Etsi

EMC-laboratorio

Rauman EMC-laboratorio tarjoaa yrityksellesi monipuolista elektroniikan tuotekehitys- ja testauspalvelua.

EMC-TESTAUS

Sähkö- ja elektroniikka laitteilta edellytetään että ne eivät aiheuta ympäristöönsä sähkömagneettisia häiriöitä sekä niiden on oltava myös riittävän häiriönsietokykyisiä. Rauman EMC-laboratorio tarjoaa yrityksellesi elektroniikan tuotekehitys- ja testauspalvelua. Tuotekehityslaboratoriossamme voidaan sekä todentaa laitteen EMC -kelpoisuus että välittömästi korjata mahdolliset puutteet.

Standardien mukaiset emc-testit ja -mittaukset

 • Standardien mukaisin testilaittein
 • Ferriittivaimennetussa huoneessa
IEC 61000-4-2 Staattisen sähköpurkauksen sieto (ESD)

Staattisen sähkön purkaustesti

ESD-testaus

 Testataan laitteen kyky sietää staattisen sähkön purkauksia

 Standardi:

 IEC 61000-4-2: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Staattisen purkauksen sieto (ESD)

 Testilaitteisto:

 EM test ESD simulator ESD 30 1095-96

IEC 61000-4-3 Radiotaajuisen kentän sieto

Radiotaajuisen kentän sietotesti

Testin tarkoituksena on tutkia miten hyvin testattava laite sietää radiotaajuista kenttää.
Laite altistetaan kentälle ja samalla seurataan tutkittavassa laiteessa mahdollisesti esiintyviä häiriöitä ja tutkitaan, sietääkö laite häiriötä standardin mukaisissa raja-arvoissa.

Standardi:

IEC 61000-4-3: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Säteilevän radiotaajuisen sähkömagneettisen kentän sieto

Testilaitteisto:

Testissä tarvitaan antennia, vahvistinta, signaaligeneraattoria sekä laitteiden ohjaukseen PC-ohjelmaa. Testi suoritetaan radiokaiuttomassa huoneessa.

 

 

VahvistinField detector

IEC 61000-4-4 Transienttipurskeen sieto (Fast Transient)

Nopean transienttipurskeen sietotesti

(Electrical fast transient)

Testin tarkoituksena on tutkia miten hyvin testattava laite sietää kaapelien kautta kytkeytyviä nopeita transientteja.
Laitteen teho- ja signaalikaapeleihin kytketään häiriopurske ja samalla seurataan testattavassa laiteessa mahdollisesti esiintyviä häiriöitä ja tutkitaan sietääkö laite häiriötä standardin mukaisissa raja-arvoissa.

Standardi:

IEC 61000-4-4: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Nopeiden transienttipurskeiden sieto (EFT/B)

Testilaitteisto:

EM test burst generator EFT 500-0196-18

 

 

IEC 61000-4-5 Syöksyaallon sieto (Surge)

Surge -syöksyaallon sietotesti

Standardi:

IEC 61000-4-5: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Syöksyaallon sieto

Testilaitteisto:

EM test surge generator VCS 500-0196-12
Suurienerginen syöksyaalto johtuu yleensä salaman iskusta tai kuormien kytkennästä sähkönjakeluverkossa. Syöksyaalto aiheuttaa usein pysyvän vaurion laitteelle tai komponenteille.

 

 

Syöksyaaltotesti1

Syöksyaaltotesti1

 

Syöksyaaltotesti2

Syöksyaaltotesti2

 

 

 

IEC 61000-4-6 Johtuvan radiotaajuisen häiriön sieto

Johtuvan radiotaajuisen häiriön sietotesti

Testin tarkoituksena on tutkia miten hyvin testattava laite sietää radiotaajuista johtuvaa häiriötä.
Laitteeseen kytkettäviin kaapeleihin aiheutetaan johtuva häiriö ja samalla seurataan testattavassa laiteessa mahdollisesti esiintyviä häiriöitä ja tutkitaan sietääkö laite häiriötä standardin mukaisissa raja-arvoissa.

Standardi:

IEC 61000-4-6: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Johtuvien radiotaajuisten häiriöiden sieto

Testilaitteisto:

EM TEST CWS 500 Signal Generator

CWS-500

CWS-500

 

 

IEC 61000-4-11 Verkkojännitteen vaihtelun sieto

Syöttöjännitteen häiriötesti

Testin tarkoituksena on tutkia miten hyvin testattava laite sietää käyttöjännitteessä ilmeneviä häiriötä. Laitteen tehonsyöttöön aiheutetaan häiriö, esim. katkos tai vajoama ja samalla seurataan testattavassa laiteessa mahdollisesti esiintyviä häiriöitä ja tutkitaan sietääkö laite häiriötä standardin mukaisissa raja-arvoissa.

Käyttöjännitteen häiriöt johtuvat yleensä sähkönjakelujärjestelmän vikatilanteeseen liittyvästä kytkinten ajosta tai muusta isojen kuormien kytkennöistä.

Standardi:

IEC 61000-4-11: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Jännitevaihteluiden ja -katkosten sieto

Testilaitteisto:

EM TEST Power Fail Simulator PFS 500-0798-01
Power fail simulator according to IEC / EN 61000-4-11

 

Verkkojännitteen vaihtelun sieto

Verkkojännitteen vaihtelun sieto

 

 

EN 55022, EN 55014 Säteilevien häiriöiden emissio (VDE0876)

Radiotaajuisen häiriösäteilyn voimakkuuden mittaaminen

Säteilevien häiriöiden emissio. Sähkömagneettiset häiriöpäästöt saattavat aiheuttaa häiriöitä muille laitteille, esim. radiovastaanottimille.


Testin tarkoituksena on mitata laitteesta säteilevän häiriön voimakkuus. Standardeissa on määritelty laitteille rajat ja testausmenetelmät. Häiriöpäästömittaus suoritetaan radiokaiuttomassa huoneessa.


Säteilevien häiriön mittauslaitteisto koostuu antennista ja testivastaanottimesta.

Standardi:

EN 55022: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Tietotekniikan laitteet - Radiohäiriöt - Raja-arvot ja mittausmenetelmät. (CISPR 22)

Testausympäristö:

EN 55022 shielded enclosure

Antenni:

EMCO 3143 biconilog log-periodic/bow-tie antenna

Mittavastaanotin:

Rohde & Schwarz ESPI 7 Test Receiver

Keinoverkko:

Artificial mains network PMM L3-25 50?¦50µH (CISPR Pub. 16)

Keinoverkko

Keinoverkko

 

Testivastaanotin

Testivastaanotin

 

 

 
EN 55022, EN 55014 Johtuvien häiriöiden emissio

Radiotaajuisen johtuvan häiriön voimakkuuden mittaaminen

Johtuva häiriö mitataan testivastaanottimella, Test Receiver, joko quasi-peak tai average –detectorilla. Mittauksen toistettavuus varmistetaan käyttämällä laitetta jolla verkon impedanssit vakioidaan, AMN, Artificial Mains Network tai LISN, Line stabilisation Network). Standardit määrittelevät emission raja-arvot jännitteenä, dBµV.

Standardeja:

EN 55014-1: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Vaatimukset kotitalouslaitteille, sähkötyökaluille ja vastaaville laitteille: Päästöt

Testausympäristö:

EN 55022 shielded enclosure

Mittavastaanotin:

Rohde & Schwarz ESPI 7 Test Receiver

Keinoverkko:

Artificial mains network, PMM L3-25 50?¦50µH (CISPR Pub. 16)

 

 

 
EN 61000-3-2 50 Hz:n harmoniset

50 Hz:n harmoniset -testi

Sähkölaitteen 230 V:n verkkoon aiheuttamien 50 Hz:n harmonisten mittaus. Laitteet on jaettu A, B, C ja D luokkiin, kullekin luokalle on olemassa määrätyt harmoniset raja-arvot.

Standardi:

EN 61000-3-2: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) -
Raja-arvot - Harmoniset virrat (laitteet, joiden ottovirta on enintään 16 A/vaihe)

Testilaitteisto:

DPA 500

 

 

 
EN 61000-3-3 Jännitteen vaihtelu, välkyntä

Jännitteen vaihtelu- ja välkyntätesti

Sähkölaitteen 230 V:n verkkoon aiheuttamien jännitteenvaihteluiden ja välkynnän mittaus.

Standardi:

EN 61000-3-3: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) -
Raja-arvot - Yleiseen pienjänniteverkkoon aiheutuvat jännitteenvaihtelut ja välkyntä - Laitteet, joiden nimellisvirta on enintään 16 A

Testilaitteisto:

DPA 500

 

 

 

OLOSUHDETESTAUS

 • Säätesti
 • Shokkitesti
 • Tärinätesti
Säätesti ESPEC PL–2KPH sääkaappi

Olosuhdetestaus, ESPEC PL–2KPH sääkaappi

 • ohjelmoitavalla sykliajolla
 • lämpötila-alue on –40 ºC - +150 ºC
 • kosteus 20 –98 %RH
 • tilavuus 225 l.
 • testikammion mitat (l*k*s) 50*75*60 cm
 • testit standardien mukaan tai tapauskohtaisesti
 • testiympäristö sisältää tiedonkeruulaitteet ja ohjelmat

Standardi:

Esim. SFS-EN 60068-2-30
Environmental testing. Part 2: Tests. Test Db and guidance: Damp heat, cyclic (12 + 12 hour cycle)

Testilaitteisto:

ESPEC PL–2KPH sääkaappi
Tiedonkeruulaitteet ja ohjelmat

 

Säätestaus

Säätestaus

 

 

 

 
Shokkitesti Shokkitestikaappi VT 7012 S2

Olosuhdetestaus, Shokkitestikaappi VT 7012 S2

 • ohjelmoitavalla sykliajolla
 • yläkammion lämpötila-alue on +50 ºC – +220 ºC
 • alakammion lämpötila-alue on -80 ºC – +70 ºC
 • tilavuus 125 l
 • max. testikuorma 20 kg
 • testikammion mitat (l*s*k) 47*65*41 cm
 • testit standardien mukaan tai tapauskohtaisesti
 • testiympäristö sisältää tiedonkeruulaitteet ja ohjelmat

Standardi:

Esim. SFS-EN 60068-2-14 Environmental testing. Part 2: Tests. Test N: Change of temperature

Testilaitteisto:

Shokkitestikaappi VT 7012 S2:
Tiedonkeruulaitteet ja ohjelmat

Lämpöshokkitestaus

Lämpöshokkitestaus

 

Lämpöshokkitestaus

Lämpöshokkitestaus

 

 

 
Tärinätesti Tärinätestaus LDS V830T

Olosuhdetestaus, Tärinätestaus LDS V830T

 • max. sinivoima 6,54 kN peak
 • max. randomvoima 7,60 kN rms
 • max. kiihtyvyys 55,3 g sini peak, 60 g random rms
 • max. nopeus 2,0 m/s sini peak
 • max. amplitudi (cont.) 50,8 mm p-p
 • max. testikuorma 160 kg
 • testit standardien mukaan tai tapauskohtaisesti
 • testiympäristö sisältää tiedonkeruulaitteet ja ohjelmat

Standardi:

Esim. SFS-EN 60068-2-6 Basic environmental testing procedures. Part 2: Tests. Test Fc: Vibration (sinusoidal)

Testilaitteisto:

Tärinätesteri LDS V830T:
Tiedonkeruulaitteet ja ohjelmat

 

LDS

LDS

Tärinätestaus

Tärinätestaus

 

 

EMC-laboratorio

Yhteyshenkilö

Teijo Nietola
044 710 3604
etunimi.sukunimi@samk.fi

 

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen