Hoitotyö

Hoitotyön monimuoto-opiskelu on joustavaa ja soveltuu esimerkiksi jo työelämässä oleville.

Sairaanhoitaja (AMK)

210 opintopistettä
25 aloituspaikkaa
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Opintojen kesto: 3,5 vuotta
Kampus: Satamakatu 26, Rauma

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 16.-30.3.2022

Opinnot alkavat: syksyllä 2022

Ilmoittaudu valintakurssille: 16.3.-6.4.2022

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Rauma

Hoitotyön ammattilaiseksi

Koulutuksen tavoitteena on valmistaa hoitotyön asiantuntijoita siten, että yleissairaanhoidosta vastaava valmistuva sairaanhoitaja osaa edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, ehkäistä sairauksia ja toteuttaa eri ikäisten eri sairauksista kärsivien potilaiden ja asiakkaiden näyttöön perustuvaa hoitotyötä kokonaisvaltaisesti sekä lievittää potilaiden ja heidän läheistensä kärsimystä.

Sairaanhoitaja hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen. Sairaanhoitaja ymmärtää ammatillisten tehtäväalueiden ja/ tai tieteenalojen kattavuudet ja rajat. Hän hallitsee edistyneet kognitiiviset ja käytännön taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin ja toteutuksiin monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi.

Opiskelijamme työllistyvät

Alan työllisyysnäkymät ovat erinomaiset. Sairaanhoitaja voi työllistyä lukuisiin eri paikkoihin esimerkiksi sairaaloihin, asumisyksiköihin, erilaisiin yhdistyksiin, projekteihin ja lääketeollisuuteen. Suomessa suoritettu sairaanhoitajatutkinto antaa myös erinomaiset valmiudet kansainväliselle uralle.

Sairaanhoitaja AMK on Valviran laillistama ja rekisteröimä ammattinimike. Sairaanhoitaja voi työskennellä myös esimerkiksi yrittäjänä, edustajana, hanketyöntekijänä ja projektipäällikkönä.

SAMK-kampus-Rauma

Monipuolinen ja kansainvälinen kampus

SAMK-kampus Rauma toimii vuonna 2015 uudistetuissa tiloissa Satamakadulla ja Suojantiellä. Kampus on meriteknologian, kansainvälisen kaupan ja logistiikan opiskelukeskus.

 • 1500 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, merenkulku, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Kansainvälinen: englanninkielisiä bachelor- ja master-koulutuksia, noin 150 ulkomaalaista opiskelijaa vuosittain

SAMK – Paras opetuksen laatu!*

SAMK – Paras työllistyminen ammattikorkeakouluissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella!**

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2021.

**) Tilastokeskuksen tilastot 2009–2020.

 

Joustavaa monimuoto-opiskelua työn ohella

Kontaktiopinnot on rytmitetty siten, että työssäkäynti opintojen ohella on mahdollista. Noin kolmasosa opiskelusta toteutuu harjoitteluna sosiaali- ja terveysalan eri toimintaympäristöissä yhteistyössä asiakkaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Hoitotyön monimuoto-opiskelussa korostuu vastuu omasta opiskelusta, jossa motivaatio itsenäiseen opiskeluun on keskeistä. Sinulta edellytetään oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, vastuullisuutta ja kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Opiskeluun liittyy vahva työelämäyhteys.

Koulutuksen sisältö

 • hoitotyön eettistä osaamista
 • kliinistä hoitotyötä
 • näyttöön perustuvaa hoitotyötä ja hoitotyön kehittämistä
 • hoitotyön asiantuntijana toimimista moniammatillisissa ryhmissä

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija kykenee eettisesti korkeatasoiseen hoitotyöhön, kriittiseen ajatteluun ja päätöksentekoon, itsenäiseen työskentelyyn ja monialaiseen yhteistyöhön sekä jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen ja kehittämiseen.

Kansainvälistä kokemusta

Kaksi kertaa vuodessa alkaa sekä suomenkielinen että englanninkielinen ryhmä. Opintoja ja harjoittelua toteutetaan myös yhteisoppimisena. Hoitotyön tutkinto-ohjelmista on mahdollisuus lähteä vaihtoon/vaihtoihin ulkomaille.

Kansainvälisyyttä SAMKin kampuksille tuovat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä kansainväliset harjoittelijat.

Suomessa suoritettu sairaanhoitajatutkinto on kansainvälisesti arvostettu.

 

Työelämäyhteistyö ja opinnäytetyö

Hoitotyön tutkinto-ohjelmassa tehdään paljon yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, liittyen esimerkiksi harjoitteluun, teoriaopintoihin ja projektimaiseen oppimiseen.

Opinnäytetyöt ovat työelämän tilaustöitä, jotka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa. Opinnäytetyö voi olla tutkimuksellinen tai toiminnallinen. Se voi olla yksilö- tai ryhmässä tehtävä työ. Opinnäytetyö kirjoitetaan suomenkielisessä koulutuksessa suomeksi ja englanninkielisessä koulutuksessa englanniksi.

Opintojen rakenne

Sairaanhoitajaopinnot muodostuvat seuraavasti:

 • ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot 22 op
 • sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot 3 op
 • ammattiopinnot 95 op
 • harjoittelu 90 op (sisältää opinnäytetyön 15 op)

Pätevyys

Sairaanhoitajan ammattipätevyyttä ja yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutusta säätelevät kansallisen lainsäädännön lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2013/55/EU) ja eurooppalaisten tutkintojen viitekehys (European Qualifications Framework, 2006). Suomalaisen sairaanhoitajakoulutuksen laajuus on 210 op ja se tuottaa sairaanhoitaja (AMK) tutkinnon.

Jatko-opintomahdollisuudet

Sairaanhoitajan tutkinto on korkeakoulututkinto ja se antaa jatko-opintokelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ja yliopistoon esimerkiksi terveystieteiden maisterin tutkintoon. Lisäksi ammattikorkeakoulut järjestävät sairaanhoitajille ammatillista kehittymistä edistäviä erikoistumisopintoja.

Tutustu SAMKin jatko-opintomahdollisuuksiin.

Lisää aiheesta

Hoitotyön monimuoto-opiskelja Terveyden ja hyvinvoinnin simulaatiokeskuksessa, Porin kampuksella.
| Hyvinvointi ja terveys

Hoitotyön monimuoto-opinnot vahvistavat ammattitaitoa ja hoitaja-identiteettiä

Kirsi-Marja Virtasen mielestä parasta antia sairaanhoitajan monimuoto-opinnoissa on ollut ehdottomasti oman ammattitaidon lisääntyminen ja kehittyminen hoitajana sekä ihmisenä. –  Opintojen aikana olen...
SAMKin Hoitotyön opettajat uudistivat oppikirjaa.
| Opinnot ja opetus

Mitä hoitotyön opiskelijan tulee oppia? Hoitotyön opettajat uudistivat oppikirjaa

– Tarvitaan parempia materiaaleja opiskelijoille. Nuoret vähenevät, mutta opiskelupaikkojen määrä lisääntyy. On tärkeää, että valmistuneet ymmärtävät oman vastuunsa ja osaavat tarvittaessa nostaa kädet pystyyn: tätä asiaa en tiedä, siispä kysyn, tiivistävät hoitotyön opettajat ja oppikirjakirjailijat SAMKista ja Diakista.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja hoitotyön koulutuksesta

Hanna Rautava-Nurmi
044 710 3435
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Rauma
Satamakatu 26
26100 Rauma

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme