Etsi

Insinöörien muuntokoulutus

Satakunnassa ja lähialueilla on pulaa automaatio-, ICT- ja konetekniikan insinööreistä. Tarpeeseen vastataan nopeimmin muuntokoulutuksella.  SAMKin tarjoaman koulutuksen kesto on yksilöllinen, esimerkiksi työssäkäyville insinööreille kaksi vuotta.

Insinööri (AMK)

240 opintopistettä
60 aloituspaikkaa
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Kampus: SAMK-kampus Pori

Tärkeät päivämäärät

Opinnot alkavat: elo-syyskuussa 2018

Hakuaika: 14.3.–18.4.2018 

Hakeminen erillishaussa

Hakulomake täytetään hakuaikana Opintopolussa (myös lisätiedot koulutuksesta ja valintaperusteista): 

Insinööri (AMK), konetekniikka/sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Insinöörien muuntokoulutus

Konetekniikka/Sähkö- ja automaatiotekniikka/Ohjelmointi

Koulutukseen odotetaan sekä insinöörejä että esimerkiksi toisen asteen koulutuksen käyneitä, jotka haluavat suunnata osaamistaan ns. positiivisen rakennemuutoksen aloille ja laajentaa näin työllistymismahdollisuuksiaan. Kaikessa on digitaalisuus ja teknologiakehitys näkökulmana, esimerkiksi konetekniikassa korostuvat uudet suunnittelu- ja valmistusmenetelmät. Koulutuksen kesto on yksilöllinen, esimerkiksi työssäkäyville insinööreille kaksi vuotta. Aiemman koulutuksen lisäksi huomioidaan työelämäkokemus.

Pohjakoulutusvaatimukset

Koulutuksissa voi suuntautua automaatiotekniikkaan ja robotiikkaan, ohjelmointiin tai konetekniikkaan.

Pohjakoulutusvaatimuksena muuntokoulutukseen on:

 • insinöörin amk-tutkinto tai tietojenkäsittelyn tradenomin amk-tutkinto
 • ammatillisen korkea-asteen insinöörin tutkinto (ns. opistoinsinöörin tutkinto)
 • opistoasteen teknikon tutkinto tai
 • jokin seuraavista ammatillisista perustutkinnoista:
  • kone- ja metallialan perustutkinto
  • kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
  • logistiikan perustutkinto
  • sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto tai
  • tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto.

Vaaditun pohjakoulutuksen tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Hakija toimittaa kopion suorittamansa tutkinnon todistuksesta hakemuksen liitteenä sähköisesti.

Esimerkiksi lukion oppimäärä/ylioppilastutkinto tai eri alan ammatillinen pohjakoulutus ei tuota hakijalle hakukelpoisuutta.

Koulutuksen rakenne ja opetusjärjestelyt

Opinnot järjestetään monimuotoisena, ne koostuvat lähiopetuspäivistä ja verkko-opinnoista. Lähiopetuspäivät sijoittuvat arki-iltoihin ja lauantaipäiviin siten, että opetusta on keskimäärin 3 päivänä viikossa 2-3 kertaa kuukaudessa.

Hankittu osaaminen tunnistetaan osaksi tutkintoa ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen etenemissuunnitelma tavoitellun osaamisen saavuttamiseksi.

Konetekniikan suuntautumisessa saat osaamisen materiaalien käyttäytymisestä, rakenteiden ja komponenttien mitoituksesta, sähkö- ja automaatiotekniikasta sekä suunnitteluosaamisesta.

Automaatiotekniikan ja robotiikan suuntautumisessa kehität osaamistasi tuotantoautomaatiossa ja robotiikassa. Hyvin varustellussa laboratoriossa kehityt PLC-ohjelmoinnin ja robotiikan asiantuntijaksi. Käytössäsi ovat uusimmat robotit ja ohjelmistot.

Ohjelmoinnin suuntautumisen painopisteinä ovat ohjelmistotuotanto ja tekoäly.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan hakukelpoisista hakijoista valintatehtävästä saatujen pisteiden perusteella. Aiempien opintojen tai työkokemuksen perusteella ei anneta valinnassa pisteitä. Valintatehtävästä voi saada enintään 20 pistettä, ja siitä pitää saada vähintään 10 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Opiskelijat valitaan valintatehtävästä saatujen pisteiden paremmuusjärjestyksessä siten, että tasapistetilanteessa hakijoiden sijoitus valintajärjestyksessä on sama. Opiskelijoiksi valitaan enintään 60 hakijaa: jos viimeiset aloituspaikkamäärään sijoittuvat ja ensimmäiset sen ulkopuolelle jäävät saavat valintatehtävästä samat pisteet, ketään ei valita opiskelijaksi.

Valintatehtävä palautetaan 14.3.2018 alkaen Opintopolku.fi-palvelusta saatavalle tehtäväpohjalle tallennettuna sähköisen hakemuksen jättämisen yhteydessä hakuajan päättymiseen 18.4.2018 klo 15.00 mennessä. Valintatehtävällä selvitetään hakijan aiempaa osaamista, oppimisvalmiuksia, koulutuksen suorittamisen motiiveja ja sitoutumista opintoihin. Valintatehtävästä voi saada enintään 20 pistettä. Hakijan tulee saada valintatehtävästä vähintään 10 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Hakijat valitaan pistejärjestyksessä siten, että tasapistetilanteessa hakijoiden sijoitus valintajärjestyksessä on sama. Opiskelijoiksi valitaan enintään 60 hakijaa: jos viimeiset aloituspaikkamäärään sijoittuvat ja ensimmäiset sen ulkopuolelle jäävät saavat valintatehtävästä samat pisteet, ketään ei valita opiskelijaksi.

Hakijat valitaan pistejärjestyksessä siten, että tasapistetilanteessa hakijoiden sijoitus valintajärjestyksessä on sama. Opiskelijoiksi valitaan enintään 60 hakijaa: jos viimeiset aloituspaikkamäärään sijoittuvat ja ensimmäiset sen ulkopuolelle jäävät saavat valintatehtävästä samat pisteet, ketään ei valita opiskelijaksi.

Opintojen rakenne

 • yhteiset insinööriopinnot 60 op
 • yhteiset ammattiopinnot 60 op
 • syventävät ammattiopinnot suuntautumisen mukaan 60 op
 • (vapaasti valittavat opinnot 15 op)
 • työharjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op

Suoritettavat opinnot määräytyvät opiskelijakohtaisesti aiemmassa koulutuksessa suoritettujen opintojen ja työkokemuksen mukaan. Opinnot painottuvat ammattiopintoihin: yhteisistä insinööriopinnoista suoritetaan vain ne, joita opiskelija ei aiemmissa koulutuksissa ole suorittanut, ja vapaasti valittavat opinnot pyritään tunnistamaan hankitusta osaamisesta mahdollisimman täysimääräisesti. Alaan liittyvän harjoittelun voi suorittaa osana omia työtehtäviä. Harjoittelu on ohjattua, tavoitteellista ja suunnitelmallista alan työkenttään tutustumista.

 

Tehtävänimikkeitä

 • Automaatioinsinööri
 • Koneinsinööri
 • Ohjelmoija
 • Prosessi-insinööri
 • Ohjelmistosuunnittelija

Monimuoto-opetusta

Koulutus on ilta- ja viikonloppuopetusta, ja paljon siitä tapahtuu SAMKin verkko-oppimisympäristöissä täysin perinteisen opetuksen tapaan, jolloin opetusta voi seurata paikasta riippumatta. Lähiopetus on Porissa, uusissa hyvin varustetuissa laboratorioissa. Koulutuksessa on kaikille yhteinen osuus, osa sisällöistä vaihtelee suuntautumisen mukaan.

SAMK uusi kampus ja opiskelijat

Suuntautuminen

Konetekniikan suuntautumisessa saat osaamisen materiaalien käyttäytymisestä, rakenteiden ja komponenttien mitoituksesta, sähkö- ja automaatiotekniikasta sekä suunnitteluosaamisesta.

Automaatiotekniikan ja robotiikan suuntautumisessa kehität osaamistasi tuotantoautomaatiossa ja robotiikassa. Hyvin varustellussa laboratoriossa kehityt PLC-ohjelmoinnin ja robotiikan asiantuntijaksi. Käytössäsi ovat uusimmat robotit ja ohjelmistot.

Ohjelmoinnin suuntautumisen painopisteinä ovat ohjelmistotuotanto ja tekoäly.

 

Tähän hankkeeseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

hakijapalvelut@samk.fi
(02) 623 4801

Lisätietoja koulutuksesta

Johtaja Petteri Pulkkinen
petteri.pulkkinen(at)samk.fi
044 710 3296

Kampuksesi

SAMK-kampus Pori
Satakunnankatu 23
28100 Pori

Kysy lisää koulutuksesta hakutoimistostamme

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen