Liiketalous – kansainvälisyys, logistiikka ja verkkokauppa

Raumalla liiketalouden koulutus painottuu kansainväliseen liiketoimintaan ja erityisesti logistiikkaan sekä verkkokauppaan.

Tradenomi (AMK)

210 opintopistettä
35 aloituspaikkaa
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Opintojen kesto: 3,5 vuotta
Kampus: Satamakatu 26, Rauma

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 13.–27.3.2024

Opinnot alkavat: syksyllä 2024

 

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Tradenomi (AMK), päivätoteutus, Rauma

Kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntijaksi

Tässä liiketalouden koulutuksessa opiskelija pääsee ottamaan kaiken hyödyn irti Rauman kampuksen laajasta liiketalouden ja tekniikan koulutustarjonnasta – erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja on monia ja opiskelija pystyy oman mielenkiintonsa mukaan rakentamaan juuri itselleen sopivan kokonaisuuden esimerkiksi yhdistämällä kansainvälistä liiketoimintaa, logistiikkaa ja verkkokauppaan liittyviä opintoja tai laskentaa, kestävää kehitystä ja vaikkapa hr-toimintoja.

Erikoistumalla erottaudut työmarkkinoilla! - Jos olet kiinnostunut opiskelemaan ja/tai työskentelemään ulkomailla, on tämä juuri sinun tutkinto-ohjelmasi. Ohjelma on rakennettu niin, että halutessaan opiskelija voi suorittaa enintään 90 opintopisteen edestä opintoja ulkomailla tekemällä 4-12 kk opiskelijavaihdon ja 3-6 kk kansainvälisen työharjoittelun.

Tutustu myös SAMKin englanninkieliseen International Business -koulutukseen.

 

Opiskelijamme työllistyvät

Koulutus luo opiskelijoilleen valmiudet toimia niin kotimaassa kuin myös kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä ja sitä kautta hyvät valmiudet työllistyä valmistumisen jälkeen. Tarjolla olevat useat suuntautumisvaihtoehdot takaavat kaikille mahdollisuuden rakentaa omanlaisensa osaamiskokonaisuuden, mikä helpottaa erottautumista työmarkkinoilla. Erilaiset suuntautumisvaihtoehdot on rakennettu työelämän tarpeet huomioiden ja täten luovat osaamista, josta on kysyntää työmarkkinoilla.

Suuntautuminen

Tässä koulutuksessa läpileikkaavat teemat ovat globalisaatio, digitalisaatio ja kestävä kehitys, joita tarkastellaan liiketalouden perspektiivistä läpi opintojen. Näiden lisäksi opiskelijan on mahdollista erikoistua kansainväliseen liiketoimintaan, logistiikkaan tai verkkokauppaan. Nämä kaikki kolme osa-aluetta linkittyvät tiiviisti toisiinsa. Näiden lisäksi opiskelija voi halutessaan täydentää osaamistaan mm. palvelumuotoiluun, laskentaan ja organisaatiotoimintaan liittyvillä opintokokonaisuuksilla.

Ammattinimikkeitä

 • vientipäällikkö, tuontipäällikkö / -assistentti
 • ostaja, ostosihteeri
 • huolitsija, logistiikkakoordinaattori
 • markkinointipäällikkö, markkinointiassistentti
 • projektisihteeri
 • materiaalikirjanpitäjä
 • financial controller, kirjanpitäjä, palkanlaskija
 • HR-assistentti
 • logistiikka-alan tehtävät

SAMK-kampus Rauma sijaitsee Rauman sataman vieressä Satamakadulla ja Suojantiellä.

Monipuolinen ja kansainvälinen kampus

SAMK-kampus Rauma toimii uudistetuissa tiloissa Satamakadulla ja Suojantiellä. Kampus on meriteknologian, kansainvälisen kaupan ja logistiikan opiskelukeskus.

 • 1500 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, merenkulku, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Kansainvälinen: englanninkielisiä bachelor- ja master-koulutuksia, noin 150 ulkomaalaista opiskelijaa vuosittain

SAMK – Paras opetuksen laatu!*

SAMKista valmistuneet ovat parhaiten työllistyneiden joukossa pääkaupunkiseudun ulkopuolisista ammattikorkeakouluista! **

 

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2021.

**) Tilastokeskuksen tilastot 2009–2022.

 

Koulutuksen rakenne

Perusopinnot 25 op, yhteiset ammattiopinnot 70 op, täydentävät ammattiopinnot 60 op, vapaasti valittavat opinnot 10 op, työharjoittelu 30 op, opinnäytetyö 15 op.

Täydentäviin ammattiopintoihin (60 op) opiskelija voi valita neljä seuraavista 15 op kokonaisuuksista:

 • Menestyvä verkkokauppa/Successful E-business
 • International Business Management
 • Sustainable International Business
 • Supply Chain Management
 • Maritime Business and Economics
 • Service Design
 • Henkilöstöjohtaminen
 • Organisaatio ja sen kehittäminen
 • Yrityksen talousprosessit
 • Rahoitus ja sijoittaminen
 • Logistiikka

Kansainvälistä kokemusta

Kansainvälisyys näkyy tutkinto-ohjelmassa monin eri tavoin: on mahdollista suuntautua kansainväliseen liiketoimintaan ja suorittaa osa opinnoista englanniksi International Business -ktutkinto-ohjelmassa. Koulutuksessa on mahdollista suorittaa kansainvälisiä projekteja ulkomaisten korkeakoulujen kanssa.  Opiskelijat pääsevät työskentelemään kansainvälisissä tiimeissä. Koulutuksessa on myös mahdollisuus suorittaa harjoittelu ulkomailla. Näiden lisäksi Rauman kansainvälisellä kampuksella on mahtava mahdollisuus kansainvälistyä esimerkiksi vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tradenomina voit hakeutua opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (YAMK). Tämä kuitenkin edellyttää valmistumisen jälkeen vähintään kahden vuoden työkokemusta. YAMK tutkinto suoritetaan yleisesti työn ohella opiskellen ja on laajuudeltaan 90 opintopistettä. SAMK tarjoaa monia YAMK-tutkintoja niin suomeksi kuin englanniksikin. Tradenomina voit hakeutua myös yliopistoon suorittamaan maisteritutkintoa.

Tutustu SAMKin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

Koulutuksen yritysyhteistyö sisältää mm. kehitysprojekteja, joissa opiskelijat pääsevät soveltamaan osaamistaan aidossa yritysympäristössä sekä yritysvierailuja ja yritysten edustajien vierailuja opintojaksoilla. Opintojen aikaisen yritysyhteistyön aikana opiskelijat pääsevät tutustumaan alueen yrityksiin, joka helpottaa harjoittelupaikkojen ja opinnäytetyöaiheiden löytymistä, mikä mahdollistaa opiskelijoiden valmistumisen tavoiteajassa.

Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa, että hän osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyö aloitetaan pääsääntöisesti kolmannen opiskeluvuoden keväällä. Sitä edeltävät menetelmäopinnot, joiden aikana saadaan valmiudet opinnäytetyön tekemiseen. Liiketalouden opinnäytetyöt ovat yleensä työelämän kehittämiseen tähtääviä töitä, jotka voivat sisältää esimerkiksi prosessien kehittämistä, yrityksen logistiikkaan, markkinointiin, organisaatiotoimintaan tai vaikkapa rahoitukseen liittyvien tehtävien suunnittelua ja toteutusta. Opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 op eli noin kaksi kuukautta päätoimista opiskelua, mutta käytännössä opinnäytetyön tekeminen sijoittuu noin puolen vuoden ajanjaksolle.

The International Business degree programme is awarded NIBS International Accreditation for a period of 5 years from May 2018. The programme has achieved a very satisfactory level of internationalisation and excels in several key areas.

Lisää aiheesta

Jasmien Hannula tietokoneella
| SAMK

Jasmine haaveilee kansainvälisestä urasta – pohja kansainvälisen kaupan koulutuksesta

Jasmine Hannula opiskelee liiketaloutta kolmatta vuotta SAMKin Rauman kampuksella. Kansainvälistyminen sekä alan laajuus innostivat hänet hakemaan kansainvälisen kaupan koulutukseen. Koulutus antaa mahdollisuuden toimia monessa eri työtehtävässä tulevaisuudessa.
Jenina Fagerström istuu puun alla syksyn lehtien keskellä.
| Opinnot ja opetus

Kansainvälisen kaupan tradenomeille tarjolla koulutusta vastaavaa työtä yllättävistäkin paikoista

Jenina Fagerström valmistui kansainvälisen kaupan koulutusohjelmasta joulukuussa 2020. Tällä hetkellä hän työskentelee Rauman Terveystalon asiakasneuvojana.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja koulutuksesta

Milka Vahtoranta
044 710 3517
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Rauma
Satamakatu 26
26100 Rauma

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme