Etsi

Hoitotyö

Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suorittamisen jälkeen oikeuksia haetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Sairaanhoitaja (AMK)

210 opintopistettä
30 aloituspaikkaa
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Satamakatu 26, Rauma

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 20.3.–3.4.2019
Valintakoe: 20.–21.5.2019

Opinnot alkavat: syksyllä 2019
Lisätietoja opintojen aloittamisesta
Opinnot kestävät: noin 3,5 vuotta

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Rauma

Hoitotyön ammattilaiseksi

SAMKin kampukset tarjoavat nykyaikaisen simulaatioympäristön hoitotyön taitojen harjoitteluun. Opiskelussa käytetään nykyaikaisimpia teknisiä ja pedagogisia ratkaisuja, jotka tukevat niin lähi- kuin etäopiskelua. Monimuoto-opiskelu sopii sinulle, joka olet jo työelämässä, etkä voi osallistua perinteiseen kokopäiväopetukseen.

Opintojen aikana perehdyt hoitotyön tieto-, taito- ja arvoperustaan sekä teoriassa että käytännön taitojen harjoitteluissa koululla ja työelämän hoitoympäristöissä. Tutustut alan yrittäjyyteen muun muassa harjoittelemalla moniammatillisessa palvelutoimintayrityksessämme.

Pohjakoulutusvaatimuksena on toisen asteen sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto. Sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinnon suorittaneet voivat hakea sairaanhoitajan (AMK) -opintoihin päivätoteutukseen Poriin, jossa heille tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Opiskelijamme työllistyvät

Sairaanhoitajat työskentelevät terveyskeskuksissa, sairaaloissa, avoterveydenhuollossa, sosiaalialan toimipaikoissa, yksityisissä sosiaali- ja terveysalan yksiköissä (sairaalat, terveysasemat, kuntoutuskeskukset) sekä kolmannen sektorin palveluksessa, hoitotyön asiantuntijana julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Sijoittuminen opintojen jälkeen

Sairaanhoitajana voi toimia julkisella sektorilla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sekä yksityisellä sektorilla esim. lääkäriasemilla ja hoivakodeissa.

SAMK-kampus-Rauma

Monipuolinen ja kansainvälinen kampus

SAMK-kampus Rauma toimii vuonna 2015 uudistetuissa tiloissa Satamakadulla ja Suojantiellä. Kampus on meriteknologian, kansainvälisen kaupan ja logistiikan opiskelukeskus.

  • 1500 opiskelijaa
  • Monialainen: liiketalous, merenkulku, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
  • Kansainvälinen: englanninkielisiä bachelor- ja master-koulutuksia, noin 150 ulkomaalaista opiskelijaa vuosittain

SAMK – Paras opetus! 

SAMK – Paras työllistyminen pääkaupunkiseudun ulkopuolella!

OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2018.

 

 

Joustavaa monimuoto-opiskelua työn ohella

Opiskelu tapahtuu monimuotokoulutuksena siten, että opiskelijoilla on kolme lähiopetuspäivää noin kahden viikon välein, sekä yksi kontaktiviikko kerran lukukaudessa.

Hoitotyön monimuoto-opiskelussa korostuu vastuu omasta opiskelusta, jossa motivaatio itsenäiseen opiskeluun on keskeistä. Sinulta edellytetään oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, vastuullisuutta ja kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Opiskeluun liittyy vahva työelämäyhteys.

Koulutuksen sisältö

  • hoitotyön eettistä osaamista
  • kliinistä hoitotyötä
  • näyttöön perustuvaa hoitotyötä ja hoitotyön kehittämistä
  • hoitotyön asiantuntijana toimimista moniammatillisissa ryhmissä

Opintojen tavoitteena on, että laajennat omaa ammatillista osaamistasi ja opiskelet uuden hoitotyön ammatin, kykenet eettisesti korkeatasoiseen hoitotyöhön, osaat toimia hoitotyön asiantuntijana sekä itsenäisesti että moniammatillisen työryhmän jäsenenä ja saavutat jatko-opintokelpoisuuden

Kansainvälistä kokemusta

Voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla opiskelu- tai harjoitteluvaihdossa. Ulkomaille on helpoin lähteä johonkin SAMKin sadoista yhteistyökorkeakouluista. Ulkomailla suoritetut opinnot luetaan osaksi kotimaista tutkintoa. Kansainvälisyyttä SAMKin kampuksille tuovat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä kansainväliset harjoittelijat.

 

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua suorittamaan sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon, kun sinulle on kertynyt kolme vuotta alan työkokemusta sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

SAMKissa sinulla on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyöprojekteja yritysten kanssa. Voit kartuttaa opintopisteitä projekteissa sekä luoda kontakteja työelämään. Oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista yrityskiihdyttämön avulla.

Opinnäytetyön tavoite on syventää ammatillista osaamistasi. Se on työelämälähtöinen tutkimuksellinen työ tai toiminnallinen projekti. SAMK on mukana erilaisissa alueellisissa ja valtakunnallisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa, joissa opiskelijat myös tekevät opinnäytetöitään.

Lisää aiheesta

| Hyvinvointi ja terveys

Hoitotyön monimuoto-opinnot vahvistavat ammattitaitoa ja hoitaja-identiteettiä

Kirsi-Marja Virtasen mielestä parasta antia sairaanhoitajan monimuoto-opinnoissa on ollut ehdottomasti oman ammattitaidon lisääntyminen ja kehittyminen hoitajana sekä ihmisenä. –  Opintojen aikana olen...
| Hyvinvointi ja terveys

Työelämän jäljittely on roolipeliin heittäytymistä

Simulaatio eli työelämän jäljittely oppimistilanteessa on osa opetuksen digitalisointia. Voisi puhua myös roolipelistä, jossa on mukana roppakaupalla pedagogisia menetelmiä ja tavoitteita.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja hoitotyön koulutuksesta

Arja Yli-Kovanen
044 710 3577
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Rauma
Satamakatu 26
26100 Rauma

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen