Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotokoulutus

Sähkö- ja automaatiotekniikan alalla on jatkuva pula osaavista insinööreistä. Tarve aiheutuu sekä sähköteknillisen teollisuuden kasvusta että alalla tapahtuvasta henkilöstörakenteen muutoksesta.

Insinööri (AMK)

240 opintopistettä, 4 vuotta
30 aloituspaikkaa
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Seuraavaa hakuaikaa ei ole vielä tiedossa.

 

Hakeminen Opintopolussa

 

 

Sähkövoiman ja automaatiotekniikan asiantuntijaksi sähköpätevyyksin?

Koulutus koostuu sähkövoimatekniikan opinnoista sekä laajasta automaatiotekniikan painotuksesta. Sähköasennusoikeuksiin tarvittavat opinnot sisältyvät sähkövoimatekniikan opintoihin. Automaatiotekniikassa keskitytään teollisuusautomaatioon ja robotiikkaan. Yhdessä opinnot muodostavat kokonaisuuden, joka mahdollistaa työskentelyn esimerkiksi teollisuusautomaation suunnittelu- ja käyttötehtävissä. Koulutuksessa on monipuoliset mahdollisuudet opiskella laaja-alaisesti myös muiden tutkinto-ohjelmien opintoja.

Opintojen loppuvaiheessa on mahdollista suorittaa sähköturvallisuustutkinto, joka yhdessä sähkövoimatekniikan opintojen (valtioneuvoston asetuksessa 1434/2016) sekä riittävän työkokemuksen kanssa oikeuttaa sinut johtamaan sähkö-/käyttötöitä.

Opiskelut

Opetus toteutetaan pääsääntöisesti arki-iltaisin, mutta tarvittaessa myös viikonloppuisin. Opetus koostuu sekä lähi- että etäopetuksesta. Opintojaksoista riippuen voi toteutus olla kokonaan verkossa tai lähitunteina kampuksella, esim. laboratoriotöitä tehdään pääasiassa laboratorioissa.

Opintojen laajuus on 240 op, joka sisältää 46 op perusopintoja. Sähkö- ja automaatiotekniikan ammattiopintoja on 136 op jakaantuen alan perusteisiin ja syventäviin opintoihin. Opiskelija voi vapaasti valittaviin opintoihin sisällyttää oman kiinnostuksen mukaan korkeakoulutasoisia opintoja 13 op. Opinnäytetyön laajuus on 15 op ja harjoitteluiden 30 op.

Koulutuksen (240 op) kesto on noin 4 vuotta. 1. lukuvuotena keskitytään perusteisiin ja luonnontieteisiin, kuten matematiikkaan ja fysiikkaan. Ammattianeet tulevat mukaan toisella lukuvuodella. Mikäli on jo suorittanut vähintään korkeakoulutasoisen tutkinnon, johon perusteet sisältyvät, voi opinnot aloittaa toisen vuoden alussa.

Sähköpätevyyksiin liittyvät opinnot (45 op) on koottu siten, että jakaantuvat 2:lle lukuvuodelle alkaen toisen vuoden syksyltä.

Ammattinimikkeitä

  • kunnossapitoinsinööri
  • suunnittelija
  • käytön valvoja
  • myynti-insinööri
  • automaatioinsinööri
  • sähkö- ja automaatiopäällikkö
  • kehitysinsinööri
  • projektipäällikkö

Kansainvälistä kokemusta

Opintojen aikana voi osallistua kansainväliseen vaihtoon ja suorittaa opintopisteitä SAMKin kumppanikorkeakouluissa ulkomailla. Ulkomaalaisessa partnerikorkeakoulussa suoritetuilla opinnoilla voi korvata tai sisällyttää tutkintoon sisältyviä opintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Koko harjoittelun tai osan siitä voi suorittaa ulkomailla.

Opintojaksoja voi suorittaa englannin kielellä. Lisäksi voi tutustua SAMKin kansainvälisiin vaihto-opiskelijoihin.

SAMKissa on myös monipuolinen kieliopetustarjonta.

Koulutuksen sisältö

Koulutus mahdollistaa kaksi suuntautumista: automaatio ja sähkö. Sähkövoimatekniikka tarjoaa riittävät opinnot sähköpätevyyksien hankintaan. Automaatiotekniikka painottuu kappaletavara-automaatioon ja robotiikkaan.

Jatko-opintomahdollisuudet

Insinööri (AMK) voi jatkaa opintojaan esimerkiksi teknillisessä yliopistossa diplomi-Insinööriksi tai ammattikorkeakoulussa tekniikan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (insinööri Ylempi AMK).

Opinnäytetyö

Opinnäytetyössä (15 op) opiskelija osoittaa, että hän osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Tyypillisesti opinnäytetyö on itsenäisesti tehtävä työ yritykselle, joka sisältää insinöörin työkuvaan liittyviä tehtäviä.

Työelämäyhteistyö

Kaikessa opetustyössä korostetaan oppimisen läheistä liityntää työelämään. Työelämä on toiminnassa mukana esim. harjoittelussa, opiskelijaprojekteissa ja opinnäytetöissä. Myös soveltavan tutkimuksen tuote- ja menetelmäkehityshankkeet ovat tukemassa kiinteitä työelämäyhteyksiä.

On myös mahdollista tehdä yhteistyöprojekteja ja hankkeita yritysten ja yhteisöjen kanssa ja tutustua käytännön työelämään ja työnantajiin. Lisäksi on mahdollista osallistua yrityksille tehtäviin tutkimus ja tuotekehitysprojekteihin.

Yritysyhteistyöprojekteissa voi kartuttaa opintopisteitäsi sekä luoda kontakteja työelämään ja edistää siten tulevaa työllistymistä.

Myös oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista.

Lisää aiheesta

Opiskelijat poseeraavat koripalvelurobotin kanssa Prisman käytävällä.
| Automaatio ja teollisuus

Yhteistyöprojektista syntyi koripalvelurobotti

Opiskelijat ohjelmoivat Omron LD-90 -mobiilirobotin työskentelemään Prisma Mikkolassa koripalvelurobottina.
Anja Poberznik ja Taina Jyräkoski lavalla.
| Tapahtumat

Ensimmäinen RoboAI-viikko oli menestys

Verkossa marraskuun 9.-13. toteutettu kokonaisuus keräsi linjoille viikon aikana erilaisiin teknologiatapahtumiin lähes 1400 osallistujaa

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja koulutuksesta

Hannu Asmala
044 710 3306
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28100 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme