Hoitotyö

Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Hoitotyön monimuoto-opiskelu on joustavaa ja soveltuu esimerkiksi jo työelämässä oleville.

Sairaanhoitaja (AMK)

210 opintopistettä
30 aloituspaikkaa
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Satamakatu 26, Rauma

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 18.3.–1.4.2020
Opinnot alkavat: syksyllä 2020
Opinnot kestävät: noin 3,5 vuotta

Seuraava hakuaika: kevät 2021

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Rauma

Hoitotyön ammattilaiseksi

SAMKin kampukset tarjoavat nykyaikaisen simulaatioympäristön hoitotyön taitojen harjoitteluun. Opiskelussa käytetään nykyaikaisimpia teknisiä ja pedagogisia ratkaisuja, jotka tukevat niin lähi- kuin etäopiskelua. Monimuoto-opiskelu sopii sinulle, joka olet jo työelämässä, etkä voi osallistua perinteiseen kokopäiväopetukseen.

Opintojen aikana perehdyt hoitotyön tieto-, taito- ja arvoperustaan sekä teoriassa että käytännön taitojen harjoitteluissa koululla ja työelämän hoitoympäristöissä. Tutustut alan yrittäjyyteen muun muassa harjoittelemalla moniammatillisessa palvelutoimintayrityksessämme.

Pohjakoulutusvaatimuksena on toisen asteen sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto.

Opiskelijamme työllistyvät

Sairaanhoitajat työskentelevät terveyskeskuksissa, sairaaloissa, avoterveydenhuollossa, sosiaalialan toimipaikoissa, yksityisissä sosiaali- ja terveysalan yksiköissä (sairaalat, terveysasemat, kuntoutuskeskukset) sekä kolmannen sektorin palveluksessa, hoitotyön asiantuntijana julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Sijoittuminen opintojen jälkeen

Sairaanhoitajana voi toimia julkisella sektorilla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sekä yksityisellä sektorilla esim. lääkäriasemilla ja hoivakodeissa.

SAMK-campus Rauma.

Monipuolinen ja kansainvälinen kampus

SAMK-kampus Rauma toimii vuonna 2015 uudistetuissa tiloissa Satamakadulla ja Suojantiellä. Kampus on meriteknologian, kansainvälisen kaupan ja logistiikan opiskelukeskus.

 • 1500 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, merenkulku, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Kansainvälinen: englanninkielisiä bachelor- ja master-koulutuksia, noin 150 ulkomaalaista opiskelijaa vuosittain

SAMK – Paras opetus! 

SAMK – Paras työllistyminen pääkaupunkiseudun ulkopuolella!

OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2019.

 

Joustavaa monimuoto-opiskelua työn ohella

Opiskelu tapahtuu monimuotokoulutuksena siten, että opiskelijoilla on kolme lähiopetuspäivää noin kahden viikon välein, sekä yksi kontaktiviikko kerran lukukaudessa. Lähiopinnot on rytmitetty siten, että työssäkäynti opintojen ohella on mahdollista. Noin kolmasosa opiskelusta toteutuu harjoitteluna sosiaali- ja terveysalan eri toimintaympäristöissä yhteistyössä asiakkaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Hoitotyön monimuoto-opiskelussa korostuu vastuu omasta opiskelusta, jossa motivaatio itsenäiseen opiskeluun on keskeistä. Sinulta edellytetään oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, vastuullisuutta ja kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Opiskeluun liittyy vahva työelämäyhteys.

Koulutuksen sisältö

 • hoitotyön eettistä osaamista
 • kliinistä hoitotyötä
 • näyttöön perustuvaa hoitotyötä ja hoitotyön kehittämistä
 • hoitotyön asiantuntijana toimimista moniammatillisissa ryhmissä

Opintojen tavoitteena on, että laajennat omaa ammatillista osaamistasi ja opiskelet uuden hoitotyön ammatin, kykenet eettisesti korkeatasoiseen hoitotyöhön, osaat toimia hoitotyön asiantuntijana sekä itsenäisesti että moniammatillisen työryhmän jäsenenä ja saavutat jatko-opintokelpoisuuden

Kansainvälistä kokemusta

Voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla opiskelu- tai harjoitteluvaihdossa. Ulkomaille on helpoin lähteä johonkin SAMKin sadoista yhteistyökorkeakouluista. Ulkomailla suoritetut opinnot luetaan osaksi kotimaista tutkintoa. Kansainvälisyyttä SAMKin kampuksille tuovat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä kansainväliset harjoittelijat.

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kaksi vuotta alan työkokemusta sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu SAMKin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

SAMKissa sinulla on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyöprojekteja yritysten kanssa. Voit kartuttaa opintopisteitä projekteissa sekä luoda kontakteja työelämään. Oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista yrityskiihdyttämön avulla.

Opinnäytetyön tavoite on syventää ammatillista osaamistasi. Se on työelämälähtöinen tutkimuksellinen työ tai toiminnallinen projekti. SAMK on mukana erilaisissa alueellisissa ja valtakunnallisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa, joissa opiskelijat myös tekevät opinnäytetöitään.

Pohjakoulutusvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on toisen asteen sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto. Sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinnon suorittaneet voivat hakea sairaanhoitajan (AMK) -opintoihin päivätoteutukseen, jossa heille tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Opintojen rakenne

Sairaanhoitajaopinnot muodostuvat seuraavasti:

 • ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot 22 op
 • sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot 3 op
 • ammattiopinnot 95 op
 • harjoittelu 90 op (sisältää opinnäytetyön 15 op)

Pätevyys

Sairaanhoitajan ammattipätevyyttä ja yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutusta säätelevät kansallisen lainsäädännön lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2013/55/EU) ja eurooppalaisten tutkintojen viitekehys (European Qualifications Framework, 2006). Suomalaisen sairaanhoitajakoulutuksen laajuus on 210 op ja se tuottaa sairaanhoitaja (AMK) tutkinnon.

Lisää aiheesta

Hoitotyön (monimuoto) opiskelja Terveyden ja hyvinvoinnin simulaatiokeskuksessa, Porin kampuksella
| Hyvinvointi ja terveys

Hoitotyön monimuoto-opinnot vahvistavat ammattitaitoa ja hoitaja-identiteettiä

Kirsi-Marja Virtasen mielestä parasta antia sairaanhoitajan monimuoto-opinnoissa on ollut ehdottomasti oman ammattitaidon lisääntyminen ja kehittyminen hoitajana sekä ihmisenä. –  Opintojen aikana olen...
SAMKin Hoitotyön opettajat uudistivat oppikirjaa
| Opinnot ja opetus

Mitä hoitotyön opiskelijan tulee oppia? Hoitotyön opettajat uudistivat oppikirjaa

– Tarvitaan parempia materiaaleja opiskelijoille. Nuoret vähenevät, mutta opiskelupaikkojen määrä lisääntyy. On tärkeää, että valmistuneet ymmärtävät oman vastuunsa ja osaavat tarvittaessa nostaa...

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja hoitotyön koulutuksesta

Arja Yli-Kovanen
044 710 3577
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Rauma
Satamakatu 26
26100 Rauma

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen