AMK-päivien puhujat

AMK-päivien puhujat lähestyvät teemaa eri näkökulmista. AMK-päivillä teemaa lähestytään eri näkökulmista. Päivillä käydään läpi paitsi korkeakoulumaailman uusia tuulia myös mm. pelillistämistä ja tekoälyä oppimisessa.

Tutustu AMK-päivien puhujiin

AMK-päivien puhujien esittelyt täydentyvät kevään aikana.

 


Jussi-Pekka Rantanen, toimittaja, tuottaja, Yle Uutiset, tapahtuman juontaja

Jussi-Pekka Rantanen on Yleisradion TV-uutisten uutisjuontaja ja -tuottaja. Aiemmin hän on toiminut mm. Ylen aamu-tv:n, Mansikkapaikka-sarjan sekä lukuisten erikoislähetysten ja -ohjelmien juontajana. Rantanen tunnetaan myös tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton eli Linnan juhlien pitkäaikaisena selostajana. Ylen ohjelmien lisäksi Jussi-Pekka Rantanen työskentelee säännöllisesti juontajana ja moderaattorina kotimaisissa ja kansainvälisissä tilaisuuksissa. Rantanen on kotoisin Porista, ja vanha kotikaupunki on edelleen lähellä hänen sydäntään. Viime vuonna hän oli mm. juontamassa Satakunnan ammattikorkeakoulun SAMKin uuden kampuksen vihkiäistilaisuutta.

Juha Kämäri, rehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu

"Tervetuloa AMK-päiville Poriin!"

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori, dosentti Juha Kämäri tuli SAMKin palvelukseen vuonna 2011 Suomen ympäristökeskuksen tutkimusjohtajan tehtävästä. Hän on urallaan toiminut mm. vuoden vt. professorina Helsingin yliopistossa sekä eri jaksoissa noin kolmen vuoden ajan tutkijana kansainvälisessä sovelletun systeemianalyysin tutkimuslaitoksessa (IIASA) Itävallassa. Hänen tutkimusalansa on laajan mittakaavan ympäristöongelmien mallintaminen.

 

Sanni Grahn-Laasonen, opetusministeri

"Ajankohtaista korkeakoulupolitiikasta"

Sanni Grahn-Laasonen on opetusministeri, kokoomuksen kansanedustaja. Forssasta kotoisin oleva Grahn-Laasonen toimi opetus- ja kulttuuriministerinä vuosina 2015-2017 ja ympäristöministerinä vuosina 2014–2015. Grahn-Laasonen on työskennellyt ennen eduskuntaan nousua toimittajana, uutispäällikkönä, Tukholman-kirjeenvaihtajana ja ulkoministerin lehdistöavustajana. Hänen harrastuksiinsa kuuluvat liikunta, lukeminen ja musiikki.

 

Mikko Kuitunen, yhtiön perustaja, Vincit Oy

"Johtaminen palveluna – Miten tulevaisuudessa johdetaan"

Mikko Kuitunen on usean tahon palkitseman ohjelmistotalo Vincit Oy:n perustaja. Hänet tunnetaan innostuneesta ja innovatiivisesta otteesta, joka ei jätä kuulijaa kylmäksi. Erityisesti hän paneutuu ihmislähtöiseen ja osallistuvaan johtamiseen sekä ihmisten motivaatioon. Mikko Kuitunen kertoo julkisesti Vincitin johtamisesta, onnistumisista ja harha-askelista. IT-yritys Vincit on noussut Suomen parhaaksi keskisuurten sarjan työpaikaksi kolme peräkkäistä kertaa. Kuitunen valottaa yrityksen menestyksen taustoja: "Kasvu itsessään on kehno tavoite. Vincit on pohjannut alusta asti oman menestyksensä siihen, että työntekijät ja asiakkaat ovat aina huomenna tyytyväisempiä kuin tänään. Kun siitä pidetään kiinni, on meille avautunut mahdollisuuksia, joita olemme voineet hyödyntää. "

Antti Palola, puheenjohtaja, STTK

"Paneeli: Mitä valmistuvalta opiskelijalta odotetaan?"

Antti Palola on toiminut Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtajana vuodesta 2013 lähtien. Aiemmin hän työskenteli puheenjohtajana Palkansaajajärjestö Pardiassa. Palola on koulutukseltaan merikapteeni. Ennen ammattiyhdistysliikkeeseen tuloa hän toimi opetustehtävissä sekä rehtorina Åbo Navigationsinstitutissa, joka on nykyään osa Yrkeshögskolan Noviaa.

 

Veli-Matti Paulasaari, yrittäjä, Satakunnan vuoden yrittäjä 2017

"Paneeli: Mitä valmistuvalta opiskelijalta odotetaan?"

Veli-Matti Paulasaari on satakuntalainen yrittäjä yrityksessä VMP-interior Oy. Yrityksen toimialaa ovat suunnittelu ja projektinjohtourakointi. Toimistot sijaitsevat Raumalla ja Helsingissä, mutta yrityksen toimialueena on koko Suomi.

Paulasaari toimii myös muutamassa muussakin yhtiössä esimerkiksi kehittäjänä, tutorina ja sijoittajana. Hän on ollut mukana useissa hallitus- ja ohjausryhmissä mm. SAMKin, Satakunnan Yrittäjien ja  AVIn.

 

Sari Valonen, henkilöstöpäällikkö, Cimcorp Oy

"Paneeli: Mitä valmistuvalta opiskelijalta odotetaan?"

Sari Valonen on toiminut Cimcorp Oy:n henkilöstöpäällikön tehtävissä kesäkuusta 2016 lähtien. Hän on työskennellyt strategisen ja käytännön tason henkilöstöhallinnon parissa noin 10 vuoden ajan. Hänellä on kokemusta myös taloushallinnon ja IT-hallinnon vastuutehtävistä sekä johtoryhmätyöskentelystä.

Sari Valosen kiinnostuksen kohteita ovat HR-tehtävien lisäksi organisaation, johtamisen ja esimiestyön jatkuva kehittäminen.

 

Petteri Pulkkinen, johtaja, teknologia-osaamisalue

"Insinöörikoulutus tuotannollisessa ympäristössä, Case Automaatio ja robotiikka"

Tekniikan tohtori Petteri Pulkkinen on työskennellyt SAMKissa vuodesta 2009 alkaen sähkötekniikan yliopettajana ja koulutusohjelmajohtajana. Tätä ennen hän työskenteli Tampereen teknillisessä yliopistossa tutkijana ja opettajana. Hänen tutkimustyönsä keskittyi prosessiteollisuuden tuotannon optimointiin.

 

Marko Mikkola, erityisasiantuntija, Satakunnan ammattikorkeakoulu

”Itsensä johtaminen ja kehittäminen”

Marko Mikkola toimii Satakunnan ammattikorkeakoulussa erityisasiantuntijana. Hän on työskennellyt suuren osan työurastaan digitaalisuuden parissa. Nyt, kun digitaalisuus on jo täällä, hänen mielenkiintonsa on siirtynyt teknologiasta ihmiseen. Koneiden viedessä meiltä joka hetki helppoja tehtäviä, jää ratkottavaksemme jäljelle yhä vain vaikeampia. Tämä tulee näkymään yhä useammin ihmisen ja koneen välisenä vertailuna. Mikkola uskoo, että tämä vertailu tulee myös korostamaan niitä seikkoja, joissa meidän pitää kehittyä. Koneiden ottaessa haltuun yksinkertaista ajattelua, pitää meidän kehittää omaa ajatteluamme ja uudenlaisia ajattelun työkaluja. Toinen näkökulma samaan aiheeseen on arkemme, jossa korostuvat infotulva, häiriöt ja kiire.

” Ovellemme kävelee yksi toisensa jälkeen uusia asioita, joihin meidän pitää reagoida. Näissä tilanteissa tarvitsemme yhä useammin kyvykkyyttä ajatella. Olen panostanut tähän aiheeseen SAMKissa uuden keväällä 2018 käynnistyneen opintojakson myötä (Ajattelu ja itsetuntemus), johon olen koonnut noin sata ajattelun työkalua, joita sovelletaan opintojaksolla arjen tilanteiden tarkasteluun. Tähän tematiikkaan keskittyy myös AMK-päivien sessioni ”Itsensä johtaminen ja kehittäminen”.

 

Kimmo Mäki, yliopettaja, Haaga-Helia

”OSAAMINEN NYT! Työn opinnollistaminen osana työn ja opintojen luontevaa integraatiota korkeakoulussa”

Mäki toimii Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa yliopettajana. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden tohtori ja kasvatustieteen lisensiaatti. Mäen ammatillisina intresseinä ovat korkeakoulupedagogiikka ja sen kehittäminen, pedagoginen johtaminen, korkeakoulun organisaatiokulttuurit, ammatillinen opettajuus sekä korkeakouluopiskelun ja autenttisen työn integrointi osaamisen kehittämisessä ja edistämisessä. Mäen työ koostuu opettajankoulutustehtävien lisäksi TKI-hankkeista ja korkeakoulujen valmennustehtävistä. Tällä hetkellä hän on tutkijakehittäjänä TOTEEMI-hankkeessa (www.amktoteemi.fi), OPEKE ja KOPE hankkeessa. TOTEEMI-hankkeen keskeisenä fokuksena on edistää opiskelijoiden varhaista kiinnittymistä työelämään jo opintojensa aikana sekä yhdistää työssä kertyvä osaaminen luontevasti osaksi korkeakouluopinnoissa oppimista. Tähän pureutuu myös 16.5. klo AMK-päivien sessio.

Hannu Kotila, yliopettaja, Haaga-Helia

”OSAAMINEN NYT! Työn opinnollistaminen osana työn ja opintojen luontevaa integraatiota korkeakoulussa”

Hannu Kotila toimii Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa yliopettajana. Hän on  koulutukseltaan kasvatustieteen tohtori ja toimii TOTEEMI-hankkeessa projektipäällikkönä.  Kotila on toimittanut 2000-luvulla lukuisia korkeakoulupedagogiikkaa käsitteleviä kirjoja ja toiminut monissa korkeakoulupedagogiikkaa kehittävissä hankkeissa projektipäällikkönä.

 

Marko Borodavkin, projektipäällikkö, Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017-2019

"Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudet tuulet"

Marko Borodavkin Metropolia Ammattikorkeakoulusta toimii ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishankkeen projektipäällikkönä.  Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat vuoteen 2020 mennessä. Hankkeen kehittämiskohteina ovat todistusvalinnat, valintakokeet sekä muut uudet osaamisperustaiset valintatavat. Hankkeessa edistetään ja vahvistetaan myös opiskelijavalintoihin liittyvää ohjausta ja viestintää.

 

Lauri Tuomi, ohjelmajohtaja, Education Finland, Opetushallitus

"Kummalliset kumppanit maailmalla – Mitä vietävää meillä on?"

KTT Lauri Tuomi toimii Opetushallituksessa Education Finland kasvuohjelman ohjelmajohtajana. Ammattikorkeakoulusektori on hänelle tuttu 10-vuotisen työuran osalta Haaga-Helian vararehtorina vastuualueenaan mm. koulutusvienti ja TKI-toiminta.  Hän toiminut yrittäjänä ja valmisteli vuoden 2017 alkuvaiheessa Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta koulutusviennin uuden toimintamallin yhdessä koulutusvientitoimijoiden kanssa. Education Finland -kasvuohjelma on yksi Team Finland -kasvuohjelmista. Ohjelma tukee suomalaisten koulutusvientiyritysten kasvua ja kansainvälistymistä erityisesti Kiinan, Kaakkois-Aasian, Gulfin alueen ja Latinalaisen Amerikan markkinoilla.

 

Kristian Kiili, akatemiatutkija, Tampereen teknillinen yliopisto

"Pelillistäminen"

FT Kristian Kiili työskentelee tällä hetkellä akatemiatutkijana Tampereen teknillisen yliopiston, Porin yksikössä. Porissa Kiili vastaa TUT Game Lab tutkimusryhmän toiminnasta. Kiili on tutkinut ja kehittänyt pelillisiä oppimisratkaisuja yhteistyössä kansainvälisten kumppanien kanssa yli kymmen vuoden ajan. AMK-päivien puheessa Kiili tarkastelee pelillisen oppimisen mahdollisuuksia, haasteita ja hypen aiheuttamia kangastuksia. Tutkimukseen pohjautuvien esimerkkien avulla Kiili nostaa esille oppimispelien suunnittelua tukevia periaatteita ja toimintamalleja.

Tuomas Saarnilahti, opiskelija, tapahtuman juontaja

Tuomas Saarnilahti on opiskelijakunta SAMMAKKOn hallituksen puheenjohtaja ja kolmannen vuoden logistiikkainsinööriopiskelija Raumalta. Tuomas on jo kolmatta vuotta mukana opiskelijakunnan luottamustoimissa. Vapaa-aikana Tuomas rentoutuu työviikon kiireistä rakentamalla omaa kotia Raumalla, sekä soittamalla bassoa porilaisessa rock-yhtyeessä. Tuomaksen sydäntä lähellä on erityisesti opiskelijoiden omaehtoisen osaamisen kehittämisen edistäminen ja sen tukeminen oman opintoalan yhdistyksien kautta.

 

Aino Mustalahti, opiskelija, tapahtuman juontaja

Aino Mustalahti on Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMMAKKOn varapuheenjohtaja. Hän opiskelee toista vuotta yritysviestintää Satakunnan ammattikorkeakoulussa Porissa. Aikaisemmin Mustalahti on toiminut SAMMAKKOn hallituksen jäsenhankintavastaavana.

 

Hanna Turpeinen, opiskelija

"Opiskelijoiden unelmia oppimisympäristöistä"

Hanna Turpeinen on STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja ja metsätalouden kolmannen vuoden opiskelija Tampereen ammattikorkeakoulusta. Hän on myös ainejärjestönsä TAMPIO - Tampereen ammattikorkeakoulun metsäopiskelijat ry:n puheenjohtaja sekä MEOL - Metsäalan Opiskelijat ry:n varapuheenjohtaja. Hän on ollut vuodesta 2017 alkaen mukana myös Tamkon (Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta) toiminnassa.

 

Ari-Pekka Kainu, kansainvälisten asioiden päällikkö, Satakunnan ammattikorkeakoulu

” Miksi opiskelisin englanniksi Suomessa? Englanninkieliset tutkinnot, haasteet ja mahdollisuudet Suomen näkökulmasta”

Ari-Pekka Kainu on työskennellyt Satakunnan ammattikorkeakoulussa toukokuusta 2004 lähtien, mm. projektipäällikkönä useissa yritystoiminnan kehittämishankkeissa, SAMKin Yrityskiihdyttämön vetäjänä, tekniikan toimialan kehittämispäällikkönä, Informaatioteknologian osaamisaluejohtajana sekä nyt vuodesta 2016 lähtien kansainvälisten asioiden päällikkönä. Aikaisemmin hän on työskennellyt Nokia Matkapuhelimissa sekä Nokia Ventures yksikössä henkilöstön kehittämispäällikkönä vuosina 1996 – 2004.

Kansainvälisyydellä on aina ollut merkittävä osa hänen työssään.

Seliina Päällysaho, tutkimuspäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

"Katsaus ammattikorkeakoulujen avoimeen tki-toimintaan"

FT, KTM Seliina Päällysaho toimii tutkimuspäällikkönä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.  Vuosina 2015-2017 Päällysaho toimi OKM:n rahoittaman ammattikorkeakoulujen yhteisen Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hankkeen projektipäällikkönä.  Päällysahon erityisosaaminen kohdistuu etenkin avoimen TKI-toiminnan toimintamallien kehittämiseen.

 

Jaana Latvanen, informaatikko, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

"Katsaus ammattikorkeakoulujen avoimeen tki-toimintaan"

YTM Jaana Latvanen työskentelee liiketalouden informaatikkona SeAMK Korkeakoulukirjastossa. Latvanen on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä ammattikorkeakoulujen avoimen TKI-toiminnan käytäntöjä. Hänen eritysosaamistaan ovat erityisesti avoimeen julkaisutoimintaan liittyvät asiat.

Latvasen ja Päällysahon sessiossa käsitellään avoimen tki-toiminnan tilannetta ammattikorkeakoulussa. Niin aineistojen kuin julkaisujenkin avoimuutta on edistetty jo pitkään, mutta onko se onnistunut käytännössä?

 

Paula Tyrväinen, projektipäällikkö, eAMK – Oppimisen uusi ekosysteemi

"Ammattikorkeakoulujen yhteistä e-opintotarjontaa rakentamassa"

Paula Tyrväinen on Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja toimii eAMK – Oppimisen uusi ekosysteemi hankkeen projektipäällikkönä.  Hän on toiminut tutkimus- ja kehittämistehtävissä eri organisaatioissa.  Ammattikorkeakoulujen yhteisessä eAMK –hankkeessa luodaan yhteistä ympärivuotista verkko-opintotarjontaa ja samalla kehitetään ammattikorkeakoulupedagogiikkaa sekä ohjaus- ja opintohallintopalveluita vastaamaan digitalisoituvaa toimintaympäristöä. eAMK-hankkeen esityksessä luodaan katsaus hankkeen saavuttamiin tuloksiin sekä tulevaisuuden oppimiseen useiden hankkeen toimijoiden voimin.

 

Harri Ketamo, hallituksen puheenjohtaja, HeadAI

"Tekoäly oppimisessa"

FT Harri Ketamo on tekoäly-yrittäjä ja vapaa tutkija. Tällä hetkellä hän kehittää perustamassaan yrityksessä HeadAI:ssa tekoälypohjaisia ratkaisuja osaamisen tehokkaampaan hyödyntämiseen, informaatioähkyn vähentämiseen sekä oppimisen tehostamiseen. Kaksi hänen edellistä yritystä, SikllPixels ja GameMiner, toimivat pelialalla.

AMK-päivien puheessa Ketamo ottaa kantaa paitsi tekoälyn mahdollisuuksiin opetuksessa, myös meneillään olevan neljännen teollisen vallankumouksen vaikutusta formaaliin koulutukseen, elinikäiseen oppimiseen ja opettajuuteen yleisellä tasolla.

https://www.linkedin.com/in/harriketamo/

 

Sture Fjäder, puheenjohtaja, Akava

"Paneeli: Korkeakoulujen ohjaus ja rahoitus, Korkeakoulu visio ja tiekartta 2030"

Sture Fjäder on toiminut Akavan puheenjohtajana toukokuusta 2011 alkaen. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Työssään Akavan puheenjohtajana Fjäder on korostanut yhteiskunnallista vaikuttamista Akavan toiminnassa.

Fjäder siirtyi Akavan puheenjohtajan tehtävään vuonna 2011 Suomen Ekonomiliiton edunvalvontajohtajan tehtävästä. Fjäderillä on pitkä kokemus luottamustehtävistä Akava-yhteisössä, ja hän on ollut Akavan hallituksen jäsen vuodesta 1995.

Fjäder asuu Helsingissä ja hänen juurensa ovat Hangossa. Hän kerää vanhoja hankolaisia postimerkkejä ja kirjeitä, joissa on Hanko-leima tai Hangon sataman kautta kulkeneita kirjeitä.  Fjäder on innokas filatelisti, jonka keräilykohde ovat sulkakirjeet 1700–1800-luvuilta, jolloin ei vielä käytetty postimerkkejä vaan sulkia. Hänen sukunimensä Fjäder tarkoittaa sulkaa.

 

Marko Grönlund, puheenjohtaja, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

"Paneeli: Korkeakoulujen ohjaus ja rahoitus, Korkeakoulu visio ja tiekartta 2030"

Marko Grönlund on Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOKin puheenjohtaja. Hän on syntyperäinen turkulainen sittemmin raumalaistunut ja asuu tällä hetkellä Helsingissä. Grönlund opiskelee kansainvälistä kauppaa neljättä vuotta Satakunnan ammattikorkeakoulussa Raumalla. Hän on toiminut aikaisemmat kolme vuotta opiskelijakunta SAMMAKKOn hallituksessa erilaisissa tehtävissä, viimeksi hallituksen puheenjohtajana.

”Minulle on aina tärkeintä toiminnassa meidän opiskelijat, koska heitä me edustamme.”

 

Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö, Opetus- ja kulttuuriministeriö

"Paneeli: Korkeakoulujen ohjaus ja rahoitus, Korkeakoulu visio ja tiekartta 2030"

FM Anita Lehikoinen nimitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäälliköksi vuonna 2013. Kansliapäällikkö johtaa ministeriön toimintaa ministerien lähimpänä apuna. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. valvoa asioiden valmistelua ministeriössä sekä huolehtia sisäisestä toiminnasta.

Anita Lehikoinen on työskennellyt opetus- ja kulttuuriministeriössä vuodesta 1989. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on toiminut korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtajana, koulutus- ja tiedepolitiikan osaston korkeakoulu- ja tiedeyksikön johtajana, tiedeyksikön päällikkönä sekä opetus- ja korkeakouluneuvoksen tehtävissä ja osallistunut korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaa koskevaan kansainväliseen kehittämiseen eurooppalaisissa työryhmissä ja verkostoissa.

 

Riitta Maijala, ylijohtaja, Suomen Akatemia

"Paneeli: Korkeakoulujen ohjaus ja rahoitus, Korkeakoulu visio ja tiekartta 2030"

Tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala johtaa Suomen Akatemian tutkimusrahoitukseen, tutkimusinfrastruktuureihin ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyvää valmistelua, toimeenpanoa ja kehittämistä. Suomen Akatemiaan Maijala siirtyi vuonna 2015 opetus- ja kulttuuriministeriöstä, jossa hän toimi tiedepolitiikan vastuualueen johtajana.

 

Tapio Varmola, puheenjohtaja, Arene ry

"Paneeli: Korkeakoulujen ohjaus ja rahoitus, Korkeakoulu visio ja tiekartta 2030"

Tapio Varmola Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (ARENE) puheenjohtaja.

Hän on toiminut korkeakoulupolitiikan asiantuntijantehtävissä 1970-luvulta lähtien ja ammattikorkeakoulun rehtorina vuodesta 1992 lähtien ja osallistunut oman korkeakoulunsa kehittämisen ohella moniin valtakunnallisiin asiantuntijatehtäviin.

Parhaillaan hän toimii OKM:n korkeakouluvisio 2030:n johtoryhmän jäsenenä. Tapio Varmola on kasvatustieteiden tohtori ja dosentti Tampereen yliopistossa vuodesta 2003 lähtien.

 

Petri Lempinen, toiminnanjohtaja, Arene ry

"AMK-päivien yhteenveto, kiitokset ja hyvää kotimatkaa!"

FT Petri Lempinen on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ryn toiminnanjohtaja.

Lempisellä on liki 30 vuoden kokemus koulutuspolitiikasta edunvalvojana, tutkijana ja virkamiehenä. Ennen Areneen siirtymistä Lempinen toimi mm. AMKEn toimitusjohtajana sekä STTK:n koulutuspoliittisena asiantuntijana osallistuen lukuisiin ammattikorkeakoulujen verkostohankkeisiin.

Lempinen on toiminut AEL:n, Koulutusrahaston ja Skills Finland ry:n hallitusten jäsenenä, EU-virasto Cedefopin hallintoneuvoston varapuheenjohtajana sekä Koulutuksen arviointineuvoston jäsenenä. Hänellä on 10 vuoden kokemus ammatillisen koulutuksen EU-yhteistyöstä.

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen