Väyläopinnot lukio-opiskelijoille

Väyläopinnoissa lukio-opiskelija suorittaa opintojensa aikana SAMKin avoimen AMKin opintoja ja saa sitten ”pääsylipun” SAMKiin tutkinto-opiskelijaksi samaan tai vastaavaan tutkinto-ohjelmaan.

SAMKin opiskelijoita tekemässä projektitöitä. SAMK students doing group work.

Väyläopintoja tarjotaan pääosin lähiopetuksena Porin kampuksella tai verkko-opintoina. Porin Lyseon ja Porin yhteislyseon lukion kanssa toteuttavat liiketalouden väyläopinnot toteutetaan SAMKin opettajien toimesta osana lukion normaalia opetusta.

Lukio-opiskelijoille suunnatuissa väyläopinnoissa voit suorittaa lukio-opintojen aikana SAMKin avoimen AMKin opintoja. Väyläopintokokonaisuuden suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada tutkinto-opiskeluoikeus SAMKiin ilman valintakoetta. Tutkintoon haetaan avoimen väylän erillishaussa. Edellytyksenä on, että olet  saanut lukion päättötodistuksen määriteltynä ajankohtana.

Porin lukion kanssa yhteistyössä toteutettavat opinnot