Etsi

Yhteishaun opiskelijavalinnat on julkaistu

Kevään yhteishaussa korkeakouluihin haki 151 440 hakijaa, joista opiskelupaikan sai 31 %. SAMKista paikan sai 20 % hakeneista.

30.6.2017 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Veera Korhonen

Kevään 2017 yhteishaussa SAMKiin on hyväksytty  yhteensä 1185 opiskelijaa. AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen päivätoteutuksiin on valittu 787 ja monimuotototeutuksiin 221 uutta opiskelijaa. Ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen on hyväksytty 177 opiskelijaa. Suomenkielisen koulutuksen aloituspaikkaa tarjotaan 1035 hakijalle, ja englanninkieliseen koulutukseen on valittu 150 uutta opiskelijaa.

Viime vuodesta lähtien korkeakoulujen on pitänyt varata osa aloituspaikoista niille hakijoille, joilla ei ole vielä korkeakoulupaikkaa. Ensikertalaisten osuus kaikista korkeakouluihin hyväksytyistä oli sekä viime että tänä keväänä noin 83 %.

Ammattikorkeakouluihin hakeneista hyväksyttiin kaikkiaan 28 %, joista 86 % oli ensikertalaisia. Yliopistoihin hakeneista hyväksyttiin 26 % ja ensikertalaisten osuus oli 80 %.

Lukumääräisesti eniten hakijoita houkuttelivat suuret korkeakoulukaupungit, joiden korkeakouluissa myös oli runsaasti aloituspaikkoja. Yksittäisten korkeakoulujen välillä oli suuriakin eroja siinä, miten moni hakijoista sai opiskelupaikan. Alakohtaisesti tarkasteltuna tulokset ovat aikaisempien vuosien kaltaisia. Suurimmat ensikertalaisten osuudet olivat ammattikorkeakoulujen osalta matkailu- ja ravitsemisalalla, jolta opiskelupaikan saaneista 93 % oli ensikertalaisia.

Hakija on voinut hakea 6 eri opiskelupaikkaa ja tuloskirjeessä kerrotaan tulokset kaikkien koulutusten osalta, mm. hakijan pistemäärät. Valituksi tulleiden hakijoiden tulee ottaa opiskelupaikka vastaan perjantaina 14.7. klo 15 mennessä. Varasijalta voi vielä tulla hyväksytyksi 14.8. saakka.

Alkuperäinen tiedote: Opetushallituksen mediatiedote 29.6.2017

Opiskelijat

Uudet opiskelijat

SAMKin uusille opiskelijoille on kerätty infopaketti, johon tulee tutustua ennen opintojen alkamista.

Tutustu infopakettiin.

30.6.2017 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Veera Korhonen

Lisää aiheesta

Tutkija Pia Smeds ja psykologi Kirsi Salonen ovat perehtyneet vesistöjen hyvinvointivaikutuksiin.
| Liiketoiminta

Kalanbongausta ja mato-ongintaa – Blue Care tuo esille vesistöjen hyvinvointivaikutusta

Blue Care on ammatillista, tavoitteellista ja vastuullista toimintaa vesiluonnossa. Blue Care rinnastetaan Green Careen, se on tavallaan Green Caren alalaji. Satakunnan ammattikorkeakoulussa aihe liittyy BlueSata-hankkeeseen, jossa tarkastellaan vesistöjen mahdollisuuksia palveluliiketoiminnassa ja yritystoiminnan kehittämisessä.
| Opinnot ja opetus

SAMKin monimuotokoulutukset menestyivät yhteishaussa

SAMKiin haki kevään 2017 korkeakoulujen yhteishaussa yhteensä yli 7800 hakijaa. Ensisijaisia hakijoita oli lähes 2700.

SAMK sosiaalisessa mediassa