Tuotantotekniikka/elintarviketuotanto

Monimuotokoulutuksen pääpaino on elintarvikealan keskeisissä osaamistarpeissa, joita ovat esimerkiksi prosessi- ja tuotekehitysosaaminen, toiminta esihenkilönä; turvallisuus- ja laatuvaatimusten hallinta sekä teknis-taloudellinen ajattelu.

Insinööri (AMK)

240 opintopistettä, 4 vuotta
20 aloituspaikkaa
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Satamakatu 26, Rauma

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 15.3.–30.3.2023

Opinnot alkavat: syksyllä 2023

Ilmoittaudu valintakurssille: 15.3.-6.4.2023

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Insinööri (AMK), Tuotantotekniikka/elintarviketekniikka, monimuotototeutus, Rauma

Opiskele elintarvikeinsinööriksi SAMKissa

Opiskele elintarvikeinsinööriksi työn ohessa

Monimuoto-opiskelussa itsenäinen ja verkon välityksellä tapahtuva opiskelu vuorottelee noin kerran kuukaudessa toteutettavien lähijaksojen kanssa. Lähijaksot pidetään pääasiassa SAMKin Rauman kampuksella. Opiskelu onnistuu myös työn ohessa, jolloin työn ja opintojen yhdistäminen mahdollistuu erilaisten oppimistehtävien kautta.

Syksyllä 2023 alkavassa koulutuksessa pääpaino on elintarvikealan keskeisissä osaamistarpeissa, joita ovat esimerkiksi prosessi- ja tuotekehitysosaaminen, toiminta esihenkilönä; turvallisuus- ja laatuvaatimusten hallinta sekä teknis-taloudellinen ajattelu.

Opiskelijamme työllistyvät

Satakunta on merkittävä ruoantuottaja. Yritykset ovat jo useamman vuoden toivoneet Satakuntaan elintarvikealan AMK-tason koulutusta. Nyt se toteutuu. Koulutusta on suunniteltu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, joita ovat mm. alan yritykset, Rauman kauppakamari ja Pyhäjärvi-instituutti sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Elintarvikeinsinöörin koulutus on työelämälähtöistä ja siihen kuuluu käytännön työskentelyä alan yrityksissä. Alan työtehtäviin tutustut tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa erilaisissa projekteissa ja toimeksiannoissa heti opintojen alusta lähtien.

Elintarviketeollisuuden ala on kehittyvä, monipuolinen ja kansainvälinen. Alalla työntekijät ja heidän osaamisensa on avainasemassa.  Elintarviketuotannon insinöörin työtehtävät ovat monipuolisia ja häneltä edellytetään korkeaa ammattitaitoa.

Elintarviketeollisuuden tuotteet näkyvät jokaisen ruokapöydässä. Elintarviketeollisuuden yrityksiä on jokaisessa Suomen maakunnassa. Suomessa valmistettujen elintarvikkeiden kotimaisuusaste on keskimäärin 82 prosenttia ja se on neljänneksi suurin teollisuudenala maassamme. Elintarviketeollisuus on myös Suomen suurin kulutustavaroiden valmistaja.

 

Ammattinimikkeitä

 • kehitys-, tuotekehitysinsinööri/-päällikkö
 • tuotantoinsinööri/-päällikkö
 • vienti-/myynti-insinööri/-päällikkö
 • yrittäjä
 • laatu-insinööri/laatupäällikkö

SAMK-kampus Rauma sijaitsee Rauman sataman vieressä Satamakadulla ja Suojantiellä.

Monipuolinen ja kansainvälinen kampus

SAMK-kampus Rauma toimii uudistetuissa tiloissa Satamakadulla ja Suojantiellä. Kampus on meriteknologian, kansainvälisen kaupan ja logistiikan opiskelukeskus.

 • 1500 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, merenkulku, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Kansainvälinen: englanninkielisiä bachelor- ja master-koulutuksia, noin 150 ulkomaalaista opiskelijaa vuosittain

SAMK – Paras opetuksen laatu!*

SAMKista valmistuneet ovat parhaiten työllistyneiden joukossa pääkaupunkiseudun ulkopuolisista ammattikorkeakouluista! **

 

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2021.

**) Tilastokeskuksen tilastot 2009–2022.

 

Koulutuksen tavoite

 • talous ja johtaminen
 • tuotanto ja tekniikka
 • tuotekehitys
 • tuotannon ohjaus ja kehittäminen
 • innovaatiotoiminta

Valinnaisina täydentävinä opintoina tarjolla ovat myös muun muassa seuraavat moduulit

 • hankinnat
 • tekninen myynti
 • tuotekehityksen monialainen projekti

Kansainvälistä kokemusta

Opintojen aikana voi osallistua kansainväliseen vaihtoon ja suorittaa opintopisteitä SAMKin kumppanikorkeakouluissa ulkomailla. Koko harjoittelun tai osan siitä voi suorittaa ulkomailla. Opintojaksoja voi suorittaa englannin kielellä. Lisäksi opiskelija voi kotikansainvälistyä tutustumalla SAMKin kansainvälisiin vaihto-opiskelijoihin. SAMKissa on myös monipuolinen kieliopetustarjonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan insinöörin ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kaksi vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen. Valmistuneista osa jatkaa opintojaan insinööristä diplomi-insinööriksi. Koulutus antaa hyvät eväät jatko-opinnoille ja mahdollistaa kahden korkeakoulututkinnon suorittamisen usein nopeammin kuin mitä on keskimääräinen valmistumisaika diplomi-insinööriksi.

Työelämäyhteistyö

SAMKissa on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyöprojekteja ja hankkeita yritysten ja yhteisöjen kanssa ja tutustua käytännön työelämään ja työnantajiin. Yritysyhteistyöprojekteissa voi kartuttaa opintopisteitä sekä luoda kontakteja työelämään ja edistää siten tulevaa työllistymistä. Myös oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista. Monet insinööriopiskelijat ovat perustaneet yrityksen jo opiskeluaikana SAMKin yrityskiihdyttämön avulla.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 opintopistettä. Opinnäytetyö tehdään useimmiten yksin joko toimeksiantajalle tai omasta aiheesta. Työt ovat tyypillisesti joko tutkimus- tai kehitysprojekteja, joiden tuloksena saadaan useimmiten esimerkiksi erilaisia selvityksiä tai ratkaisuja toimeksiantajien tarpeisiin.

Opinnäytetyö on kehittää opiskelijan substanssiosaamista opinnäytetyön aiheen osalta, tutkimusosaamista ja projektin hallintaan liittyvää osaamista.

Lisää aiheesta

Milla Jauhiainen kävelee vuoristossa
| Automaatio ja teollisuus

Opiskelijamme työllistyvät: Kansainvälisyys vei Mia Jauhiaisen KONEelle

Mia Jauhiainen valmistui SAMKin tuotantotalouden koulutusohjelmasta, josta matka jatkui Tampereen teknillisen yliopiston kautta Yhdysvaltoihin.
Sampsa Pajarinen seisoo varastohallissa.
| Uratarina

Opiskelijamme työllistyvät: Sampsa Pajarinen löysi kutsumuksensa tuotantotalouden insinöörikoulutuksesta

Sampsa Pajarinen on SAMKista valmistunut tuotantotalouden insinööri. Hän on työskennellyt valmistumisensa jälkeen useissa eri tuotantotalouden töissä ja tällä hetkellä hän toimii tuotepäällikkönä Raumalla Rauman Akussa.

Kysy lisää koulutuksesta opettajalta!

Tuotantotalouden yliopettajana SAMKissa vuodesta 2008 toiminut Niko Kandelin on kuin kotonaan Raumalla. Hän on koulutukseltaan tekniikan lisensiaatti, mutta opintojen varrella tärkeässä roolissa ovat SAMKissa aikanaan suoritetut logistiikan tradenomin ja tuotantotalouden insinöörin tutkinnot.

Nikon tehtäviin kuuluu mm. joidenkin tuotantotalouden ammattiopintojen vetäminen sekä OPS-vastaavan tehtävät.  Opintojaksojen lisäksi Niko on kovasti kiinnostunut yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavista projekteista, joista hyviä esimerkki ovat SAMKin akatemiaprojektit ja TuotekehitysPaja sekä opinnäytetyöt.

Niko vastaa mielellään koulutukseen liittyviin kysymyksiin, joten laita hänelle rohkeasti viestiä tai rimpauta!

Yliopettaja Niko Kandelin

niko.kandelin@samk.fi | 044 710 3605

Kysy lisää koulutuksen opiskelijalta!

Hei!

Olen Kaisa Saarenpää ja opiskelen toista vuotta tuotantotekniikan ja tuotantotalouden insinööriksi. Olen myös yksi 2022 syksyllä aloittaneen ryhmän vertaistuutoreista.

Olen alkujaan kotoisin Jyväskylästä ja muutin Raumalle opintojen alkaessa syksyllä 2021.

Päädyin tuotantotekniikan ja tuotantotalouden tutkinto-ohjelmaan, koska tutkinto on todella monipuolinen ja se tarjoaa laajat mahdollisuudet työllistyä erilaisiin tehtäviin. Koulutukseen kuuluu mm. yritystoimintaan perehtymistä,
tekniikkaa, laatuosaamista, tuotekehitystä, 3D-mallinnusta sekä johtamisoppia.

Opintoihin kuuluu pakolliset kurssit, mutta niiden ulkopuolella opiskelija saa luoda itselleen yksilöllistä opintopolkua siihen suuntaan, mikä juuri itseä kiinnostaa.

Kampuksella on monipuoliset tilat erilaisia opetus- ja ryhmätyöskentelytilanteita varten. Raumalla ja koulullamme on yhteisöllinen ja iloinen ilmapiiri. Rauma on muutenkin kivan kokoinen kaupunki, joka on helppo ottaa haltuun. Lisäksi se tarjoaa loistavat puitteet niin ulkoilijoiden kuin myös urheilijoiden ystäville, unohtamatta tunnelmallista vanhaa kaupunkia!

Tutkinto-ohjelmassa opiskelu on käytännönläheistä, ja siihen kuuluu paljon mielenkiintoisia ryhmätöitä ja erilaisia projekteja luokassa istumisen lisäksi.

SAMKista löytää nopeasti uusia kavereita mm. ryhmätöiden ja muun yhdessäolon kautta. Opiskelijoiden tulevaisuus pidetään koko ajan kirkkaasti mielessä, ja tutkinto-ohjelmassa on mahdollista suorittaa mm. projekteja yhteistyönä yritysten kanssa, mikä auttaa opiskelijaa verkostoitumaan työelämää varten.

SAMK tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet vaihto-opiskeluun, joka auttaa opiskelijaa verkostoitumaan ja tutustumaan myös kansainvälisiin työpaikkoihin.

Tuotantotekniikan ja tuotantotalouden opinnot antavat hyvät eväät toimia erilaisissa ympäristöissä mm. asiantuntijatehtävissä, markkinoinnissa, hankinnassa ja esimerkiksi suunnitteluosastolla. Alalla on hyvä tulevaisuus, ja hyville insinööreille riittää aina töitä niin Raumalla kuin ulkomaillakin. Tällä alalla on myös hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet ylemmässä AMK:ssa sekä yliopistossa.

Tervetuloa Raumalle!

kaisa.saarenpaa(at)student.samk.fi

Tuotantotalous ja tuotantotekniikka Rauma
Kaisa opiskelee tuotantotaloutta ja tuotantotekniikkaa Rauman kampuksella.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja koulutuksesta

Vesa Rosenqvist
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-Kampus Rauma
Satamakatu 26
26100 Rauma

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme