Ilon kautta – laadusta tinkimättä!
7.–8.10.2021

Vuoden 2021 Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen päivien teemana oli Ilon kautta – laadusta tinkimättä!

Ilon kautta – laadusta tinkimättä!

Joka toinen vuosi järjestettävien valtakunnallisten Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen päivien teemana oli Ilon kautta – laadusta tinkimättä! Aihetta tarkasteltiin erilaisissa mielenkiintoisissa puheenvuoroissa ja rinnakkaissessioissa. SAMK järjesti päivät 7.–8.10.2021 verkkotapahtumana.*

Päivät on siirretty syksyltä 2020.
* Tapahtuman toteutustapa päivitetty 6.9.2021.

Yhteisjulkaisu tutustuttavissa

Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen päivien perinteisiin kuuluu yhteisjulkaisu päivien aikana pidetyistä esityksistä ja työpajoista. Ilon kautta - laadusta tinkimättä! Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen päivät 7.-8.10.2021 SAMKissa on julkaistu sähköisesti Satakunnan ammattikorkeakoulun Raportit-sarjassa. Kokoelmassa tuodaan esiin monipuolinen kuva siitä pedagogisesta työstä, jota ammattikorkeakoulujen kielten- ja viestinnänopettajat tekevät niin verkko- kuin lähiopetuksessakin.

2021 B 18 SAMK Ilon Kautta Laadusta Tinkimatta.pdf

Yhteystiedot – Kontaktuppgifter – Contact

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä kivi2021@samk.fi.

Konferensen arrangeras mestadels på finska. Om du vill ha tilläggsuppgifter på svenska, kontakta vänligen kivi2021@samk.fi.

The language of the conference is predominantly Finnish. If you need additional information in English, please contact kivi2021@samk.fi.

Tapahtumakoordinaattori – Evenemangkoordinator – Event Coordinator: Julia Vaahtera, p. 044 710 3147.

Lisää aiheesta

Anne Kärki istuu keltaisella nojatuolilla ja sen takana seisovat Liisa Hannuksela ja Mari Linna.
| Opinnot ja opetus

Kielten ristiinopiskelu mahdollistaa laajan opintotarjonnan

SAMKissa ristiinopiskelu on mahdollista kielten opinnoissa. Korkeakouluopiskelija suorittaa tällöin opintoja toisessa korkeakoulussa. Kyseessä on ensimmäinen ristiinopiskelusopimus, jonka SAMK on allekirjoittanut. Kielivalikoima laajenee sopimuksen myötä todella paljon.
Tiina Rajala opiskelkee kotonaan tietokoneella.
| SAMK

Bli proffs! – Ruotsin kieltä ja työelämäkontakteja etänä

Opetus on suoritettu tänä keväänä etäopetuksen keinoin. Yksi opintojaksoista on Svensk företagskultur. Opintojaksolla tutustutaan ruotsalaiseen ja suomenruotsalaiseen yrityskulttuuriin sekä työelämässä tarvittavaan ruotsin kielen taitoon.