Ihmisen osallisuus ja toimintakyky

Ihmisen osallisuus ja toimintakyky -tutkimuskokonaisuuden alla toteutetaan tutkimus- ja kehittämishankkeita, jotka lähestyvät ihmisen toimintakykyä, hyvinvointia ja terveyttä laajasti eri näkökulmista.

Ihmisen osallisuus ja toimintakyky -tutkimuskokonaisuus

Väestön ikääntyminen on globaali megatrendi, joka koskettaa laajasti Satakuntaa. Eliniän pidentyminen ja alhainen syntyvyys johtavat siihen, että lasten ja nuorten määrä vähenee, ikääntyneiden määrä kasvaa ja työikäinen väestö pienenee. Toimintakykyä ylläpitämällä ja osallisuutta vahvistamalla tuetaan lasten, työikäisten ja ikäihmisten fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista sekä mahdollisuutta integroitua yhteiskuntaan kykyjään ja suoriutumistaan vastaavalla tavalla.

Tutkimuskokonaisuus käsittää ihmisen hyvinvointia ja toimintakykyä tukevien palveluiden ja koulutusten kehittämistä yhdessä palveluja tarjoavien yritysten, julkisen sektorin, järjestöjen, muiden koulutusorganisaatioiden, opiskelijoiden ja kohderyhmän kanssa.

Tutkimuskokonaisuuden erityisvahvuutena on monialaisuus. Osaamisalueina ovat mm. fysioterapia ja hoitotyö, sosiaaliala sekä vanhustyö ja kuntoutus sekä kuvataide. Lisäksi osaamista löytyy kasvatustieteestä, erityiskasvatuksesta ja soveltavasta liikunnasta. Tutkimuskokonaisuudella on niin kansallisia kuin kansainvälisiä kumppanuuksia.

Tällä hetkellä tutkimuskokonaisuudessa työskennellään näiden parissa:

  • Lasten ja nuorten mielenterveys
  • Työikäisten työ- ja toimintakyky
  • Työaikainen ravitsemus
  • Ikäihmisten palvelut
  • Opiskelija- ja työhyvinvointi
  • Opiskelu- ja työperäinen maahanmuutto
  • Esteettömyys ja saavutettavuus

Yhteydenotot:

Tutkimuspäällikkö Henna Kyhä
henna.t.kyha@samk.fi
+358 44 710 3134

Julkaisuja

OVET : omat vahvuudet esiin työelämässä
Hallia, Maarit; Kuusiluoma, Reetta-Kaisa; Kärki, Anne; Olli, Seija; Patrakka, Miro; Valtanen, Susanna (2023)

Satakunta High Career Path services
Tomberg, Marja; Elo, Mona; Simon-Nagy, Szilvia (2023)

Yhdessä ammattilaiseksi – mentorointiopas kotihoitoon
Hautsalo, Katja; Koskela, Niina (toim.) (2022)

Feelix - kohti tulevaa työelämää
Hallia, Maarit; Kuusiluoma, Reetta-Kaisa; Kärki, Anne; Myllymaa, Tapio; Valtanen, Susanna (2022)

Feelix-ohjaajan kirja
Latostenmaa, Kaarina; Hallia, Maarit; Kuusiluoma, Reetta-Kaisa; Kärki, Anne; Myllymaa, Tapio (2022)

Yli vaaran vuosien : kuvataiteilijan uuden työn koulutusmalli
Kuusimäki, Tomi (2022)

SomeBody®- kouluttajakoulutuksen matkapäiväkirja
Hannukainen, Hanna; Kiviluoma-Ylitalo, Marika (2020)

 

Lisää aiheesta

Pre SIMHE Satakunta -hankkeen lopputapahtuman paneelin keskustelu.
| SAMK

Satakunta High Career Path services: neuvontaa, valmentavaa koulutusta ja uraohjausta

Satakunnassa asuu kotimaassaan korkeasti koulutettuja ja korkeakoulukelpoisia maahanmuuttajia, joiden osaaminen jää hyödyntämättä. Osaamisen tunnistamiseen tarvitaan apua. Kansainvälisten opiskelijoiden työnhakutaidot kaipaavat buustia. Työnantajien ja kansainvälisten osaajien kohtauttamiseen pitää panostaa. Näihin haasteisiin luotiin ratkaisuksi korkeakoulujen yhteinen palvelumalli.
| Hyvinvointi ja terveys

Kun syö hyvin, työntekokin maistuu

Suomalaisten ruokailutottumuksissa on paljon parantamisen varaa. Myös etätöiden lisääntyminen, oman vuorokausirytmin vaihtelu ja rajoitettu pääsy lounasruokaloihin ovat aiheuttaneet ylimääräistä painetta työaikaiselle ruokailulle.