Kuntoutuksen ohjaaja

Kuntoutustyössä korostuu asiakaslähtöisyys ja asiakkaan osallistumista tukeva ajattelu- ja toimintatapa, jossa uusia ratkaisuja haetaan sekä yksilön ja lähiyhteisön voimavaroista että ympäristön ja elinolojen muutostarpeista.

Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

210 opintopistettä
30 aloituspaikkaa
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Opintojen kesto: 3,5 vuotta
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 15.-30.3.2022

Opinnot alkavat: syksyllä 2023

Ilmoittaudu valintakurssille: 15.3.-6.4.2023

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Kuntoutuksen ohjaaja (amk), monimuotototeutus, Pori

Kuntoutuksen asiantuntija

Kuntoutuksen ohjaajalla (AMK) on valmiudet toimia kuntoutukseen (toimintakyky, sosiaalinen, ammatillinen tai kasvatuksellinen) liittyvissä suunnittelu-, ohjaus-, arviointi- ja asiantuntijatehtävissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla, potilas- ja vammaisjärjestöissä, kuntoutuskeskuksissa, tai työskennellä erilaisissa kuntoutuksen kehittämishankkeissa sekä yrittäjinä.

Soteekin opiskelijoita harjoitustilanteessa.

Opiskelijamme työllistyvät

Kuntoutuksen ohjaajia toimii mm. perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa, sosiaalipalvelujen tehtävissä, vammais- ja potilasjärjestöissä, kuntoutuslaitoksissa, ammatillisen kuntoutuksen ohjaajina tai erilaissa kehittämishankkeissa. Kaikki kuntoutuksen osa-alueet: toimintakyky, ammatillinen, sosiaalinen ja kasvatuksellinen kuntoutus ovat potentiaaleja ammatillisia työllistymisalueita. Työelämään sijoittumiseen vaikuttaa työssäkäyntialueen työtarjonnan lisäksi kuntoutuksen ohjaajan (AMK) koko ammatillinen historia, osaaminen ja ammatillinen suuntautuneisuus.

Sanna-Kaisa Renforsin (2014) tekemän selvityksen perusteella Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuneet kuntoutuksen ohjaajat (AMK) ovat työllistyneet hyvin ja toimivat laajalti eri tehtävissä. Selvitys on luettavissa Theseus-tietokannassa.

Ammattinimikkeitä

 • Kuntoutusohjaaja, kuntoutussuunnittelija
 • Kuntoutuksen ohjaaja
 • Ohjaaja
 • Palveluohjaaja
 • Ammatillinen kuntoutusohjaaja
 • Työhön valmentaja
 • Projekteissa erilaisilla tehtävä nimikkeillä

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

SAMK – Paras opetuksen laatu!*

SAMKista valmistuneet ovat parhaiten työllistyneiden joukossa pääkaupunkiseudun ulkopuolisista ammattikorkeakouluista! **

 

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2021.

**) Tilastokeskuksen tilastot 2009–2022.

 

Joustavaa monimuoto-opiskelua työn ohella

Koulutuksen järjestämistapa on monimuotokoulutus, joka sisältää kontaktiopetusta kampuksella tai verkossa, projektiopintoja ja itsenäistä opiskelua. Lukukauteen sisältyy kontaktiopetusta 3–5 päivää kuukaudessa. Kontaktiopetus vähenee koulutuksen edetessä. Opiskeluun liittyy myös opintokäyntejä ja pakollista harjoittelua.

Opinnoissa sovelletaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT), mikä mahdollistaa esim. aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen kautta syntyneen osaamisen huomioimisen opinnoissa ja niiden suunnittelussa.

Koulutuksen sisältö

 • kuntoutuksen lähtökohdat ja toimintaympäristöt
 • kuntoutusta ohjaava lainsäädäntö ja kuntoutuspalvelut
 • yksilö- ja yhteisölähtöinen, tavoitteellinen kuntoutumisprosessi
 • kuntoutumista tukeva ohjaus ja verkostotyö
 • elinympäristössä selviytymisen ja osallisuuden tukeminen
 • palvelumuotoilu, työelämän kehittäminen
 • kuntoutuksen ja kuntoutuksen ohjauksen kehittäminen ja johtaminen

Omaksut laaja-alaisen näkemyksen kuntoutuksesta ja tunnet hyvin kuntoutuspalvelua ohjaavat säädökset sekä kuntoutusmahdollisuudet. Hankit ajantasaista osaamista yksilöllisen ja yhteisöllisen kuntoutustarpeen laaja-alaisessa arvioinnissa ja kuntoutusprosessin asiakaslähtöisessä suunnittelussa.

Tunnistat erilaisia ohjaustarpeita ja osaat toimia ohjaustilanteissa joustavasti kuntoutujan toimintakykyä ja arjen sujumista edistävällä tavalla. Tunnet hyvän kuntoutuskäytännön periaatteet ja osaat toimia oman alasi asiantuntijana kuntoutuksen moniammatillisissa verkostoissa, tiimeissä ja kehitystehtävissä.

 

Kansainvälistä kokemusta

Voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla opiskelu- tai harjoitteluvaihdossa. Ulkomaille on helpoin lähteä johonkin SAMKin sadoista yhteistyökorkeakouluista. Ulkomailla suoritetut opinnot luetaan osaksi kotimaista tutkintoa. Kansainvälisyyttä SAMKin kampuksille tuovat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä kansainväliset harjoittelijat.

 

 

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

SAMKissa sinulla on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyöprojekteja yritysten kanssa. Voit kartuttaa opintopisteitä projekteissa sekä luoda kontakteja työelämään. Oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista yrityskiihdyttämön avulla.

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jossa osoitat, että osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi käytännön asiantuntijatyössä.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kaksi vuotta alan työkokemusta kuntoutuksen ohjaaja (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Lue Jaana Joutsiluoman urapolusta (alumniblogi.samk.fi -blogi)

Lisää aiheesta

Mariela Unijoki, Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
| Opiskelijatarina

Ole ihminen ihmiselle – kuntoutuksen ohjaajalla tärkeä rooli kuntoutujan kohtaamisessa

Oululaisella Mariela Unijoella on omakohtaista kokemusta kuntoutukseen liittyvistä palveluista ja järjestelmistä asiakkaan näkökulmasta. Oman kokemuksen myötä Marielalla heräsi mielenkiinto opiskella kuntoutusalaa. Kiinnostus...
Teija Hollo on SAMK's Pori campus
| Opinnot ja opetus

Kuntoutuksen ohjaaja tukee, neuvoo ja ohjaa uudessa tai vaikeassa elämäntilanteessa olevia

Opiskelija Teija Hollon mielestä kuntoutuksen ohjaajan työ on hyvin tärkeää, jotta eri palvelut ja mahdollisuudet saadaan kartoitettua esim. sairastumisvaiheessa tai ammatillisen kuntoutuksen...

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja koulutuksesta

Sanna Marjamäki
044 710 3183
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme