Etsi

Merenkulku, insinööri (AMK)

Merenkulkualasta kiinnostuneelle ja alan pätevyyksiä hankkivalle avautuu kansainvälinen ammatti, jossa työpaikka voi sijaita missä päin maailmaa tahansa. 

Insinööri (AMK)

270 opintopistettä
28 aloituspaikkaa
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Suojantie 2, Rauma

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 14.–28.3.2018
Valintakoe: 31.5.2018
Opinnot alkavat: syksyllä 2018
Opinnot kestävät: noin 4,5 vuotta

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Insinööri (AMK), merenkulku, päivätoteutus, Rauma

Merenkulun valintakoe 2018

Valintakoe

Hakukohteessa käytetään todistusvalintaa ja valintaa valintakoe-/työkokemuspisteiden perusteella.

TODISTUSVALINTA (koskee SAMKissa vain ensikertalaisia hakijoita)

Ensikertalainen hakija tulee valituksi todistusvalinnalla, kun hänellä on ylioppilastutkinto ja

 • laajan matematiikan ylioppilaskokeesta vähintään arvosana C tai lyhyen matematiikan ylioppilaskokeesta vähintään arvosana E JA
 • englannin laajan oppimäärän kokeesta vähintään arvosana C.

Jos todistusvalinnan kriteerin täyttävä hakija on valinnut SAMKin merenkulkualan insinöörikoulutuksen 1. hakutoiveekseen, hänet valitaan tuohon koulutukseen. Jos hakija hakee SAMKin merenkulun insinöörikoulutuksen 2.-6. hakutoiveenaan ja täyttää todistusvalinnan kriteerin, hänet valitaan opiskelijaksi SAMKiin, ellei valintamenestys riitä valituksi tulemiseen sitä korkeammassa hakutoiveessa.

Todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen, eikä merenkulkualan erityiskokeeseen. Jos hakija ei tule valituksi todistusvalinnan valintajonosta, hänen tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen ja merenkulkualan erityiskokeeseen (englannin kielen koe) joko Kymenlaakson tai Satakunnan ammattikorkeakoulun merenkulkualan yksikössä.

VALINTAKOE

Valintakoe:               

* tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe max. 40 pistettä

* merenkulkualan erityiskoe max. 60 pistettä

Merenkulkualan työkokemus max. 40 pistettä

Yhteensä max. 140 pistettä

Valintakokeissa hakijan on saavutettava vähintään seuraavat valtakunnallisen suosituksen mukaiset pisteet: tekniikan alan valtakunnallisessa valintakokeessa 10 pistettä ja merenkulkualan erityiskokeessa 20 pistettä. 

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen ja merenkulkualan erityiskokeeseen (englannin kielen koe) joko Kymenlaakson tai Satakunnan ammattikorkeakoulun merenkulkualan yksikössä. 

Tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä. Valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa sivulla http://teliennakko.metropolia.fi/ 17.5.–31.5.2018 välisenä aikana.Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. 

Kevään 2018 tekniikan alan valtakunnallinen valintakoe ja merenkulkualan erityiskoe järjestetään 31.5.2018.

 

Työkokemus

TYÖKOKEMUS

Merenkulkualan koulutuksiin haettaessa työkokemuksesta saa enintään 40 pistettä. Merenkulkualan työkokemuksesta annetaan yksi piste jokaista yhden kuukauden jaksoa kohden.

Merenkulkualan työkokemukseksi merenkulkualan insinöörin koulutukseen hyväksytään hakuajan päättymiseen mennessä hankittu Liikenteen turvallisuusviraston, TraFin hyväksymä aluspalvelu meripalveluotteen mukaan ja puolustusvoimissa suoritettu aluspalvelu. Lisäksi hyväksytään hakuajan päättymiseen mennessä hankittu konepajapalvelu konepajassa, jossa valmistetaan tai korjataan voimakoneita tai paineastioita, taikka telakalla tai voimalaitoksessa koneistojen tai putkistojen asennustehtävissä (asetus 166/2013).

Pisteitä saadakseen hakijan tulee merkitä työkokemuksen määrä hakulomakkeeseen täysinä kuukausina, kuitenkin siten, että merimiesrekisteriotteen mukaiset kuukaudet on kerrottu kahdella.

Opintoihin ilman valintakoetta?

SAMKin päivätoteutuksena toteutettaviin tekniikan alan koulutuksiin voidaan valita ylioppilastutkinnon suorittaneista ja keväällä 2018 suorittavista ensikertalaisista hakijoista opiskelijoiksi kaikki sellaiset hakijat, jotka ovat saaneet tai saavat

 • pitkän matematiikan ylioppilaskokeesta vähintään arvosanan C tai
 • lyhyen matematiikan ylioppilaskokeesta vähintään arvosanan E
  ja lisäksi
 • merenkulun insinöörin koulutuksessa englannin laajan oppimäärän kokeesta vähintään arvosanan C

Lisätiedot: SAMK Hakutoimisto, hakutoimisto@samk.fi

Näin haet koulutukseen

Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Tarkista hakuaika. Katso hakuinfo.

Tekniikan alan valtakunnallisessa valintakokeessa on ennakkoaineisto, joka on luettavissa Opintopolussa ennen valintakoetta.

Selvitä ja merkitse muistiin valintakoepäivät ja valintaan liittyvät määräajat. Saavu valintakokeisiin ajoissa ja oikein varustautuneena.

Ota tarjottu opiskelupaikka vastaan määräaikaan mennessä.

Vastuunalaista merihenkilöstöä matkustaja- ja rahtialuksille

Suomen ulkomaankauppa on lähes täysin sidoksissa meritse toimiviin kuljetusyhteyksiin. Olemme kuin saari teollisuutemme tuottamien tuotteiden myyjinä ja tärkeiden raaka-aineiden sekä kulutushyödykkeiden ostajina. Tässä perusasetelmassa suomalaisten merikuljetustaidot ovat yhteiskuntamme eräs selviytymiselementti.

Talviolosuhteet, vaikeakulkuinen merirajamme ja meriympäristömme suojelu edellyttävät, että kauppalaivastoa operoi ammattitaitoinen merihenkilöstö. Merenkulun koulutusohjelmassa opit toimimaan vastuunalaisissa kansi- ja konepäällystötehtävissä, aluksen päällikkönä ja konepäällikkönä kansainvälisessä liikenteessä olevilla erityyppisillä ja eri kokoisilla matkustaja- ja rahtialuksilla.

Opiskelijamme työllistyvät

Pohjoismaissa koulutuksen saaneet merenkulun ammattilaiset ovat haluttua työvoimaa laivojen päällystötehtäviin kaikkialla maailmassa. Maissa mahdollisia työpaikkoja on mm. satamien ja stevedoring-firmojen organisaatioissa, varustamoiden maaorganisaatioissa tai rahtausfirmoissa, ja tehtäviä mm. merenkulun tarkastajana, asiantuntijana tai luotsina.

Ammattinimikkeitä

 • konemestari
 • konepäällikkö
 • aluksen päällikkö

SAMK-kampus Rauma sijaitsee Rauman sataman vieressä Satamakadulla ja Suojantiellä.

Monipuolinen ja kansainvälinen kampus

SAMK-kampus Rauma toimii vuonna 2015 uudistetuissa tiloissa Satamakadulla ja Suojantiellä. Kampus on meriteknologian, kansainvälisen kaupan ja logistiikan opiskelukeskus.

 • 1500 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, merenkulku, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Kansainvälinen: englanninkielisiä bachelor- ja master-koulutuksia, noin 150 ulkomaalaista opiskelijaa vuosittain

Koulutuksen sisältö

 • laivatekniikka, ja -konetekniikka
 • laivakonehuonejärjestelmät
 • huolto- ja kunnossapito sekä laivanrakennus
 • aluksen putkistot ja pumput, höyrytekniikka
 • merimiestaito ja johtaminen
 • alusturvallisuus ja toiminta hätätilanteissa

Opintojen myötä opit työskentelemään haastavissa toimintaympäristöissä, osaat tehdä nopeita päätöksiä ja totut merenkulkuammatin erityisvaatimuksiin, joita ovat mm. sopeutumiskyky erilaisiin tilanteisiin, vastuun ottaminen ja joustavuus.

Kansainvälistä kokemusta

Voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla opiskelu- tai harjoitteluvaihdossa. Ulkomaille on helpoin lähteä johonkin SAMKin sadoista yhteistyökorkeakouluista. Ulkomailla suoritetut opinnot luetaan osaksi kotimaista tutkintoa. Kansainvälisyyttä SAMKin kampuksille tuovat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä kansainväliset harjoittelijat.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan merenkulun ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kolme vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

SAMKissa sinulla on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyöprojekteja yritysten kanssa. Voit kartuttaa opintopisteitä projekteissa sekä luoda kontakteja työelämään. Oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista yrityskiihdyttämön avulla.

Merenkulun koulutuksessa ohjattu harjoittelu jakautuu kahteen osaan; miehistötason harjoitteluun ja vahtikonemestaritason harjoitteluun.

Teet opinnäytetyön johonkin merenkulun osa-alueeseen liittyvästä tutkimus- tai selvitystyöstä. Usein se on työelämän, esim. varustamon tilaama.

Mitä uniikkia on merenkulun opinnoissa SAMKissa?

 • Uusinta tekniikkaa olevat merenkulun simulaattorit otettiin käyttöön vuonna 2017
 • Nautical Institute akkreditoi dynaamisen paikannuksen koulutuksen heinäkuussa 2017
 • Palkittiin RINA/LR merenkulun turvallisuuspalkinnolla vuonna 2016 osana SEAHORSE-projektia
 • SAMK on IAMU:n jäsen (International Association of Maritime Universities)
 • SAMK on IMCA:n jäsen (International Maritime Contractors Association)
 • Rauma ja Pori sijaitsevat Suomen merenkulun klusterin keskiössä
Bimco member

The most comprehensive source of contracts and information for the global shipping industry.

Lisää aiheesta

Dynaamista paikannusta käytetään vedenalaisissa rakennustöissä, joissa ei voi käyttää ankkuria, erityisesti öljy- ja kaasuteollisuuden rakennustyömailla. DP-moodissa öljykentällä: Projektilastin purku supply-aluksesta putkenlaskijaan. Kuva Janne Lahtinen
| Merenkulku

Merenkulun dynaamisen paikannuksen DP-koulutus akkreditoitu

SAMKin merenkulun dynaamisen paikannuksen koulutus on jälleen akkreditoitu. SAMkissa voidaan siis opettaa merenkulkijat pitämään laiva paikoillaan tai hallitussa liikkeessä silloinkin, kun kuljetaan niin syvillä vesillä, että ankkurille ei ole käyttöä.
| Merenkulku

Uusilla simulaattoreilla mahdollistuu jäänavigointikin

Tämän syksyn aikana Raumalle on saatu merenkulun uudet simulaattorit. Opiskelijat tulevat käyttämään vastaavaa tekniikkaa tulevaisuudessa työskennellessään laivoilla.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja merenkulun koulutuksesta

Toni Haapanen
044 710 3682
toni.c.haapanen@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Rauma
Suojantie 2
Rauma

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen