Hoitotyö

Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Hoitotyön monimuoto-opiskelu on joustavaa ja soveltuu esimerkiksi jo työelämässä oleville.

Sairaanhoitaja (AMK), monimuoto

210 opintopistettä
20 aloituspaikkaa
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 31.8.–14.9.2022
Opinnot alkavat: tammikuussa 2023

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Pori

Hoitotyön ammattilaiseksi

Koulutuksen tavoitteena on valmistaa hoitotyön asiantuntijoita siten, että yleissairaanhoidosta vastaava valmistuva sairaanhoitaja osaa edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, ehkäistä sairauksia ja toteuttaa eri ikäisten eri sairauksista kärsivien potilaiden ja asiakkaiden näyttöön perustuvaa hoitotyötä kokonaisvaltaisesti sekä lievittää potilaiden ja heidän läheistensä kärsimystä.

Sairaanhoitaja hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen. Sairaanhoitaja ymmärtää ammatillisten tehtäväalueiden ja/ tai tieteenalojen kattavuudet ja rajat. Hän hallitsee edistyneet kognitiiviset ja käytännön taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin ja toteutuksiin monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi.

Opiskelijamme työllistyvät

Sairaanhoitajat työllistyvät sekä julkisen että yksityisen sektorin sosiaali- ja terveysalan yksiköihin (sairaalat, terveysasemat, kuntoutuskeskukset), sosiaalialan toimipaikkoihin, avoterveydenhuoltoon, lääketeollisuuteen, projekteihin ja erilaisiin yhdistyksiin. Sairaanhoitajien työllisyysnäkymät ovat hyvät niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Sijoittuminen opintojen jälkeen

Sairaanhoitajana voi toimia julkisella sektorilla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sekä yksityisellä sektorilla esim. lääkäriasemilla ja hoivakodeissa. Sairaanhoitaja voi työskennellä myös esimerkiksi itsenäisenä yrittäjänä, edustajana, hanketyöntekijänä ja projektipäällikkönä.

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

SAMK – Paras opetuksen laatu!*

SAMK – Paras työllistyminen ammattikorkeakouluissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella!**

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2021.

**) Tilastokeskuksen tilastot 2009–2020.

 

Joustavaa monimuoto-opiskelua työn ohella

Kontaktiopinnot on rytmitetty siten, että työssäkäynti opintojen ohella on mahdollista. Noin kolmasosa opiskelusta toteutuu harjoitteluna sosiaali- ja terveysalan eri toimintaympäristöissä yhteistyössä asiakkaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Hoitotyön monimuoto-opiskelussa korostuu vastuu omasta opiskelusta, jossa motivaatio itsenäiseen opiskeluun on keskeistä. Sinulta edellytetään oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, vastuullisuutta ja kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Opiskeluun liittyy vahva työelämäyhteys.

Koulutuksen sisältö

 • hoitotyön eettistä osaamista
 • kliinistä hoitotyötä
 • näyttöön perustuvaa hoitotyötä ja hoitotyön kehittämistä
 • hoitotyön asiantuntijana toimimista moniammatillisissa ryhmissä

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija kykenee eettisesti korkeatasoiseen hoitotyöhön, kriittiseen ajatteluun ja päätöksentekoon, itsenäiseen työskentelyyn ja monialaiseen yhteistyöhön sekä jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen ja kehittämiseen.

Kansainvälistä kokemusta

Voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla opiskelu- tai harjoitteluvaihdossa. Ulkomaille on helpoin lähteä johonkin SAMKin sadoista yhteistyökorkeakouluista. Ulkomailla suoritetut opinnot luetaan osaksi kotimaista tutkintoa. Kansainvälisyyttä SAMKin kampuksille tuovat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä kansainväliset harjoittelijat. Suomessa suoritettu sairaanhoitajatutkinto antaa erinomaiset valmiudet myös kansainväliselle uralle.

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

SAMKissa sinulla on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyöprojekteja yritysten kanssa. Voit kartuttaa opintopisteitä projekteissa sekä luoda kontakteja työelämään. Oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista yrityskiihdyttämön avulla.

Opinnäytetyön tavoite on syventää ammatillista osaamistasi. Se on työelämälähtöinen tutkimuksellinen työ tai toiminnallinen projekti. SAMK on mukana erilaisissa alueellisissa ja valtakunnallisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa, joissa opiskelijat myös tekevät opinnäytetöitään.

Opintojen rakenne

Sairaanhoitajaopinnot muodostuvat seuraavasti:

 • ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot 22 op
 • sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot 3 op
 • ammattiopinnot 95 op
 • harjoittelu 90 op (sisältää opinnäytetyön 15 op)

Pätevyys

Sairaanhoitajan ammattipätevyyttä ja yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutusta säätelevät kansallisen lainsäädännön lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2013/55/EU) ja eurooppalaisten tutkintojen viitekehys (European Qualifications Framework, 2006). Suomalaisen sairaanhoitajakoulutuksen laajuus on 210 op ja se tuottaa sairaanhoitaja (AMK) tutkinnon.

Jatko-opintomahdollisuudet

Sairaanhoitajan tutkinto on korkeakoulututkinto ja se antaa jatko-opintokelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sekä yliopistoon esimerkiksi terveystieteiden maisterin tutkintoon.

Tutustu SAMKin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Lisää aiheesta

Hoitotyön monimuoto-opiskelja Terveyden ja hyvinvoinnin simulaatiokeskuksessa, Porin kampuksella.
| Hyvinvointi ja terveys

Hoitotyön monimuoto-opinnot vahvistavat ammattitaitoa ja hoitaja-identiteettiä

Kirsi-Marja Virtasen mielestä parasta antia sairaanhoitajan monimuoto-opinnoissa on ollut ehdottomasti oman ammattitaidon lisääntyminen ja kehittyminen hoitajana sekä ihmisenä. –  Opintojen aikana olen...
SAMKin Hoitotyön opettajat uudistivat oppikirjaa.
| Opinnot ja opetus

Mitä hoitotyön opiskelijan tulee oppia? Hoitotyön opettajat uudistivat oppikirjaa

– Tarvitaan parempia materiaaleja opiskelijoille. Nuoret vähenevät, mutta opiskelupaikkojen määrä lisääntyy. On tärkeää, että valmistuneet ymmärtävät oman vastuunsa ja osaavat tarvittaessa nostaa kädet pystyyn: tätä asiaa en tiedä, siispä kysyn, tiivistävät hoitotyön opettajat ja oppikirjakirjailijat SAMKista ja Diakista.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja hoitotyön koulutuksesta

Hanna Rautava-Nurmi
044 710 3435
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28100 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme