Väyläopinnot lukio-opiskelijoille

Väyläopinnoissa lukio-opiskelija suorittaa opintojensa aikana SAMKin avoimen AMKin opintoja ja saa sitten ”pääsylipun” SAMKiin tutkinto-opiskelijaksi.

SAMKin opiskelijoita tekemässä projektitöitä. SAMK students doing group work.

Väyläopintoja tarjotaan pääosin lähiopetuksena Porin kampuksella tai verkko-opintoina. Porin lukion kanssa toteuttavat liiketalouden väyläopinnot toteutetaan SAMKin opettajien toimesta osana lukion normaalia opetusta.

Lukio-opiskelijoille suunnatuissa väyläopinnoissa voit suorittaa lukio-opintojen aikana SAMKin avoimen AMKin opintoja. Väyläopintokokonaisuuden suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada tutkinto-opiskeluoikeus SAMKiin ilman valintakoetta. Tutkintoon haetaan avoimen väylän erillishaussa. Edellytyksenä on, että olet  saanut lukion päättötodistuksen määriteltynä ajankohtana.

Tekniikan alan lukioväylälle (insinööriopinnot) ei ole jatkossa sisäänottoa.

Porin lukion kanssa yhteistyössä toteutettavat opinnot