Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksessa voi suuntautua rakennustuotantoon, rakennesuunnitteluun tai LVI-suunnitteluun.

Insinööri (AMK)

240 opintopistettä

40 aloituspaikkaa

Opintojen kesto: 4 vuotta

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 13.–27.3.2024

Valintakurssi: maalis-huhtikuu 2024

Opinnot alkavat: syksyllä 2024

 

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus, Pori

SAMK Insinööriopinnot

Kasva rakentamisen kokonaisuuden hallitsevaksi asiantuntijaksi

SAMKissa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan monimuotokoulutus sisältää mm. talonrakennuksen tuotannonsuunnittelua ja työnjohtamista, rakennushankkeen kokonaisuuden hallintaa, rakennesuunnittelua, korjausrakentamista, rakennusten energiatehokkuutta, vesi- ja lämmönjakojärjestelmiä sekä ilmastointijärjestelmiä, LVI-suunnittelua ja tietomalleja.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksessa voi suuntautua rakennustuotantoon, rakennesuunnitteluun tai LVI-suunnitteluun.

Opiskelijamme työllistyvät

Valmistumisen jälkeen rakennustekniikan insinööri voi toimia mm. rakennus- tai LVI-alan suunnittelu-, työnjohto-, projektinhoito-, valvonta-, tuotekehitys-, myynti- ja markkinointi-, ylläpito- ja viranomaistehtävissä.

Ammattinimikkeitä

  • Rakennesuunnittelija
  • LVI-suunnittelija
  • Työmaainsinööri
  • Vastaava työnjohtaja
  • Tuotepäällikkö

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

  • Yli 4000 opiskelijaa
  • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
  • Noin 600 tutkintoa vuodessa
  • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

SAMK – Paras opetuksen laatu!*

SAMKista valmistuneet ovat parhaiten työllistyneiden joukossa pääkaupunkiseudun ulkopuolisista ammattikorkeakouluista! **

 

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2021.

**) Tilastokeskuksen tilastot 2009–2022.

 

Koulutuksen sisältö

perusopinnot 60 op

ammattiopinnot 120 op

vapaasti valittavat opinnot 15 op

työharjoittelu 30 op

opinnäytetyö 15 op

Toteutus

Opetus toteutetaan pääsääntöisesti arki-iltaisin ja lauantaisin. Opetus koostuu sekä lähi- että etäopetuksesta. Opintojaksoista riippuen voi toteutus olla kokonaan verkossa tai lähitunteina kampuksella, esim. laboratoriotöitä tehdään pääasiassa laboratorioissa. Arki-iltojen opetukselle pyritään mahdollistamaan myös etäosallistuminen.

Kansainvälistä kokemusta

Opintojen aikana voi osallistua kansainväliseen vaihtoon ja suorittaa opintopisteitä SAMKin kumppanikorkeakouluissa ulkomailla. Koko harjoittelun tai osan siitä voi suorittaa ulkomailla.

Opintojaksoja on mahdollisuus suorittaa englannin kielellä. SAMKissa on myös monipuolinen kieliopetustarjonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta valistunut insinööri voi jatkaa opintojaan ammattikorkeakoulussa tekniikan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (insinööri Ylempi AMK). Insinööri (AMK) voi jatkaa opintojaan myös teknillisessä yliopistossa diplomi-insinööriksi.

 

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

SAMKissa on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyöprojekteja ja hankkeita yritysten ja yhteisöjen kanssa ja tutustua käytännön työelämään ja työnantajiin. Yritysyhteistyöprojekteissa voi kartuttaa opintopisteitä sekä luoda kontakteja työelämään ja edistää siten tulevaa työllistymistä. Myös oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista. Monet insinööriopiskelijat ovat perustaneet yrityksen jo opiskeluaikana SAMKin yrityskiihdyttämön avulla.

Opinnäytetyön tekeminen aloitetaan yleensä kolmannen opiskeluvuoden lopulla. Opiskelijalla pitää olla työtä aloitettaessa riittävät valmiudet käsitellä oman suuntautumisalansa ongelmia analyyttisesti. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä, mikä vastaa noin kahden ja puolen kuukauden työpanosta. Tyypillisesti työ tehdään jollekin omalla suuntautumisalalla toimivalle yritykselle.

 

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja koulutuksesta

Jarkko Heinonen
044 710 3344
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28100 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme