Nopsa-väyläopinnot ammatilliselta toiselta asteelta SAMKiin

Nopsa-väyläopinnoissa sopimuskumppaneidemme ammatillisen toisen asteen opiskelija suorittaa opintojensa aikana sopimuksen mukaisesti SAMKin avoimen ammattikorkeakoulun opintoja 14–18 op ja saa sitten ”pääsylipun” SAMKiin tutkinto-opiskelijaksi samaan tai vastaavaan tutkinto-ohjelmaan.

Nopsa-väyläopintoja tarjotaan joko lähiopetuksena Porin ja Rauman kampuksilla tai verkko-opintoina. Opinnot koostuvat peruspaketin opinnoista (matematiikka, viestintä, englanti ja ruotsi) ja alakohtaisista opinnoista.

Väyläopintojen kesto on noin 1,5 vuotta. Opinnot alkavat aina tammikuussa. Tutkinto-opiskelijaksi SAMKiin haetaan opintojen suorittamisen jälkeen avoimen väylän erillishaussa.

Hakuaika tammikuussa 2023 alkaviin opintoihin on 19.9.–16.10.2022.

Ilmoittautumislomake aukeaa hakuajan käynnistyttyä.

Alakohtaiset Nopsa-väyläopinnot: