Etsi

Opiskelijamme työllistyvät: ”Parasta työssäni on se, että saan tehdä sitä mitä haluan”

Tuomas Hallivuo valmistui Kankaanpään taidekoulusta kuvataiteilijaksi vuonna 2006 suuntautumisenaan grafiikka. Nykyisin hän työskentelee taidegraafikkona ja aloitti opiskelun kuvataiteen ylemmässä -tutkinnossa SAMKissa vuonna 2015.

20.2.2017 | Teksti: Niko Iijolainen, viestinnän harjoittelija | Kuva: Tuomas Hallivuon arkisto

Tuomas Hallivuo

Tämänhetkiseen työnkuvaansa Tuomas kertoo sisältyvän taidegrafiikkateosten tekemistä Jyväskylän grafiikan pajalla sekä yhä enemmän maalaamista omassa työhuoneessaan Jyväskylän Lutakossa. Lisäksi Tuomas tekee opetustöitä kansalaisopistolla ja erilaisilla grafiikan kursseilla.

– Tällä hetkellä teen julkista taideteosta Jyväskylän keskustaan rakennettavaan uuteen alikulkutunneliin. Ohjaan 4–5 luokkalaisia muun muassa mosaiikkiteosten toteutuksessa ja taidepylväiden tekemisessä.

Tuomas kertoo piirtämisen olevan hänelle luontevaa ja tekevänsä sitä jatkuvasti jossain muodossa.

– Parasta työssäni on se, että saan tehdä sitä mitä haluan.

Tuomas kertoo hakeneensa SAMKin ylemmän ammattikorkeakoulun opintoihin, koska hän halusi perehtyä syvemmin taidemaailmaan ja pohtia omaa tekemistään. Hän kertoo taidefilosofian kiinnostavan erityisesti ja ajatelleensa SAMKin koulutuksen olevan sellainen, jossa edellä mainittuja asioita käsitellään.

Koulutus tarjoaa syvennystä omaan osaamiseen

Ylemmältä amk -koulutukselta Tuomas odotti taiteesta keskustelemista ja pohtimista. Omien kokemuksiensa mukaan koulutus on vastannut hyvin hänen odotuksiaan.

– Opiskelu on ollut rentoa ja sitä on pystynyt tekemään muun työn ohessa. Kontaktipäiviä on ollut noin kaksi kuukaudessa, jolloin käydään läpi annettuja tehtäviä ja opinnäytetyötä. Muuten tehtävät ja kirjoittaminen on tehty kotona. Varsinkin opinnäytetyön kirjoittaminen on ollut haasteellista mutta myös opettavaista.

Tuomas kertoo koulutuksen parhaita puolia olevan keskustelut ja taidefilosofia. Hän uskoo tulevaisuudessa pystyvänsä työssään paremmin antamaan vastauksia taiteeseen liittyviin kysymyksiin oppilailleen.

– Olen oppinut arvostamaan monia asioita omassa työskentelyssä, jotka aiemmin ovat olleet itsestäänselvyyksiä. Näen myös itseni eri valossa nyt kun olen kuunnellut ja nähnyt muita opiskelijoita ja heidän tekemisiään.

Lisäksi koulutuksen hyvänä puolena Tuomas mainitsee mahdollisuudesta osallistua SAMKin tarjoamiin mielenkiintoisiin projekteihin, mikäli opiskelijalla riittää aikaa ja halukkuutta.

– Suosittelen SAMKia opiskelupaikaksi erityisesti niille, jotka ovat kiinnostuneet taiteesta ja haluavat pohtia omaa työskentelyään syvemmin.

Kuvataiteilija (AMK)

Tuomas Hallivuo

Ylempi amk -opiskelija

 

Lisää aiheesta

| Kuvataide

Opiskelijamme työllistyvät: ”Koulutus räiskyvä katalysaattori omalle ammatilliselle kasvulle”

– Minulla oli pitkä harrastajatausta alan liepeiltä. Tutustuessani SAMKin esitystaiteen opintojen sisältöihin ymmärsin, että ala olisi juuri minua varten. SAMK oli ensimmäinen ja ainoa hakutoiveeni, kertoo läänintaiteilijana toimiva kuvataiteilija Marika Räty .
| Kuvataide

Heli Ryhäsen Pistokas SAMKin uuden kampuksen aulaan

SAMKin uuden Porin kampuksen aulaan toteutetaan kuvanveistäjä Heli Ryhäsen teos Pistokas. Toteutettava teos valittiin taidekilpailun tuloksena kolmen palkitun työn joukosta.

Uusimmat