Korkeakouludiplomiopinnot

Korkeakouludiplomiopinnot ovat avoimen AMKin teemallisia koulutuskokonaisuuksia, joilla voit syventää osaamistasi tai hankkia täysin uutta osaamista.

SAMKin opiskelija työskentelee kannettavalla tietokoneella Porin-kampuksella. SAMK student working with laptop.

Korkeakouludiplomiopinnot

Korkeakouludiplomiopinnot ovat ammattikorkeakoulututkintojen osista muodostettuja laajempia koulutuskokonaisuuksia, joilla voit syventää osaamistasi tai hankkia täysin uutta osaamista. Korkeakouludiplomiopinnot muodostavat tietyn teeman mukaisen kokonaisuuden, joka vahvistaa erityisosaamistasi. Korkeakouludiplomiopinnot myös mahdollistaa osaamisen päivittämisen tutkintoa lyhyemmässä ajassa.

Korkeakouludiplomiopinnot ovat laajuudeltaan 60 op ja ne kestävät noin 1,5 vuotta. Opiskelija saa kokonaisuuden suoritettuaan avoimen AMKin korkeakouludiplomin. Suoritetut avoimen AMKin opinnot ovat myös hyödynnettävissä, mikäli päätät hakeutua myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi.

Korkeakouludiplomit eivät aina vaadi tietyn alan pohjakoulutusta tai tutkintoa. Opintojen edeltävyysehdot kannattaa kuitenkin tarkistaa korkeakouludiplomin lisätiedoista.

 

Hae koulutukseen!

  • Tällä hetkellä ei ole haussa olevia korkeakouludiplomiopintoja.

Käynnissä olevat koulutukset

Ota yhteyttä SAMKin avoimeen AMKiin