinööri
 • prosessianalyytikko

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

SAMK – Paras opetuksen laatu!*

SAMKista valmistuneet ovat parhaiten työllistyneiden joukossa pääkaupunkiseudun ulkopuolisista ammattikorkeakouluista! **

 

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2021.

**) Tilastokeskuksen tilastot 2009–2022.

 

Koulutuksen tavoite

Alan insinöörinä tiedät maailmanlaajuisten ja kansallisten energia- ja raaka-ainevarojen mahdollisuudet ja rajoitteet. Tunnet energia- ja ympäristöalan teknologiat ja tulevaisuudennäkymät. Hallitset alalla käytössä olevat keskeiset perusoperaatiot niin hyvin, että sinulla on kiinnostuksesi ja suuntautumisesi mukaan edellytykset työllistyä monenlaisiin insinöörin tehtäviin ympäristötarkastajasta teollisten prosessien asiantuntijaksi.

Tutkimuksen painopisteet:

 • uusiutuva energia
 • energiatehokkuus
 • hiilineutraalius
 • energiamurros
 • sisäympäristön hygienia
 • vesi ja materiaalit
 • ilmastonmuutoksen hillintä

Kansainvälistä kokemusta

Energia- ja ympäristötekniikan opinnoissa voit kansainvälistyä joko kotikansainvälistymisen kautta tai suorittamalla osan opinnoista yhdessä monista mahdollisista kumppanikorkeakouluista. Tutkinto-ohjelman osa opinnoista opetetaan englanniksi, jolloin pääset kansainvälistymään SAMKiin saapuneiden vaihto-opiskelijoiden kanssa.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutusohjelmassa on prosessitekniikan polku, jonka suorittamalla opiskelijalla on valmistuttuaan mahdollisuus hakeutua opiskelemaan maisterivaiheeseen Aalto-yliopiston Metallurgian laitokselle.

Työelämäyhteistyö

Monilla opintojaksoilla tehdään yhteistyötä yritysten kanssa, vierailujen ja vierailijoiden kautta. Myös erilaiset opiskelijaprojektit sekä opinnäytetyöt yrityksien toimeksiannosta ovat olennainen osa koulutusohjelmaa.

Yhteistyössä Porin kaupungin, alueen yritysten sekä Aalto yliopiston Metallurgian laitoksen kanssa on koottu prosessitekniikan opintojen polku, jossa yritykset tarjoavat polkua opiskeleville harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikan sekä mahdollisuuden työllistyä valmistumisen jälkeen.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on osoitus saavutetusta ammatillisesta osaamisesta, mutta samalla myös iso opintokokonaisuus muiden osalla. Se on mahdollisuus oppia yhdestä alueesta aiempaa syvällisemmin. Kokonaisuutena opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä ja se vastaa 3 kuukauden täyspäiväistä työskentelyä.  Opinnäytetyö tehdään opintojen loppuvaiheessa itsenäisesti sovitusta aiheesta.

Lisää aiheesta

Opiskelijaryhmä turvavarusteissa Bolidenin Harjavallan kuparihienokuonan kaatopaikalla.
| Opinnot ja opetus

SAMK ja Aalto-yliopisto yhteistyöhön: Tarvittuja osaajia metallialalle

Satakunnan alueen yrityksillä, etenkin prosessiteollisuuden osalta, on ollut suuri tarve saada korkeasti koulutettuja osaajia. SAMK, Aalto-yliopisto, Satakunnan metallinjalostusyritykset ja Porin kaupunki ovat aloittaneet yhteistyön, jonka avulla voidaan vastata tähän tarpeeseen.
Jere Blom on sairaalan työmaalla suojavarusteissa.
| SAMK

Opiskelijamme työllistyvät: SAMKista Caverionin projektipäälliköksi

Nousiaisista lähtöisin oleva Jere Blom kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 2012. Jatkokoulutusta miettien mielenkiintoa oli LVI-puolelle sekä energiatekniikkaan. LVI-puolella työtarjontaa on ollut enemmän, joten se siirtyi ensimmäiseksi vaihtoehdoksi.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakutoimisto@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja energia- ja ympäristötekniikan koulutuksesta

Opetuspäällikkö Jarkko Heinonen
044 710 3344
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme