Hoitotyö, monimuotototeutus

Hoitotyön monimuoto-opiskelu on joustavaa ja soveltuu esimerkiksi jo työelämässä oleville.

Sairaanhoitaja (AMK)

210 opintopistettä
45 aloituspaikkaa
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Opintojen kesto: 3,5 vuotta
Kampus: Satamakatu 26, Rauma

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 13.–27.3.2024

Opinnot alkavat: syksy 2024

 

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Rauma

Hoitotyön ammattilaiseksi

Koulutuksen tavoitteena on valmistaa hoitotyön asiantuntijoita siten, että yleissairaanhoidosta vastaava valmistuva sairaanhoitaja osaa edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, ehkäistä sairauksia ja toteuttaa eri ikäisten eri sairauksista kärsivien potilaiden ja asiakkaiden näyttöön perustuvaa hoitotyötä kokonaisvaltaisesti sekä lievittää potilaiden ja heidän läheistensä kärsimystä.

Sairaanhoitaja hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen. Sairaanhoitaja ymmärtää ammatillisten tehtäväalueiden ja/ tai tieteenalojen kattavuudet ja rajat. Hän hallitsee edistyneet kognitiiviset ja käytännön taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin ja toteutuksiin monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi.

Tutustu myös SAMKin englanninkieliseen Nursing-koulutukseen.  

Opiskelijamme työllistyvät

Alan työllisyysnäkymät ovat erinomaiset. Sairaanhoitaja voi työllistyä moniin erilaisiin toimintaympäristöihin paikkoihin ja työtehtäviin sosiaali- ja terveydenhuollon alueille esimerkiksi sairaanhoidon eri erikoisaloille, erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon, yksityisiin ja kolmannen sektorin palveluihin sekä yrittäjäksi. Suomessa suoritettu sairaanhoitajan tutkinto antaa myös erinomaiset valmiudet kansainväliselle uralle. 

Erilaisia työllistymismahdollisuuksia perustutkinnon jälkeen on paljon. Sairaanhoitajataustaisia osaajia tarvitaan kliinisen työn lisäksi monenlaisiin  hoitotyöhön sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviin tehtäviin.   

Joustavaa monimuoto-opiskelua työn ohella

Kontaktiopinnot on rytmitetty siten, että työssäkäynti opintojen ohella on mahdollista. Harjoittelun lisäksi kontaktiopintoja on noin 2–3 päivää joka toinen viikko. Suurin osa kontaktiopetuksesta toteutetaan online-verkkoyhteydellä.  

Kontaktipäivien ajankohdat tarkentuvat noin 2 kuukautta ennen seuraavan lukukauden alkua. Hoitotyön monimuoto-opiskelussa korostuu vastuu omasta opiskelusta, jossa motivaatio itsenäiseen opiskeluun on keskeistä. Sinulta edellytetään oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, vastuullisuutta ja kykyä itsenäiseen päätöksentekoon.  

SAMK-kampus-Rauma

Monipuolinen ja kansainvälinen kampus

SAMK-kampus Rauma toimii vuonna 2015 uudistetuissa tiloissa Satamakadulla ja Suojantiellä. Kampus on meriteknologian, kansainvälisen kaupan ja logistiikan opiskelukeskus.

 • 1500 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, merenkulku, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Kansainvälinen: englanninkielisiä bachelor- ja master-koulutuksia, noin 150 ulkomaalaista opiskelijaa vuosittain

SAMK – Paras opetuksen laatu!*

SAMKista valmistuneet ovat parhaiten työllistyneiden joukossa pääkaupunkiseudun ulkopuolisista ammattikorkeakouluista! **

 

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2021.

**) Tilastokeskuksen tilastot 2009–2022.

 

Suuntautuminen

Sairaanhoitajakoulutuksessa pääaine on hoitotyö, joka perustuu hoitotieteeseen. Tutoropettajan ohjauksessa opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa hän syventää osaamistaan opintojen loppuvaiheessa. Täydentävien ammattiopintojen tarjontaan kuuluu muun muassa opintoja seuraavilta hoitotyön alueilta 

 • Mielenterveyden ja päihdehoitotyö sekä kriisityö 
 • Perioperatiivinen ja kriittisesti sairaan hoitotyö 
 • Vastaanottotyö ja kotiin vietävät palvelut 
 • Palliatiivinen hoitotyö 
 • Hyvinvointiteknologia 

Koulutuksen sisältö ja opintojen rakenne

Hoitotyön koulutus sisältää eri ikäisten ihmisten asiakaslähtöistä näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä ja ylläpitämistä, sairauksien ehkäisemistä ja hoitamista sekä kärsimyksen lievittämistä. Lisäksi sisällöt liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon etiikkaan ja juridiikkaan, kielitaidollisiin ja kulttuurisiin valmiuksiin, moniammatilliseen yhteistyöhön, yhteiskunnalliseen osaamiseen ja hoitotyön kehittämiseen. 

Noin kolmasosa opiskelusta toteutuu harjoitteluna sosiaali- ja terveysalan eri toimintaympäristöissä yhteistyössä asiakkaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. 

Sairaanhoitajaopintojen rakenne:

 • Perusopinnot 17 op
 • Ammattiopinnot 73 op
 • Hoitotyön harjoittelu 75 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 10 op
 • Täydentävät ammattiopinnot 10 op
 • Opinnäytetyö 15 op
 • Tutkimus- ja kehittämisopinnot 10 op. 

  

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

Hoitotyön tutkinto-ohjelmassa tehdään yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa liittyen esimerkiksi harjoitteluun, teoriaopintoihin ja projektimaiseen oppimiseen. 

 Opinnäytetyöt ovat työelämän tilaustöitä, jotka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa. Opinnäytetyö voi olla tutkimuksellinen tai toiminnallinen.

Kansainvälistä kokemusta

Porin kampuksella alkaa tammi- ja elokuussa suomenkieliset päivä- ja monimuotokoulutusryhmät sekä englanninkielinen päiväkoulutusryhmä.  Rauman kampuksella alkaa elokuussa suomenkielinen monimuotokoulutusryhmä. Suomenkielisen ja englanninkielisen tutkinto-ohjelman opintoja toteutetaan osittain yhdessä. Hoitotyön tutkinto-ohjelmista on mahdollisuus lähteä vaihtoon/vaihtoihin ulkomaille. Kansainvälisyyttä SAMKin kampuksille tuovat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat. 

Jatko-opintomahdollisuudet

Sairaanhoitajan tutkinto on korkeakoulututkinto ja se antaa jatko-opintokelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ja yliopistoon esimerkiksi terveystieteiden maisterin tutkintoon. Lisäksi ammattikorkeakoulut järjestävät sairaanhoitajille ammatillista kehittymistä edistäviä erikoistumisopintoja.

Tutustu SAMKin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Lisää aiheesta

Hoitotyön monimuoto-opiskelja Terveyden ja hyvinvoinnin simulaatiokeskuksessa, Porin kampuksella.
| Hyvinvointi ja terveys

Hoitotyön monimuoto-opinnot vahvistavat ammattitaitoa ja hoitaja-identiteettiä

Kirsi-Marja Virtasen mielestä parasta antia sairaanhoitajan monimuoto-opinnoissa on ollut ehdottomasti oman ammattitaidon lisääntyminen ja kehittyminen hoitajana sekä ihmisenä. –  Opintojen aikana olen...
SAMKin Hoitotyön opettajat uudistivat oppikirjaa.
| Opinnot ja opetus

Mitä hoitotyön opiskelijan tulee oppia? Hoitotyön opettajat uudistivat oppikirjaa

– Tarvitaan parempia materiaaleja opiskelijoille. Nuoret vähenevät, mutta opiskelupaikkojen määrä lisääntyy. On tärkeää, että valmistuneet ymmärtävät oman vastuunsa ja osaavat tarvittaessa nostaa kädet pystyyn: tätä asiaa en tiedä, siispä kysyn, tiivistävät hoitotyön opettajat ja oppikirjakirjailijat SAMKista ja Diakista.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja hoitotyön koulutuksesta

Hanna Rautava-Nurmi
044 710 3435
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Rauma
Satamakatu 26
26100 Rauma

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme