Koodarien täsmätäydennyskoulutus

Ohjelmistoalalla on Suomessa kasvava työvoima- ja osaajapula. Kysyntää on erityisesti ohjelmointiosaamisesta. Tiivistetty täsmäkoulutus tuottaa hyvät lähtökohdat omaksua ja sisäistää ohjelmointitaidot, joita voi kohdentaa eri ohjelmistoalan osa-alueisiin.

Koulutukseen liittyvää

Ajankohta: syksy 2019–kevät 2021 (2 vuotta)
20 aloituspaikkaa
Kontakti- ja verkko-opetusta. Kontaktiluennot iltaisin ja lauantaisin
Laajuus: 120 opintopistettä
Kampus: Satakunnankatu 23, Pori

Tärkeät päivämäärät

Hakuaika: 8.4. – 5.5.2019
Opinnot alkavat syksyllä 2019
Valituille opiskelijoille ilmoitetaan valinnasta viimeistään 31.5.2019

Hakeminen

Aiempi koulutusvaatimus: lukio, ammatillinen koulutus tai korkeakoulututkinto
Opiskelijat valitaan pisteytettävän vapaamuotoisen hakemuksen perusteella
Täytä hakulomake.

HEROkuva

Koodarien täsmätäydennyskoulutus

Koodarien täsmätäydennyskoulutuksen tavoitteena on antaa hyvät tiedot ja taidot matkalle kohti ohjelmistoalan asiantuntijuutta. Koulutuksen toteuttaminen aloitetaan ohjelmoinnin perusteista, jonka jälkeen edetään ohjelmointitaitojen syventämiseen eri ohjelmistoalan osa-alueille. Näitä osa-alueita ovat mm. web-palvelut, sulautetut järjestelmät, mobiilisovellukset sekä tekoäly.  Opiskelijaksi hakeutumiselle ei vaadita aiempaa kokemusta ohjelmointi- ja ohjelmistotyöstä. Koulutuksen suorittamisen jälkeen opiskelija voi halutessaan anoa jatkoa tutkinto-opiskelijaksi Satakunnan ammattikorkeakouluun.

Valintaperusteet ja pohjakoulutusvaatimus

Opiskelijaksi hakeutumiselle ei vaadita aiempaa kokemusta ohjelmointi- tai ohjelmistotyöstä. Pohjakoulutusvaatimuksena on lukion, ammatillisen koulutuksen tai korkeakoulututkinnon suorittaminen.

Opiskelijavalinta tehdään palautettavan vapaamuotoisen hakemuksen perusteella.

Opintojen rakenne

Koulutuksen laajuus 120 opintopistettä (op). Opinnot jakaantuvat seuraaviin osa-alueisiin::

  • Ohjelmointi ja ohjelmistotuotanto 35 op
  • Web-ohjelmointi 15 op
  • Sulautettu ohjelmointi ja automaatio 25 op
  • Mobiiliohjelmointi 10 op
  • Data ja tekoäly 20 op
  • Ohjelmointiprojektit 15 op

Uramahdollisuudet

Koulutuksen suorittaminen antaa hyvät lähtökohdat ja valmiudet toimia ohjelmoijan sekä ohjelmistoprojekteihin liittyvissä tehtävissä eri ohjelmistoalan osa-alueilla.

 

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet soveltaa syntyvää osaamistaan ohjelmistoalan eri osa-alueille. Tavoitteena on myös kannustaa jatkuvaan oppimiseen sekä itsenäisen tiedonhankintamallien omaksumiseen. Koulutuksen sisältö on jaettu moduulitason pääkokonaisuuksiin, jotka sisältävät varsinaisen opintototeutukset:

Ohjelmointi ja ohjelmistotuotanto
Ohjelmoinnin perusteet, Ohjelmistotuotannon perusteet, Java-ohjelmointi, Tietorakenteet ja algoritmit, Suunnittelumallit ja rinnakkaisohjelmointi, Toimistosovellukset, Linux

Web-ohjelmointi
Tiedon esittäminen, JavaScript, BackEnd-ohjelmointi

Sulautettu ohjelmointi ja automaatio
C/C++ -ohjelmoinnin perusteet, Elektroniikka ja digitaalitekniikka, Laiteohjelmointi, Laiteläheinen ohjelmointi ja IoT, PLC-ohjelmointi

Mobiiliohjelmointi
Android-ohjelmointi, mobiiliohjelmoinnin harjoitusprojekti

Data ja tekoäly
Tekoälyn perusteet, Data-analytiikka, Tekoälyn työkalut ja tekniikat

Ohjelmointiprojektit
Ryhmässä tehtävät sisäiset ja ulkoiset toimeksiannot

Opiskelumuodot

Opiskelu on monimuoto-opiskelua. Opetus toteutetaan kontaktiluennoilla sekä verkkopohjaisesti. Kontaktiluennot pidetään pääosin lauantaisin ja tarpeen mukaan arki-iltaisin. Opintoihin liittyvät harjoitustyöt opiskelija tekee itsenäisesti muuna aikana.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koodarien täsmätäydennyskoulutus ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta. Opintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelijalla on kuitenkin mahdollisuus anoa opintojen jatkoa tutkintoon asti SAMKin koulutusohjelmissa. Haku tutkinto-opiskelijaksi edellyttää erillisen tutkinto-oikeusanomuksen tekemistä.

Lisätietoja koulutuksesta

Petri Nuutinen
044 710 3838
petri.nuutinen@samk.fi

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28100 Pori

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen