Skip to content
Kuvassa etualalla mobiilirobotti ja vihreäasuinen hoitaja. (kuva 1)
9.9.2021 | TKI

Älyvaatteet ja robotit työkavereiksi sotealalle – Aktiivisten ammattilaisten merkitys keskeinen

Vallitseva koronakriisi on aikaansaanut pakollisen digiloikan ja viimeistään nyt on ketterästi lähdetty pohtimaan ja kokeilemaan uudenlaisia tapoja toimia sosiaali- ja terveysalalla. Kriisin aikana on kohdattu monia haasteita, joihin ei etukäteen ole varauduttu. Teknologian rooli näiden haasteiden ratkaisussa on ollut keskeinen. RoboRFID-projektiryhmä tekee sote-ammattilaisten keskuudessa tarvekartoitusta ja toivoo kyselyyn vastauksia erilaisissa tehtävissä toimivilta.
Kuvassa kuvakaappaus pelistä.
1.6.2021 | TKI

Pelataan ja opitaan matematiikkaa!

Matematiikan opetus toisella asteella on vielä tällä hetkellä hyvin konservatiivista. Opetuksessa hyödynnetään kyllä digitaalisia välineitä sekä pelillistämistä, mutta teknologian käyttö voisi olla paljon monipuolisempaakin. Kansainvälisessä, Erasmus+ -rahoitteisessa GAMMA-hankkeessa (GAMe-based learning in MAthematics) innovoidaan ja suunnitellaan pelipohjaisia GBL-menetelmään (game-based learning) perustuvia matematiikkapelejä yhteistyössä Porin Lyseon lukion matematiikan opettajien ja oppilaiden kanssa.
Kolme Robotiikka Akatemian opiskelijaa työskentelee tietokoneella.
28.4.2021 | TKI

SAMKin akatemiakonsepti mukana Laurean kokoomajulkaisussa

Cimmo Nurmi, Mirka Leino, Petri Nuutinen ja Marko Mikkola esittelevät artikkelissaan Akatemiamallit uusina oppimiskonsepteina SAMKin TKI-integroituja oppimismalleja, jotka on käynnistetty hyvien kokemusten pohjalta. Laurea-ammattikorkeakoulun kokoomateos Avoin TKI-integroitu oppiminen - toimintamallit ja hyvät käytänteet julkaistaan tänään.