Ihmisen osallisuus ja toimintakyky

Ihmisen osallisuus ja toimintakyky -tutkimuskokonaisuuden alla toteutetaan tutkimus- ja kehittämishankkeita, jotka lähestyvät ihmisen toimintakykyä, hyvinvointia ja terveyttä laajasti eri näkökulmista.

Ihmisen osallisuus ja toimintakyky -tutkimuskokonaisuus

Väestön ikääntyminen on globaali megatrendi, joka koskettaa laajasti Satakuntaa. Eliniän pidentyminen ja alhainen syntyvyys johtavat siihen, että lasten ja nuorten määrä vähenee, ikääntyneiden määrä kasvaa ja työikäinen väestö pienenee. Toimintakykyä ylläpitämällä ja osallisuutta vahvistamalla tuetaan lasten, työikäisten ja ikäihmisten fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista sekä mahdollisuutta integroitua yhteiskuntaan kykyjään ja suoriutumistaan vastaavalla tavalla.

Tutkimuskokonaisuus käsittää ihmisen hyvinvointia ja toimintakykyä tukevien palveluiden ja koulutusten kehittämistä yhdessä palveluja tarjoavien yritysten, julkisen sektorin, järjestöjen, muiden koulutusorganisaatioiden, opiskelijoiden ja kohderyhmän kanssa.

Tutkimuskokonaisuuden erityisvahvuutena on monialaisuus. Osaamisalueina ovat mm. fysioterapia ja hoitotyö, sosiaaliala sekä vanhustyö ja kuntoutus sekä kuvataide. Lisäksi osaamista löytyy kasvatustieteestä, erityiskasvatuksesta ja soveltavasta liikunnasta. Tutkimuskokonaisuudella on niin kansallisia kuin kansainvälisiä kumppanuuksia.

Tällä hetkellä tutkimuskokonaisuudessa työskennellään näiden parissa:

  • Lasten ja nuorten mielenterveys
  • Työikäisten työ- ja toimintakyky
  • Työaikainen ravitsemus
  • Ikäihmisten palvelut
  • Opiskelija- ja työhyvinvointi
  • Esteettömyys ja saavutettavuus

Yhteydenotot:

Tutkimuspäällikkö Henna Kyhä
henna.t.kyha@samk.fi
+358 44 710 3134

Julkaisuja

Feelix-ohjaajan kirja
Latostenmaa, Kaarina; Hallia, Maarit; Kuusiluoma, Reetta-Kaisa; Kärki, Anne; Myllymaa, Tapio (2022)

 

Yli vaaran vuosien : kuvataiteilijan uuden työn koulutusmalli
Kuusimäki, Tomi (2022)

 

SomeBody®- kouluttajakoulutuksen matkapäiväkirja
Hannukainen, Hanna; Kiviluoma-Ylitalo, Marika (2020)

 

Lisää aiheesta

Osa Agora-lehden kannesta
| SAMK

Vuoden 2021 menestystarinat julkaistu – Uusi Agora-lehti ilmestyi

Vuoden 2020 menestystarinat on julkaistu SAMKin sidosryhmälehti Agoran uusimmassa numerossa. Agora on ilmestynyt painettuna ja sen voi lukea myös verkossa.
Sari Merilapmpi aivosähkökäyrän mittauslaitteessa.
| Hyvinvointi ja terveys

Hyvinvointiteknologian koulutus kulkee digitaalisen tiedon ja palvelujen aallonharjalla

SAMKissa on ollut hyvinvointiteknologian YAMK-tutkintoon johtavaa koulutusta jo 20 vuoden ajan. Sisällöt ja menetelmät ovat vaihtuneet, mutta yksi asia on säilynyt, koko ajan on oltu teknologisen kehityksen kulussa.