Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus 30 op

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisen valmiuksia työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuuttihoitotyön tilanteissa.

Hakuaika

Haku käynnissä 15.3.-28.5.2023

Hakulomake: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/14269/lomake.html

 

Toteutusaika

Moodleen tutustuminen
1. ryhmä 30.8. klo 13-14.30
2. ryhmä 31.8. klo 10-11.30

Opetuksen ajankohdat

Syksy 2023:

14.-15.9., 19.10., 8.-9.11. ja 14.12.2023 aina klo 8.30-16

Kevät 2024:

18.-19.1., 15.2., 12.3., 25.4. ja 28.5.2024 aina klo 8.30-16

Opintoihin sisältyy webinaareja, jotka pidetään iltaisin. Näiden aikataulu selviää opintojen alkaessa.

Paikka

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23

28130 Pori

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Monimuoto-opiskelu

Koulutuksen hinta

1500 € (alv 0 %). Laskutus kahdessa erässä.

SAMKin opiskelijoita Porin kampuksen kirjastossa.

Erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuuttihoitotyön tilanteissa. Koulutuksen käyneitä ja akuuttitilanteiden hoidon hallitsevia ammattilaisia on tarpeen olla kaikissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitopaikoissa. Akuuttihoitotyö kehittyy ja alan osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Koulutuksessa ammattilainen vahvistaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuuttihoitotyön eri alueilla. Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus on suunniteltu suomalaisten terveysalan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus 30 op -esite

Tavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa:

 • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa akuutisti ja kriittisesti sairaan potilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään akuuttihoitotyötä,
 • hallitsee akuuttihoidon edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja osaa kriittisesti sairaan potilaan edellyttämän kokonaishoidon,
 • osaa käyttää akuuttihoidossa eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti potilaan tilan arvioinnissa,
 • osaa priorisoida potilaan hoidossa tehtäviä ja työskennellä potilasturvallisesti,
 • kykenee toimimaan akuuttihoidon asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisessa ja tukemisessa,
 • osaa viestiä akuuttihoidosta suullisesti ja kirjallisesti ja
 • saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Sisältö

Akuuttihoitotyön kliininen osaaminen (20 op)

 • Akuutisti sairaan potilaan kliinisen tilan arviointi, tarkkailu ja hoito (10 op)
 • Akuuttihoitotyön erityispiirteet (5 op)
 • Valinnaiset opinnot (5 op), valitaan toinen opintojakso:
  • Eri ikäisten päivystyshoitotyö (5 op)
  • Eri ikäisten teho- ja valvontahoitotyö (5 op)

Näyttöön perustuva akuuttihoitotyön kehittäminen (10 op)

 • Näyttöön perustuva tieto akuuttihoitotyössä (5 op)
 • Näyttöön perustuvan tiedon soveltaminen akuuttihoitotyössä (5 op)

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Opiskelu sisältää kontaktiopetusta 1–2 päivää kuukaudessa sekä itsenäistä opiskelua. Kontaktiopetus sisältää sekä lähiopetusta SAMKin Porin kampuksella että verkko-opetusta.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille (AMK tai opistoaste), jotka haluavat kehittää akuuttihoitotyön osaamistaan.

Valintaperusteet ja niiden pisteytys

Hakukelpoiset hakijat pisteytetään valintajärjestykseen hakemusten perusteella.

 1. Kuvaa miksi haet kyseiseen erikoistumiskoulutukseen? (max 3 p.)
 2. Miten voit nykyisessä työssäsi hyödyntää Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (max 3 p.)
 3. Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista ja kerro miten työnantajasi suhtautuu koulutukseen hakeutumiseen. (max 2 p.)

Lisäksi hakijoille annetaan pisteitä aiemmasta sosiaali- ja terveysalan työkokemuksesta:

 • Alle 2 vuotta työkokemusta = 0 p.
 • 2–5 vuotta työkokemusta = 1 p.
 • Yli 5 vuotta työkokemusta = 2 p.

Enimmäispistemäärä on 10 pistettä.

Valinnasta ilmoittaminen

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa kirjallisesti.

Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Opiskelupaikan vastaanotettuaan ja ilmoittauduttuaan läsnäolevaksi opiskelijaksi opiskelija sitoutuu koulutusmaksuun henkilökohtaisesti, vaikka koulutuksen maksaja olisikin työnantaja. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutusmaksut veloitetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, että opiskelija keskeyttää koulutuksen, ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa tai vaihtaa työnantajaa kesken koulutuksen. Opiskelupaikka on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa toiselle.

 

Opiskelija näppäilemässä läppäriä, taustalla muita SAMKin opiskelijoita.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Tiina Pennanen, lehtori, TtM, RN
p. 044 710 3550

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Tiina Pakkasela, koulutussuunnittelija (ma.)
p. 044 710 3236

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@samk.fi

Kysy lisää koulutuksesta: