Nopsa-väyläopinnot ammatilliselta toiselta asteelta SAMKiin

Nopsa-väyläopinnoissa ammatillisen toisen asteen opiskelija suorittaa opintojensa aikana SAMKin avoimen ammattikorkeakoulun opintoja 14–18 op ja saa sitten ”pääsylipun” SAMKiin tutkinto-opiskelijaksi samaan tai vastaavaan tutkinto-ohjelmaan.

SAMKIN OpiskelijOITA PORIN KAMPUKSELLA

Nopsa-väyläopintotarjonta on tarkoitettu ammatillisen 2. asteen opiskelijoille. Nopsa-väyläopintoja tarjotaan joko lähiopetuksena Porin ja Rauman kampuksilla sekä verkko-opintoina. Opinnot koostuvat peruspaketin opinnoista (matematiikka, viestintä, englanti ja ruotsi) ja alakohtaisista opinnoista.

Väyläopintojen kesto on noin 1,5 vuotta. Opinnot alkavat aina tammikuussa. Tutkinto-opiskelijaksi SAMKiin haetaan opintojen suorittamisen jälkeen avoimen väylän erillishaussa.

Hakuaika tammikuussa 2024 alkaviin opintoihin on 11.–22.9.2023.

Nopsa-väyläopintoihin otetaan mukaan kaikki hyväksytysti määräaikana Nopsa-valintakurssin suorittaneet.

Valintakurssi suoritetaan 2.–27.10.2023.

Ilmoittautumislomake aukeaa hakuajan käynnistyttyä.

HUOM. Saat lomakkeen täyttämisen ja tallentamisen jälkeen automaattisesti vastausviestinä ohjeet valintakurssin suorittamisesta.

Keskustele ennen ilmoittautumista väyläopintoihin oman opinto-ohjaajasi kanssa.

Alakohtaiset Nopsa-väyläopinnot: