Avoin julkaiseminen

Avoimet julkaisut ovat yksi avoimen tieteen peruspilareista. Avointen julkaisujen kautta tutkimuksen lopputulokset saadaan mahdollisimman nopeasti mahdollisimman monen käyttäjän ulottuville.

Avoin julkaiseminen eli open access

Avoin eli open access -julkaiseminen tarkoittaa tieteellisen julkaisun tai artikkelin asettamista nettiin vapaasti ja ilmaiseksi luettavaksi.

Avoimet julkaisukanavat

Avoimen julkaiseminen kanavia ovat avoimet verkkolehdet ja julkaisuarkistot kuten Theseus.fi.

Tekijänoikeus

Tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla.

Avoimen tieteen toimintakulttuuri

SAMK on sitoutunut noudattamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteita sekä vahvistamaan avoimuuden osaamista. Avoimen TKI-toiminnan tavoitteena on varmistaa, että SAMKissa tuotettu tieto saa näkyvyyttä ja osaaminen välittyy tehokkaasti. Lue lisää.

Tutkimusdata ja aineistonhallinta

Tutkimusaineiston hallintaan liittyvää ohjeistusta on Fairdata-sivustolla. Tieteen kansallisia palveluja on tulossa niin tutkimusaineiston etsimiseen, hallinnoimiseen, säilyttämiseen ja kuvailuun kuin pitkäaikaissäilytykseenkin. Fairdata-palveluiden käyttöönotto etenee vaiheittain.

Ammattikorkeakoulujen "Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä" -hankkeessa toteutettu opas Avoin TKI-toiminta ammattikorkeakouluissa – aineistonhallinnan opas (SeAMKin sivuilla) tarjoaa monipuolisen tietopaketin aiheesta.

Tukea kirjoittamiseen

SAMK tarjoaa tukea ja ohjeita kirjoittamiseen. Ohjeet henkilöstölle löytyvät intranetistä.

Rinnakkaistallennus

Theseus.fi-julkaisuarkistosta löytyvät ammattikorkeakoulujen julkaisut ja opinnäytetyöt. SAMKin henkilökunnan julkaisujen rinnakkaistallennuspaikka on Theseus. Kirjoittaja tallentaa tiedot Justukseen ja lisää samalla tiedoston, joka siirtyy Theseukseen avoimesti luettavaksi. Kirjoittajan vastuulla on sopia julkaisun kustantajan kanssa oikeuksista ja tallennusluvasta. Kirjasto julkaisee tallennetut tiedot. Theseukseen tallennettava aineisto määritellään tarkemmin Theseuksen tallennuspolitiikassa.

Lisätietoja: julkaisurekisteri@samk.fi

Jos olet epävarma oikeudestasi rinnakkaistallentamiseen, toimi näin:

  1. Tarkista kustantajan open access -periaatteet Sherpa Romeo-palvelusta, johon on koottu kansainvälisten kustantajien open access -käytänteitä.
  2. Voit tarkistaa käytänteet myös suoraan kustantajalta.
  3. Tarkista mahdollinen embargo-aika eli kustantajan määrittelemä aika lehden ilmestymisen jälkeen, jolloin artikkeli ei vielä saa olla ladattavissa avoimesta arkistosta.

Kirjaston rooli avoimessa julkaisemisessa

Kirjasto tarjoaa SAMKin tutkijoille ja julkaisujen kirjoittajille Finnasta ja muista verkkopalveluista SAMKin koulutus- ja tutkimusalojen ammattikirjallisuutta, tutkimusjulkaisuja, tieteellisiä artikkeleita sekä tietoa ja neuvontaa. Lue lisää.

 

Hyvä tietää

Avoin tiede

Avoimen tieteen ja avoimen julkaisemisen kehittämistä Suomessa koordinoi Tieteellisten seurain valtuuskunta. Kansalliset strategiat ja linjaukset löytyvät avointiede.fi-sivustolta.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry antoi lokakuussa 2009 yhteisen Open Access -lausuman. Sen mukaan  ammattikorkeakouluissa toimivien opettajien ja tutkijoiden edellytetään rinnakkaistallentavan tieteellisissä julkaisuissa tai korkeakoulun omissa julkaisusarjoissa julkaistut tutkimusartikkelit Theseus-julkaisuarkistoon 1.1.2010 lähtien. Lausumassa suositellaan myös käyttämään avointa julkaisupolitiikkaa noudattavia julkaisukanavia.  Myös aiemmin julkaistujen artikkelien rinnakkaistallentamista suositellaan.

Syksyllä 2018 alkoi Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi -hanke, jossa SAMK on aktiivisesti mukana. Tämän hankkeen (tuttavallisemmin AMKien avoin TKI) kautta kehitetään avoimuutta ja luodaan yhteistä toimintakulttuuria.

Kehitteillä oleva uusi Tutkimustietovaranto.fi-palvelu kerää ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tieteellisestä tutkimuksesta. Uusi palvelu tulee sisältämään tietoja mm. tutkijoista, tutkimusorganisaatioista, julkaisuista, tutkimusaineistoista, tutkimusrahoituksesta ja tutkimusinfrastruktuureista.

Avoimen tieteen koordinaatiossa on valmistunut ohje avoimesta lisensoinnista tutkijoille ja tieteellisille julkaisijoille. Lisenssiohjeen tarkoituksena on esittää perustietoja Creative Commons -lisensseistä ja niiden käytöstä tutkimusjulkaisujen ja tutkimusaineistojen avoimessa lisensoinnissa.

Oppimateriaalin avoin julkaiseminen

Avointen oppimateriaalien kirjastossa AOE.fi voit hakea, löytää, koota ja tallentaa omia avoimia oppimateriaaleja kaikilta koulutusasteilta. Vaiheittain vuonna 2019 ja 2020 käyttöön tulevaa palvelua ja sieltä löytyviä oppimateriaaleja voivat käyttää niin opettajat, oppijat kuin aivan kaikki kansalaiset. Aoe.fi-sivustolta saattietoa palvelun kehittämisestä ja sen etenemisestä. Palvelua kehittävät Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ja sen kehitystä koordinoi CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.

Suositus: Mitä asioita hyvä huomioida oppimateriaalin avoimessa julkaisemisessa?