Skip to content
Sinisävytteinen abstrakti kuva
7.2.2023 | TKI

Kuusi miljoonaa euroa tutkimusrahoitusta SAMKille

Satakunnan ammattikorkeakoulu on menestyi viime vuoden lopulla hyvin tutkimusrahoituksen hankinnassa. Kansallista ja kansainvälistä tutkimusrahoitusta on tulossa yhteensä kuusi miljoonaa euroa. Rahoitus kanavoituu 20 Satakuntaa palvelevaan tutkimushankkeeseen.
Vaasan ja SAMKin edustajat katsovat yhdessä tietokoneen näyttöä.
7.12.2022 | Tiedeuutinen

Vaasan yliopisto ja SAMK ainutlaatuiseen yhteistyöhön

Vaasan yliopisto ja SAMK ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen energia-alan robotiikkasovelluksiin liittyvän professuurin perustamiseksi ja maisteriohjelman käynnistämiseksi. Professuuri vahvistaa Pohjanmaan ja Satakunnan yhteistyötä vihreän siirtymän ja robotiikan tutkimuksessa sekä akkuklusterin kehittymisessä. Ulla Tuomisen säätiö ja Eurajoen Säästöpankkisäätiö ovat mukana yhteistyössä.
Tuulimyllyjä Reposaaressa
6.9.2022 | SAMK

KOHISTEN-energialaskurit energiasäästötoimien tukena

Miten kuluttaja voi vaikuttaa omaan energiankulutukseensa? Vaikka sähköyhtiöltä on mahdollista saada dataa oman energiankulutuksensa määristä, ei monellakaan ole saatavilla tietoa, mistä pienemmistä osista oma energiankulutus koostuu ja minkälaisin toimin omaan energiankulutukseen voisi vaikuttaa.
Pellillinen pipareita
22.12.2021 | SAMK

Paljonko perheen jouluaterian valmistus kasvattaa sähkölaskua?

Oletko miettinyt, paljonko kotiruuan valmistus kuluttaa energiaa? SAMKissa käynnissä olevassa EU-rahoitteisessa KOHISTEN kohti vähähiilistä rakentamista Satakunnassa -hankkeessa on luotu laskureita, joiden avulla voi tutkia, kuinka paljon eri energialuokkaan sijoittuvat kodinlaitteet kuluttavat energiaa ja mitä niiden käyttö maksaa. Laskureissa voi säätää sähkön hintaa, laitteen kokoa ja käyttöaikaa omien tarpeidensa mukaisesti.