Liiketalous – kansainvälisyys, logistiikka ja verkkokauppa

Raumalla liiketalouden koulutus painottuu kansainväliseen liiketoimintaan ja erityisesti kansainväliseen markkinointiin, laskentatoimeen, meriliiketoimintaan, kulttuurien väliseen viestintään ja liiketoimintakulttuurien tuntemukseen.

Tradenomi (AMK)

210 opintopistettä
48 aloituspaikkaa
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Opintojen kesto: 3,5 vuotta
Kampus: Satamakatu 26, Rauma

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 17.3.–31.3.2021

Opinnot alkavat: syksyllä 2021

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Tradenomi (AMK), Kansainvälinen kauppa, päivätoteutus, Rauma

Kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntijaksi

Kansainvälisen kaupan tradenomina tunnet yrityksen kansainvälistymisen perusmallit ja kansainvälisen kaupan toimintamuodot sekä kansainvälisen markkinoinnin, logistiikan ja rahoituksen keskeiset osa-alueet ja osaat soveltaa liiketalouden tietoja yrityksen kansainvälisen toiminnan suunnittelussa.

Koulutuksen läpileikkaavia teemoja ovat globalisaatio, digitalisaatio ja kestävä kehitys, joita tarkastellaan liiketalouden perspektiivistä läpi opintojen. Näiden lisäksi opiskelijan on mahdollista erikoistua mm. kansainväliseen liiketoimintaan, palvelumuotoiluun, laskentaan, organisaatiotoimintaan, logistiikkaan ja esim. verkkokauppaan.

Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma on valintasi, jos olet kiinnostunut opiskelusta tai työskentelystä ulkomailla. Ohjelma on rakennettu niin, että voi suorittaa jopa 90 opintopistettä opinnoistasi ulkomailla opiskelijavaihdossa tai työharjoittelussa.

Tutustu myös SAMKin englanninkieliseen International Business -koulutukseen.

 

Opiskelijamme työllistyvät

Opiskelija voi työllistyä hyvin erilaisiin kansainväliseen liiketoimintaan liittyviin tehtäviin. Tulevaisuuden työtehtävät voivat liittyä mm. myyntiin, markkinointiin, rahoitukseen, taloushallintoon, satamatoimintoihin tai vaikka laivanrakennukseen. Vaikutat itse opintojesi sisältöön oman mielenkiintosi mukaan!

Koulutus luo valmiudet toimia niin kotimaassa kuin myös kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä ja siten hyvät työllistymismahdollisuudet valmistumisen jälkeen. Rakennat opinnoista itsellesi sopivan kokonaisuuden esimerkiksi yhdistämällä kansainvälistä liiketoimintaa, logistiikkaa ja verkkokauppaan liittyviä opintoja tai laskentaa, kestävää kehitystä ja vaikkapa hr-toimintoja. Erikoistumalla erottaudut työmarkkinoilla!

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monissa kansainväliseen markkinointiin, taloushallintoon ja merenkulun liiketoimintaan liittyvissä työtehtävissä. Myös erilaiset EU-tehtävät sopivat kansainvälisen kaupan tradenomille.

Ammattinimikkeitä

 • vientipäällikkö, tuontipäällikkö
 • ostaja, ostosihteeri
 • huolitsija, logistiikkakoordinaattori
 • markkinointipäällikkö, markkinointiassistentti
 • projektisihteeri
 • materiaalikirjanpitäjä
 • financial controller, kirjanpitäjä, palkanlaskija
 • HR-assistentti

SAMK-kampus Rauma sijaitsee Rauman sataman vieressä Satamakadulla ja Suojantiellä.

Monipuolinen ja kansainvälinen kampus

SAMK-kampus Rauma toimii uudistetuissa tiloissa Satamakadulla ja Suojantiellä. Kampus on meriteknologian, kansainvälisen kaupan ja logistiikan opiskelukeskus.

 • 1500 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, merenkulku, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Kansainvälinen: englanninkielisiä bachelor- ja master-koulutuksia, noin 150 ulkomaalaista opiskelijaa vuosittain

SAMK – Paras opetus! 

SAMK – Paras työllistyminen pääkaupunkiseudun ulkopuolella!

OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2019.

 

Koulutuksen sisältö

Kansainvälisen kaupan koulutuksessa monipuolisten oppimismenetelmien, yritysyhteyksien sekä projektien kautta teoria ja käytäntö yhdistyvät opiskelussa. Liiketalouden (kansainvälisen kaupan) tradenomina ymmärrät yrityksen kansainvälistymisen osana sen kehittämistä.

Voit valita täydentävinä opintoina tarjottavista kahdesta vaihtoehtoisesta opintopolusta tai halutessasi suorittaa kaikki täydentävät opinnot jossakin SAMKin kumppanikorkeakoulussa ulkomailla. Täydentävät opintopolut ovat:

 • Sustainable Business in International Markets ja
 • Maritime Business

 

Kansainvälistä kokemusta

Rauman kampus on kansainvälinen opiskeluympäristö, jossa tutustut kymmeniin eri kansallisuuksiin. Lisäksi voit osallistua opintojen aikana  kansainväliseen vaihtoon ja suorittaa opintopisteitä SAMKin kumppanikorkeakouluissa ulkomailla. Voit myös suorittaa opintoihin sisältyvän harjoittelun tai osan siitä ulkomailla.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan liiketalouden ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kaksi vuotta alan työkokemusta tradenomi (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tradenomina voit hakeutua myös yliopistoon suorittamaan maisterin tutkintoa.

Tutustu SAMKin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

SAMKissa sinulla on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyöprojekteja yritysten kanssa. Koulutuksessa tehdään monialaista yhteistyötä Rauman seudun yritysten kanssa esimerkiksi tosielämän kehitysprojektien ja yritysvierailujen muodossa. Voit kartuttaa opintopisteitä projekteissa sekä luoda kontakteja työelämään. Myös oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista yrityskiihdyttämön avulla.

The International Business degree programme is awarded NIBS International Accreditation for a period of 5 years from May 2018. The programme has achieved a very satisfactory level of internationalisation and excels in several key areas.

Lisää aiheesta

Kuva Lotte World Tower’ista Soulin yltä.
| Opinnot ja opetus

Kansainvälisen kaupan opiskelija sopeutui nopeasti opiskeluun Soulissa

Kolmannen vuoden kansainvälisen kaupan opiskelija Peppi Wallinkoski lähti syyslukukaudeksi 2019 vaihtoon Etelä-Korean Souliin. Nyt lukukaudesta on jo puolet takana ja Aasia on vienyt mukanaan.
Vene vedessä kallioisen saaren edessä Thaimaassa.
| Liiketoiminta

Vaihto Malesiassa näytti Iinalle uusia puolia maailmasta sekä hänestä itsestään

Kansainvälisen kaupan tradenomiksi opiskellut Iina Lindholm halusi kokea jotain aivan erilaista ja päätyikin Saksan sijaan opiskelijavaihtoon Malesiaan. Uusi kulttuuri ja elinympäristö vaativat totuttelua, mutta lopulta kokemuksesta tuli yksi hänen elämänsä ikimuistoisimpia.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja koulutuksesta

Milka Vahtoranta
044 710 3517
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Rauma
Satamakatu 26
26100 Rauma

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme