Fysioterapia

Fysioterapeutti on liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpitämisen asiantuntija. Ihmisläheisessä ammatissa työskentelet eri-ikäisten asiakkaiden kanssa.

Fysioterapeutti (AMK)

210 opintopistettä
20 aloituspaikkaa
Opinnot kestävät: noin 3,5 vuotta
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 17.3.–31.3.2021

Opinnot alkavat: syksyllä 2021

Hakeminen Opintopolussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista):

Fysioterapeutti (AMK), Fysioterapia, päivätoteutus, Pori

Terveyttä edistämään

Fysioterapeutin työ on käytännönläheistä ja sosiaalista. Se sopii niille, jotka haluavat auttaa ihmisten liikkumis- ja toimintakykyä sekä hyvinvointia. Suomalainen fysioterapeuttitutkinto on maailmalla erittäin arvostettu ja se antaa hyvät mahdollisuudet työskennellä ja työllistyä myös kansainvälisesti. Hakeutuminen Samkin fysioterapiakoulutukseen kannattaa, sillä opiskelijamme ovat tyytyväisiä opintoihinsa. Tämän osoittaa se, että koulutuksemme on saanut useana vuonna parhaat opiskelijapalautteet Suomessa (Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalaute AVOP).

Fysioterapian tutkinto-ohjelmassa on suomenkielinen opetus, mutta se voi sisältää opintojaksoja on myös englannin kielellä. SAMKissa on myös kokonaan englanninkielinen fysioterapian tutkintokoulutus.

Tutustu myös SAMKin englanninkieliseen Physiotherapy-koulutukseen.

Opiskelijamme työllistyvät

Fysioterapeutit työllistyvät monipuolisesti erilaisiin kuntoutuksen, terveydenhuollon ja ihmisen liikuntakykyä ja hyvinvointia edistäviin palveluihin.

Työpaikkoina voivat olla mm. sairaalat, terveyskeskukset, hoito-/ kuntoutuslaitokset sekä yksityiset fysikaaliset hoitolaitokset tai liikunta-alan yritykset. Fysioterapeutit sijoittuvat myös erityisliikunnan palveluorganisaatioihin ja yhä enemmän urheiluseuroihin tai kolmannen sektorin järjestöihin. Monet toimivat itsenäisinä ammatinharjoittajina tai yrittäjinä.

Valmistumisen jälkeisten jatko-opintojen jälkeen voi sijoittua mm. opetustyöhön, kehittämis- ja johtamistyöhön sekä tutkimustyöhön.

Ammattinimikkeitä

 • Fysioterapeutti
 • Erityisliikunnanohjaaja
 • Yrittäjä

Moderni ja monipuolinen kampus

SAMK-kampus Pori on tulevaisuuden oppimiskeskus. Kampus valmistui keväällä 2017.

 • Yli 4000 opiskelijaa
 • Monialainen: liiketalous, matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka
 • Noin 600 tutkintoa vuodessa
 • Hyvät kulkuyhteydet: vieressä Matkakeskus, josta liikennöi paikallis- ja kaukobussit sekä junat.

Virtuaalimatka kampukselle

SAMK – Paras opetus!*

SAMK – Paras työllistyminen ammattikorkeakouluissa pääkaupunkiseudun ulkopuolella!

*) OKM:n kysely ammattikorkeakoulusta valmistuneille 2009–2020.

 

Koulutuksen sisältö

 • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • Psykofyysinen ihminen, ihmisen liikkumis- ja toimintakyky
 • Näyttöön perustuva fysioterapia
 • Fysioterapian käytännön harjoittelu
 • Fysioterapian tutkimus ja kehittäminen
 • Yrittäjyys

Valmistuttuasi osaat soveltaa näyttöön perustuvaan fysioterapiaa eri ikäryhmissä. Sinulla on hyvät vuorovaikutus-, viestintä- ja moniammatillisen työskentelyn taidot ja hän osaa suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa osana työyhteisöä. Tunnet tutkimus-, kehittämistoiminnan perusteet ja menetelmät, kykenet innovatiiviseen ongelmanratkaisuun sekä osaat toteuttaa pienimuotoisia tutkimus- ja kehittämishankkeita.

 

Kansainvälisyys

Satakunnan ammattikorkeakoulussa mahdollistuu kotikansainvälistyminen, sillä suomenkielisen fysioterapiakoulutuksen rinnalla on englanninkielinen koulutus, jonka opiskelijat ovat lähtöisin monesta eri maasta ja kulttuuritaustasta. Vuorovaikutusta tuetaan yhdessä toteutetuilla opintojaksoilla tai opintojaksojen osilla.

Vuosittain järjestettävillä kansainvälisillä intensiivikursseilla voi suorittaa osan vapaasti valittavia opintoja. Lisäksi esimerkiksi kansainvälisillä viikkojen aikana opiskelijat pääsevät osallistumaan eri maista tulevien luennoitsijoiden opetukseen.

Osan opinnoista voi tehdä kansainvälisessä vaihdossa SAMKin kumppanikorkeakouluissa ulkomailla.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena on osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyölle on luonteenomaista aiheen käytännönläheisyys ja konkreettisuus, tiivis työelämäyhteys ja tulosten välitön hyödynnettävyys. Opinnäytetyö voi olla tutkimuksellinen tai toiminnallinen kehittämistehtävä tai projekti.

Opinnäytetyöllä on aina ohjaaja, joka on opiskelijan tukena prosessin alusta loppuun saakka. Opinnäytetyöprosessiin kuuluu myös seminaareihin osallistuminen sekä oman työn esittäminen.

Työelämäyhteistyö

SAMKissa on erinomaiset mahdollisuudet tehdä yhteistyöprojekteja ja hankkeita yritysten ja yhteisöjen kanssa ja tutustua käytännön työelämään ja työnantajiin. Yritysyhteistyöprojekteissa voi kartuttaa opintopisteitä sekä luoda kontakteja työelämään ja edistää siten tulevaa työllistymistä. Oppimisympäristö tukee näin opiskelijan työllistymistä. Oman yrityksen suunnittelu ja perustaminen on mahdollista jo opiskeluaikana Samkin Yrityskiihdyttämössä.

Fysioterapiaopintoihin kuuluu moniammatillisen yhteistyön opintojakso, jossa fysioterapian opiskelijat yhdessä muiden sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kanssa työskentelevät simuloiduissa tilanteissa asiakastapauksia yhteisesti ratkaisten.

Fysioterapian harjoittelu tapahtuu lukukausittain käytännön työelämän kanssa. Lisäksi monien opintojaksojen sisällä on osia, jotka toteutuvat yhteisissä projekteissa työelämän eri sektoreilla (esim yrityksissä tai järjestöissä). Opintoihin voi myös sisällyttää vapaasti valittavina opintona alaan liittyviä kesätöitä.

 


World Confederation for Physical Therapy Accredited

SAMKin fysioterapiakoulutus on Fysioterapeuttien maailmanjärjestön (WCPT) akkreditoima koulutus.

Lisää aiheesta

Nursing-opiskelijoita luennolla SAMKin Porin kampuksella.
| Opinnot ja opetus

Kielisuihkuja ja yhteissimulaatioita – suomen kielen ja kulttuurin tuntemusta kansainvälisille opiskelijoille

SAMK on mukana hankkeessa Opin portailta työelämään Satakunnassa. Siinä kehitetään suomen kielen tukea esimerkiksi englanninkielisissä Nursing- ja Physiotherapy-koulutuksissa oleville opiskelijoille. Lehtorit Marja Tomberg ja Maarit Harjanne ovat innostuneita tuloksista.
Lääketieteen opiskelijat kohtaavat potilaan omaisen SAMK Porin kampuksen simulaatiotilassa. Medical students meet the patient's relative in the simulation space of the SAMK Pori campus.
| Hyvinvointi ja terveys

Uutta SAMKissa – tulevat lääkärit, hoitajat, fysioterapeutit ja sosionomit harjoittelevat yhdessä potilaan kohtaamista

Terveyden ja hyvinvoinnin simulaatiokeskuksen ryhmätila alkaa täyttyä aamulla kello 9. On alkamassa SAMKin simulaatiokeskuksen kautta aikojen ensimmäinen monialainen yhteisharjoitus, joka kestää koko päivän. Paikalle on saapunut opiskelijoita, opettajia ja asiantuntijoita hoitotyön eri aloilta. Neljän potilastapuksen avulla harjoitellaan eri ammattiryhmien keskinäistä vuorovaikutusta ja potilaan kohtaamista hoitotilanteessa.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja fysioterapian koulutuksesta

Marika Kiviluoma-Ylitalo
etunimi.sukunimi@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28130 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme