Avoimen AMKin kautta tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen väylän erillishaun hakuaika SAMKissa on 1.–15.5. ja 1.–15.11. Avoimessa AMKissa suoritettujen opintojen tulee olla suoritettuna kevään haussa toukokuun loppuun mennessä ja syksyn haussa marraskuun loppuun mennessä. Erillishaun hakemus tehdään sähköisenä hakuaikana nettisivulla www.opintopolku.fi.

OHJE

Avoimen väylän erillishaussa hakijalta ei vaadita valintakokeen tai haastattelun hyväksyttyä suoritusta tai muutakaan erillistä näyttöä valituksi tulemiseen, vaan opiskelijavalinta toteutetaan vain avoimen ammattikorkeakoulun opintosuoritusten perusteella.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus:

SAMKin tutkinto-opiskelijaksi voi hakeutua avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella. Hakijalla tulee olla suoritettuna avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 45 opintopistettä hakukohteena olevan koulutuksen ammattikorkeakoulututkintoon sisällytettävissä olevia opintoja. Hakijalta ei vaadita aiempaa yleisen ammattikorkeakoulukelpoisuuden tuottavaa pohjakoulutusta (Ammattikorkeakoululaki 25 §). Toisessa korkeakoulussa suoritetuista tutkintoon sisällytettävissä olevista avoimen korkeakoulun opinnoista otetaan valinnassa huomioon enintään 15 opintopistettä.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus:

Hakijalla tulee olla suoritettuna avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 30 opintopistettä hakukohteena olevan koulutuksen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sisällytettävissä olevia opintoja. Hakijalta vaaditaan avoimen ammattikorkeakoulun opintojen lisäksi kelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin eli aiempi suoritettu korkeakoulututkinto, ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai opistoasteen tutkinto ja sen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus joko aiemman korkeakoulututkinnon, ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, opistoasteen tutkinnon, tai hakukohteena olevan koulutuksen alalta (ammattikorkeakoululaki 25 §). Toisessa korkeakoulussa suoritetuista tutkintoon sisällytettävissä olevista avoimen korkeakoulun opinnoista otetaan valinnassa huomioon enintään 15 opintopistettä.

Hakijapalvelut, (02) 623 4801, hakijapalvelut@samk.fi.

Avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen väylän erillishaun kautta voi hakeutua tutkinto-opintoihin, kun on suoritettuna 45 op AMK-opintoja tai YAMK-opintoja 30 op (+ työkokemus). Suoritetut opinnot voivat olla joko lukuvuoden aikana tehdyt polkuopinnot tai yksittäisistä avoimen AMKin opintojaksoista kerättyjä opintopisteitä.

 

Havainnekuva SAMKin polkuopinnoista.

Avoimen AMKin suoritusten hyväksiluku

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suorittamasi opintojaksot voidaan hyväksilukea, jos jatkat opiskelua tutkinto-opiskelijana myöhemmin. Avoimessa ammattikorkeakoulussa et kuitenkaan kokonaan voi suorittaa AMK-tutkintoa. Suoritettujen opintojen hyväksiluku tehdään kulloinkin voimassaolevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Mikäli tutkintovaatimukset muuttuvat, opintosuoritukset eivät välttämättä korvaa kokonaista opintojaksoa. Hyväksilukeminen on aina vastaanottavan oppilaitoksen asia, joten voit hakea hyväksilukua Satakunnan ammattikorkeakoulun avoin AMK -opinnoista myös muista oppilaitoksista.