Yrittäjän tutkinto-ohjelma

Menestyvä yrittäjä tarvitsee monenlaista osaamista ja liiketoiminnan kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Verkossa suoritettavassa yrittäjän tutkinto-ohjelmassa opiskelija saa valmiudet oman yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen.

Tradenomi (AMK)

210 opintopistettä
30 aloituspaikkaa
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Opintojen kesto: 3 vuotta
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 16.-30.3.2022

Opinnot alkavat: syksyllä 2022

Ilmoittaudu valintakurssille: 16.3.-6.4.2022

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Tradenomi (AMK), Liiketalous, yrittäjän koulutusohjelma, monimuotototeutus, Pori

Opiskelijat kertovat yrittäjän koulutusohjelmasta.

Rekrytoi itsesi.

Oletko yrityksesi etsimä henkilö?

Yrittäjän koulutusohjelma tähtää yrityksen perustamiseen tai olemassa olevan yrityksen toiminnan kehittämiseen. Koulutuksen tavoitteena on oppia yrittäjyydestä, työnantajana toimimisesta, tiimissä toimimisesta, verkostoitumisesta sekä liiketoiminnan osa-alueista, kuten rahoituksesta, taloudesta, lainsäädännöstä ja markkinoinnista. Liiketalouden opintojen lisäksi on mahdollisuus syventää muiden aiheiden osaamista vapaasti valittavien opintojen kautta.

Opiskelijamme työllistyvät

Tradenomina työllistymismahdollisuutesi ovat monipuoliset. Koulutusohjelman tavoitteena on edistää yrittäjäksi ryhtymistä ja kehittää olemassa olevien yritysten toimintaa.

Omien opintojen suunnittelu ja ohjaus

Opintojen suunnittelun ja ohjauksen lähtökohtana on opiskelijan oman ammatillisen kokonaisuuden kehittäminen. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä opettajamentorin kanssa.  Suunnittelussa otetaan huomioon aikaisemmin hankittu osaaminen. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opinnot 3 vuoden normiaikaa nopeammin. Tämä vaatii opiskelijalta kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja halua tehdä töitä saavutusten eteen.

Opiskelijan on myös mahdollista osallistua SAMK Yrityskiihdyttämön™ mentorointiprosessiin koko opiskeluidensa ajan. Lue sivuiltamme lisää https://www.yrityskiihdyttamo.fi

Lue lisää opinnoista ja opiskelijoiden kokemuksista Samkarit-blogista.

Yrittäjän koulutus opiskelijan silmin. 

SAMK Yrittäjän koulutusohjelma, rekrytoi itsesi.

Miksi kannattaa hakea yrittäjän tutkinto-ohjelmaan?

Mentorit ja opiskelijat keskustelevat yrittäjän koulutusohjelmasta.

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

  • Yli 4000 opiskelijaa
  • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
  • Noin 600 tutkintoa vuodessa
  • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

SAMK – Paras opetuksen laatu!*

SAMK – Paras työllistyminen ammattikorkeakouluissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella!**

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2021.

**) Tilastokeskuksen tilastot 2009–2020.

 

Koulutuksen sisältö

Opinnoissa korostuu itsenäinen opiskelu sekä työskentely eri kokoonpanoissa toimivissa ryhmissä. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla opiskelijalla on mahdollisuus valita opintoja SAMKin tai muun suomalaisen tai ulkomaalaisen korkeakoulun opintotarjonnasta. Liiketalouden opintojen lisäksi on mahdollisuus syventää muiden aiheiden osaamista vapaasti valittavien opintojen kautta.

Opintojen rakenne

Tradenomin tutkinnon laajuus on 210 op ja tutkinnon suoritusaika on noin 3 vuotta. Aiemmin hankittu osaaminen ja esim. työpaikalla suoritettavia opintoja voidaan hyväksyä osaksi opintoja.

Tutkinto sisältää seuraavat kokonaisuudet:
-perus- ja ammattiopinnot 115 op
-täydentävät ammattiopinnot 40 op
-vapaasti valittavat opinnot 10 op
-harjoittelu 30 op
-opinnäytetyö 15 op

Kansainvälistä kokemusta

Voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla opiskelu- tai harjoitteluvaihdossa. Ulkomaille on helpoin lähteä johonkin SAMKin sadoista yhteistyökorkeakouluista. Ulkomailla suoritetut opinnot luetaan osaksi kotimaista tutkintoa. Kansainvälisyyttä SAMKin kampuksille tuovat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä kansainväliset harjoittelijat.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Tradenomitutkinnon ja kahden vuoden työkokemuksen jälkeen opiskelija voi hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Tutustu SAMKin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

Opintojen suorittaminen on työelämälähtöistä ja mahdollistaa oman työn ja työyhteisön kehittämisen opintojen aikana. Tukenasi ja keskustelukumppaneinasi toimivat opettajamentorit, joiden lisäksi sinulla on käytössäsi SAMKin asiantuntijat ja verkostot. SAMKilla on toimiva yhteistyö alueen yritysten ja yhteisöjen kanssa. Tämä tarjoaa mahdollisuuden päästä mukaan haasteellisiin yritysprojekteihin, joissa saattaa oppia jotain, mitä ei osannut etukäteen odottaa.

Opintoihin sisältyy 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, jonka tavoitteena on edistää opiskelijan kasvamista asiantuntijaksi.

Lisää aiheesta

Susanna Aaltonen matkalla Vltavajoen kupeessa, jonka takana näkyy Prahan linnoitus.
| SAMK

Susanna valmistuu ensimmäisenä Yrittäjän koulutusohjelmasta

Susanna Aaltonen valmistuu Yrittäjän koulutusohjelmasta liiketalouden tradenomiksi maaliskuussa 2020 ja on siten SAMKin ensimmäinen kyseisestä ohjelmasta valmistunut.
Kuvassa haastateltavat poseeraavat Porin kampuksella. Taustalla näkyy Atrium.
| Yrittäjyys

SAMKin startup-sijoitus tukee nuorta yrittäjää

SAMK tarjoaa Yrityskiihdyttämön kautta monipuolisia startup- ja rahoituspalveluita aloittaville yrittäjille. Yrittäjät saavat kiihdyttämömentoreilta valmennusta mm. liiketoimintasuunnitelmien ja markkina-analyysien teossa. SAMK myös sijoittaa kehityskykyisiin opiskelijoiden yrityksiin sekä satakuntalaisiin yrityksiin.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja koulutuksesta

Pia Marjanen
044 710 3356
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme